+421 907 744 331

Nepravidelné slovesá v angličtine (kompletný prehľad)

Nepravidelné slovesá, po anglicky „irregular verbs,“ sú slovesá, ktoré sa nečasujú podľa bežných pravidiel, ale každé má svoj špecifický tvar. Nepravidelné slovesá sa používajú sa vo všetkých častiach anglického jazyka.

Táto tabuľka obsahuje 139 najčastejšie používaných nepravidelných slovies, s ktorými sa môžeš stretnúť v bežnej angličtine.

Každé sloveso si môžeš vyhľadať, aby si zistil viac o tom, ako sa používa

Každý zoznam si môžeš stiahnuť ako PDF zdarma, vytlačiť a zvýrazňovať slovíčka, ktoré sa budeš učiť.

 

Keď si rozklikneš samotné sloveso, tak pre každé jedno nájdeš

  1. vety (použitie) v jednoduchom prítomnom čase – po anglicky a aj so slovenským prekladom
  2. vety (použitie) v jednoduchom minulom čase – po anglicky a aj so slovenským prekladom
  3. vety (použitie) s minulým príčastím – po anglicky a aj so slovenským prekladom
  4. definíciu v angličtine (so slovenským prekladom)
  5. synonymá a antonymá v rôznych významoch
  6. kompletné časovanie každého jedného nepravidelného slovesa (čo je skvelá učebná pomôcka, keď začneš v angličtine písať a budeš si chcieť overiť, ako vyzerá konkrétna forma minulého, prítomného, či budúceho času)

 

Nepravidelné slovesá – tabuľka so 139 najčastejšími nepravidelnými slovesami:

SlovesoPast SimplePast ParticiplePreklad
to be
A2
was/werebeenbyť
become
A2
becamebecomestať sa
begin
A2
beganbegunzačať
break
A2
brokebrokenrozbiť /zlomiť/ porušiť
bring
A2
broughtbroughtpriniesť
build
A2
builtbuiltstavať /budovať
buy
A2
boughtboughtkúpiť
catch
A2
caughtcaughtchytiť /upútať /stihnúť
choose
A2
chosechosenvybrať/zvoliť
come
A2
camecomeprísť
cost
A2
costcoststáť
cut
A2
cutcutrezať/krájať/strihať
do
A2
diddoneurobiť/robiť
draw
A2
drewdrawnkresliť/rysovať/remízovať/prilákať
dream
A2
dreamtdreamtsnívať
drink
A2
drankdrunkpiť/pripiť
drive
A2
drovedrivenjazdiť/šoférovať/zviezť/priviezť
eat
A2
ateeatenjesť
fall
A2
fellfallenspadnúť/klesnúť
feel
A2
feltfeltcítiť
find
A2
foundfoundnájsť/zistiť
fly
A2
flewflownletieť
get
A2
gotgotdostať/získať
give
A2
gavegivendať/poskytovať
go
A2
wentgoneísť/odísť
grow
A2
grewgrownrásť/pestovať
have
A2
hadhadmať/vlastniť
hear
A2
heardheardpočuť
hit
A2
hithitudrieť/zasiahnuť
hold
A2
heldhelddržať/podržať
hurt
A2
hurthurtraniť/poraniť/bolieť/ublížiť
keep
A2
keptkeptzachovať/držať/ponechať
know
A2
knewknownpoznať/vedieť/ovládať
learn
A2
learntlearntučiť/naučiť
leave
A2
leftleftodísť/opustiť/nechať
lend
A2
lentlentpožičať/poskytnúť
lose
A2
lostloststratiť/prísť o
make
A2
mademadeurobiť/spraviť/vyhotoviť
mean
A2
meantmeantmyslieť/znamenať
meet
A2
metmetstretnúť/poznať sa
pay
A2
paidpaidplatiť/uhradiť/vyplatiť
put
A2
putputpoložiť/dať
read
A2
readreadčítať
ride
A2
roderiddenjazdiť/viezť/ísť
ring
A2
rangrungzvoniť/zavolať/štrngať
run
A2
ranrunutekať/bežať
say
A2
saidsaidpovedať/hovoriť
see
A2
sawseenvidieť/uvidieť/pozrieť
sell
A2
soldsoldpredať
send
A2
sentsentposlať/odoslať/vyslať
show
A2
showedshownukázať/zobraziť/prejaviť
shut
A2
shutshutzavrieť/uzavrieť
sing
A2
sangsungspievať
sit
A2
satsatsedieť/posadiť sa
sleep
A2
sleptsleptspať/driemať
speak
A2
spokespokenhovoriť/rozprávať/recitovať
spend
A2
spentspentminúť/stráviť/plytvať
stand
A2
stoodstoodstáť/postaviť
steal
A2
stolestolenukradnúť/vykradnúť
swim
A2
swamswumplávať/preplávať
take
A2
tooktakenvziať/zobrať/trvať/užiť
teach
A2
taughttaughtučiť/vyučovať
tell
A2
toldtoldpovedať/hovoriť/oznámiť
think
A2
thoughtthoughtmyslieť/premýšľať/vymyslieť
throw
A2
threwthrownhodiť/zahodiť
wake
A2
wokewokenprebudiť/zobudiť
wear
A2
worewornnosiť/mať oblečené
understand
A2
understoodunderstoodrozumieť/chápať
win
A2
wonwonvyhrať
write
A2
wrotewrittenpísať/zapísať
awake
B1
awokeawokenprebudiť/zobudiť sa/bdieť
beat
B1
beatbeatenporaziť/biť/udrieť
bite
B1
bitbittenhrýzť/poštípať/popáliť
bleed
B1
bledbledkrvácať
blow
B1
blewblownfúkať
burn
B1
burntburntzhorieť/pripáliť/popáliť/spáliť
dig
B1
dugdugryť/kopať
feed
B1
fedfedkŕmiť/živiť
fight
B1
foughtfoughtbojovať/zápasiť/biť sa
forget
B1
forgotforgottenzabudnúť
forgive
B1
forgaveforgivenodpustiť/prepáčiť
freeze
B1
frozefrozenzamrznúť/zmraziť/vymrznúť
hang
B1
hunghungzavesiť/visieť
hide
B1
hidhiddenskrývať/ukrývať
let
B1
letletnechať/dovoliť
lie
B1
laylainležať/odpočívať
light
B1
litlitrozsvietiť/zosvetliť/rozžiariť/zapáliť
quit
B1
quitquitskončiť/prestať/ukončiť
rise
B1
roserisenstúpať/vychádzať/vzrásť
shake
B1
shookshakentriasť/trepať/zatriasť
shine
B1
shoneshonesvietiť/žiariť
shoot
B1
shotshotstrielať
sink
B1
sanksunkponárať/potopiť
stick
B1
stuckstuckzapichnúť/pichnúť/pripnúť
strike
B1
struckstrickennaraziť/odbiť/udrieť/bodať
tear
B1
toretorntrhať/roztrhnúť
bear
B2
boreborn/bornenosiť/znášať/narodiť sa
bend
B2
bentbentohnúť/zohnúť/skrčiť
breed
B2
bredbredmnožiť/chovať
cast
B2
castcastvrhať/zhodiť
deal
B2
dealtdealtrozdať/pojednávať/jednať
forbid
B2
forbadeforbiddenzakázať/nedovoliť
kneel
B2
kneltkneltkľačať
knit
B2
knit/knittedknit/knittedštrikovať/pliesť
lead
B2
ledledviesť/sprevádzať/smerovať
seek
B2
soughtsoughtusiľovať/hľadať/vyhľadávať
set
B2
setsetnastaviť
shrink
B2
shrankshrunkscvrknúť/zmenšiť/zbehnúť
slide
B2
slidslidkĺzať/šmýkať
split
B2
splitsplitrozdeliť/rozkrojiť
spread
B2
spreadspreadšíriť/rozniesť/rozložiť
swear
B2
sworeswornnadávať/prisahať
sweep
B2
sweptsweptzamiesť/vymiesť
swing
B2
swungswunghojdať/kývať/mávať
arise
C1
arosearisenvzniknúť/vyplynúť
bet
C1
betbetpodať/staviť sa
flee
C1
fledfledutiecť/uniknúť
lay (put)
C1
laidlaidpoložiť/uložiť/klásť
spin
C1
spunspuntočiť
stink
C1
stankstunksmrdieť/zapáchať
bind
C2
boundboundviazať/spútať/spájať
cling
C2
clungclunglipnúť/držať sa/vysieť
creep
C2
creptcreptplaziť/ťahať/uchmatnúť
fling
C2
flungflungpohadzovať/hádzať
forsake
C2
forsookforsakenzanechať/opustiť
foretell
C2
foretoldforetoldpredpovedať/veštiť
grind
C2
groundgroundmlieť/brúsiť/škrípať
leap
C2
leaptleaptskočiť/vyskočiť
saw
C2
sawedsawed/sawnpíliť/prepíliť/rezať/prerezať/odrezať
shed
C2
shedshedzhodiť/zvliekať/rozsypať/pĺznuť
slay
C2
slewslainzabiť
sling
C2
slungslungprehodiť/zavesiť/vyhodiť
spring
C2
sprangsprungvyskočiť/skočiťť
sting
C2
stungstungbodnúť/uštipnúť/pichnúť/popáliť
strive
C2
strovestrivenusilovať/snažiť sa/bojovať
tread
C2
trodtroddenšliapať/stúpať
weep
C2
weptweptoplakávať/plakať/slziť/mokvať
wind
C2
woundwoundnakrútiť/stočiť/natiahnuť
wring
C2
wrungwrungvyžmýkať/vykrútiť

 

Anglické nepravidelné slovesá v tabuľke (PDF) na stiahnutie, alebo na tlač

Nepravidelné slovesá

 

Ako sa učiť anglické nepravidelné slovesá bez bifľovania

Chceš vedieť používať anglické nepravidelné slovesá bez bifľovania? V Online kurze AngličtinaRýchlo sa nachádza 15 návodov, ako si ich zapamätáš do dlhodobej pamäte rýchlo, ľahko a zábavne,