+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso sleep

 

spať, driemať

Neurčitok

(Infinitive)

sleepA2
Minulý čas

(past simple)

slept
Minulé príčastie

(Past Participle)

slept

Nepravidelné sloveso sleep

Vety so sleep

Vždy spím aspoň šesť hodín.

My bedroom is downstairs. The dog sleeps there too.

 

Moja izba je dole. Pes tam spáva tiež.

Minulú noc som spal veľmi dobre. Zobudil som sa oddýchnutý.

3. slept – minulé príčastie

Spal si niekedy vonku?

Nespal som tak dobre už mesiace!

4. sleeping prítomný čas priebehový

Buď potichu! Dieťa spí.

Definícia slovesa sleep

Anglicky

VERB

(used without object), slept, sleep·ing.

  • to take the rest afforded by a suspension of voluntary bodily functions and the natural suspension, complete or partial, of consciousness;
  • cease being awake.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), spať.

  • odpočívať, za pozastavenia telesných funkcií, ovládaných vôľou a prirodzene pozastaviť, úplné alebo čiastočné, vedomie;
  • prestať byť hore.

Synonymá sleep 

bed down doze fall asleep
languish relax snooze

Antonymá sleep 

grow be active energize

Časovanie sleep

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sleep

you sleep

he/she/it sleeps

we sleep

they sleep

you sleep

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I slept

you slept

he/she/it slept

we slept

they slept

you slept

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will sleep

you will sleep

he/she/it will sleep

we will sleep

they will sleep

you will sleep

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have slept

you have slept

he/she/it has slept

we have slept

they have slept

you have slept

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had slept

you had slept

he/she/it had slept

we had slept

they had slept

you had slept

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have slept

you will have slept

he/she/it will have slept

we will have slept

they will have slept

you will have slept

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sleeping

you are sleeping

he/she/it is sleeping

we are sleeping

they are sleeping

you are sleeping

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sleeping

you were sleeping

he/she/it was sleeping

we were sleeping

they were sleeping

you were sleeping

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sleeping

you will be sleeping

he/she/it will be sleeping

we will be sleeping

they will be sleeping

you will be sleeping

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been sleeping

you have been sleeping

he/she/it has been sleeping

we have been sleeping

they have been sleeping

you have been sleeping

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sleeping

you had been sleeping

he/she/it had been sleeping

we had been sleeping

they had been sleeping

you had been sleeping

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been sleeping

you will have been sleeping

he/she/it will have been sleeping

we will have been sleeping

they will have been sleeping

you will have been sleeping

Conditional present

I would sleep

you would sleep

he/she/it would sleep

we would sleep

they would sleep

you would sleep

Conditional perfect

I would have slept

you would have slept

he/she/it would have slept

we would have slept

they would have slept

you would have slept

Conditional present progressive

I would be sleeping

you would be sleeping

he/she/it would be sleeping

we would be sleeping

they would be sleeping

you would be sleeping

Conditional perfect progressive

I would have been sleeping

you would have been sleeping

he/she/it would have been sleeping

we would have been sleeping

they would have been sleeping

you would have been sleeping

Positive
Pozitívny

you sleep

we Let’s sleep

you sleep

Negative
Negatívny

you don’t sleep

we don’t sleep

you don’t sleep

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.