+421 907 744 331

Časy v angličtine (prehľady a kompletné návody)

Angličtina, časy a vysvetlenie ich gramatiky… Časy v angličtine sa delia na minulé, prítomné a budúce.

Ďalej sa delia na jednoduché, priebehové, predprítomné a predprítomné priebehové.

Je ich celkovo 12 a s týmito návodmi ich zvládneš ľavou zadnou.

 

Obsah:

Základné časy v angličtine

Najpoužívanejšie a najdôležitejšie časy v americkej angličtine angličtine sú

Keď sa potrebuješ dorozumieť v zahraničí, alebo chceš pozerať filmy a seriály v angličtine, tak ti odporúčam americkú angličtinu. V tom prípade začni s anglickými časmi vo vyššie uvedenom poradí.

V britskej angličtine je veľmi často používaný predprítomný čas – present perfect. Poradie dôležitosti je preto iné:

Keď potrebuješ angličtinu do školy, alebo sa chystáš pracovať v Anglicku, tak ti odporúčam britskú angličtinu. V tom prípade sa viac venuj present perfect – predprítomnému času.

V oboch angličtinách sa málo používa predbudúci čas (future perfect) a predbudúci čas priebehový (future perfect continuous).

Ako správne používať anglické časy?

Pozri si tieto kompletné návody:
O tom, ako si gramatiku osvojiť a zautomatizovať bez jej bifľovania sa dozvieš v kurze angličtiny – Online kurz AngličtinaRýchlo.

Anglické časy: Kompletné návody

Táto časť obsahuje návody, ktoré sú k dispozícií na stiahnutie aj ako PDF zdarma.

V kompletných návodoch

  • spoznáš vysvetlenie časov v angličtine
  • zistíš ako používať anglické časy
  • dozvieš sa, ako sa tvoria časy v angličtine – kladné, záporné oznamovacie vety
  • dozvieš sa, ako sa tvoria anglické časy – kladné a záporné otázky
  • spoznáš tipy, ako sa naučiť časy v angličtine bez bifľovania

 

Časy v angličtine: Minulý jednoduchý čas

Past simple

Minulý čas jednoduchý

 

Jednoduchý minulý čas, nazývaný aj "preterite" je základná forma minulého času v modernej angličtine. Používame ho hlavne vtedy, keď hovoríme o udalostiach a stavoch, ktoré vnímame ako dokončené v minulosti. Má aj ďalšie použitia. V tomto článku sa dozvieš, ktoré to sú.


Prečítaj si Kompletný návod na jednoduchý minulý čas v angličtine.

Časy v angličtine: Minulý priebehový čas

Past continuous

Minulý čas priebehový


Minulý priebehový čas sa v angličtine nazýva past continuous, ale môžeš sa stretnúť aj s názvom past progressive. Vo všeobecnosti platí, že popisuje prebiehajúcu činnosť v istom bode v minulosti. Má niekoľko použití. V tomto článku sa dozvieš, ako sa používa.


Prečítaj si Kompletný návod na minulý čas priebehový.

Časy v angličtine: Present simple

Present simple

Prítomný čas jednoduchý


Jednoduchý prítomný čas používame, keď hovoríme o udalostiach, ktoré vnímame ako dlhodobé alebo trvalé. Je to veľmi často používaný a významný čas.


Prečítaj si Kompletný návod na present simple.
Present continuous - Prítomný čas priebehový

Present continuous

Prítomný čas priebehový


Prítomný čas priebehový používame vtedy, keď hovoríme o súčasných situáciách, ktoré vnímame ako krátkodobé alebo dočasné, ale tiež o udalostiach, ktoré sa majú konať v určitom bode v budúcnosti a už boli zorganizované.


Prečítaj si Kompletný návod na present continuous.
Angličtina časy: Present Perfect - Predprítomný čas

Present perfect

Predprítomný čas


Present perfect (predprítomný čas) sa používa na popis situácií, pri ktorých je dôležitejší následok danej činnosti, než čas, kedy sa udiali. Predprítomný čas má aj ďalšie použitia.


Prečítaj si Kompletný návod na present perfect.

 

Angličtina časy: stručné prehľady pre časy v angličtine

Táto časť obsahuje stručný prehľad pre časy v angličtine. Každý prehľad anglického času obsahuje krátke vysvetlenie, kedy sa v angličtine spolu s množstvom príkladov použitia.

Angličtina časy: Past perfect

Angličtina časy: Past perfect

Predminulý čas jednoduchý


Predminulý čas používame vtedy, keď sa obzeráme z minulosti do istého okamihu ďalej do minulosti, na popis toho, čo sa stalo predtým. Používa sa tiež, keď hovoríme o tom, čo iní ľudia povedali/mysleli/verili.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Predminulý čas priebehový

Angličtina časy: Past perfect continuous

Predminulý čas priebehový


Predminulý priebehový čas používame vtedy, keď sa obzrieme späť na situáciu v priebehu. Tiež ho použijeme, keď popisujeme, čo prebiehalo predtým, než sa niečo stalo a keď hovoríme o tom, čo niekto iný povedal v minulosti.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Angličtina časy: Present perfect continuous

Present perfect continuous

Predprítomný čas priebehový


Predprítomný čas priebehový sa používa, keď hovoríme o udalosti alebo udalostiach, ktoré začali v minulosti a pokračovali až do nedávnej doby, alebo pokračujú aj do budúcna. Môžeme ho použiť, keď hovoríme o aktivitách, ktoré už skončili, avšak stále môžeme vidieť ich následky.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Future tense - Will Going to - Budúci čas v angličtine

Časy v angličtine: Future simple

Budúci čas - "will" a "going to"


Jednoduchý budúci čas tvoríme s pomocou "will" alebo "going to." Budúci čas s "will" používame, keď hovoríme o budúcich udalostiach, pri ktorých sa domnievame, že sa určite stanú a budúci čas s "going to" používame, keď hovoríme o plánoch do budúcnosti.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Angličtina časy: Budúci priebehový čas

Future continuous

Budúci čas priebehový


Budúci priebehový čas používame, keď hovoríme o veciach, ktoré budú prebiehať v budúcnosti v určitú dobu.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Predbudúci čas

Future perfect

Predbudúci čas


V angličtine používame predbudúci čas na popis činností, ktoré budú dokončené medzi prítomným okamihom a istým bodom v budúcnosti.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Angličtina časy: Future Perfect Continuous - Predbudúci čas priebehový

Angličtina časy: Future perfect continuous

Predbudúci čas priebehový


Future Perfect Continuous používame na popis činností, ktoré budú pokračovať až do istého bodu v budúcnosti. Používa sa zriedkavo.


Prečítaj si stručný prehľad tu.

Návrat na obsah