+421 907 744 331

Dni v týždni po anglicky – Days of the week

 

V tomto článku sa dozvieš, ako sa povedia dni v týždni po anglicky.

Zistíš, podľa čoho sú tieto dni pomenované a prečo sa píšu s veľkými písmenami.

Dozvieš sa, ako tvoriť množné číslo a kde je začiatok týždňa nedeľa.

Na záver sa dozvieš, ako používať predložky a kedy predložky naopak nepoužívať.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 dní v týždni (7 days of the week)

Týždeň sa v angličtine delí na

 • 5 dní – pracovný týždeň – „weekdays“ = kedy chodíme do práce a do školy
 • 2 dni – víkend – „weekend“ = kedy má väčšina ľudí voľno

 

Pracovný týždeň (weekdays) obsahuje dni:

 • Pondelok (Monday)
 • Utorok (Tuesday)
 • Streda (Wednesday)
 • Štvrtok (Thursday)
 • Piatok (Friday)

Víkend obsahuje dni:

 • Sobota (Saturday)
 • Nedeľa (Sunday)

 

Pondelok po anglicky

Monday


Pondelok

Utorok po anglicky

Tuesday


Utorok

Streda po anglicky

Wednesday


Streda

Štvrtok po anglicky

Thursday


Štvrtok

Piatok po anglicky

Friday


Piatok

Sobota po anglicky

Saturday


Sobota

Nedeľa po anglicky

Sunday


Nedeľa


 

Prečo je niekde začiatok týždňa nedeľa?

Pondelok (Monday) je podľa medzinárodného štandardu ISO 8601 prvý deň v týždni.

Nie všade je to však takto.

Napríklad vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch, v Kanade a v Austrálii je prvým dňom v týždni nedeľa (Sunday).
dni_v_tyzdni_po_anglicky_days_of_the_week-anglictinarychlo

 

Prečo názvy dní v týždni začínajú v angličtine veľkým písmenom

Dni v týždni sú v angličtine pomenované po nebeských telesách a bohoch a z toho dôvodu je ich začiatočné písmeno veľké.

 

Zaujímavosť

Pôvod 7 dňového týždňa siaha až do dávnej minulosti. Poznali ho nielen v Babylone či staroveký Rimania, ale bol uvedený aj v staroegyptskom kalendári. Dokonca aj v Biblii je uvedené, že Boh stvoril svet za 6 dní a na siedmy deň oddychoval.

Názvy siedmych dní v týždni sú vo väčšine jazykov založené na latinčine a pochádzajú z Rímskeho kalendára, ktorý sa každý deň spájal so 7 nebeskými telesami považovanými za bohov:

Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn.

 

V anglickom jazyku si ponechali názvy nebeských telies iba pre sobotu, nedeľu a pondelok.

Ostatné názvy dní boli nahradené ich ekvivalentnými nórskymi alebo germánskymi bohmi:

Slovenský názov Anglický názov Pôvod slova
Pondelok Monday (Mon.) The day of the Moon (Moon´s Day) – deň mesiaca
Utorok Tuesday (Tues.) Tiw´s Day – Nórsky boh vojny Tiw, súvisí s Marsom
Streda Wednesday (Wed.) Woden´s (Odin´s) Day, Odinov deň – súvisí s Jupiterom
Štvrtok Thursday (Thurs.) Thor´s Day – Thor, boh búrky, súvisí s Merkúrom
Piatok Friday (Fri.) Frigg´s Day – Frigg – bohyňa krásy a lásky (Odinova žena), súvisí s Venušou
Sobota Saturday (Sat.) Saturn´s Day – Rímsky boh poľnohospodárstva, plodnosti a úrody, súvisí s planétou Saturn
Nedeľa Sunday (Sun.) The day of the Sun (Sun´s day) – deň slnka

 

 

  7 dní v týždni (7 days of the week) Výslovnosť
Týždeň – 5 dní (Weekdays – 5 days) Pondelok Monday Mandej
Utorok Tuesday Tjúsdej
Streda Wednesday Vensdej
Štvrtok Thursday Thúrsdej
Piatok Friday Frajdej
Víkend – 2 dni (Weekend – 2 days) Sobota Saturday Saturdej
Nedeľa Sunday Sundej

 

Chceš vedieť, ako sa povedia jednotlivé časti dňa po angicky? Dozvieš sa to v tomto článku, kde je tiež vysvetlený rozdiel medzi am a pm a čo tieto skratky znamenajú.

 

Množné číslo pre názov dní v týždni

Množné číslo vytvoríš názvy dní v týždni veľmi jednoducho.

Prvý spôsob ako tvoriť množné číslo od dní v týždni: pridáš koncovku „s“ na konci slova a pred dňom v angličtine pridáš predložku „on“:

 • on Mondays (pondelky, každý pondelok)
 • on Tuesdays (utorky, každý utorok)
 • on Wednesdays (stredy, každú stredu)
 • on Thursdays (štvrtky, každý štvrtok)
 • on Fridays (piatky, každý piatok)
 • on Saturdays (soboty, každú sobotu)
 • on Sundays (nedele, každú nedeľu)
 • on weekdays (každý týždeň) / on/at/the weekends (víkendy, každý víkend)

 

Príklady:

Anglická veta Slovenský preklad
On weekdays I get up early. V pracovné dni vstávam skoro.
I am always late to work on Mondays. Vždy pondelky meškám do práce.
I visit my grandparents on/at weekends. Navštevujem svojich starých rodičov cez víkendy.

 

Je správne použiť predložku on, alebo at, keď hovoríš o víkende?

Oba tieto tvary sú správne.

Tvar „on the weekend“ sa používa v Amerike a je viac používaný a rozšírený po celom svete.

Tvar „at the weekend“ používajú hlavne v Anglicku a je menej používaný v Amerike.

 

Prvý spôsob ako tvoriť množné číslo od dní v týždni: pridáš pred každý deň v týždni slovo „every“. V tomto prípade uvedieš „every“ namiesto „on“, aby si vyjadril množné číslo:

 • every Monday (každý pondelok)
 • every Tuesday (každý utorok)
 • every Wednesday (každú stredu)
 • every Thursday (každý štvrtok)
 • every Friday (každý piatok)
 • every Saturday (každú sobotu)
 • every Sunday (každú nedeľu)
 • every week (každý týždeň) / every weekend (každý víkend)

 

Príklady:

Anglická veta Slovenský preklad
I go to work every Monday. Každý pondelok chodím do práce.
We go out every weeekend. Každý víkend chodíme von.
Every week he washes his car. Každý týždeň si umýva auto.

 

 

Predložky súvisiace s dňami v týždni – on, at a ďalšie

Ako správne používať predložky in, on, at, ktoré súvisia s dňami v týždni?

 

Predložka „on“

Pre špecifické dni a dátumy, sa v angličtine používa predložka „on“.

 • on Monday,
 • on Tuesday,
 • on Wednesday,
 • on Thursday,
 • on Friday,
 • on Saturday,
 • on Sunday
 • on the first day (v prvý deň), on the last day ( v posledný deň)
 • on 1st of January, on 11th of August, on 3d of March

 

Slovné spojenie predložky on s dňom, alebo dátumom vytvoríš nasledovne:

on + day of the week (predložka „on“ + deň v týždni)

on + date (predložka „on“ + dátum)

 

Tu sú príklady toho, ako sa to tvorí.

Anglický výraz Slovenský preklad
I am going to the cinema on Saturday. Idem do kina v sobotu.
On Tuesdays, I play squash. Utorky hrávam squash.
On Thursday, I am flying to Dubai. V sobotu letím do Dubaja.
I am off on 15th of December. Mám voľno 15. decembra.
My birthday is on 22nd of February. Moje narodeniny sú 22. februára.
The truth is that on the first day of summer the days are already getting shorter. Pravda je, že v prvý letný deň sa dni už skracujú.
Our grandfather died on the last day of the war. Náš starý otec zomrel v posledný deň vojny.

 

 

V hovorenej reči sa môžeš stretnúť s výrazmi, kedy anglicky hovoriaci ľudia nepoužijú pred deň predložku „on“.

 

Príklady:

 • He is working Monday. (Pracuje v pondelok.)
 • I will see you Friday. (Vidíme sa v piatok.)

 

Používajú to hlavne v neformálnej komunikácií – v hovorovej reči pri rozprávaní s kamarátmi. Aby bola tvoja angličtina gramaticky správna, použi predložku „on.“

 

 

Predložku „on“ taktiež použiješ, keď chceš povedať konkrétny deň a jeho časť.

 • on Monday morning(s)
 • on Friday night(s)
 • on Saturday evening(s)
 • on Tuesday afternoon(s)

 

Vytvoríš to nasledovne:

on + day + parts of the day (predložka „on“ + deň + časti dňa)

 

Príklady:

Anglická veta Slovenský preklad
My parents will come on Sunday morning. Moji rodičia prídu v nedeľu ráno.
I am going out on Friday evening. Idem von v piatok večer.
What are you doing on Wednesday afternoon? Čo robíš v stredu poobede?
The shop will be closed on Tuesday morning. Obchod bude zavretý v utorok ráno.
Their kids have a lot of trouble getting out of bed on Monday mornings. Ich deti majú veľký problém vstávať z postele pondelky ráno.
This new club has a very strict dress code on Saturday evenings. Tento nový klub má veľmi prísne pravidlá obliekania soboty večer.

 

 

Predložku „on“ používaš aj pri takýchto špeciálnych dňoch.

 • on my birthday (na moje narodeniny)
 • on New Year´s Eve (na Nový rok)
 • on Christmas Day (na Štedrý deň) / on Christmas Eve (na Štedrý večer)
 • on Valentine´s day (na Valentína)
 • on holiday (na dovolenke)
 • on my wedding day (na/v môj svadobný deň)
 • on that day (v ten deň)

 

Vytvoríš to nasledovne:

On + special day (predložka „on“ + špeciálny deň)

 

Príklady:

Anglická veta Slovenský preklad
My boyfriend was born on Valentine´s day. Môj priateľ sa narodil na Valentína.
We visit our grandparents on Christmas Day. Na Štedrý deň navštevujeme našich starých rodičov.
I had an amazing party on my birthday. Na moje narodeniny som mal úžasnú párty.
There were large crowds of people in the main street on New Year´s Eve. Na Silvestra boli na hlavnej ulici veľké davy ľudí.
It rained on my wedding day! Pršalo v môj svadobný deň!
My family spent one week on holiday in Spain. Moja rodina strávila týždeň na dovolenke v Španielsku.

 

Predložka „at“

Pokiaľ sa jedná o vianočné prázdniny, veľkonočné prázdniny, atď. (holiday period), použiješ predložku „at“.

 • at Christmas (Vianoce) / at New Year (Nový rok)
 • at Easter (Veľká noc)

 

Príklady

Anglický výraz Slovenský preklad
I am going to New York at Christmas. Na Vianoce idem do New Yorku.
I stay with my family at Easter. Na Veľkú noc zostávam so svojou rodinou.

 

Predložka „by“

Použitie predložky „by“ znamená, že niečo bude urobené do určitého dňa.

 

By + day (predložka „by“ + deň)

 

Príklady:

Anglická veta Slovenský preklad Vysvetlenie
Please return my book by Wednesday. Prosím vráť mi knihu do stredy. znamená to, že nie neskôr, ako v stredu
I will do my homework by Sunday. Urobím si domácu úlohu do nedele. znamená to, že nie neskôr, ako v nedeľu
We have to pay the bills by the end of this week. Musíme zaplatiť účty do konca tohto týždňa.) znamená to, že do konca tohto týždňa

 

Predložka „for“

Keď chceš vyjadriť „na ako dlho“, použiješ predložku „for“.

 

For + time/day (predložka „for“ + časový údaj/deň)

 

Príklady:

Anglická veta Slovenský preklad
I am going on holiday for two weeks. Idem na dovolenku na dva týždne.
My friends want to go to London for a day. It´s impossible! Moji priatelia chcú ísť do Londýna na deň. To je nemožné!
She let me stay for a night. Dovolila mi zostať na noc.

 

Predložka „till / until“

Oba výrazy „till“ a „until“ znamenajú „do“ uvedeného času.

„Till“ je skrátená forma.

 

Till / until + time/date/day (predložka „till / until“ + časový údaj/dátum/deň)

 

Príklady:

Anglická veta Slovenský preklad
She is staying in Bratislava until 30th. Ostáva v Bratislave do 30.teho.
My parents aren´t at home. Can you stay till Sunday evening? Moji rodiča nie sú doma. Môžeš zostať do nedele večer?
I can wait until tomorrow. Môžem počkať do zajtra.

 

Predložky „from – until“

Výraz from – until znmená „od – do“.

 

Príklad:

Anglický výraz Slovenský preklad
My boss is on business trip from today until next Wednesday. Môj šéf je na služobnej ceste od dnes do budúcej stredy.

 

Predložky „from – to“

Výraz from – to taktiež znamená „od – do“.

 

Príklady:

Anglická veta Slovenský preklad
People usually work from Monday to Friday. Ľudia zvyčajne robia od pondelka do piatka.
She will be away from Tuesday to Thursday. Bude preč od utorka do štvrtka.

 

Kedy nepoužiť „predložky“

V angličtine existujú určité časové výrazy, pred ktoré sa nepoužívajú predložky. Jedná sa to tzv. Zero preposition (nulovú predložku).

Daj si pozor, aby si nepoužil predložky pred:

 • last, next
 • every, each
 • this, that
 • all, some, any

 

Príklady bez predložiek:

Anglická veta Slovenský preklad
Are you free next Friday at 6 pm? Máte voľno budúci piatok o 18:00 večer?
I visited them last week. Navštívil som ich minulý týždeň.
I will see you tomorrow morning. Uvidíme sa zajtra ráno.
What did you do yesterday? Čo si včera robil?
She is leaving next Monday. Odchádza budúci pondelok.
I go out with my dog every day. Chodím so psom von každý deň.
We met in the pub last Saturday. Stretli sme sa v bare minulú sobotu.
I was out, but I will be in all this weekend. Bola som vonku, ale budem doma celý tento víkend.

 

Kedy použiť „the“

Pokiaľ myslíš konkrétny víkend, tak použiješ slovíčko „the“.

Using „the“ with weekend (použitie „the“ s víkendom)

 

Príklady:

Anglická veta Slovenský preklad
I would like to go to the park on the weekend. Chcel by som ísť do parku cez (tento) víkend.
What´s your plans for the weekend? Aké máte plány na (tento) víkend?
I spent the weekend with my family. Strávila som (tento) víkend s rodinou.

 

 

Ako sa spýtať na deň

Keď chceš zistiť, aký je dnes deň, môžeš použiť tieto dva spôsoby:

What day is today? (Aký je dnes deň?)

Today is Monday. (Dnes je pondelok.)

 

What day is it today? (Aký je dnes deň?)

It´s Monday. (Je pondelok.)
 
its-monday-je-pondelok-anglictinarychlo

 

Množstvo príkladov a viet

Nižšie nájdeš množstvo príkladov a viet s dňami v týždni a ich predložkami.

 

Anglická veta Slovenský preklad
My son was born on Tuesday. Môj syn sa narodil v utorok.
We play squash twice a week. Hráme squash dva krát do týždňa.
On Fridays I go to the cinema with my friends. Piatky chodím do kina s priateľmi.
My exam is on Wednesday afternoon. Moja skúška je v stredu poobede.
My husband has worked the last two Sundays. Môj manžel pracoval posledné dve nedele.
Her new job starts a week tomorrow. V novej práci začne o týždeň zajtra.
What is your favourite day of the week? Aký je váš obľúbený deň v týždni?
I will come back home next Thursday. Prídem domov budúci utorok.
What will you cook for Sunday dinner? Čo budeš variť na večeru v nedeľu?
My boyfriend´s birthday is on Sunday. Priateľove narodeniny sú v nedeľu.
It is a very hot Friday evening. Je veľmi horúci piatok večer.
I go to the gym three times a week. Chodím do fitka tri krát do týždňa.
I will meet them again on Monday. Stretnem sa s nimi znova v pondelok.
She visits her boyfriend on weeekends. Navštevuje svojho priateľa cez víkendy.
I will come on Saturday night. Prídem v sobotu v noci.
My holiday ends on Wednesday. Moja dovolenka končí v stredu.
Let´s have a coffee on Saturday morning. Dajme si kávu v sobotu ráno.
Our next english lesson is on Thursday. Naša ďalšia hodina angličtiny je vo štvrtok.
You should take a holiday for a week or two. Mali by ste si vziať dovolenku na týždeň alebo dva.
We need at least a week for studying. Potrebujeme aspoň týždeň na učenie.
I am going to Vienna a week on Friday for my sister´s wedding. Idem do Viedne v piatok o týždeň (ďalší piatok) na sestrinu svadbu.

 

Príklady pre otázky týkajúce sa víkendu

Anglický výraz Slovenský preklad
What will you do at the weekend? (UK) Čo budeš robiť cez (tento) víkend?
What will you do on the weekend? (USA)
I will do my laundry on the weekend. Budem prať cez (tento) víkend.
What are you doing this weekend? Čo robíš tento víkend?
I am going to Italy for the weekend. Idem to Talianska na týždeň.
What are you doing next weekend? Čo robíte budúci víkend?
What did you do over the weekend? Čo ste robili cez víkend?
Where were you last weekend? Kde si bola minulý víkend?

 

Záver

Máš tento článok prejdený? Prečítaj si, ako sa v angličtine delia časti dňa a čo znamenajú skratky am a pm.