+421 907 744 331

Anglické idiomy (od N po Y)

Anglické idiomy sú ustálené a zaužívané anglické frázy, s ktorými sa môžeš v angličtine často stretnúť.

Mnohé majú slovenský ekvivalent, alebo pre ne v slovenčine použijeme trochu iný výraz.

Niektoré sú špecifické pre angličtinu a v slovenčine ich nemáme.

Nižšie nájdeš 45 príkladov s obrázkami.

Anglické idiomy - Off the hook

Off the hook – z háčika

Keď sa vymaníš z nepríjemnej, alebo náročnej situácii.

One smart cookie

One smart cookie – jedna šikovná sušienka

Niekto je inteligentný/bystrý a robí správne rozhodnutia.

Idiomy v angličtine - On target

On target – na cieľ

Ak je niekto alebo niečo „on target“, dosahuje dobrý pokrok a pravdepodobne dosiahne požadovaný výsledok. (požadovaný cieľ)

Open a can of worms

Open a can of worms – otvoriť plechovku červov

Situácia, ktorá je alebo pravdepodobne bude veľmi komplikovaná, problematická alebo bude mať negatívny výsledok, keď sa s ňou začneš zaoberať.

Anglické idiomy - Out of the blue

Out of the blue – z ničoho nič (z modrej)

Ak sa niečo stane z ničoho nič. Je to úplne neočakávané. („Modrá“ sa vo frázi vzťahuje na oblohu, na ktorej môže vzniknúť neočakávaná búrka.)

Over the moon

Over the moon – cez mesiac

Nesmierne šťastný a potešený.

Idiomy v angličtine - Pig out

Pig out – napchávať sa

Jesť veľa alebo príliš veľa.

Put a sock in it

Put a sock in it – vlož do toho ponožku

Zvykne sa to povedať hlučnej osobe, aby bola ticho a nevydávala toľko hluku. Je to hrubý slang na zastavenie rozhovoru.

Anglické idiomy - Reach for the stars

Reach for the stars – siahať až ku hviezdam

Riding around in circles

Riding around in circles – jazdenie v kruhoch

Strata času a energie zapojením sa do bezvýznamných, nezmyselných alebo márnych aktivít. Stále robiť alebo hovoriť o tej istej veci bez toho, aby to prinieslo nejaký výsledok.

Ring a bell

Ring a bell – zazvoniť na zvonček

Keď je ti niečo povedomé/známe.

Idiomy v angličtine - Rock and Roll

Rock and Roll –

Poďme to urobiť! Začnime!

Ukazovať horlivosť do robenia nejakej činnosti.

ROFL

ROFL – Rolling On the Floor Laughing – zvíjať sa na zemi od smiechu

Slang, ktorý sa používa v textovej komunikácii a znamená, že je niečo veľmi smiešne alebo bláznivé.

Anglické idiomy - Rule of thumb

Rule of thumb – pravidlo palca 

Praktická zásada. Všeobecne platný ukazovateľ, princíp alebo pravidlo, ktoré je založené skôr na praxi ako na teórii.

Rome wasn´t built in a day

Rome wasn´t built in a day – Rím nebol postavený za deň

Na dosiahnutie niečoho dôležitého je potrebný čas.

Saving for a rainy day

Saving for a rainy day – šetriť na daždivý deň

Šetriť si peniaze na horšie časy.

Idiomy v angličtine - Scapegoat

Scapegoat – obetný baránok

Je osoba, ktorá je obviňovaná alebo nesie trest za niečo, čo urobil niekto iný.

Seeing red

Seeing red – vidieť červenú

Dostať sa do stavu extrémneho hnevu, ktorý by mohol zahmlievať úsudok alebo zmysly.

She´s got the whole world in her hands

She’s got the whole world in her hands – celý svet má vo svojich rukách

Mať všetko plne pod kontrolou. Starať sa alebo starať sa o seba – mať za niečo zodpovednosť.

Idiomy v angličtine - Sit on the fence

Sit on the fence – sedieť na plote

Vyhýbať sa spraveniu rozhodnutia.

Anglické idiomy - Smell something fishy

Smell something fishy – cítiť rybacinu

Niečo tu smrdí. (Niekto je podozrivý, nečestný.)

Idiomy v angličtine - Spill the beans

Spill the beans – rozsypať fazule

Omylom prezradiť tajomstvo.

Stab someone in the back

Stab someone in the back – bodnúť niekoho do chrbta

Anglické idiomy - Stop clowning around

Stop clowning around – prestaň šaškovať

Straight from the horse´s mouth

Straight from the horse’s mouth – priamo z úst koňa

Počuť overenú informáciu priamo od osoby, ktorá má s danou vecou osobnú skúsenosť alebo o nej vie najviac.

Swept off your feet

Swept off your feet – podlomiť nohy

Spôsobiť, že sa niekto do teba zrazu a úplne zamiloval.

The apple of my eye

The apple of my eye – jablko môjho oka

Osoba, ktorú najviac miluješ a si na ňu veľmi hrdý.

Anglické idiomy - The armchair expert

The armchair expert – odborník z kresla

Osoba, ktorá má veľa teoretických poznatkov ohľadom určitej veci, ale veľmi malé alebo žiadne praktické skúsenosti.

The cat´s got your tongue

The cat’s got your tongue – mačka má tvoj jazyk

Keď niekto nie je schopný alebo ochotný hovoriť. Slovenský výraz: Vyschlo ti v krku.

The cat is out of the bag

The cat is out of the bag – mačka je vonku z vreca

Prezradiť tajomstvo. (Pustiť si hubu na špacír.)

Idiomy v angličtine - The cock and bull story

The cock and bull story – príbeh kohútika a býka

Divoko prehnaný alebo sfalšovaný príbeh alebo vysvetlenie.

The devil is in the details

The devil is in the detail – diabol je v detailoch

Zdiaľky to vyzerá dobre, ale keď sa pozrieš bližšie, tak uvidíš problémy.

The early bird catches the worm

The early bird catches the worm – ranné vtáča chytí červa

Slovenský výraz: Ranné vtáča ďalej doskáče. (Prví ľudia, ktorí prídu, získajú to najlepšie.)

Anglické idiomy - The elephant in the room

The elephant in the room – slon v miestnosti

Veľký problém o ktorom nikto nechce hovoriť.

The lion´s share

The lion´s share – leví podiel

Najväčší podiel.

The skeleton in the closet

The skeleton in the closet – kostra v skrini

Tajomstvo, ktoré by spôsobilo zahanbenie, ak by bolo známe. Trápne tajomstvo. (Používané hlavne v USA.)

Idiomy v angličtine - Tighten your belt

Tighten your belt – utiahnuť si opasok

Znížiť alebo obmedziť rozpočet, žiť skromenjšie.

To buy a pig in a poke

To buy a pig in a poke – kúpiť prasa vo vreci

Kúpiť niečo bez toho, aby si to dôkladne skontroloval, často s negatívnymi dôsledkami. („Poke“ je v tomto prípade „taška“.)

To cast pearls before swine

To cast pearls before swine – hádzať perly sviniam

Anglické idiomy - To feel blue

To feel blue – cítiť sa modro

Cítiť sa depresívne.

Idiomy v angličtine - Walking on air

Walking on air – kráčanie na vzduchu

Byť v stave extrémneho šťastia alebo nadšenia.

Walk on eggshells

Walk on eggshells – prechádzka po vaječných škrupinách

Chodiť okolo po špičkách. (Chodiť okolo veľmi opatrne.)

You´re on thin ice

You’re on thin ice – si na tenkom ľade

Anglické idiomy - You crack me up

You crack me up – pukáš ma

Strašne sa smiať. Niekoho veľmi rozosmiať.

You hit the nail on the head

You hit the nail on the head – trafil si klinec po hlavičke

 

Máš prejdené tieto idiomy? Prejdi si ďalšie anglické idiomy, alebo sa vráť naspäť na anglické frázy.