+421 907 744 331

Tajomstvo úspechu v angličtine

Predtým, než sa dostaneme k detailom, mám tu niečo, čo ti potrebujem ukázať.

Ono totiž… keď toto pokašleš, tak je jedno, aký systém ti ukážem, angličtinu sa nenaučíš.

Takto totiž funguje typický dospelý študent angličtiny (večný začiatočník, problémy s učením…):


Je plno vecí, ktoré robia dospelí študenti zle.

1 – Väčšina dospelých študentov má angličtinu ako niečo, nad čím iba premýšľajú. Nie je to pre nich urgentné. Angličtinu tým pádom neprioritizujú.

Ak ich niečo zaujme, väčšina ľudí chce, aby ich angličtinu naučili druhí – nechcú sa učiť. Časť ľudí hľadá zázraky.

Ak sa aj chcú učiť, nevedia, ako na to.

Nesprávny mindset – nastavenie mysle a sústredenie sa na nesprávne veci hneď od začiatku. Keď s takýmto nesprávnym nastavením mysle vstupujú do kurzu, pripravujú sa na zlyhanie.

 

2 – V takmer každom kurze je príliš veľa gramatiky a príliš málo používania. Príliš veľa abstraktných poučiek a príliš málo rozprávania, počúvania, čítania a písania. Žiaden z tradičných kurzov nepostupuje podľa 2000 najčastejších slov.

 

3 – Učiť sa to. Venovať sa tomu. Otvoriť si ten kurz. Tu zlyhá ďalšia časť ľudí. Keďže nad angličtinou iba vlažne premýšľali, keď ich niečo zaujme, nevenujú sa tomu.

 

4 – Časť ľudí sa aktívne učí.

Ale keď postupujú podľa nesprávnych postupov, tak len veľmi málo ľudí takéto učenie pretaví v schopnosť rozprávať.

Dôkazy o tomto je možné vidieť všade vôkol nás. Školstvo produkuje študentov bez schopnosti dorozumieť sa. Učenie v jazykovkách trvá celé roky. Slovensko je na chvoste EU, čo sa týka percenta ľudí, ktorí vedia rozprávať anglicky.

 

5 – Iba zlomok dospelých študentov sa zlepší v rozprávaní.

Keď však narazia na problémy v učení (a tie striehnu skoro na každého), tak s angličtinou prestanú.

 

6 – Časť ľudí sa síce po čase k angličtine vráti, ale s nesprávnymi spôsobmi učenia sa tento cyklus opakuje.

 

7 – Niektorí sa po rokoch snaženia rozhodnú, že angličtina nie je pre nich. Pričom to nebolo nimi, celý čas iba nasledovali nesprávny postup učenia.

 

Čím skôr s týmto nesprávnym spôsobom učenia prestaneš, tým skôr sa vieš dostať k skutočnej schopnosti rozprávať v angličtine.

Dovoľ mi ukázať ti proces, ktorý produkuje English speakerov na Slovensku a aj v zahraničí. Funguje 100%tne. Nikdy nezlyhá. Nikdy. Tento proces funguje úplne inak:

1 – Mindset – nastavenie mysle je už od začiatku úplne iné.

Študent chce vedieť, ako sa učiť. Je ochotný vyskúšať niečo nové. Nie je zamilovaný do starých postupov.

Angličtina je pre neho priorita. Je ochotný prekonať všetky prekážky, ktoré ho na ceste čakajú, pretože si uvedomuje dôležitosť toho, že potrebuje vedieť anglicky.

Zvyk učiť sa? Nájsť si čas na angličtinu? Bez problémov. Tieto veci pramenia z toho, že angličtina je pre neho neodkladná.

A to pochádza z dvoch vecí.

Že si uvedomuje dôležitosť angličtiny a že vidí cestu, ako sa ku nej dostať.

 

2 – Zistí, ako sa učiť. Ako sa sústrediť. Ako pochopiť angličtinu bez bifľovania. Ako si zapamätať slovíčka. Ako to urobiť, aby angličtinu opakoval iba pasívne, bez aktívneho učenia. Ako to urobiť, aby väčšinu učenia za neho prevzalo jeho podvedomie.

Zistí, ako si ľahko zapamätať odlišnosti v tom, ako sa to píše a ako sa to číta.

Zistí, ako urobiť učenie zaujímavým. Zábavným. Tak, aby ho bavilo sa k tomu vracať.

A hlavne zistí , ako angličtinu používať v praxi – ako rozprávať.

 

3 – Učí sa na základe jeho prirodzeného učebného štýlu.

Rôzni ľudia majú rôzny učebný štýl. Matematicko-logický učebný štýl (vysvetľovanie angličtiny cez gramatiku), sadne iba malému percentu ľudí.

Väčšina ľudí má iný učebný štýl. Zrakový. Sluchový. Slovný. Pohybovo-pocitový. Niektorí sa radi učia sami. Niektorí v skupine.

 

4 – Učí sa tak, ako je mu to prirodzené.

 

5 – Zlepšuje sa v angličtine.

Vďaka tomu, že nasleduje postupy efektívneho učenia, vidí výsledky. Lepšie rozpráva. Viac rozumie.

Najprv rozoznáva slová, ktoré počuje v zhluku viet. Potom spoznáva ich význam. Neskôr vie rozoznať rozdiely vo výslovnosti. Gramatiku chápe lepšie vďaka používaniu.

Viac. Ho. To. Baví.

 

6 – A keď ho náhodou postretne problém s učením, tak použije techniku efektívneho učenia na každý jeden z týchto problémov, aby ich vyriešil.

Na každý jeden.

 

Nevieš sa sústrediť? Sú na to techniky. 47 rôznych techník. Krátkodobé sústredenie. Dlhodobé sústredenie.

Nevieš to pochopiť? Sú na to techniky. Na pochopenie gramatiky. Na pochopenie výslovnosti. Na pochopenie anglických fráz.

Nevieš si to zapamätať? Sú na to techniky.

Nevieš s tým rozprávať? Sú na to techniky.

Nevieš si vytvoriť zvyk učiť sa? Techniky.

Nevieš si nájsť čas? 28 techník na lepšiu organizáciu času.

Nevieš… Sú. Na. To. Techniky.

Musíš s angličtinou prestať a chceš sa ku nej vrátiť? Sú. Na. To. Techniky.

Je niečo ťažké? Sú. Na. To. Techniky.

 

Nemusíš použiť všetky. Je vysoká pravdepodobnosť, že mnohé nebudeš potrebovať. Ale keď na to príde, je dôležité vedieť vyriešiť každú prekážku v učení angličtiny.

Získať správny mindset – nastavenie mysle.

Učiť sa rýchlo, ľahko a efektívne podľa princípov pamäte. 

Prekonať prekážky v učení angličtiny.

Toto je to, ako s angličtinou uspeješ.

 

Klikni sem pre pokračovanie.