+421 907 744 331

Anglické idiomy

Anglické idiomy sú ustálené a zaužívané slovné spojenia, s ktorými sa v angličtine môžeš často stretnúť. Tu nájdeš 151 príkladov s obrázkami.

A bird in the hand is worth two in the bush

A bird in the hand is worth two in the bush – lepší vrabec v hrsti než holub na streche

To, čo máš teraz má väčšiu hodnotu ako to, čo môžeš mať neskôr.

Anglické idiomy - Achilles heel - achillova päta

Achilles heel – achillova päta

Ľahko zraniteľné, citlivé miesto niekoho. (Podľa starogréckej báje o hrdinovi Achillovi, ktorý bol zraniteľný len na päte.)

Add fuel to the fire

Add fuel to the fire – prilievať olej do ohňa

Zhoršovať situáciu.

A drop in the bucket

A drop in the bucket – kvapka vo vedre

Keď neprší aspoň kvapká. (Ide o veľmi malé alebo nedôležité množstvo, najmä v porovnaní s niečím iným.)

A good nest egg

A good nest egg – dobré hniezdo

Úspory (určité množstvo peňazí) boli vyčlenené alebo uložené na budúce použitie.

Anglické idiomy - A hard nut to crack

A hard nut to crack – tvrdý orech prasknúť

Tvrdý oriešok. (Problém, ktorý je veľmi ťažké vyriešiť, alebo osoba, ktorej je veľmi ťažké porozumieť.)

A heart of gold

A heart of gold – srdce zo zlata

Zlaté srdce. (Byť láskavý a veľkorysý.)

A little bird told me

A little bird told me – malý vtáčik mi povedal

Vrabce štebotali. (Keď vieš, kto ti poskytol informácie, o ktorých sa diskutuje, ale nechceš povedať, kto to bol.)

Idiomy v angličtine - All ears

All ears – všetky uši

Som samé ucho. (Dychtivo čakať, až sa niečo dozvieš.)

All in the same boat

All in the same boat – všetci sme na rovnakej lodi

Všetci sa nachádzame v rovnakej situácii.

Anglické idiomy - A money pit

A money pit – jama na peniaze

Keď musíš stále za niečo míňať veľa peňazí, hlavne keď je to zbytočná strata peňazí.

Ants in your pants

Ants in your pants – mravce v tvojich nohaviciach

Niekto je neposedný.

A penny saved is a penny earned

A penny saved is a penny earned – ušetrený halier je zarobený halier

Kto šetrí, má za tri. (Peniaze, ktoré ušetríš dnes, môžeš minúť neskôr.)

Idiomy v angličtine - A race against time

A race against time – závod s časom

Závod s časom. (Keď niekto musí niečo urobiť/dokončiť veľmi rýchlo, pretože má na to obmedzené množstvo času.)

Race against the time

Race against the time – preteky s časom

Preteky s časom. (Keď niekto musí niečo urobiť/dokončiť veľmi rýchlo, pretože má na to obmedzené množstvo času.)

A rat race

A rat race – potkanie dostihy

Naháňanie sa za peniazmi. (Pachtenie za peniazmi.)

A rolling stone gathers no moss

A rolling stone gathers no moss – rolujúcí kameň nezbiera mach

Niekto, kto sa neusadí na jednom mieste, málokedy prospeje.

Anglické idiomy - As cool as a cucumber

As cool as a cucumber – byť v pohode ako uhorka

Zostať v kľude aj pri veľkom strese. (Nič ho nerozhádže.)

As high as a kite

As high as a kite – tak vysoko, ako drak

Keď je niekto veľmi šťastný alebo je pod vplyvom alkoholu alebo drog.

Idiomy v angličtine - A slap on the wrist

A slap on the wrist – plesknutie na zápästie

Vydať varovanie alebo malý bezvýznamný trest.

A spring chicken

A spring chicken – jarné kurča

Tento slang je takmer výlučne používaný v negatíve, že už nie je niekto najmladší.

A storm in a tea cup

A storm in a tea cup – búrka v šálke čaju

Robiť si ťažkú hlavu z maličkostí. (Veľký rozruch kvôli malému problému.)

Anglické idiomy - At a crossroads

At a crossroads – na križovatke

Byť vo fáze života, kedy musíš urobiť veľmi dôležité rozhodnutie.

A wise owl

A wise owl – múdra sova

Keď je niekto veľmi múdry a inteligentný.

A wolf in sheep´s clothing

A wolf in sheep´s clothing – vlk prezlečený za ovcu

Osoba alebo vec, ktorá sa javí priateľská alebo neškodná, ale v skutočnosti je nepriateľská.

Anglické idiomy - Barking up the wrong tree

Barking up the wrong tree – štekať na zlý strom

Pomýliť sa, hľadať riešenie na nesprávnom mieste. (Zle odhadnúť príčinu niečoho.)

Best thing since sliced bread

Best thing since sliced bread – najlepšia vec od nakrájania chleba

Skutočne dobrý vynález.

Idiomy v angličtine - Better late than never

Better late than never

Radšej neskôr, ako nikdy. (Radšej prísť neskôr, ako neprísť vôbec.)

Between a rock and a hard place

Between a rock and a hard place – medzi skalou a tvrdým miestom

Čeliť dvom rovnako nežiaducim alternatívam.

Anglické idiomy - Bite the bullet

Bite the bullet – hrýzť náboj

Prekonať niečo lebo je to nevyhnutné.

Bite your tongue

Bite your tongue – zahryznúť si do jazyka

Držať jazyk za zubami. (Nepovedať nič.)

Idiomy v angličtine - Blow off steam

Blow off steam – vyfúknuť paru

Keď urobíš alebo povieš niečo, čo ti pomôže zbaviť sa alebo uvoľniť sa zo silných emócii alebo energie.

Budge up

Budge up – ustúpiť

Povedať niekomu, aby ich požiadal presťahovať sa, aby bol pre teba priestor.

V Anglicku neformálny idiom.

Anglické idiomy - Break a leg

Break a leg – zlom si nohu

Veľa šťastia. (Zlom väz.)

Break the ice

Break the ice

Prelomiť ľady. (Prerušiť mlčanie alebo ticho.)

Idiomy v angličtine - Broken heart

Broken heart – zlomené srdce

Keď cítiš veľký smútok v dôsledku tragickej udalosti alebo ukončenia romantického vzťahu.

Burn the candle from both ends

Burn the candle from both ends – spál sviečku na oboch koncoch

Keď pracuješ alebo robíš iné veci od skorého rána do neskorej noci.

(Málo oddychuješ a cítiš sa vyčerpaný.)

Bury the past

Bury the past – pochovaj minulosť

Nepokúšaj sa oživiť staré sťažnosti, zabudni na konflikty z minulosti.

Anglické idiomy - Chick magnet

Chick magnet – magnet na kura

Ide o muža, ktorý je pre ženy veľmi atraktívny. (Priťahuje ženy.) Často sa používa s určitým stupňom humoru alebo dôvtipu.

Comparing apples to oranges

Comparing apples to oranges – porovnávanie jablík s pomarančmi

Porovnávanie dvoch vecí, ktoré sú neporovnateľné.

Curiosity killed the cat

Curiosity killed the cat – zvedavosť zabila mačku

Prestaň byť zvedavý.

Anglické idiomy - Devil´s advocate

Devil´s advocate – diablov advokát

Opačný názor, len pre účely debaty.

Digging your own grave

Digging your own grave – kopanie vlastného hrobu

Vykopať si svoj vlastný hrob – robiť niečo, čo ti v budúcnosti spôsobí problémy.

Idiomy v angličtine - Dog days of summer

Dog days of summer – letné dni psov

Najhorúcejšie a najdlhšie dni letnej sezóny. (od začiatku júla do začiatku septembra)

Don´t count your chickens before they hatch

Don´t count your chickens before they hatch – nepočítaj kurčatá skôr, ako sa vyliahnu

Nepočítať s tým, že sa stane niečo dobré ešte predtým, než sa to naozaj stane.

Anglické idiomy - Don´t cry over spilt milk

Don´t cry over spilt milk – neplač nad rozliatym mliekom

Nie je dôvod sťažovať sa na niečo, čo sa nedá vyriešiť. (Byť nešťastný z niečoho, čo sa nedá napraviť)

Don´t put all your eggs in one basket

Don´t put all your eggs in one basket – nedávaj všetky vajcia do jedného košíka

To, čo robíte, je príliš riskantné.

Nesústreď všetko úsilie do jednej veci, pretože môžeš všetko stratiť.

Do not cut branch you are sitting on

Do not cut branch you are sitting on – nerež konár na ktorom sedíš

Nepodkopávaj seba alebo svoje argumenty.

Ak už máš problémy, neurob nič hlúpe, aby ťa chytili.

Idiomy v angličtine - Down in the dumps

Down in the dumps – na dne

Keď sa cítiš byť úplne na dne. (veľmi smutne a depresívne.)

Draw the line

Draw the line – nakresliť čiaru

Jasne oddeliť alebo vytvoriť hranicu, ktorú niekto odmieta prekročiť.

Drink like a fish

Drink like a fish – pije ako ryba

Keď niekto veľmi veľa pije. (Pije ako dúha.)

Anglické idiomy - Eat like a bird

Eat like a bird – jesť ako vták

Jesť strašne málo. (Jesť ako vrabec.)

Every cloud has a silver lining

Every cloud has a silver lining – každý obláčik má strieborný okraj

Všetko zlé so sebou prináša aj niečo dobré. (Po zlých časoch prídu tie dobré.)

Every man is the architect of his own world

Every man is the architect of his own world – každý človek je architektom svojho sveta

Každý je strojcom svojho šťastia.

Finding a needle in a haystack

Finding a needle in a haystack – hľadať ihlu v kope sena

Hľadať ihlu v kope sena. (Hľadať usilovne, ale márne.)

Idiomy v angličtine - Finger licking good

Finger licking good – lízanie prstov je dobré

Znamená, že jedlo je vynikajúce a chutí veľmi dobre. (Známe ako slogan potravinového reťazca KFC.)

When pigs fly

When pigs fly – keď prasatá lietajú

Znamená niečo, čo sa nikdy nestane, niečo nemožné, veľmi nepravdepodobné.

Idiomy v angličtine - Foaming at the mouth

Foaming at the mouth – spenenie v ústach

Cítiť nekontrolovateľný hnev, byť strašne rozzúrený.

Full of beans

Full of beans – plný fazúľ

Mať veľa energie a nadšenia.

Anglické idiomy - Green fingers

Green fingers – zelené prsty

Byť dobrý v záhradníctve a pestovaní rastlín.

Have your cake and eat it too

Have your cake and eat it too – maj svoj koláč a zjedz ho tiež

Mať alebo robiť dve veci, ktoré si človek želá, ktoré sú bežne protichodné alebo nemožné mať alebo robiť súčasne.

Mať (udržať) koláč pri jeho konzumácii je teda nemožné.

He´s a fat cat

He´s a fat cat – on je tučná mačka

Skromný výraz pre bohatého a mocného človeka.

Idiomy v angličtine - He´s on the ball

He´s on the ball – byť na lopte

Rýchlo a pohotovo reagovať.

He has his head in the sand

He has his head in the sand – má hlavu v piesku

Ignorovať alebo nepremýšľať o problémoch alebo nepríjemných situáciách, ktoré budú mať vplyv na budúcnosť.

Hit the pillow

Hit the pillow – udri vankúš

Ísť spať.

Anglické idiomy - Hit the road

Hit the road – vyraziť na cestu

Opustiť miesto, odísť na cestu alebo začať cestu. (hlavne na cestu autom)

Hold on

Hold on – vydrž/počkaj

Povedať niekomu, aby počkal alebo zastavil na krátku dobu.

Idiomy v angličtine - Hold your horses

Hold your horses – drž svoje kone

Nie tak zhurta. (Zadrž.)

If the shoe fits wear it

If the shoe fits wear it – ak topánka sedí, noste ju

Ak sa ťa niečo (zvyčajne negatívne) týka, mal by si to pripustiť alebo prijať zodpovednosť/vinu za to.

In a hurry

In a hurry – v zhone

Mať veľmi málo času a v dôsledku toho sa ponáhľať alebo rýchlo pohybovať.

Byť rýchlejší ako obvykle, byť v zhone.

Anglické idiomy - In a nutshell

In a nutshell – v škrupine

V krátkosti. (Stručne. Jednoducho povedané.)

In the black

In the black – v čiernom

Mať dosť peňazí na zaplatenie všetkých záväzkov. (Byť solventný.)

Anglické idiomy - In the Doghouse

In the Doghouse – v psej búde

Ak si v problémoch alebo v situácii, keď je niekto z nejakého dôvodu na teba naštvaný a ukazuje svoj nesúhlas.

Najčastejšie sa používa na opis muža, ktorý nahneval svoju priateľku alebo manželku.

It´s a dog eat dog world

It´s a dog eat dog world – je to svet psov

Ľudia budú robiť všetko, čo je potrebné, aby boli úspešní, aj keď to znamená poškodiť ostatných.

Tento výraz sa týka miesta alebo situácie, ktoré sú vysoko konkurenčné.

It´s a piece of cake

It´s a piece of cake – kus koláča

Je to jednoduché. (Keď je niečo veľmi ľahké.)

Idiomy v angličtine - It´s a small world

It´s a small world – svet je malý

Keď strestneš známych ľudí alebo veci aj na najneočakávanejších alebo najďalekosiahlejších miestach

Akoby bol svet malý.

It´s raining cats and dogs

It´s raining cats and dogs – keď pršia mačky a psy

Keď husto prší.

Anglické idiomy - It takes two to dance

It takes two to dance – na tanec je potrebné dvoch

Zodpovednosť nenesie len jeden človek. Obaja majú svoj podiel. (Nikdy nie je na vine iba jeden.)

Rovnaký idiom ako „It takes two to tango“.

It takes two to tango

It takes two to tango – na tango treba dvoch

Zodpovednosť nenesie len jeden človek. Obaja majú svoj podiel. (Nikdy nie je na vine iba jeden.)

Rovnaký idiom ako „It takes two to dance“.

Idiomy v angličtine - Jumping through hoops

Jumping through hoops – skákanie cez obruče

Postaviť sa alebo čeliť mnohým výzvam, ktoré sa zdajú byť ťažké alebo zbytočné, aby človek dosiahol čo chce.

Jump ship

Jump ship – skočiť na inú ľoď

Opustiť organizáciu alebo inštitúciu pre ktorú pracuješ, aby si sa pripojil k inej. (Skáčeš na inú ľoď.)

Anglické idiomy - Keep your head above water

Keep your head above water – drž hlavu nad vodou

Mať dostatok peňazí na život alebo na prežitie. Zvládnuť celú svoju prácu/biznis.

Držať hlavu nad vodou, aby sa zabránilo utopeniu. (často spojené s prácou alebo financiami)

Idiomy v angličtine - Kick the bucket

Kick the bucket – kopnúť do vedra

Zomrieť.

Kill two birds with one stone

Kill two birds with one stone – zabiť dvoch vtákov jedným kameňom

Zabiť dve muchy jednou ranou. (Spraviť dve veci vďaka jednej činnosti.)

Anglické idiomy - Lend a hand

Lend a hand – podať pomocnú ruku

Pomôcť niekomu.

Podať pomocnú ruku.

Let sleeping dogs lie

Let sleeping dogs lie – nechaj spiace psy ležať

Prestať diskutovať o probléme.

Idiomy v angličtine - Lift weights

Lift weights – zdvíhať závažia

Zdvíhať závažie.

Like a bat out of hell

Like a bat out of hell – ako netopier z pekla

Pohybovať sa alebo diať veľmi rýchlo alebo náhle.

Like two peas in a pod

Like two peas in a pod- ako hrášok v struku

Vždy sú spolu.

Anglické idiomy - Little rat

Little rat – malý potkan

Niekto je krysa. (zlý človek, ktorý robí podrazy.)

Lost it

Lost it – stratiť to

Stratiť kontrolu nad svojimi emóciami, najmä rozhnevaním sa alebo rozrušením.

Idiomy v angličtine - Love struck

Love struck – zasiahnutý láskou

Byť tak zalúbený, až je ťažké správať sa obvyklým spôsobom, alebo dokonca myslieť na niečo iné okrem osoby, ktorú daná osoba miluje.

Miss the boat

Miss the boat – zmeškať loď

Premeškať príležitosť. (Je príliš neskoro.)

Money doesn´t grow on trees

Money doesn´t grow on trees – peniaze nerastú na stromoch

Peniaze by sa nemali zbytočne míňať, pretože si to vyžaduje úsilie, aby sa zarobili.

Peniaze sa nedajú kedykoľvek doplniť.

Anglické idiomy - Monkey business

Monkey business – špinavé triky/švindľovať/darebáctvo

Hlúpe alebo nečestné správanie.

Moving at snails pace

Moving at snails pace – pohybovať sa ako slimák

Pohybovať sa veľmi pomaly (slimák sa pohybuje veľmi pomaly).

Idiomy v angličtine - No pain no gain

No pain no gain – žiadna bolesť, žiadny zisk

Bez práce nie sú koláče. (Musíš pracovať, aby si získali to, čo chceš.)

Not my cup of tea

Not my cup of tea – nie je moja šálka čaju

To nie je moja parketa. (To nie je moja šálka čaju.)

Anglické idiomy - Off the hook

Off the hook – z háčika

Nepripisovať niekomu za niečo zodpovednosť.

One smart cookie

One smart cookie – jedna inteligentná sušienka

Niekto je inteligentný/bystrý.

Idiomy v angličtine - On target

On target – zamierené

Ak je niekto alebo niečo zamierené, dosahuje dobrý pokrok a pravdepodobne dosiahne požadovaný výsledok. (požadovaný cieľ)

Open a can of worms

Open a can of worms – otvoriť plechovku červov

Situácia, ktorá je alebo pravdepodobne bude veľmi komplikovaná alebo problematická alebo bude mať negatívny výsledok, keď sa s ňou začneš zaoberať.

Anglické idiomy - Out of the blue

Out of the blue – z ničoho nič (mimo modrej)

Ak sa niečo stane z ničoho nič. Je to úplne neočakávané.

„Modrá“ vo fráze sa vzťahuje na oblohu, na ktorej môže vzniknúť neočakávaná búrka.

Over the moon

Over the moon – cez mesiac

Nesmierne šťastný a potešený.

Idiomy v angličtine - Pig out

Pig out – napchávať sa

Jesť veľa alebo príliš veľa.

Put a sock in it

Put a sock in it – vlož do toho ponožku

Zvykne sa to povedať hlučnej osobe, aby bola ticho a nevydávala toľko hluku.

Je to hrubý slang na zastavenie rozhovoru.

Anglické idiomy - Reach for the stars

Reach for the stars – dočiahnuť hviezdy

Stanoviť si svoje ciele alebo ambície veľmi vysoko; pokúsiť sa dosiahnuť alebo dosiahnuť niečo zvlášť ťažké alebo nemožné.

Riding around in circles

Riding around in circles – jazdenie v kruhoch

Strata času a energie zapojením sa do bezvýznamných, nezmyselných alebo márnych aktivít a následkom toho je nedosiahnutie pokroku a stále vracajú k rovnakému bodu alebo problému.

Ring a bell

Ring a bell – zazvoniť na zvonček

Keď ide o povedomú situáciu.

Idiomy v angličtine - Rock and Roll

Rock and Roll –

Poďme to urobiť! Začnime!

Ísť, začať s energiou.

ROFL

ROFL – rolling on the floor laughing – zvíjať sa na zemi od smiechu

Slang, ktorý sa používa v textovej komunikácii a znamená, že je niečo veľmi smiešne alebo bláznivé.

Anglické idiomy - Rule of thumb

Rule of thumb – praktická zásada

Praktický, približný, navrhovaný spôsob alebo usmernenie, ako niečo urobiť alebo zmerať.

Rome wasn´t built in a day

Rome wasn´t built in a day – Rím nebol postavený za deň

Zdôraznenie, že nemôžeš očakávať, že v krátkom čase urobíš dôležité veci.

Saving for a rainy day

Saving for a rainy day – ušetriť na daždivý deň

Ušetriť peniaze na neskôr.

Idiomy v angličtine - Scapegoat

Scapegoat – obetný baránok

Je osoba, ktorá je obviňovaná alebo nesie trest za niečo, čo urobil niekto iný.

Seeing red

Seeing red – vidieť červenú

Dostať sa do stavu extrémneho hnevu, ktorý by mohol zahmlievať úsudok alebo zmysly.

Anglické idiomy - Shame on you

Shame on you – hanbi sa

Mal by si sa hanbiť za to, čo si urobil. (keď je niekto nezbedný)

Zvyčajne sa hovorí o dieťati alebo dospelom pre detské priestupky.

She´s got the whole world in her hands

She´s got the whole world in her hands – celý svet má vo svojich rukách

Mať všetko plne pod kontrolou.

Starať sa alebo starať sa o seba – mať za niečo zodpovednosť.

Ship just hit the fan

Ship just hit the fan – loď práve zasiahla ventilátor

Veci sa náhle stávajú veľmi chaotickými, katastrofálnymi, ťažkými alebo kontroverznými.

Idiomy v angličtine - Sit on the fence

Sit on the fence – sedieť na plote

Nevedieť sa rozhodnúť.

Sleep on it

Sleep on it – spať na tom

Odložiť rozhodnutie na nasledujúci deň, aby mal človek dlhší čas na jeho zváženie.

Čakať pred urobením rozhodnutia.

Anglické idiomy - Smell something fishy

Smell something fishy – smrdieť rybacinou

Niečo tu smrdí. (Niekto je podozrivý, nečestný.)

So far so good

So far so good – zatiaľ je všetko dobré

V tomto okamihu je situácia v poriadku/uspokojivá alebo sa vyvíja podľa plánu až do súčasného momentu alebo času.

Idiomy v angličtine - Spill the beans

Spill the beans – rozsypať fazule

Prezradiť tajomstvo.

Stab someone in the back

Stab someone in the back – bodnúť niekoho do chrbta

Zradiť niekoho dôveru.

Ublížiť niekomu, kto ti dôveruje.

Anglické idiomy - Stop clowning around

Stop clowning around – prestaň šaškovať

Keď chceš, aby niekto prestal žartovať alebo sa správať hlúpo. (slang)

Straight from the horse´s mouth

Straight from the horse´s mouth – priamo z úst koňa

Priamo od osoby, ktorá o veciach vie najviac – niekto, kto pozná fakty.

Priamo od najvyššej autority.

Idiomy v angličtine - Surf´s up

Surf´s up – surf je hore

Znamená, že vlny sú vysoko, takže je najvhodnejší čas surfovať.

Je to používané len na pláži.

Swept off your feet

Swept off your feet – zmietol si nohy

Spôsobiť, že sa niekto do teba zrazu a úplne zamiloval.

The apple of my eye

The apple of my eye – jablko môjho oka

Osoba, ktorú najviac miluješ a si na ňu veľmi hrdý.

Uctievaná alebo obľúbená osoba.

Anglické idiomy - The armchair expert

The armchair expert – odborník na kreslá

Osoba, ktorá má veľa teoretických poznatkov ohľadom určitej veci, ale veľmi malé alebo žiadne skúsenosti.

The cat´s got your tongue

The cat´s got your tongue – mačka má tvoj jazyk

Keď niekto nie je schopný alebo ochotný hovoriť.

Používa sa hlavne vo forme humornej otázky zameranej na toho, kto veľmi alebo vôbec nehovorí.

The cat is out of the bag

The cat is out of the bag – mačka je vonku z vreca

Prezradiť tajomstvo. (Pustiť si hubu na špacír.)

Idiomy v angličtine - The cock and bull story

The cock and bull story – príbeh kohútika a býka

Divoko prehnaný alebo sfalšovaný príbeh alebo vysvetlenie.

Nepravdepodobný príbeh prezentovaný ako pravda.

The devil is in the details

The devil is in the detail – diabol je v detailoch

Zdiaľky to vyzerá dobre, ale keď sa pozrieš bližšie, tak uvidíš problémy.

The early bird catches the worm

The early bird catches the worm – ranné vtáča chytí červa

Ranné vtáča ďalej doskáče. (Prví ľudia, ktorí prídu, získajú to najlepšie.)

Anglické idiomy - The elephant in the room

The elephant in the room – slon v miestnosti

Veľký problém o ktorom nikto nechce hovoriť.

The lion´s share

The lion´s share – leví podiel

Najväčší podiel.

The skeleton in the closet

The skeleton in the closet – kostra v skrini

Tajomstvo, ktoré by spôsobilo zahanbenie, ak by bolo známe. Trápne tajomstvo.

Používané hlavne v USA.

Idiomy v angličtine - Tighten your belt

Tighten your belt – uťahovať opasok

Znížiť alebo obmedziť rozpočet, žiť skromenjšie, pretože má človek menej peňazí.

Utrácať menej peňazí, ako predtým.

To buy a pig in a poke

To buy a pig in a poke – kúpiť prasa vo vreci

Kúpiť niečo bez toho, aby si to dôkladne skontroloval, často s negatívnymi dôsledkami.

„Poke“ je v tomto prípade „taška“.

To cast pearls before swine

To cast pearls before swine – hádzať perly pred ošípané

Ponúknuť niečo cenné alebo hodnotné tomu, kto nepozná/neuznáva jeho hodnotu.

Anglické idiomy - To feel blue

To feel blue – cítiť sa modro

Cítiť sa depresívne.

Two wrongs don´t make right

Two wrongs don´t make right – dve krivdy nerobia pravdu

Hľadanie odplaty alebo pomsty za škodlivé alebo klamlivé konanie nie je vhodným spôsobom riešenia konfliktu.

Idiomy v angličtine - Walking on air

Walking on air – v siedmom nebi

Byť v stave extrémneho šťastia alebo nadšenia.

Walk on eggshells

Walk on eggshells – prechádzka po vaječných škrupinách

Chodiť okolo po špičkách. (Chodiť okolo veľmi opatrne.)

You´re on thin ice

You´re on thin ice – si na tenkom ľade

Ak urobíš ďalšiu chybu, budeš mať problém.

Anglické idiomy - You crack me up

You crack me up – praskol si ma

Strašne sa smiať. Niekoho veľmi rozosmiať.

You hit the nail on the head

You hit the nail on the head – trafil si klinec po hlavičke

Niečo úplne vystihnúť. (Urobiť niečo úplne správne.)