+421 907 744 331

Anglické idiomy (od A po D)

Anglické idiomy sú ustálené a zaužívané anglické frázy, s ktorými sa môžeš v angličtine často stretnúť.

Mnohé majú slovenský ekvivalent, alebo pre ne v slovenčine použijeme trochu iný výraz.

Niektoré sú špecifické pre angličtinu a v slovenčine ich nemáme.

Nižšie nájdeš 48 príkladov s obrázkami.

A bird in the hand is worth two in the bush

A bird in the hand is worth two in the bush – lepší vták v hrsti, ako dva vtáky v kríku

Slovenský výraz: Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche

Anglické idiomy - Achilles heel - achillova päta

Achilles heel – Achillova päta

 

Add fuel to the fire

Add fuel to the fire – prilievať benzín do ohňa

Slovenský výraz: Prilievať olej do ohňa.

A drop in the bucket

A drop in the bucket – kvapka vo vedre

Slovenský výraz: Kvapka v mori

A good nest egg

A good nest egg – dobré hniezdo

Finančná rezerva. Úspory, ktoré si človek odkladá na neskôr.

Anglické idiomy - A hard nut to crack

A hard nut to crack – tvrdý orech na rozbitie

Slovenský výraz: Tvrdý oriešok.

A heart of gold

A heart of gold – srdce zo zlata

Slovenský výraz: Mať “zlaté srdce”.

A little bird told me

A little bird told me – malý vtáčik mi povedal

Slovenský výraz: Vrabce štebotali.

Idiomy v angličtine - All ears

All ears – všetky uši

Slovenský výraz: Som samé ucho.

All in the same boat

All in the same boat – všetci v rovnakej lodi

Slovenský výraz: Sme všetci na jednej lodi.

Anglické idiomy - A money pit

A money pit – jama na peniaze

Niečo, do čoho neustále investuješ veľa peňazí a javí sa to ako zbytočná strata peňazí.

Ants in your pants

Ants in your pants – mravce v tvojich nohaviciach

Keď je niekto neposedný. Môže to byť z dôvodu úzkosti, nadmernej energie alebo nedočkavosti.

A penny saved is a penny earned

A penny saved is a penny earned – ušetrený halier je zarobený halier

Slovenský výraz: Kto šetrí, má za tri.

Idiomy v angličtine - A race against time

A race against time – závod s časom

Race against the time

Race against the time – preteky s časom

Preteky s časom.

A rat race

A rat race – preteky potkanov

Fráza prirovnáva ľudí k potkanom, ktorý sa znažia získať odmenu vo forme syra. Označuje tým spôsob života v modernej spoločnosti

A rolling stone gathers no moss

A rolling stone gathers no moss – kotúľajúci kameň nezbiera mach

Človek, ktorý je v pohybe, nezhrdzavie (nezostane skostnatelý).

Anglické idiomy - As cool as a cucumber

As cool as a cucumber – byť chladný / v pohode ako uhorka

Zostať v kľude aj pri veľkom strese. (Nič ho nerozhádže.)

As high as a kite

As high as a kite – tak vysoko, ako šarkan

Keď je niekto veľmi šťastný alebo je pod vplyvom alkoholu alebo drog.

A spring chicken

A spring chicken – jarné kurča

Označuje osobu, ktorá je mladá a naivná. Môže tiež označovať ženu, ktorá je oblečená provokatívne. (Spring na obrázku je slovná hračka = spring je po anglicky jar, ale tiež pružina.)

A storm in a tea cup

A storm in a teacup – búrka v šálke čaju

Slovenský výraz: Robiť z komára somára (Zbytočne veľký rozruch kvôli malému problému.)

Anglické idiomy - At a crossroads

At a crossroads – na križovatke

Byť vo fáze života, kedy musíš urobiť veľmi dôležité rozhodnutie.

A wise owl

A wise owl – múdra sova

A wolf in sheep´s clothing

A wolf in sheep’s clothing – vlk prezlečený za ovcu

Osoba alebo vec, ktorá sa javí priateľská alebo neškodná, ale v skutočnosti je nepriateľská.

Anglické idiomy - Barking up the wrong tree

Barking up the wrong tree – štekať na zlý strom

Pomýliť sa, hľadať riešenie na nesprávnom mieste.

Best thing since sliced bread

Best thing since sliced bread – najlepšia vec od krájaného chleba

Po dlhom čase skutočne dobrý vynález.

Idiomy v angličtine - Better late than never

Better late than never – radšej neskoro, ako nikdy

Between a rock and a hard place

Between a rock and a hard place – medzi skalou a tvrdým miestom

Čeliť dvom rovnako nežiaducim alternatívam. (Podobné ako keď si máš vybrať medzi blatom a kalužou zo slovenskej idiomy „Z blata do kaluže.“)

Anglické idiomy - Bite the bullet

Bite the bullet – hrýzť náboj

Prekonať niečo, lebo je to nevyhnutné. Prestať prokrastinovať.

Bite your tongue

Bite your tongue – zahryznúť si do jazyka

Idiomy v angličtine - Blow off steam

Blow off steam – vypustiť paru

Keď urobíš alebo povieš niečo, čo ti pomôže zbaviť sa alebo uvoľniť sa zo silných emócii alebo energie.

Anglické idiomy - Break a leg

Break a leg – zlom si nohu

Veľa šťastia. (Zlom väz.)

Break the ice

Break the ice – prelomiť ľad

Prelomiť ľady v konverzácií. (Povedať alebo spraviť niečo, čo zmierni nervozitu alebo rozprúdi konverzáciu počas napätej situácie, alebo pri stretnutí dvoch neznámych ľudí.)

Idiomy v angličtine - Broken heart

Broken heart – zlomené srdce

Burn the candle from both ends

Burn the candle from both ends – páliť sviečku z obidvoch koncov

Pracovať príliš tvrdo, na úkor zdravia

Bury the past

Bury the past – pochovať minulosť

Anglické idiomy - Chick magnet

Chick magnet – magnet na ženy

Ide o muža, ktorý je pre ženy veľmi atraktívny. (Chick je po anglicky aj kura, aj mladé dievča)

Comparing apples to oranges

Comparing apples to oranges – porovnávanie jabĺk s pomarančmi

Slovenský výraz: Porovnávať jablká s hruškami.

Curiosity killed the cat

Curiosity killed the cat – zvedavosť zabila mačku

Slovenský výraz: Kto je zvedavý, bude skoro starý. (Použiješ, keď chceš niekoho odhovoriť od zvedavosti.)

Anglické idiomy - Devil´s advocate

Devil’s advocate – diablov advokát

Osoba, ktorá vyjadruje diskutabilný alebo kontroverzný názor, na to vyprovokovala debatu, alebo vyskúšala silu argumentov protistrany.

Digging your own grave

Digging your own grave – kopanie vlastného hrobu

Vykopať si svoj vlastný hrob – robiť niečo, čo ti v budúcnosti spôsobí problémy.

Idiomy v angličtine - Dog days of summer

Dog days of summer – letné dni psov

Najhorúcejšie a najdlhšie dni letnej sezóny. (od začiatku júla do začiatku septembra)

Don´t count your chickens before they hatch

Don´t count your chickens before they hatch – nepočítaj kurčatá skôr, ako sa vyliahnu

Slovenský výraz: Nekrič hop, kým si nepreskočil (Nepočítať s tým, že sa stane niečo dobré ešte predtým, než sa to naozaj stane.)

Anglické idiomy - Don´t cry over spilt milk

Don’t cry over spilt milk – neplač nad rozliatym mliekom

Don´t put all your eggs in one basket

Don´t put all your eggs in one basket – nedávaj všetky vajcia do jedného košíka

Nespoliehaj sa príliš na jednu vec. (Opak „staviť všetko na jednu kartu.“)

Do not cut branch you are sitting on

Do not cut branch you are sitting on – nerež konár na ktorom sedíš

Nepodkopávaj seba alebo svoje argumenty.

Idiomy v angličtine - Down in the dumps

Down in the dumps – dole v smetiaku

Keď si na dne.

Draw the line

Draw the line – nakresliť čiaru

Jasne vytvoriť hranicu, ktorú niekto nesmie prekročiť. (Nastavenie hraníc toho, čo je niekto schopný spraviť alebo akceptovať.)

Máš prejdené tieto idiomy? Prejdi si ďalšie anglické idiomy, alebo sa vráť naspäť na anglické frázy.