+421 949 545 308
15. augusta 2019

Členy v angličtine (a, an, the) vysvetlenie a gramatika

Členy v angličtine (a, an, the, nulový člen) sú slová, ktoré definujú podstatné meno ako špecifické, alebo nešpecifické. V angličtine sú určité členy a neurčité členy.…
30. júla 2019

Like a Like to v angličtine – Význam a použitie (Stručný prehľad)

Sloveso like a fráza like to často znamenajú to isté, ale môže byť medzi nimi aj rozdiel. Slovo like má tiež rôzne významy podľa toho, či…
30. júla 2019

Let v angličtine – Význam a použitie (Stručný prehľad)

Sloveso let sa v angličtine používa v rôznych situáciách. V tomto článku sa dozvieš, ako používať slovo let s neurčitkom a so zámenami. Zistíš tiež, ako…
30. júla 2019

For (For + -ing) – Použitie v angličtine (Stručný prehľad)

Slovo for môže mať mnoho významov. Niekedy môžeme použiť for + ing, keď hovoríme o účele nejakej veci. Toto slovo však môžeme použiť vo formálnej angličtine…
30. júla 2019

Have something done / Get something done v angličtine

Have something done používame vtedy, keď hovoríme o tom, že niekto iný pre nás niečo urobí. V neformálnej angličtine môžeme sloveso „have“ (mať) nahradiť iným slovesom,…
30. júla 2019

Will have done (predbudúci čas) vs Will be doing (budúci priebehový čas)

Will have done (predbudúci čas) sa v angličtine používa na popis iných situácií než will be doing (budúci priebehový čas). V tomto článku zistíš, v ktorých…
30. júla 2019

Could have v angličtine – Mohol si to urobiť (Stručný prehľad)

Could have používame, keď hovoríme o tom, že niekto bol schopný niečo urobiť a neurobil to. Často ide o vyjadrenie kritiky voči niekomu inému, no má…