+421 907 744 331
He is my best friend. On je môj najlepší kamarát.
I am Martin, and you? Who are you? Ja som Martin a ty? Kto si?
My parents are on holiday now. Moji rodičia sú teraz na prázdninách.
I don’t want to be a teacher. Nechcem byť učiteľom.
This can´t be true. Toto nemôže byť pravda.