+421 907 744 331

AngličtinaRýchlo pre firmy online

Ste HR manažér, ktorý dostal do agendy, že musí vyriešiť angličtinu pre zamestnancov? 

Alebo ste majiteľ firmy, ktorý potrebuje, aby jeho zamestnanci vedeli plynulo komunikovať so zahraničím?

Hľadáte angličtinu, ktorá je rýchla, efektívna a iná než to, s čím ste sa stretávali doteraz? 

A hlavne, chcete angličtinu, kde je manažment kurzu vyriešený za Vás, pretože toto je 11. vec, ktorú musíte riešiť? 

Ak ste si aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali „áno,“ tak ste na správnej stránke. 

V AngličtinaRýchlo máme online biznis angličtinu práve pre Vás!

Slide

AngličtinaRýchlo Business. Čo Vašim ľuďom umožní?

AngličtinaRýchlo Business je systém učenia, ktorý využíva techniky efektívneho učenia a pamäťové princípy, aby dostal študentov čo najrýchlejšie z bodu, kde sa súčasne s angličtinou nachádzajú, do bodu, kde vedia po anglicky rozprávať a komunikovať s cudzincami.

Prostredníctvom videolekcií učí študentov, ako sa efektívne učiť a následne ich vedie učením angličtiny, aby sa naučili rozumieť, rozprávať a myslieť v angličtine bez nutnosti prekladania v hlave.  

Individuálne pod vedením lektora na mieru ušije každému študentovi úlohy, ktoré ho posúvajú vpred bez ohľadu na 

jeho momentálnu úroveň angličtiny (aj pre začiatočníkov a večných začiatočníkov)

 jeho skúsenosť s angličtinou (aj pre ľudí, ktorým angličtina nešla)

jeho talent na jazyky (používame techniky, ktoré fungujú aj u ľudí, ktorí žiaden talent na jazyky nemajú)

Vaši zamestnanci nemusia nikam dochádzať, môžu sa učiť z domu. Už viac nemusíte obmedzovať produktívnu prácu ani sa naťahovať o konferenčné miestnosti kvôli angličtine. Vaši zamestnanci sa nemusia časovo prispôsobovať lektorovi. Môžu sa učiť individuálne a kedy chcú. 

Žiadne skupinové cally. Nie je treba zháňať celý team na skupinovú videolekciu. 

Nikto neriskuje zameškané hodiny, ak náhodou na skupinovú hodinu nepríde. 

Nie je treba čakať na pomalého člena tri ďalšie hodiny, kým to všetko dobehne. Všetci napredujú vo svojom vlastnom tempe na základe techník efektívneho učenia. 

Keďže sa nie je treba nikomu kvôli angličtine časovo prispôsobovať, všetci Vaši zamestanci sa môžu naplno venovať produktívnej práci.

Slide

V čom je AngličtinaRýchlo Business iná od ostatných biznis kurzov angličtiny?

Ak ste niekedy boli v kancelárii so šéfom a zamestnancom, kde šéf s jedným zdvihnutým obočím klepkal prstami po stole a zamestnanec bol depresívny a frustrovaný z toho, že sa síce chcel zlepšiť, ale že sa nikam neposunul, tak Vás úplne chápeme! 

Tradičné kurzy sú pomalé a neefektívne a aj v 21. storočí vyučujú angličtinu stále cez gramatiku a platí sa viac za čas lektora, než za účinok angličtiny.

Preto sme vytvorili Online kurz AngličtinaRýchlo tak, aby fungoval ľuďom bez ohľadu na to, aká je ich doterajšia skúsenosť s angličtinou

Slide

AngličtinaRýchlo Business stavia na najmodernejších poznatkoch o efektívnom učení

Využíva 7 hlavných učebných štýlov (Intelligence Reframed, Howard Gardner) – https://www.slideteam.net/0614-learning-styles-howard-gardner-new-powerpoint-presentation-slide-template.html

Pre každý učebný štýl poskytuje iné pamäťové techniky (How to develop a perfect memory, Dominic O’Brien)

Učí študentov, ako sa sústrediť, aby im učenie išlo ľahšie (The power of full engagement, Tony Schwarz) 

Učí študentov, ako sa učiť, predtým, než sa študenti idú učiť (Unlimited memory, Kevin Horsley)

Rieši strach z rozprávania (Language hacking guide, Benny Lewis)

Lekcie sú prehľadne vysvetlené pomocou myšlienkových máp, takže ich študenti ľahšie pochopia (Mind Mapping: Improve Memory, Concentration, Communication, Organization, Creativity, and Time Management, Kam Knight)

Učí, ako sa efektívne sústrediť využitím flow stavu (Flow, Mihaly Czikszentmihaly)

Slide

Rieši aj iné problémy s učením angličtiny okrem zapamätania, sústredenia a strachu z rozprávania?

Keď sme sa pred vytvorením AngličtinaRýchlo Business pýtali ľudí, aké sú ich problémy s učením, dostali sme 919 odpovedí od 523 ľudí, kde nám ohľadom učenia jazykov spomenuli problémy s učením presných 700krát. 

Tieto problémy sme následne zobrali a zanalyzovali dvoma spôsobmi. 

V 700 odpovediach sme našli 51 rôznych problémov s učením cudzích jazykov v týchto kategóriách: 

1. Rozprávanie

2. Slovná zásoba

3. Sústredenie

4. Premýšľanie

5. Porozumenie

6. Frustrácia spojená s učením

Analýzou pomocou teórie obmedzení (Theory of constraints, Eli Goldratt) sme objavili, čo je ich koreňová príčina a ako ľuďom prezentovať riešenia, aby sa problémom v učení angličtiny predchádzalo a študenti sa zlepšili nielen v gramatike a v písaní, ale predovšetkým v rozprávaní

Vytvorili sme online kurz, ktorý funguje ľuďom

všetkých vekových kategórií

bez ohľadu na to, či im angličtina nešla

bez ohľadu na to, aký majú problém s učením angličtiny

Vytvorili sme kurz, ktorým si Vaši zamestnanci môžu prejsť tak, aby sa mu vedeli reálne venovať. 

A tak, aby na stretnutí s nadriadeným išiel šéf rovno podávať absolventovi kurzu ruku, pretože je prekvapený z toho, ako sa jeho angličtina zlepšila.

Slide

Čo umožní AngličtinaRýchlo Business Vám?

Jedným z najčastejším problémov, ktorý majú HR manažéri s angličtinou, je manažment kurzov. Ten preto vyriešime za Vás. 

So študentmi spravíme vstupný a výstupný test, takže bude jasne a merateľne vidieť zlepšenie po absolvovaní kurzu. 

So študentmi podľa individuálnych potrieb urobíme priebežné merania zlepšenia (na mesačnej, alebo štvrťročnej báze.

Vieme odmerať prechod kurzom v našej vzdelávacej platforme. 

S každým študentom sa dohodneme na individuálnych doučovaniach jednotlivo. 

Čo toto znamená pre Vás?

Keď sa s nami dohodnete, tam Vaša práca končí, všetky ďalšie úlohy preberáme my. 

Slide

Čo umožní AngličtinaRýchlo Business Vašej firme?

Systém učenia AngličtinaRýchlo Business je vytvorený tak, aby umožnil Vašim zamestnancom rozprávať anglicky v tom najkratšom možnom čase. 

Robí to vďaka rozširovaniu aktívnej slovnej zásoby, intervenciám pre prekonanie strachu z rozprávania a využívaním pamäťových techník pre efektívne učenie nových vecí.

Čo toto umožní Vašej firme? 

Vďaka využívaniu prirodzených postupov pamäte a techník efektívneho učenia zrýchľuje učenie angličtiny, takže Vaši zamestnanci môžu rozprávať anglicky skôr.

So zamestnancami hovoriacimi anglicky môžete

Expandovať na zahraničné trhy

Získať náskok a odlíšiť sa od konkurencie

 Získať na Slovensku zahraničných klientov

Zjednodušiť komunikáciu medzi slovenskou pobočkou a zahraničnými pobočkami Vašej firmy

Vyjednať si od zahraničných dodávateľov lepšie podmienky

AngličtinaRýchlo Business šetrí Vašim zamestnancom čas pri učení angličtiny, takže sa môžu viac venovať produktívnej práci. 

AngličtinaRýchlo Business tak Vašej firme umožní generovať vyššie tržbyvyšší zisk skôr.

Slide

Chcete, aby Vaši zamestnanci rozprávali anglicky?

Napíšte nám v kontaktnom formulári nižšie, alebo nám zavolajte na čísle 0925093432 a dohodneme sa (MG, ako by si napísal CTA pre firmy? ) 

Kontaktujte nás telefonicky na 0949 545 308, alebo nám napíšte správu cez formulár nižšie. 

Slide

Štúdie

 Sulzberger – Učenie ponorením do jazyka predvytvára nervové štruktúry, čo vedie k ľahšiemu porozumeniu a zapamätaniu slovnej zásoby

Rowlandová – 2 ročné deti sú deti schopné pochopiť zložitú gramatiku v mladšom veku, než sa doteraz predpokladalo

Morgan – Shortová – Učenie ponorením do jazyka vedie k retencii jazykových schopností aj 6 mesiacov po skončení učenia

 Iakovos Tsiplakides – Intervencie pre prekonanie strachu z rozprávania