+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso

to be

 

byť, existovať

Neurčitok

(Infinitive)

beA2
Minulý čas

(past simple)

was / were
Minulé príčastie

(Past Participle)

been

Nepravidelne sloveso to be

Vety s to be

On je môj najlepší kamarát.

Ja som Martin a ty? Kto si?

Moji rodičia sú teraz na prázdninách.

2. was / were – minulý čas jednoduchý

Kde si bol/a včera celý deň? Bál/a som sa o teba.

3. been – minulé príčastie

Nikdy som nebol/a tak šťastný/á v mojom živote.

Takéto problémy tu boli už predtým.

Bol/a si niekedy v Anglicku?

Preco či si taký/á netrpezlivý/á? Daj mi minútu.

Definícia slovesa to be

Anglicky

VERB

was/were, be·ing.

 • to exist or live:
 • Shakespeare’s “To be or not to be” is the ultimate question.
 • to take place; happen; occur:
 • The wedding was last week.
 • to occupy a place or position:
 • The book is on the table.

Slovensky

Sloveso

byť, existovať

 • existovať alebo žiť:
 • Shakespearova veta “Byť či nebyť?” je večná otázka.
 • konať sa; diať sa; vyskytnúť sa:
 • Svadba bola minulý týždeň.
 • mať určité miesto alebo pozíciu:
 • Kniha je na stole.

Synonymá to be (vo význame „exist“)

abide act breathe
continue do endure
hold inhabit last

Synonymá to be (vo význame „happen“)

befall occur transpire

Antonymá to be (vo význame „exist“)

cease depart die
discontinue forsake give up

Časovanie to be

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I am

you are

he/she/it is

we are

they are

you are

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I was

you were

he/she/it was

we were

they were

you were

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will be

you will be

he/she/it will be

we will be

they will be

you will be

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have been

you have been

he/she/it has been

we have been

they have been

you have been

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had been

you had been

he/she/it had been

we had been

they had been

you had been

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have been

you will have been

he/she/it will have been

we will have been

they will have been

you will have been

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am being

you are being

he/she/it is being

we are being

they are being

you are being

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was being

you were being

he/she/it was being

we were being

they were being

you were being

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be being

you will be being

he/she/it will be being

we will be being

they will be being

you will be being

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been being

you have been being

he/she/it has been being

we have been being

they have been being

you have been being

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been being

you had been being

he/she/it had been being

we had been being

they had been being

you had been being

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been being

you will have been being

he/she/it will have been being

we will have been being

they will have been being

you will have been being

Conditional present

I would be

you would be

he/she/it would be

we would be

they would be

you would be

Conditional perfect

I would have been

you would have been

he/she/it would have been

we would have been

they would have been

you would have been

Conditional present progressive

I would be being

you would be being

he/she/it would be being

we would be being

they would be being

you would be being

Conditional perfect progressive

I would have been being

you would have been being

he/she/it would have been being

we would have been being

they would have been being

you would have been being

Positive
Pozitívny

you be

we Let’s be

you be

Negative
Negatívny

you don’t be

we don’t be

you don’t be

 

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.