+421 949 545 308

Časy v angličtine (prehľady a kompletné návody)

Angličtina, časy a vysvetlenie ich gramatiky… Časy v angličtine sa delia na minulé, prítomné a budúce.

Ďalej sa delia na jednoduché, priebehové, predprítomné a predprítomné priebehové.

Je ich celkovo 12 a s týmito návodmi ich zvládneš ľavou zadnou.

 

Obsah:

Základné časy v angličtine

Najpoužívanejšie a najdôležitejšie časy v americkej angličtine angličtine sú

Keď sa potrebuješ dorozumieť v zahraničí, alebo chceš pozerať filmy a seriály v angličtine, tak ti odporúčam americkú angličtinu. V tom prípade začni s anglickými časmi vo vyššie uvedenom poradí.

V britskej angličtine je veľmi často používaný predprítomný čas – present perfect. Poradie dôležitosti je preto iné:

Keď potrebuješ angličtinu do školy, alebo sa chystáš pracovať v Anglicku, tak ti odporúčam britskú angličtinu. V tom prípade sa viac venuj present perfect – predprítomnému času.

V oboch angličtinách sa málo používa predbudúci čas (future perfect) a predbudúci čas priebehový (future perfect continuous).

Ako správne používať anglické časy?

Pozri si tieto kompletné návody:

Anglické časy: Kompletné návody

Táto časť obsahuje návody, ktoré sú k dispozícií na stiahnutie aj ako PDF zdarma.

V kompletných návodoch

  • spoznáš vysvetlenie časov v angličtine
  • zistíš ako používať anglické časy
  • dozvieš sa, ako sa tvoria časy v angličtine – kladné, záporné oznamovacie vety
  • dozvieš sa, ako sa tvoria anglické časy – kladné a záporné otázky
  • spoznáš tipy, ako sa naučiť časy v angličtine bez bifľovania

 


 

Angličtina časy: stručné prehľady pre časy v angličtine

Táto časť obsahuje stručný prehľad pre časy v angličtine. Každý prehľad anglického času obsahuje krátke vysvetlenie, kedy sa v angličtine spolu s množstvom príkladov použitia.

Angličtina časy: Present Perfect - Predprítomný čas

Časy v angličtine: Present perfect

Predprítomný čas


Predprítomný čas sa v angličtine nazýva present perfect. Používame ho najmä vtedy, keď hovoríme o deji, či stave, ktorý sa udial v nešpecifikovanom bode v minulosti alebo o deji, ktorý začal v minulosti a pokračoval do prítomnosti. Predprítomný čas má aj ďalšie použitia.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Angličtina časy: Past perfect

Angličtina časy: Past perfect

Predminulý čas jednoduchý


Predminulý čas používame vtedy, keď sa obzeráme z minulosti do istého okamihu ďalej do minulosti, na popis toho, čo sa stalo predtým. Používa sa tiež, keď hovoríme o tom, čo iní ľudia povedali/mysleli/verili.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Predminulý čas priebehový

Angličtina časy: Past perfect continuous

Predminulý čas priebehový


Predminulý priebehový čas používame vtedy, keď sa obzrieme späť na situáciu v priebehu. Tiež ho použijeme, keď popisujeme, čo prebiehalo predtým, než sa niečo stalo a keď hovoríme o tom, čo niekto iný povedal v minulosti.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Present continuous - Prítomný čas priebehový

Present continuous

Prítomný čas priebehový


Prítomný čas priebehový používame vtedy, keď hovoríme o súčasných situáciách, ktoré vnímame ako krátkodobé alebo dočasné, ale tiež o udalostiach, ktoré sa majú konať v určitom bode v budúcnosti a už boli zorganizované.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Future tense - Will Going to - Budúci čas v angličtine

Časy v angličtine: Future simple

Budúci čas - "will" a "going to"


Jednoduchý budúci čas tvoríme s pomocou "will" alebo "going to." Budúci čas s "will" používame, keď hovoríme o budúcich udalostiach, pri ktorých sa domnievame, že sa určite stanú a budúci čas s "going to" používame, keď hovoríme o plánoch do budúcnosti.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Angličtina časy: Budúci priebehový čas

Future continuous

Budúci čas priebehový


Budúci priebehový čas používame, keď hovoríme o veciach, ktoré budú prebiehať v budúcnosti v určitú dobu.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Predbudúci čas

Future perfect

Predbudúci čas


V angličtine používame predbudúci čas na popis činností, ktoré budú dokončené medzi prítomným okamihom a istým bodom v budúcnosti.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Angličtina časy: Future Perfect Continuous - Predbudúci čas priebehový

Angličtina časy: Future perfect continuous

Predbudúci čas priebehový


Future Perfect Continuous používame na popis činností, ktoré budú pokračovať až do istého bodu v budúcnosti. Používa sa zriedkavo.


Prečítaj si stručný prehľad tu.

Návrat na obsah