+421 907 744 331
Želacie vety: Použitie wish v angličtine
9. October 2019
Present continuous – prítomný priebehový čas (Kompletný návod)
7. November 2019
Ukázať všetko

Present simple – prítomný jednoduchý čas (Kompletný návod)

Present simple (prítomný jednoduchý čas) je jeden z prvých z anglických časov, s ktorými sa študenti stretávajú.

Nie všetko o prítomnom jednoduchom čase je však pre študentov angličtiny jednoduché.

Slováci majú chuť používať present simple tak, ako používajú prítomný čas v slovenčine, čo je však problém.

Prítomný jednoduchý čas má totiž v angličtine iné druhy použití a iné pravidlá.

Tento článok ti ukáže, ako a kedy prítomný jednoduchý čas správne používať. 

Dozvieš sa to na

 • vysvetleniach
 • príkladoch
 • vetách
 • a komixoch

Vďaka tomu prítomný čas jednoduchý zvládneš oveľa ľahšie.

 

Kedy sa v angličtine používa present simple – prítomný jednoduchý čas

Present simple, alebo prítomný čas jednoduchý, sa vo všeobecnosti používa na vyjadrenie zvykov, nemeniacich sa situácií, všeobecných faktov a pevných dohôd.

Aj keď parí medzi prítomné časy, tak sa tiež používa na vyjadrenie budúcnosti a použiješ ho aj pri niektorých podmienkových vetách (podmieňovací spôsob).

Tie patria k pokročilejším spôsobom použitia tohoto času a aj tie nájdeš v tomto článku.

Poďme sa na to všetko postupne pozrieť.

 

Present simple a prítomnosť

Pravdy aktuálne v prítomnosti

present simple použitie s prítomnosťou

Prítomný jednoduchý čas použiješ v prvom rade vtedy, keď chceš vyjadriť niečo, čo je pravdivé teraz v prítomnosti.

Nemusí sa striktne jednať o niečo, čo sa v budúcnosti meniť nebude.

Podstatné je však to, že je daná vec pravdivá a aktuálna v momente, keď ju vyslovuješ.

Daj si však veľký pozor na to, že prítomný jednoduchý čas sa nepoužíva na vyjadrenie činností, ktoré sa dejú práve teraz.

Na vyjadrenie toho, čo sa aktuálne odohráva (prebieha) v prítomnosti, použiješ prítomný priebehový čas – present continuous.

 

Pozrime sa na konkrétne príklady vo vetách.

Present simple Prítomný čas jednoduchý Vysvetlenie
She lives in Bratislava. Ona býva v Bratislave. Prítomný čas jednoduchý naznačuje to, že býva v Bratislave teraz. Môže sa stať, že sa to v budúcnosti zmení, avšak teraz je to pravda.
I am thirty years old. Mám tridsať rokov. To, že mám tridsať rokov, je pravdou teraz, preto je vo vete present simple. Tu sa nejedná o tvrdenie so všeobecnou platnosťou, ale o tvrdenie, ktoré sa bude v budúcnosti s určitosťou meniť.
He doesn´t like tomatoes. Nemá rád paradajky. Tu sa môže na prvý pohľad zdať, že sa jedná o všeobecné tvrdenie. Avšak, aj keď veta tvrdí, že dotyčný jednoducho nemá rád paradajky, tak nie je vylúčené, že sa to v budúcnosti nezmení. Môže sa to zmeniť, ale aj nemusí.

present simple jednoduchý prítomný čas Garfield

Skvelé! Prišlo to! Niektorí ľudia „nosia svoje emócie na rukávoch“.

(poznámka: idióm je preložený doslovne, aby si pochopil podstatu vtipu. V slovenčine by sa dal použiť výraz „čo na srdci, to na jazyku“, ktorý má ten istý význam.)

Ja nosím svoje názory na bruchu.

(poznámka: na tričku je napísané „neznášam psy“)

 

Present simple vyjadruje všeobecné pravdy

prítomný jednoduchý čas

Prítomný jednoduchý čas použiješ aj na vyjadrenie všeobecných právd alebo vecí / dejov, ktoré sú vždy pravdivé.

V tomto prípade sa často jedná a fakty alebo deje, ktoré môžu opisovať určité prírodné, alebo fyzikálne javy.

Taktiež to môžu byť rôzne vedomosti z vedeckých oblastí a všeobecné tvrdenia o ľudských schopnostiach alebo vlastnostiach.

Samozrejme, tu by sa dalo teoreticky polemizovať, či budú všetky tvrdenia vždy na 100% pravdivé. Môže prísť napríklad nový vedecký objav a danú teóriu vyvrátiť. Tak či onak, v takýchto tvrdeniach používa present simple.

 

Tu sú konkrétne príklady vo vetách:

Present simple Prítomný jednoduchý čas Vysvetlenie
Water freezes at zero degrees. Voda zamrzne pri nula stupňoch. Toto je príklad jasného vedeckého faktu, ktorý je nemenný a na našej planéte Zem bude platiť v podstate stále.
Kangaroos live in Australia. Kengury žijú v Austrálii. To, že kengury žijú v Austrálii, je fakt a všeobecné tvrdenie, pri ktorom je v podstate malá pravdepodobnosť, že sa zmení.
Her mother is Czech and her father is Slovak. Jej mama je Češka a jej otec je Slovák. Toto je príklad všeobecného tvrdenia o ľuďoch. Je pravdivé teraz a pre danú osobu v podstate navždy.

Garfield comics simple present

Tu je návod, ako sa má zaobchádzať s divokým zvieraťom. Nedaj najavo žiadny strach. A neukáž žiadnu bolesť.

 

Prítomný jednoduchý čas popisuje stále sa opakujúce deje

present simple použitie

Present simple použiješ aj prípade, že sa jedná o deje, ktoré sa v určitej pravidelnosti opakujú.

Často ním vlastne opisuješ rôzne zaužívané zvyky, ktoré máš ty, alebo iní ľudia.

Keďže sa jedná o opis dejov, ktoré sa opakujú, tak pre bližšie určenie frekvencie opakovania môžeš vo vete použiť aj tzv. frekvenčné príslovky.

Tieto príslovky nižšie zoraedné podľa toho, akú „silu“ vyjadrujú.

V slovenčine nemáme toľko prísloviek frekvencie, že by sme ku každej anglickej príslovke vedeli priradiť jej špecifický preklad v slovenčine.

Z toho dôvodu sú niektoré z nich preložené v slovenčine rovnako.

100%:

 • always (vždy)
 • constantly (neustále)
 • continuously (neustále)
 • habitually (obvykle)

90%:

 • usually (zvyčajne)
 • normally (obvykle)
 • regularly (pravidelne)
 • mostly (väčšinou)

75%:

 • frequently (často)
 • generally (obyčajne)
 • repeatedly (opakovane)

60%:

 • often (často)

50%:

 • sometimes (niekedy)

40%:

 • occasionally (príležitostne)
 • sporadically (sporadicky)
 • from time to time (z času na čas)
 • at times (sem-tam)

20%:

 • rarely (zriedka)
 • seldom (málokedy)
 • infrequently (zriedka)

0%:

 • never (nikdy)

 

V angličtine existujú aj ďalšie príslovky frekvencie, ktoré bližšie špecifikujú, koľkokrát a kedy konkrétne sa činnosť opakuje.

Konkrétne sú to tieto:

 • once a day / week / month / year (raz za deň / týždeň / mesiac / rok)
 • twice a day / week / month / year (dvakrát za deň / týždeň / mesiac / rok)
 • three (alebo iná číslovka) times a day / week / month / year (trikrát za deň / týždeň / mesiac / rok)
 • every morning / day / week / year / evening (každé ráno / deň / týždeň / poobedie)
 • on Fridays / Sundays (v piatky / v nedele)
 • at weekends (cez víkendy)

 

Pozrime sa na konkrétne príklady vo vetách:

Present simple Prítomný čas jednoduchý Vysvetlenie
I get up at 8 o’clock every morning. Každé ráno vstávam o 8:00. Príslovka frekvencie „every morning“ jasne naznačuje to, že sa táto činnosť pravidelne opakuje. Preto použiješ práve present simple.
My mum watches TV very often. Moja mama pozerá televíziu veľmi často. Veta vyjadruje činnosť, ktorá sa zvykne pravidelne opakovať, aj keď nemusí prebiehať práve teraz. Všimni si, že príslovka „often“ je doplnená príslovkou „very“, čím je zvýraznené to, že sa činnosť opakuje naozaj veľmi často.
We don’t usually stay in hotels. Zvyčajne v hoteloch nebývame. V tejto vete môžeš vidieť, že je v nej použitý zápor, takže vyjadruje práve to, že pre danú osobu je zvykom to, že v hoteloch sa bežne neubytováva.

Present simple veta

 

Present simple a budúcnosť

Činnosť, ktorá sa zaručene odohrá v budúcnosti

present simple použitie s budúcnosťou

Prítomný jednoduchý čas možno použiť aj v spojení s budúcnosťou. V tomto prípade však ide o to, že sa činnosť zvykne pravidelne opakovať, alebo je vopred isté, že sa v budúcnosti činnosť odohrá.

 

Môže to znieť komplikovane, ale keď sa pozrieš na príklady, bude ti to jasnejšie:

Present simple Prítomný čas jednoduchý Vysvetlenie
The school term starts next week. Školský rok začína budúci týždeň. Dátum, kedy sa začína nový školský rok / vyučovanie, je dopredu stanovený, takže je vo vete použitý prítomný čas jednoduchý.
The train leaves tonight at 6 PM. Vlak odchádza dnes o 6 večer. V tejto vete sa jasne jedná o naplánovanú činnosť, ktorá sa pravidelne opakuje.
The party starts at eight o´clock. Párty začína o 8 večer. Toto je príklad vety, kedy si je človek istý, že sa činnosť (párty) odohrá, a preto je vo vete tento čas.

 

Vyjadrenie budúcnosti s použitím podmienkovej vety

present simple použitie s budúcnosťou

Prítomný jednoduchý čas sa tiež používa na vyjadrenie budúcnosti v podmienkových vetách.

Vo vetách s podmieňovacím spôsobom je present simple vždy použitý vo vedľajšej vete a zvyčajne nasleduje za spojkami ako:

 • if (ak)
 • unless (pokiaľ)
 • when (keď)
 • after (potom)
 • before ( predtým)

V hlavnej vete je vyjadrená budúca činnosť, ktorej uskutočnenie je podmienené činnosťou alebo udalosťou vo vedľajšej vete.

 

Present simple v podmienkovej vete Slovenský preklad Vysvetlenie
I’ll talk to John when I see him. Porozprávam sa s Johnom, keď ho uvidím. Tu vidíš, že je v hlavnej vete vyjadrená činnosť, ktorá sa má odohrať (rozprávanie s Johnom). Avšak je to podmienené tým, že sa stretnú, že ho daná osoba uvidí.
If it rains we’ll get wet. Ak začne pršať, zmokneme.  V tejto vete je jasne vidieť, že budúca činnosť/ stav (zmoknutie od dažďa) je logicky podmienené tým, že začne pršať.
He won’t come unless you ask him.

 

 

 

 

 

 

 

Nepríde, pokiaľ ho o to nepožiadaš. Pri tomto príklade vidíš vetu postavenú trochu inak, ako predchádzajúce. Takúto myšlienku by vyjadrila aj veta „If you ask him, he will come.“ (Ak ho o to požiadaš,  príde.). Avšak, príkladová veta dáva navyše tiež dôraz na to, že dotyčný nepríde, pokiaľ sa nestane to, že ho o to daná osoba požiada. To znamená, že hovoriaci zdôrazňuje dôležitosť pozvania a to, čo sa stane, ak pozvanie neprebehne.


Pritomný čas jednoduchý Garfield

*hop hop*

(citoslovce pre skákanie)

J: Ha ha, nie si ty rozkošný! Páči sa, daj si dačo pod zub. G: Za toto sa neznášam.

 

Kedy môže prítomný čas vyjadriť aj minulosť

Možno sa ti to zdá na prvý pohľad zvláštne, ale prítomný jednoduchý čas sa v angličtine často používa aj pri rozprávaní o niečom, čo sa udialo v minulosti.

 

„Headlines“ alebo nadpisy v článkoch

Pre anglický jazyk je typické používať present simple (alebo aj present continuous) v nadpisoch článkov, aj keď sa jedná o udalosť, ktorá sa už odohrala v minulosti.

Robí sa to z toho dôvodu, aby mal čitateľ pocit, že sa tieto udalosti odohrávajú práve teraz a bol viac vtiahnutý do deja.

Preto je takýto spôsob použitia prítomného jednoduchého času charakteristický najmä pre články v novinách.

Vďaka prítomnému času znejú nadpisy omnoho živšie a súčasnejšie.

 

Tu je pár príkladov nadpisov v angličtine, kde je použitý present simple

Anglický nadpis Slovenský preklad
Rebels attack government buildings. Povstalci zaútočili na vládne budovy.
German Finance minister resigns. Nemecký minister financií odstúpil.

 

present simple - pouzitie v novinach

 

 

Popis historických udalostí

present simple - pouzitie s minulostou

 

Prítomný jednoduchý čas použiješ aj na opis minulosti pri formálnej komunikácii, keď opisuješ reálne historické udalosti.

 

Present simple Prítomný čas jednoduchý
In spring 1984 the government is defeated, and an election takes place. By the end of the year, the strikes end. Na jar 1984 je vláda porazená a konajú sa voľby. Do konca roka sa štrajky skončia.
1945: the war in Europe comes to an end. 1945: vojna v Európe končí

 

Prítomný čas jednoduchý použiješ pri rozprávaní vtipov

Present simple sa bežne používa aj pri rozprávaní vtipov alebo príbehov, ktoré sa už v minulosti odohrali.

Je to hlavne kvôli dramatizácii, aby „rozprávač“ poslucháča vtiahol viac do deja.

Na opis minulej situácie sa tiež často používa priama reč s prítomným jednoduchým časom.

 

Tu je príklad použitia v príbehu:

It’s seven o’clock in the evening, and an old woman walks slowly out of her garden and towards the bus stop. The unknown man watches her, and after a few minutes follows her. Je sedem hodín večer a staršia žena kráča pomaly zo svojej záhrady na autobusovú zastávku. Neznámy muž sa na ňu pozerá a za pár minút ju prenasleduje.

 

Príklad použitia vo vtipe:

Sherlock Holmes and Doctor Watson go camping. In the morning, as they are lying in their sleeping bags, Holmes says, ‚Watson, look up at the sky and tell me what you deduce.‘ So Watson says, ‚Well, the sky is salmon pink, so we’re going to have a clear day. The moon is just setting, so it must be about 5 am. There are no clouds, so it probably won’t rain.‘ Holmes bursts out, ‚Watson, you idiot! Someone has stolen our tent.‘ Sherlock Holmes a doktor Watson idú kempovať. Ráno, keď ležia na svojich spacákoch Holmes hovorí: „Watson, pozri sa na oblohu a povedz mi, čo vyvodzuješ.“ Watson teda hovorí: „No, obloha je lososovo ružová, čiže budeme mať jasný deň. Mesiac práve zapadá, takže musí byť okolo 5 hodín ráno. Nie sú tu žiadne mraky, čiže pršať pravdepodobne nebude.“ Holmes vybuchne: „Watson, ty idiot! Niekto nám ukradol stan.“

 

Porovnanie present simple s prítomnými časmi v angličtine

Prítomné časy (present tenses) používaš pri opisovaní zvykov, dejov, faktov a udalostí, ktoré sú spojené s prítomnosťou. Tu je ich krátky prehľad:

 

Prítomný čas jednoduchý (present simple) vyjadruje hlavne trvalý stav alebo opakovaný dej, ktorý je všeobecný. Tvorí sa pridaním koncovky -s alebo -es v 3. osobe jednotného čísla.

Napríklad:

I live in Nitra. (Bývam v Nitre.)

He visits his grandparents every week. (On navštevuje svojich starých rodičov každý týždeň.)

 

Predprítomný čas jednoduchý (present perfect) označuje dej/stav, ktorý sa začal alebo odohral v minulosti (nie je dôležité, kedy), ale má následky aj v prítomnosti. Nie samotný proces, ale výsledok je dôležitý. Tvorí sa pomocným slovesom „to have“ a minulým príčastím slovesa.

Napríklad:

We have been neighbours since 2015. (Sme susedia od 2015.)

I have lost my wallet. (Stratil som peňaženku.)

 

Prítomný čas priebehový (present continuous) použiješ predovšetkým na vyjadrenie dejov a činností, ktoré prebiehajú práve teraz, alebo sú dočasné. Tvorí sa pomocným slovesom „to be“ v prítomnom čase a pridaním prípony „-ing“ k slovesu vyjadrujúcemu činnosť.

Napríklad:

What are you doing? I am reading a book. (Čo robíš? Čítam knihu.)

Mom is cooking dinner for us. (Mama pre nás varí večeru.)

 

Predprítomný čas priebehový (present perfect continuous) použiješ, keď hovoríš o deji, ktorý začal v minulosti, ale má svoje následky v prítomnosti alebo stále pokračuje. Celý priebeh deja je v tomto prípade dôležitý. Vytvoríš ho pomocou pomocného slovesa „to have“ v prítomnom čase, pomocného slovesa „to be“ v minulom príčastí a slovesom vyjadrujúcim činnosť s príponou „-ing“.

Napríklad:

It has been raining for two weeks now. (Už dva týždne prší.)

I have been trying to make him to stop smoking here. (Snažím sa ho donútiť, aby tu prestal fajčiť.)

 

Ako sa tvorí present simple – prítomný jednoduchý čas v angličtine (vety)

Tvorenie prítomného jednoduchého času v zásade nie je náročné, ale vyskytuje sa tu niekoľko výnimiek, ktoré môžu začiatočníkovi robiť problém.

Nižšie ich rozoberieme spolu s riešeniami.

 

Kladná oznamovacia veta

Ak si si prečítal príklady v časti, kde som vysvetľoval používanie prítomného jednoduchého času, tak si si mohol všimnúť, že plnovýznamové slovesá sa vo vetách veľmi nemenili.

Je to z toho dôvodu, že pri kladnej oznamovacej vete v present simple sa používa základný tvar slovesa, avšak okrem 3. osoby jednotného čísla (he, she, it), kedy sa k slovesu pridáva prípona „-s“ alebo „-es“.

 

Pri kladnej oznamovacej vete teda použiješ takúto štruktúru:

Podmet + základný tvar plnovýznamového slovesa (v 3.osobe jedn.č. prípona -s/-es)

 

He plays video games every day after school. (On) hráva video hry každý deň po škole.

 

Aké pravidlá platia pri používaní týchto prípon v 3.osobe jednotného čísla?

 

 1. Pravidelné slovesá

Pri pravidelných slovesách stačí v present simple jednoducho pridať príponu -s.

 

Napríklad:

speak -> speaks

He speaks Italian. (On hovorí po taliansky.)

work -> works

She works for an IT company. (Ona pracuje pre IT firmu.)

 

 1. Slovesá končiace na -o

Pri slovesách, ktoré končia na samohlásku -o pridáš v present simple príponu -es.

 

Napríklad:

do -> does

He does his homework every day after school. (Domáce úlohy si robí vždy poobede po škole.)

go -> goes

She goes to gym every Tuesday. (Chodí do fitka každý utorok.)

 

 1. Slovesá končiace na sykavky

Slovesá, ktoré končia na sykavky, končia na písmená -s, -sh, -ch, alebo -x.

Pri týchto slovesách pridáš v prítomnom jednoduchom čase príponu -es.

 

Napríklad:

miss -> misses

He still misses his grandfather. (Stále mu chýba jeho starý otec.)

watch -> watches

She never watches TV. (Nikdy nepozerá televíziu.)

fix -> fixes

He fixes computers. (Opravuje počítače.)

 

 1. Slovesá končiace na -y

Pri slovesách končiacich na -y sa nám to trochu skomplikuje.

Ak sa v slovese pred -y nachádza akákoľvek spoluhláska, -y sa zmení na -ie, a k slovesu sa v present simple navyše pridá prípona -s.

 

Napríklad:

study -> studies

She studies English every day. (Učí sa angličtinu každý deň.)

cry -> cries

She cries during every sad movie. (Plače pri každom smutnom filme.)

 

Pri tomto pravidle si daj pozor na to, že koncovka -y na nemení na -ie v prípade, že je pred -y samohláska.

Vtedy jednoducho pridáš iba príponu -s.

Takže napríklad sloveso „say“(hovoriť) sa zmení na „says“, „play“(hrať) sa zmení na „plays“ a podobne.

 

 1. Nepravidelné sloveso „have“

Pri nepravidelnom slovese „have“, je 3. osoba prítomného času „has“.

 

Napríklad:

He has a nice house. (Má pekný dom.)

 

Tu v podstate neplatí žiadne pravidlo a potrebuješ si tento tvar slovesa zapamätať.

Podobne to bude aj pri slovese „to be“ (byť), ale k tomu sa dostaneme za chvíľu.

 

Keďže už poznáš pravidlá používania prípony v 3. osobe jednotného čísla, môžeme sa pozrieť na konkrétne časovanie a príklady.

 

Present simple Prítomný jednoduchý čas
I play Ja hrám
You play Ty hráš
He/she/it plays On/ona/ono hrá
We play My hráme
You play Vy hráte
They play Oni hrajú

 

Tu vidíš, že tvorenie present simple je v porovnaní s našou ľubozvučnou slovenčinou omnoho jednoduchšie.

V slovenčine sa mení tvar slovesa pri každej jednej osobe.

V angličtine ti stačí zmeniť koncovku iba pri jednej osobe a pri ostatných použiješ neurčitok.

 

Chcem ťa však ešte upozorniť na jednu dôležitú výnimku, ktorou je nepravidelné sloveso „to be“ (byť).

Toto sloveso sa v present simple neriadi žiadnym z pravidiel, ktoré sme prešli.

Preto pri každom type viet nájdeš samostatnú tabuľku, kde bude vyčasované sloveso „to be“.

 

Takto vytvoríš kladnú oznamovaciu vetu:

Anglická veta s „to be“ Skrátený tvar Slovenský preklad
I am I´m Ja som
You are You´re Ty si
He/she/it is He/she/it´s On/ona/ono je
We are We´re My sme
You are You´re Vy ste
They are They´re Oni sú

 

Záporná oznamovacia veta

Na to, aby si vytvoril zápornú vetu v present simple, budeš používať pomocné sloveso „do“ (robiť) v spojení so slovom „not“, ktoré v podstate znamená „nie“, takže vyjadruje zápor.

Aj v tomto prípade bude platiť to, že sa v 3. osobe jednotného čísla mení „do“ na „does“.

Tzn. zápor pre 3. osobu bude „does not“ alebo „doesn’t“, čo je skrátená forma.

A pri ostatných osobách bude zápor „do not“ alebo „don’t“.

 

Sloveso „do“ v tejto chvíli plní funkciu pomocného slovesa.

Za takýmto záporným tvarom musí v present simple vždy nasledovať aj plnovýznamové sloveso, ktoré zostáva v neurčitku.

Čiže pri 3. osobe jednotného čísla sa už nepridáva prípona -s alebo -es.

 

Štruktúra zápornej vety v present simple bude nasledovná:

Podmet + pomocné sloveso „do“ / „does“ + záporný výraz „not“ + plnovýznamové sloveso v neurčitku

 

Záporná veta v present simple Skrátený tvar  Slovenský preklad
I do not play the piano. I don´t play the piano. Ja nehrám na klavír.
You do not play the piano. You don´t play the piano. Ty nehráš na klavír.
He/she/it does not play the piano. He/she/it doesn´t play the piano. On/ona/ono nehrá na klavír.
We do not play the piano. We don´t play the piano. My nehráme na klavír.
You do not play the piano. You don´t play the piano. Vy nehráte na klavír.
They do not play the piano. The don´t play the piano. Oni nehrajú na klavír.

 

Ďalej sa pozrime na to, ako v present simple vyzerá časovanie zápornej vety pri nepravidelnom slovese „to be“.

Tu sa v záporných vetách s „to be“ vôbec nepoužíva pomocné sloveso „do“, ale pridáva sa iba záporný tvar „not“.

Môžeš tiež použiť skrátený tvar „aren’t“ alebo „isn’t“.

To platí pre všetky osoby okrem 1. osoby jednotného čísla, ktorej záporný tvar vieš skrátiť iba ako „I’m not“.

 

Anglická veta s „to be“ Skrátený tvar Slovenský preklad
I am not happy. I´m not happy. Ja nie som šťastný.
You are not happy. You aren´t happy. Ty nie si šťastný.
He/she/it is not happy. He/she/it isn´t happy. On/ona/ono nie je šťastný.
We are not happy. We aren´t happy. My nie sme šťastní.
You are not happy. You aren´t happy. Vy nie ste šťastní.
They are not happy. The aren´t happy. Oni nie sú šťastní.

 

Pri záporných vetách v present simple ťa chcem upozorniť ešte na jednu dôležitú vec.

V angličtine môžu vety obsahovať iba jeden zápor!

To znamená, že ak sa vo vete vyskytuje záporné zámeno ako napríklad never (nikdy), nobody (nikto), nowhere (nikde), tak už nesmieš použiť pomocné sloveso „don’t“ alebo „doesn’t.“

Plnovýznamové sloveso teda zostáva v takej forme, ako pri kladnej oznamovacej vete.

V tomto sa študenti zvyknú mýliť, lebo v slovenčine tvoríme vety s dvojitým záporom.

 

Môžeš to jasne vidieť aj na týchto príkladových vetách:

Present siple s jediným záporom Slovenský preklad s dvojitým záporom
I never go to the theatre. Nikdy nechodím do divadla.
He never comes to our meeting on time. Nikdy nechodí na naše stretnutia načas.

 

Kladná a záporná otázka

Na vytvorenie otázky v present simple budeš opäť využívať pomocné sloveso „do“.

Tak, ako to bolo pri zápornej vete, aj tu platí to, že pre 3. osobu jednotného čísla sa používa „does“ a pre všetky ostatné osoby „do“.

Pri 3. osobe jednotného čísla sa ani tu už nepridáva prípona -s alebo -es.

Pri tvorení otázky hrá dôležitú úlohu slovosled, ktorý je oproti oznamovacej vete odlišný.

 

Štruktúra kladnej otázky

V present simple použiješ takúto štruktúru otázky:

 

Pomocné sloveso „do“ / „does“ alebo „don’t“ / „doesn’t“ + podmet + plnovýznamové sloveso v neurčitku

 

Pomocné sloveso umiestniš vždy na úplný začiatok vety.

 

Kladné otázky:

Present simple Prítomný čas jednoduchý
Dodrink coffee? Pijem kávu?
Do you drink coffee? Piješ kávu?
Does he/she/it drink coffee? Pije kávu?
Do we drink coffee? Pijeme kávu?
Do you drink coffee? Pijete kávu?
Do they drink coffee? Pijú kávu?

Present simple otázka

 

Príklady so zápornými otázkami:

Present simple Minulý priebehový čas
Don´t eat too much? Nejem príliš veľa?
Don´t you eat too much? Neješ príliš veľa?
Doesn´t he/she/it eat too much? Neje príliš veľa?
Don´t we eat too much? Nejeme príliš veľa?
Don´t you eat too much? Nejete príliš veľa?
Don´t they eat too much? Nejedia príliš veľa?

 

Otázky s opytovacím zámenom

Ak chceš tvoriť otázku s pomocou opytovacieho zámena, je potrebné ho umiestniť na začiatok vety, ešte pred pomocné sloveso „do“.

Napríklad:

Where do you work? Kde pracuješ?
Where does he live? Kde býva?


Garfield comics

G: Nasleduj ma, Nermal. Takto sa lezie na strom. N: A teraz čo urobíme?

G: Aká hlúpa otázka.

G: Sedíme tu, kým prídu hasiči.

 

Ako tvoriť otázku s nepravidelným slovesom „to be“

Otázku vytvoríš tak, že sloveso „to be“ umiestniš na začiatok vety.

Nepoužiješ neurčitok slovesa „to be,“ ale pre každú osobu použiješ správny tvar slovesa v present simple.

Na takéto otázky s „to be“ sa dá väčšinou odpovedať štýlom „áno / nie“.

Anglická veta s „to be“ Slovenský preklad
Am I free this weekend? Mám tento víkend voľno?
Are you free this weekend? Máš tento víkend voľno?
Is he/she/it free this weekend? Má tento víkend voľno?
Are we free this weekend? Máme tento víkend voľno?
Are you free this weekend? Máte tento víkend voľno?
Are they free this weekend? Majú tento víkend voľno?

 

Prítomný čas jednoduchý a tzv. tag questions

„Tag questions“ sú otázky, ktoré sa pripájajú na koniec oznamovacej vety.

V slovenčine ich tiež voláme „krátke prídavné otázky“ alebo iba „prídavné otázky“.

(Slovo „tag“ vo funkcii slovesa v angličtine znamená „spojiť“.)

Použiješ ich na to, aby si sa uistil, že osoba, s ktorou sa rozprávaš, ti rozumela, alebo aby si zdôraznil to, čo si hovoril.

Rozumieš, čo mám na mysli, však?

??

 

Pri tvorení takýchto otázok platí, že pokiaľ je samotná veta pozitívna, tak bude otázka negatívna.

 

You work out every day, don´t you? Cvičíš každý deň, však?

 

A zase pokiaľ je veta negatívna, tak bude otázka na konci vety pozitívna.

 

He doesn´t like vegetables, does he? Nemá rád zeleninu, však?

 

V slovenčine používame takéto otázky, ale trochu inak (a menej často), než v angličtine.

 

Najčastejšie používame na konci vety slovo „však“ (Na najbližšej križovatke odbočím doprava, však?).

V hovorovej reči sa môžeš často stretnúť s výrazom „či“ (Na najbližšej križovatke odbočím doprava, či?).

 

Čo keď chceš použiť takúto tag question s inou osobou?

V angličtine bude takáto otázka v present simple tvorená pomocným slovesom „do“ a podmetom (zámenom).

Vyzerá to takto:

Simon likes me, doesn´t he? Šimonovi sa páčim, však?
The boys over there speak English, don´t they? Tí chlapci hovoria po anglicky, však?
Those girls don´t play sport, do they? Tie dievčatá nehrajú žiadny šport, však?
Maria doesn´t go to school, does she? Mária nechodí do školy, však?

 

Krátka odpoveď v jednoduchom prítomnom čase

Na vytvorenie krátkej kladnej odpovede v present simple budeme opäť potrebovať pomocné sloveso „do“ alebo “does“.

Pre krátku zápornú odpoveď sa zase používa záporný tvar „don´t“ alebo „doesn´t“.

V krátkej odpovedi sa vždy používa skrátená forma záporného tvaru.

 

Do you live here? Yes, I do. No, I don´t.
Does she speak English? Yes, she does. No, she doesn´t.
Do they visit you often? Yes, they do. No, they don´t.

 

Ak je otázka v present simple položená so slovesom „to be“, tak aj tvoja kráka odpoveď bude obsahovať sloveso „to be“ v present simple tvare.

V kladnej krátkej odpovedi nepoužívaš skrátený tvar.

Pri zápornej krátkej odpovedi je úplne v poriadku použiť skrátený tvar.

 

Are you sad? Yes, I am. No, I´m not.
Is he at the party? Yes, he is. No, he isn´t.
Are they tall? Yes, they are. No, they aren´t.

 

Vety v present simple  – zhrnutie s príkladmi

V tabuľke nižšie nájdeš krátke zhrnutie toho, ako tvoriť v prítomnom jednoduchom čase kladnú vetu, zápornú vetu a opytovaciu vetu.

 

Kladná veta Záporná veta Otázka
I clean my room every day.

(Každý deň upratujem svoju izbu.)

I don´t clean my room every day.

(Každý deň svoju izbu neupratujem.)

Doclean my room every day?

(Upratujem svoju izbu každý deň?)

You live in a house.

(Ty bývaš v dome.)

You don´t live in a house.

(Nebývaš v dome.)

Do you live in a house?

(Bývaš v dome?)

He has two brothers.

(On má dvoch bratov.)

He doesn´t have two brothers.

(On nemá dvoch bratov.)

Does he have a brother?

(Má nejakého brata?)

We wear the same clothes.

(Nosíme rovnaké oblečenie.)

We don´t wear the same clothes.

(Nenosíme rovnaké oblečenie.)

Do we wear the same clothes?

(Nosíme rovnaké oblečenie?)

You are good neighbors.

(Ste dobrí susedia.)

You aren´t good neighbors.

(Nie ste dobrí susedia.)

Are you good neighbors?

(Ste dobrí susedia?)

They play football every weekend.

(Oni hrajú futbal každý víkend.)

They don´t play football every weekend.

(Nehrajú futbal každý víkend.)

Do they play football every weekend?

(Hrajú futbal každý víkend?)

Prítomný jednoduchý čas v angličtine veta

Cvičenie na present simple

Ak ti je jasná všetka teória ohľadom present simple (alebo aspoň väčšina), tak si pripravený, aby si jeho reálne používanie začal trénovať.

Pomôže ti s tým toto jednoduché cvičenie.

Jeho cieľom je, aby sa ti present simple dostal „pod kožu“ a aby si natrénoval jeho základné používanie.

Cvičenie je rozdelené do dvoch častí.

Prvá časť je určená skôr pre začiatočníkov a druhá pre tých, ktorí sú viac pokročilí.

 

Tu je prvá časť cvičenia:

Ide v ňom o to, aby si doplnil zvyšok vety tak, aby bola pravdivá.

 

V týchto vetách hovoríš o sebe:

 • My name is … .
 • I’m … years old.
 • I come from … .
 • I live in … .
 • I’m a(n) … .
 • I … at the weekend.
 • I often … .
 • I never … .

 

V týchto vetách hovoríš v present simple o niekom, koho poznáš:

 • Her/His name is … .
 • She’s/He’s … years old.
 • She/He comes from … .
 • She/He lives in … .
 • She’s/He’s a(n) … .
 • She/He … at the weekend.
 • She/He often … .
 • She/He never … .

 

Tu je druhá časť cvičenia na present simple obsahuje sériu otázok, ktoré sú postavené tak, aby si vo svojej odpovedi použil prítomný jednoduchý čas.

 • What are some of the activities you like to do? (Akým činnostiam sa rád venuješ?)
 • What are some of the things you do every day? (Aké veci robievaš každý deň?)
 • Do you have any bad habits? (Máš nejaké zlozvyky?)
 • Is there something you should do every day, but you don’t? (Existuje niečo, čo by si mal robiť každý deň a nerobíš to?)
 • Is there something you eat almost every day? (Existuje niečo, čo ješ skoro každý deň?)
 • What do you do at your job? (Čo robíš v tvojej práci?)
 • What do you do in your free time? (Čo robíš v tvojom voľnom čase?)
 • Is there anything you do only once a year? (Je niečo, čo robíš iba raz do roka?)
 • What is the strangest fact you know? (Aký najzvláštnejší fakt poznáš?)
 • What is your morning routine? How about your evening routine? (Aká je tvoja ranná rutina? A aká je tvoja večerná rutina?)

 

Ako sa naučiť aj ostatné anglické časy a anglickú gramatiku? A ako im nielen porozumieť, ale sa ich naučiť skutočne používať v rozhovoroch?

Aby si vedel anglické časy a celkovo anglickú gramatiku použiť v praxi, je dôležité, aby si všetkému správne porozumel.

Častokrát to ale býva problém, pretože:

 1. Gramatika je pre študentov nudná
 2. Ak študent nemá dobré základy a dostatočnú skúsenosť s angličtinou, tak abstraktnému výkladu gramatických pravidiel neporozumie

 

Na tieto problémy naštastie existuje riešenie.

 

V rokoch 2009 a 2010 som sa dostal k technikám efektívneho učenia, s ktorými som sa naučil angličtinu, španielčinu a základy francúzštiny.

Odvtedy k učeniu jazykov pristupujem úplne inak.

Na mojich skúsenostiach  som vytvoril prvý slovenský online kurz s technikami efektívneho učenia cudzích jazykov (Hackol som jazyky).

Tento kurz som následne vylepšoval.

V roku 2013 som totiž prišiel na to, že väčšina problémov s učením anglickej gramatiky (nielen present simple, ale aj iných častí gramatiky) má spoločnú koreňovú príčinu.

Keď ju odstrániš, vyhneš sa bifľovaniu a pomalému trénovaniu každého jedného gramatického javu.

 

Totálne porozumenie, rýchle učenie, automatické používanie… a hlavne, žiadne bifľovanie.

O tom je učenie gramatiky metódou AngličtinaRýchlo.

Pozri si toto video, kde ukazujem,

 • ako ťa metóda AngličtinaRýchlo prevedie učením angličtiny od začiatočníka, cez stredne pokročilého, až po pokročilého
 • ako zjednoduší zjednoduší tvoje učenie angličtiny
 • ako ti ušetrí čas pri učení angličtiny oproti iným metódam
 • a ako tvoje učenie angličtiny urýchli vďaka technikám efektívneho učenia z rokov iba na mesiace (študenti, ktorí sa učia týmto novým spôsobom reálne rozprávajú už po niekoľkých mesiacoch)

Pozri si toto video.

 

Grafické zhrnutie ako používať present simple v praxi – Anglická verzia

Present simple použitie: Kedy sa používa prítomný jednoduchý čas v angličtine


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *