+421 907 744 331

Anglická gramatika: Návody a použitie

Zaujíma ťa anglická gramatika o

  • anglických časoch?
  • často hľadaných veciach z anglickej gramatiky ako trpný rod, kondicionál (podmienkové vety), či členy v angličtine?
  • menej vyhľadávaných veciach z anglickej gramatiky ako „will,“ „wish,“ či použitie slova „have?“
  • najčastejších gramatických chybách v angličtine?

Tu nájdeš prehľad anglickej gramatiky a návody na rôzne časti anglickej gramatiky.

Či hľadáš kompletné vysvetlenia, anglický pravopis, alebo gramatiku, ktorú si môžeš stiahnuť ako PDF…

Tu nájdeš nielen základy anglickej gramatiky, ale aj kompletný prehľad jej častí (ktorý pravidelne dopĺňame a rozširujeme).

Obsah:

 

Anglická gramatika: Kompletné návody

Táto časť obsahuje anglickú gramatiku vo forme kompletných návodov, ktoré sú k dispozícií na stiahnutie aj ako PDF zdarma.

Anglická gramatika: Britská a americká angličtina

Britská a americká angličtina

282+ rozdielov (znázornené aj graficky)


Britská a americká angličtina majú väčšinu vecí spoločných, ale je medzi nimi niekoľko dôležitých rozdielov – najmä v slovnej zásobe, gramatike, frázach a výslovnosti. V tomto článku sa dozvieš, ktoré rozdiely to sú.


Prečítaj si Kompletný návod na rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou.

15 najčastejších gramatických chýb v angličtine

15 najčastejších gramatických chýb v angličtine

Návod, ako sa im vyhnúť


Anglická gramatika môže mnohým spôsobovať boleti hlavy. V tomto článku sa dozvieš 15 najčastejších anglických gramatických chýb a návod, ako ich písať správne.


Prečítaj si Kompletný návod na zvládnutie najčastejších anglických gramatických chýb.

Anglická gramatika: Určitý člen the

Anglická gramatika: členy The / a / an

Určité a neurčité v angličtine


V angličtine používame určitý člen "the" a neurčité členy "a" a "an," aby sme vyjadrili viac informácii o tom, čo hovoríme. Nauč sa, kedy sa používajú.


Prečítaj si Kompletný návod, kedy sa používajú a kedy naopak nie.

Gramatika časov v angličtine

Anglické časy

Prehľady a kompletné návody na časy v angličtine


Časy v angličtine sa delia na minulé, prítomné a budúce. Ďalej sa delia na jednoduché, priebehové, predprítomné a predprítomné priebehové. Je ich celkovo 12 a s týmito návodmi ich zvládneš ľavou zadnou.


Pozri si prehľady a návody, na anglické časy.

Nepravidelné slovesá

Nepravidelné slovesá v angličtine

Irregular verbs


Nepravidelné slovesá v angličtine sú slovesá, ktoré sa nečasujú podľa bežných pravidiel anglického časovania, ale každé má svoj tvar. Zisti, ktoré to sú a spoznaj 16 návodov, ktoré ti ukážu, ako sa naučiť nepravidelné slovesá bez bifľovania.


Pozri si Prehľad a kompletný návod na nepravidelné slovesá.

Wish v angličtine

Anglická gramatika: Wish

Use of "wish" in English


Slovo "wish" má mnoho použití. Od formálnej žiadosti, cez želanie druhému človeku až po želanie si, aby sa niečo stalo. Zisti, ako správne používať "Wish" v angličtine


Pozri si Prehľad a kompletný návod na použitie wish v angličtine.


 

Anglická gramatika: Stručné prehľady

Táto časť obsahuje anglickú gramatiku vo forme stručných návodov a krátkych prehľadov. Každý v kocke popisuje základnú gramatiku a dáva na ukážku niekoľko viet - praktických príkladov.

Anglická gramatika: trpný rod v angličtine

Anglická gramatika: Trpný rod

The passive


Trpný rod sa zvyčajne používa vo formálnych textoch. Používa sa na popis situácií, kde prejavujeme záujem o osobu alebo predmet, ktoré zažívajú určitú činnosť, a nie o osobu alebo predmet, ktoré vykonávajú danú činnosť.


Prečítaj si stručný návod tu.
Gramatika modálnych slovies v angličtine

Modálne slovesá

Modal verbs in English


Modálne (spôsobové) slovesá v angličtine vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť, nutnosť, či možnosť uskutočniť dej. Zisti, ako používať modálne slovesá v angličtine.


Prečítaj si stručný návod tu.
Anglická gramatika - podmieňovací spôsob

Podmieňovací spôsob

Zero, First, Second and third contitional


Podmieňovací spôsob (podmienkové vety) v angličtine používame na popis vecí, ktoré by sa mohli stať, ktoré sa mohli stať a ktoré si želáme, aby sa stali. Zisti, ako sa v angličtine používa podmieňovací spôsob.


Prečítaj si stručný návod tu.
Angličtina gramatika: Nepriama reč v angličtine

Anglická gramatika: Nepriama reč

Reported speech


Nepriama reč (reported speech) funguje v angličtine na trochu inom základe, než v slovenčine. Používa sa nielen v písomnej, ale aj v hovorovej forme, s malými zmenami oproti priamej reči. Zisti, ako sa používa nepriama reč v angličtine.


Prečítaj si stručný návod tu.
Rozkazovací spôsob v angličtine

Anglická gramatika: Rozkazovací spôsob

The Imperative


Rozkazovací spôsob používame, keď dávame priamy rozkaz, pokyny a pri vyzývaní. Môžeme ho použiť na nápisy a oznámenia, alebo keď niekomu dávame priateľskú, neformálnu radu. Zisti, ako sa používa rozkazovací spôsob a tiež, ako ho urobiť zdvorilejším.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Iné použitie will v angličtine

Anglická gramatika: Will

Iné použitie will v angličtine


Will sa v angličtine používa nielen ako budúci čas, ale tiež ho môžeme použiť v prítomnosti na vyjadrenie ochoty, vôle a v niekoľkých ďalších prípadoch. Zisti, ako správne používať will v angličtine.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Shall v angličtine

Shall v angličtine

Anglická gramatika - shall v angličtine


Shall sa v britskej angličtine niekedy používa na vyjadrenie ponuky alebo návrhu a pri prosbe o radu. Pozri si príklady použitia slova shall.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Suppose - predpokladanie v angličtine

Suppose - predpokladanie

Use of suppose in English


Slovo "suppose" v angličtine používame vo významoch "predpokladám", "hádam" a "zdá sa mi." Bežne sa nepoužíva v priebehovej forme. Zisti, ako používať "suppose" v angličtine.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Had better - mal by

Anglická gramatika: Had better

Use of "had better" instead of "should"


V angličtine môžeš miesto "should" povedať "had better." Zisti, v ktorých situáciách je lepšie použiť "had better."


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Anglická gramatika: Otázky v angličtine

Otázky v angličtine

Asking questions in English


V angličtine existujú priame otázky, nepriame otázky a ešte krátke prídavné otázky, ktoré sú pre angličtinu charakteristické. Zisti, ako sa formulovať otázky v angličtine.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Should have v angličtine

Should have

Použitie "should" a "should have" v angličtine


Should have používame, keď hovoríme o minulých udalostiach, ktoré sa nestali, keď premýšľame nad udalosťami, ktoré sa mohli, alebo nemuseli stať, alebo mali a nemali stať. Môžeme tiež použiť should not have, keď ľutujeme činy vykonané v minulosti. Zisti, ako sa v praxi používa should have.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Could have v angličtine

Anglická gramatika: Could have

Use of Could have in English


Could have používame, keď hovoríme o tom, že niekto bol schopný niečo urobiť a neurobil to. Často ide o vyjadrenie kritiky. Could have má aj ďalšie využitia. Zisti, kedy sa v angličtine používa could have.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Will be doing vs will have done

Will be doing vs Will have done

Future continuous vs future perfect tense


Budúci priebehový čas sa v angličtine používa na popis iných situácii, než tzv. predbudúci čas. Zisti, v ktorých situáciach sa tieto časy používajú, aby si ich vedel použiť správne.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Anglická gramatika: Get done

Have/Get something done

Uses of "get done" in English


Have something done používame, keď hovoríme o tom, že niekto iný pre nás niečo urobí. V neformálnej angličtine môžeme have nahradiť slovesom get. Zisti, ako v praxi používať Have/get something done.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
For + ing v angličtine

Anglická gramatika: For

Use of for in English


Slovo for môže mať mnoho významov. Niekedy môžeme použiť for + ing, keď hovoríme o účele nejakej veci. Slovo for však môžeme použiť vo formálnej angličtine vo význame "pretože". Zisti, ako sa správne používa v angličtine slovo for, aby si mu rozmumel, keď sa s ním stretneš.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Použitie let v angličtine

Let v angličtine

Anglická gramatika: let


Sloveso let sa v angličtine používa v rôznych situáciách. Zisti, ako používať slovo let s neurčitkom a zámenami. Zisti, ako používať let, keď žiadaš o povolenie a keď robíš návrh.


Prečítaj si stručný prehľad tu.
Anglická gramatika: Like v angličtine

Like a Like to v angličtine

Use of "Like" and "Like to"


Sloveso like a fráza like to často znamenajú to isté, ale môže byť medzi nimi aj rozdiel. Slovo like má tiež rôzne významy podľa toho, či sa používa ako predložka, vyjadrenie zdvorilej ponuky a žiadosti, alebo na iné účely. Zisti, ako sa správne používa like a like to.


Prečítaj si stručný prehľad tu.

Anglická gramatika: čo ďalej

Máš prejdenú anglickú gramatiku? Vieš, čo sa kde používa?

Výborne!

Keď vieš, čo potrebuješ v angličtine vedieť, tak sa to môžeš ísť naučiť.

Pre väčšinu ľudí je však učenie anglickej gramatiky nuda.

Nemajú radi biflenie, ani cvičenia.

Preto som vytvoril Online kurz, v ktorom sa študenti učia anglickú gramatiku úplne iným spôsobom. Pozri si toto video, aby si zistil, ako to funguje.