+421 907 744 331

Už v 70. rokoch minulého storočia začali odborníci vo vzdelávaní prichádzať s myšlienkou, že každý sa učí inak, že je to v poriadku a že je to prirodzené.

 

Existujú rôzne druhy učebných štýlov.

 

Už v 1974 Anthony Grasha a Sheryl Riechmann vytvorili ich škálu učebných štýlov, kde zistili, že

  • niektorým študentom sa učí lepšie, keď spolu súťažia, iným zasa, keď spolupracujú
  • niektorým sa učí lepšie, keď sú v triede a iným sa učí lepšie, keď v triede naopak nie sú
  • niektorí sa naučia to, čo je im povedané a ďalej neprejavujú zvedavosť a iní sa zasa učia sami, nezávislo a preferujú to, čo je podľa nich najdôležitejšie

 

Dievčatá preferujú kolaboratívny, participatívny a dependentný učebný štýl, zatiaľ čo chlapci preferujú nezávislý a samostatný učebný štýl.

 

Študenti vo vedeckých disciplínach prefreujú iné učebné štýly, než tí, čo študujú humanitné vedy.

 

To však nie je jediné rozdelenie učebných štýlov.

 

V inom rozdelení učebných štýlov Peter Honey a Alan Mumford popísali 4 učebné štýly:

  • Aktívny človek
  • Reflektujúci človek
  • Teoretik
  • Pragmatik

 

Toto nie je jediné rozdelenie spôsobov učenia a jediné skutočné inovácie vo vzdelávaní.