+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso grind

 

mlieť, brúsiť, škrípať

Neurčitok

(Infinitive)

grindC2
Minulý čas

(past simple)

ground
Minulé príčastie

(Past Participle)

ground

Nepravidelné sloveso grind

Vety s grind

You must grind coffee really well if you want the customers to appreciate its flavour.

 

Kávu musíš mlieť skutočne dobre, ak chceš, aby zákazníci ocenili jej chuť.

Ivana grinds her teeth in sleep every night.

 

Ivana škrípe zubami každú noc.

These knives are blunt. Can you grind them please?

 

Tieto nože sú tupé. Môžeš ich prosím nabrúsiť?

2. ground minulý čas jednoduchý

I ground the pepper and sprinkled it on the meat.

 

Pomlel som čierne korenie a posypal som ním mäso.

3. ground – minulé príčastie

Pomlel si už kávu?

4. grinding prítomný čas priebehový

My son is grinding his teeth all the time. Is this potentially harmful?

 

Môj syn si neustále brúsy zuby. Je to potenciálne škodlivé?

Definícia slovesa grind

Anglicky

VERB

ground, grind·ing.

  • reduce (something) to small particles or powder by crushing it.
  • „Do you know how to grind beef?“
  • „Ivan grinds his teeth in his sleep.“

Slovensky

Sloveso

mlieť, brúsiť, škrípať.

  • zredukovať (niečo) na malé časti alebo na prášok drvením.
  • „Vieš, ako pomlieť hovädzie mäso?“
  • „Ivan škrípe zubami v spánku.“

Synonymá grind (vo význame „crush, pulverize“)

crumble grate pulverize
reduce scrape abrade

Synonymá grind (vo význame „sharpen“)

grate rub scrape

Synonymá grind (vo význame „oppress“)

afflict annoy harass

Antonymá grind (vo význame „crush, pulverize“)

build free liberate

Antonymá grind (vo význame „sharpen“)

dull roughen free

Antonymá grind (vo význame „oppress“)

aid assist comfort

Časovanie grind

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I grind

you grind

he/she/it grinds

we grind

they grind

you grind

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I ground

you ground

he/she/it ground

we ground

they ground

you ground

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will grind

you will grind

he/she/it will grind

we will grind

they will grind

you will grind

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have ground

you have ground

he/she/it has ground

we have ground

they have ground

you have ground

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had ground

you had ground

he/she/it had ground

we had ground

they had ground

you had ground

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have ground

you will have ground

he/she/it will have ground

we will have ground

they will have ground

you will have ground

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am grinding

you are grinding

he/she/it is grinding

we are grinding

they are grinding

you are grinding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was grinding

you were grinding

he/she/it was grinding

we were grinding

they were grinding

you were grinding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be grinding

you will be grinding

he/she/it will be grinding

we will be grinding

they will be grinding

you will be grinding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been grinding

you have been grinding

he/she/it has been grinding

we have been grinding

they have been grinding

you have been grinding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been grinding

you had been grinding

he/she/it had been grinding

we had been grinding

they had been grinding

you had been grinding

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been grinding

you will have been grinding

he/she/it will have been grinding

we will have been grinding

they will have been grinding

you will have been grinding

Conditional present

I would grind

you would grind

he/she/it would grind

we would grind

they would grind

you would grind

Conditional perfect

I would have ground

you would have ground

he/she/it would have ground

we would have ground

they would have ground

you would have ground

Conditional present progressive

I would be grinding

you would be grinding

he/she/it would be grinding

we would be grinding

they would be grinding

you would be grinding

Conditional perfect progressive

I would have been grinding

you would have been grinding

he/she/it would have been grinding

we would have been grinding

they would have been grinding

you would have been grinding

Positive
Pozitívny

you grind

we Let’s grind

you grind

Negative
Negatívny

you don’t grind

we don’t grind

you don’t grind

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.