+421 907 744 331
30. júla 2019
Will v angličtine

Will v angličtine nemusí byť len budúci čas (Stručný prehľad)

Will sa v angličtine používa nielen ako budúci čas, ale tiež ho môžeme použiť v prítomnosti na vyjadrenie ochoty, vôle a v niekoľkých ďalších prípadoch. Zisti,…
30. júla 2019

Rozkazovací spôsob – The Imperative (stručný prehľad)

Rozkazovací spôsob (the imperative) používame, keď dávame pokyny, rozkaz, alebo keď dávame neformálnu radu. Používa sa aj na oznámeniach a nápisoch. Priamy rozkaz Tento spôsob vyjadrenia…
30. júla 2019

Nepriama reč v angličtine (reported speech) – stručný návod

Nepriama reč (reported speech) funguje v angličtine na trochu inom základe, než v slovenčine. Používa sa nielen v písomnej, ale aj v hovorovej forme, s malými…
30. júla 2019

Podmieňovací spôsob: Podmienkové vety v angličtine (Conditional tenses)

Podmieňovací spôsob (conditional tenses) používame pri rozprávaní o tom, čo sa mohlo stať, čo by sa mohlo stať a čo by sme si priali, aby sa…
30. júla 2019

Modálne slovesá – Modal verbs v angličtine

Modálne slovesá (modal verbs) sú pomocné slovesá, ktoré v angličtine vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť, nutnosť, či možnosť. Majú tiež ďalšie použitia. V tomto článku sa dozvieš,…
30. júla 2019

Trpný rod v angličtine (the passive) a jeho použitie

Trpný rod v angličtine (the passive) sa zvyčajne používa vo formálnych textoch. Používa sa na popis situácií, kde prejavujeme záujem o osobu alebo predmet, ktoré zažívajú…
28. júla 2019

Past continuous – minulý čas priebehový: Kompletný návod (použitie, vety)

Začínaš v angličtine a chceš vedieť, ako sa používa past continuous – minulý čas priebehový? Alebo sa angličtinu učíš už nejaký ten piatok a potrebuješ detailné…