+421 907 744 331
9 spôsobov, ako angličtina obohatí tvoj život
4. July 2021
Častý mýtus, ktorý bráni aj chytrým a usilovným študentom rozprávať po anglicky
4. July 2021
Ukázať všetko

Ako si pamätať angličtinu aj vtedy, keď od nej na čas odídeš

Kara Morgan-Shortová, profesorka na Illinoiskej univerzite v Chicagu, používa elektrofyziológiu na skúmanie fungovania mozgu. Ona a jej kolegovia učili študentov hovoriť umelým jazykom – ide o jednoduchý jazyk, ktorý vytvorili lingvisti, aby otestovali tvrdenie o schopnosti učiť sa jazyk kontrolovaným spôsobom.

 

V tomto experimente sa jedna skupina dobrovoľníkov učila tak, že dostali vysvetlenie pravidiel jazyka, zatiaľ čo druhá skupina sa učila tak, že sa študenti ponorili do jazyka, podobne, ako keď sa učíme náš rodný jazyk. Zatiaľ čo všetci účastníci sa učili, bola to práve táto druhá skupina študentov, u ktorej boli procesy, prebiehajúce v mozgu, najviac podobné procesom rodených hovorcov. Zaujímavé je, že o šesť mesiacov neskôr, keď už nemohli byť vystavení jazyku doma, pretože tento jazyk bol umelý, sa daným študentom stále darilo v testoch a ich mozgové procesy sa dokonca ešte viac podobali procesom rodených hovorcov.

 

Správny spôsob učenia = mozgové procesy ako u rodených hovorcov

V následnej štúdii Morgan-Shortová a jej kolegovia dokázali, že študenti, ktorí preukázali osobitný talent pri učení sa sekvencií a vzorcov, sa naučili gramatiku obzvlášť dobre skrze metódu ponorenia sa do jazyka. Morgan-Shortová hovorí: „Tento výskum mozgu nám ukázal nielen to, že niektorí dospelí sa môžu naučiť cudziu reč tak, že sa vystavia jazykovému prostrediu ako deti, ale zároveň nám umožňuje nájsť pre jednotlivých dospelých študentov optimálny kontext učenia.“

 

Výskum so zobrazovaním aktivity v mozgu nám môže pomôcť prispôsobiť metódy štúdia jazykov našim poznávacím schopnostiam, ukázať nám, či sa najlepšie učíme na základe formálneho spoznávania pravidiel, ponorením sa do zvukov jazyka alebo striedaním týchto dvoch metód.

 

Nech sa učíme akokoľvek, tento nedávny výskum mozgu nám prináša dobré správy. Vieme, že ľudia, ktorí plynule hovoria viac ako jedným jazykom, majú lepšiu pamäť a sú viac kognitívne kreatívni a mentálne flexibilní ako tí, ktorí hovoria len jedným jazykom. Kanadské štúdie naznačujú, že Alzheimerova choroba a nástup demencie sú diagnostikované neskôr u bilingválnych pacientov než u tých, čo používajú len jeden jazyk. Znamená to, že znalosť cudzieho jazyka nám môže pomôcť zachovať si kognitívne zdravie aj v staršom veku.

 

Toto sú skvelé správy pre ľudí, ktorí a chcú naučiť anglicky, ale nechcú sa drviť gramatiku

Cudzí jazyk sa vieš naučiť aj bez toho, aby si sa drvil gramatiku.

Pokiaľ sa angličtinu, alebioaj hocijaký iný jazyk učíš správnym spôsobom (a nie cez bifľovanie gramatických poučiek a drvenie a robenie nekonečného množstva testov)…

Keď si tento cudzí jazyk necháš odležať, tvoje mozgové procesy sa budú ešte viac podobať procesom rodených hovorcov.

 

Toto je vec, ktorý som si všimol na sebe s mojou španielčinou a taliančinou a inými cudzími jazykmi, ktoré som sa v minulosti učil, ale nenaučil som sa ich na takú úroveň, aby som v nich vedel komunikovať.

Keď som si tieto jazyky nechal nejakú dobu odležať a potom sa ku nim vrátil, rozumel som im lepšie bez toho, aby som sa im aktívne venoval v priebehu tých mesiacov-až-rokov, ktoré som robil niečo iné.

Keď sa učíš jazyk správnym spôsobom, aj keď si ho necháš odležať, tak ho budeš vedieť, ba dokonca tvoje mozgové procesy sa budú ešte viac podobať procesom rodených hovorcov.

 

Toto pomáha riešiť jeden z najčastejších problémov u ľudí, ktorí sa v angličtine dostanú na úroveň pokročilý

Jedna z najčastejších vecí, ktorú spomínajú ľudia, ktorí sa v minulosti učili angličtinu, je, že keď sa jej dlhšiu dobu nevenovali, tak majú pocit, že to zabudli.

Je veľmi frustrujúce stráviť s učením angličtiny celé roky, aby mal človek po niekoľkých mesiacoch neučenia dojem, že jazyk zabudol a že si ho nepamätá.

Toto je však bežné u ľudí, ktorí sa učia jazyky cez gramatiku. A bohužiaľ, drvivá väčšina súčasných spôsobov vyučovania angličtiny je práve cez gramatiku

  • štátne školstvo
  • väčšina jazykových škôl
  • učebnice pre samoukov
  • klasické online kurzy, ktoré iba berú veci z učebníc a dávajú ich do moderného dizajnu
  • väčšina appiek, ktoré iba berú veci z učebníc a dávajú ich do moderného dizajnu a do mobilu

Moderný dizajn a možnosť ťukať do mobilu (miesto prepisovania do zošita) však u študentov vyústi v tie isté problémy, ako učenie cez gramatiku z pracovných zošitov.

Hoci sa obaly menia, podstata takého učenia zostáva rovnaká.

 

Preto je potrebné sa učiť spôsobom, ktorý je postavený na najmodernejších výskumoch o pamäti a mozgu

Už od roku 2011 prinášam na Slovensko techniky efektívneho učenia.

Začal som tým, že som ľudí učil techniky v mojich e-bookoch a online kurzoch.

Postupne som však môj systém vylepšoval, pretože som videl, že musí spĺňať viac a viac kritérií.

 

Nestačí iba ísť a použiť pár techník na učenie sa cez gramatiku.

Je potrebné sa učiť úplne iným spôsobom – už od začiatku.

Iba tak vieš zabezpečiť, že sa v angličtine naučíš aj rozprávať, aj budeš rozumieť a aj budeš vedieť anglicky myslieť bez toho, aby si si musel veci v hlave prekladať. A keď sa budeš chcieť k angličtine vrátiť, tak to budeš vedieť urobiť ľahko a rýchlo.

 

Keď sa chceš naučiť anlgičtinu bez bifľovania gramatiky spôsobom, ktorý je zaujímavý, zábavný a tak, aby ťa angličtina nebolela, vstúp do môjho Online kurzu AngličtinaRýchlo.

Najprv sa naučíš, ako sa učiť správnym spôsobom. A až potom sa týmito technikami budeš učiť angličtinu, aby si sa naučil v angličtine nielen rozumieť, nielen rozprávať, ale taktiež aj myslieť bez toho, aby si si musel prekladať.

Zisti viac o tom, ako ti Online kurzu AngličtinaRýchlo pomôže na tomto odkaze.


Komentáre sú uzavreté.