+421 948 001 132
Like a Like to v angličtine – Význam a použitie (Stručný prehľad)
30. July 2019
Predprítomný čas priebehový
Present perfect continuous – Predprítomný čas priebehový v angličtine
25. August 2019
Ukázať všetko

Členy v angličtine (a, an, the) vysvetlenie a gramatika

Členy v angličtine (a, an, the, nulový člen) sú slová, ktoré definujú podstatné meno ako špecifické, alebo nešpecifické.

V angličtine sú určité členy a neurčité členy.

Keďže robia študentom angličtiny množstvo problémov (mne robili tiež), vytvoril som tento článok, kde sa dozvieš,

 1. prečo sa členy v angličtine používajú, (keď sa na prvý pohľad zdá, že ich v slovenčine nemáme)
 2. ako sa používa určitý a neurčitý člen
 3. množstvo výnimiek, na ktoré si dať pozor
 4. ako sa anglické členy správne naučiť, aby si ich vedel použiť nielen na teste, ale aj v rozhovore.

Obsah

 

Stiahni si celý tento článok – Členy v angličtine ako 30-stranové PDF:

Členy v angličtine (a, an, the) vysvetlenie a gramatikastiahnut cleny v anglictine

Prečo existujú členy v angličtine?

Ako som spomenul vyššie, členy v angličtine špecifikujú význam podstatného mena, predmetu, či osoby, o ktorej rozprávaš, alebo píšeš.

Ľahko to pochopíš na príklade:

 

Člen the:

I bought the computer.

Keď použiješ určitý člen the, poukazuješ na to, že si si kúpil jeden konkrétny, špecifický počítač (o ktorom si pravdepodobne predtým hovoril). V tomto prípade je dôležité, že si si kúpil práve ten počítač, o ktorom už druhá osoba vie.

 

Člen a:

I bought a computer.

Keď použiješ neurčitý člen a, tvrdíš, že si si kúpil nejaký počítač (o ktorom si pravdepodobne predtým nehovoril). V tomto prípade je dôležité, že si si kúpil počítač, nie je dôležité, ktorý konkrétne to bol.

 

Členy v angličtine špecifikujú, či hovoríš o tej istej situácii, alebo veci, ktorú má na mysli druhá osoba. 

V slovenčine funkciu členov častokrát plnia ukazovacie a privlastňovacie zámená (ten, nejaký).

Vo väčšine škôl sa tvrdí, že anglické členy sú niečo, čo v slovenčine nie je.

Tvrí sa, že v slovenčine nič podobné nemáme, že sa to nedá pochopiť a že sa to musíš skrátka nadrilovať.

Členy ako také v slovenčine síce nemáme, ale máme niečo podobné (vďaka čomu vieš anglické členy lepšie pochopiť):

Máme ukazovacie a privlastňovacie zámená.

 

Dnes som napríklad písal e-mail Ivane, ktorá mi pomáha s písaním niektorých článkov.

Pripravujeme článok o angličtine pre deti.

Na túto tému sme sa bavili v priebehu dňa.

Bavili sme sa tejto téme v kancelárií.

A následne som k tejto téme nahral inštruktážne video.

Keďže sme obaja vedeli, o čom sa bavíme, úplne automaticky som dal na začiatok dvoch viet ukazovacie zámená:

Ukazovacie zámeno pomáha špecifikovať

Keď si teraz prečítaš vety, ktoré som napísal vyššie, tak si všimneš, že znovu používam ukazovacie zámená, aby som špecifikoval, o čom hovorím:

Pripravujeme článok o angličtine pre deti. (téma – vec, o ktorej idem hovoriť ďalej)

Na túto tému sme sa bavili v priebehu dňa. (špeficikujem, o ktorú konkrétnu tému sa jedná)

Bavili sme sa tejto téme v kancelárií. (špeficikujem, o ktorú konkrétnu tému sa jedná)

A následne som k tejto téme nahral inštruktážne video. (špeficikujem, o ktorú konkrétnu tému sa jedná)

 

Aj keď sa členy v angličtine používajú inak, než ukazovacie, či privlastňovacie zámená, dokážeš im porozumieť – nemusíš sa ich iba bifliť.

Je totiž veľmi dôležité, aby si sa členy nielen nadrvil, ale ich používaniu skutočne rozumel.

Keďže je anglická gramatika trochu iná ako slovenská, členy v angličtine sa neučia ako časť zámen, ale ako samostatný gramatický jav.

Študenti si tak myslia (častokrát je im to dokonca hovorené), že členy v angličtine sú niečo, čo v slovenčine neexistuje a že je potrebné sa to skrátka nabifľovať.

To vedie u študentov angličtiny k jednému z týchto dvoch problémov.

 1. Buď sa drvia gramatické cvičenia (aby členy vedeli použiť na teste), pri rozhovoroch však nemajú čas nad nimi premýšľať… a kým si vybavia, ktorý člen chcú použiť, tak im rozhovor ujde.
 2. Alebo si povedia, že „keď ich nepoužívame v slovenčine, tak sa bez nich zaobídeme aj v angličtine,“ kvôli čomu sa potom v anglických rozhovoroch necítia tak sebaisto, ako by mohli.

Oba problémy sú časté a ich bežné riešenia nesprávne.

Preto som vytvoril tento článok, kde okrem samotných členov vysvetľujem, prečo sa používajú a ako sa ich naučiť bez drvenia na testoch.

Čiže, prečo sú členy v angličtine dôležité?

 

Členy v angličtine ti umožňujú lepšie opísať situáciu alebo vec, o ktorej hovoríš, a vďaka nim si vieš lepšie predstaviť to, čo ti hovorí niekto iný.

Slúžia na to, aby sme sa vedeli medzi sebou dohovoriť, aj keď existuje iba jeden pojem pre označenie veci, ktorú si môže každý z nás predstaviť iným spôsobom.

Členy v angličtine špecifikujú význam podstatného mena. Definujú situáciu, osobu, alebo vec ako špecifickú, alebo nešpecifickú.

 

Keď si predstavíš počítač… tak si pravdepodobne predstavíš iný počítač, než ten, ktorý som si predstavil ja.

Predstavíš si „nejaký“ počítač. You’ll imagine a computer. 

Keď však vieš, že si chcem kúpiť nový Macbook Pro…

A v našom rozhovore ti poviem, že som si ho kúpil…

Tak keď ti poviem, že „I bought the computer…“

Tak si predstavíš ten počítaš, ktorý som si kúpil (ak vieš, ako vyzerá).

členy v angličtine - mackbook - stránka AngličtinaRýchlo.sk

Keď rozumieš, prečo sa členy v angličtine používajú, zvyšok gramatiky anglických členov ti pôjde ľahšie a jednoduchšie.

 

Členy v angličtine – rozdelenie

V angličtine poznáme 3 druhy členov a sú to:

 • Určitý člen THE (definite article)
 • Neurčitý člen A alebo AN (indefinite article)
 • Nulový člen (zero article)

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že

 • neurčitý člen A /AN použiješ, ak hovoríš o všeobecných veciach, ktoré nie sú konkretizované
 • určitý člen THE použiješ, ak hovoríš o veciach, ktoré už sú nejakým spôsobom špecifikované
 • nulový člen použiješ vo všetkých prípadoch, kedy nemôžeš použiť určitý alebo neurčitý člen (člen je úplne vynechaný)

Ďalej postupne rozoberiem do detailov každý jeden z nich a dám ti k nim niekoľko príkladov a tipov, na čo si dať pozor.

 

Použitie the v angličtine (gramatika)

V prípade, že je vo vete použitý určitý člen THE (definite article), tak to znamená, že človek, ktorý hovorí a človek, ktorý počúva, majú v hlave tú istú (špecifickú) predstavu a význam podstatného mena.

Znamená to, že sa jedná o konkrétne podstatné meno, respektíve konkrétnu vec/ predmet alebo osobu.

Môžeš si pomôcť tým, že si THE preložíš vo vete ako zámeno „ten /tá /to“.

Môžeš si tiež pomôcť tým, že budeš „určitý člen THE“ vnímať ako „špecifizujúci, určujúci, konkretizujúci člen THE“.

Členy v angličtine - určitý člen the

Ak napríklad v konverzácii s kamarátom použijem vetu:

„Yesterday I bought the car.“ (Včera som kúpil (to) auto.)

Tak kamarát, s ktorým hovorím, si predstaví to isté auto ako ja.

Lebo som sa s ním o tom nedávno rozprával.

Ak by som však povedal

„Yesterday I bought a car.“ (Včera som kúpil „nejaké“ auto.)

Tak by sa ma kamoš spýtal, že aké auto som si kúpil, pretože to nie je z danej vety zrejmé.

 

Pri určitom člene THE je tiež dôležité vedieť, že ho môžeš použiť aj pred podstatným menom v množnom čísle, ak chceš pomenovať skupinu konkrétnych unikátnych veci.

V ďalšej časti nájdeš prehľad toho, kedy sa určitý člen THE používa a nájdeš tam aj príklady viet s vysvetlením.

 

Kedy sa v angličtine používa člen THE (definite article)

Známa vec

Určitý člen THE použiješ, ak hovoríš o podstatnom mene, o ktorom sa už predtým hovorilo.

Použiješ ho tiež, keď hovoríš o podstatnom mene, ktoré je známa vec.

Kľúčové je to, či dotyčný, s ktorým sa rozprávaš, už o konkrétnej veci vie, či má o nej predstavu.

Člen the v angličtine:

Anglická veta Slovenský preklad Vysvetlenie
Are you going to the party this weekend? Ideš tento víkend na (tú) párty? Človek, ktorému to hovorím, vie, o ktorú konkrétnu párty sa jedná.
The book that I bought last week is amazing. Kniha, ktorú som si kúpil minulý týždeň, je úžasná. Dotyčný musí vedieť, že si si pred týždňom kúpil nejakú knihu. Už si mu to spomínal.
I bought new car. The car was very expensive.

 

Kúpil som si nové auto. (To) Auto bolo veľmi drahé. V prvej vete je použitý neurčitý člen, lebo sa jedná o novú informáciu. Ďalej je už jasné, o ktorom konkrétnom aute sa hovorí, takže je použitý určitý člen.

 

Jedinečnosť

Určitý člen THE tiež použiješ, keď hovoríš o veci, ktorá je jedinečná a na svete existuje iba jeden kus.

Napríklad:

Anglická veta Slovenský preklad Vysvetlenie
The sun is shining on the Palace of Westminster. Slnko svieti na budovu parlamentu Spojeného Kráľovstva. Slnko je len jedno. Budova parlamentu Spojeného Kráľovstva je len jedna.
We live on the planet Earth. Žijeme na planéte Zem. Planéta Zem je len jedna.

Budova parlamentu Spojeného Kráľovstva

 

 

Do tejto kategórie tiež spadajú veci, ktoré sú jedinečné pre určitú oblasť, napríklad aj pre tvoju domácnosť.

Napríklad:

Anglická veta Slovenský preklad Vysvetlenie
I’m going to take the dog for a walk. Zoberiem psa na prechádzku. Zjavne sa jedná o konkrétneho psa, ktorý je napríklad tvoj/rodinný.
Where’s Tom? — He’s in the kitchen. Kde je Tom? – Je v kuchyni. Kuchyňa je v danom dome len jedna, takže je hneď jasné, o ktorú ide.
Have you seen the car key? I can´t find it. Videl si kľúče od auta? Nemôžem ich nájsť. Pýtame sa na konkrétne kľúče a dotyčný už vie, o aké sa jedná, pretože spolu napríklad žijete a bývate.

 

Superlatívy

Určitý člen THE použiješ aj pred superlatívmi vo vete.

Superlatív je slovo, ktoré určuje, že je niečo najlepšie, najvyššie, najzaujímavejšie.

Inými slovami, je to opäť niečo jedinečné alebo unikátne.

V angličtine je pravidlom dávať pred každý superlatív určitý člen THE.

Napríklad:

Anglická veta Slovenský preklad
Ben Nevis is the highest mountain on the British Isles. Ben Nevis je najvyšší vrch na Britských ostrovoch.
I am the tallest person in our class. Som najvyšší z našej triedy.

Ben Nevis – najvyšší vrch na Britských Ostrovoch má výšku ‎1 344 m n. m.

 

Určitý člen – radové číslovky.

Určitý člen použiješ aj pri radových číslovkách.

Napríklad:

Anglická veta Slovenský preklad
This is the third time I have called you today. Toto je tretíkrát, čo ti dnes volám.
I read this book for the first time. Čítal som túto knihu po prvýkrát.

 

Prídavné mená odkazujúce na celú skupinu ľudí

Určitý člen v angličtine použiješ aj v prípade, že hovoríš vo všeobecnej rovine o určitej skupine:

Anglická veta Slovenský preklad
The Scotch love drinking their whiskey. Škóti radi pijú svoju whiskey.
The elderly require special attention. Starší ľudia potrebujú špeciálnu starostlivosť.
Every month I donate some money to the poor. Každý mesiac darujem peniaze chudobným.

 

Dekády

V prípade, že vo vete spomínaš dekády (desaťročia), tak je tiež potrebné použiť určitý člen THE.

Napríklad:

Anglická veta Slovenský preklad
My mom was born in the seventies. Moja mama sa narodila v sedemdesiatych rokoch.
This artwork is from the 1820s. Toto umelecké dielo pochádza z 20. rokov 19. storočia.

Keď spomínaš dekády, použiješ určitý člen the – the seventies

 

Vedľajšia veta s ONLY

Určitý člen THE použiješ aj pri vedľajšej vete, keď je použité slovo ONLY (vo význame jediný).

Anglická veta Slovenský preklad
You are the only person I can trust. Ty si jediná osoba, ktorej dôverujem.
The only coffee I like is espresso. Espresso je jediná káva, ktorú mám rád.

 

Členy v angličtine a oceány, moria, rieky, niektoré štáty, pohoria, stavby

Určitý člen v angličtine použiješ tiež pri niektorých zemepisných názvoch, konkrétne pri oceánoch, moriach, riekach, pohoriach.

the Atlantic Atlantický oceán
the Alps Alpy
the Black Sea Čierne more
the Mississippi Mississippi

 

Členy v angličtine a zemepisné názvy – člen THE

Určitý člen THE použiješ aj pri niektorých názvoch štátov, ale nie u všetkých.

Najčastejšie sa jedná o tie, ktoré sú v množnom čísle alebo sa názov skladá z viacerých slov. (Aj keď je ich názov v množnom čísle, jedná sa o jednu konkrétnu krajinu). 

the Slovak Republic Slovenská Republika
the Republic of Ireland Írska Republika
the Philippines Filipíny
the Netherlands Holandsko
the United States USA

Určitý člen použiješ, keď hovoríš o krajinách, ktorých názov má viac slov, ako napríklad The Republic of Ireland

 

Výslovnosť určitého člena THE

Určitý člen THE má dve verzie výslovnosti.

/ðə/ = /Th/

Túto verziu výslovnosti použiješ, keď sa slovo začína na vyslovovanú spoluhlásku.

Sú to napríklad slová:

 • the dog (pes)
 • the beer (pivo)
 • the car (auto)
 • the university (univerzita sa v angličtine vyslovuje „junivŕsity“)

 

/ði:/ = /Dý/

Druhý spôsob výslovnosti použiješ naopak pri slove, ktoré začína na vyslovovanú samohlásku.

Toto platí aj v prípade, že slovo začína na spoluhlásku, ktorá je vo výslovnosti zamlčaná.

Sú to napríklad slová:

 • the ant (mravec)
 • the hour (hodina)
 • the apple (jablko)
 • the end (koniec)

 

Tu si môžeš vypočuť, ako sa určitý člen THE vyslovuje v jednom aj v druhom prípade:

 

Ďalšie členy v angličtine sú neurčité členy A a AN

Opakom určitého člena THE, sú neurčité členy A / AN (indefinite article).

Neurčité členy a / an použiješ vtedy, keď sa nejedná o žiadnu konkrétnu alebo určitú vec, preto sa nazývajú neurčité (indefinite).

Neurčitý člen použiješ vtedy, keď človek, s ktorým sa rozprávaš, nemusí mať o danej veci rovnakú predstavu ako ty.

Neurčitý člen vieš do slovenčiny preložiť ako „nejaký / nejaká“.

 

Ak by si kamarátovi povedal:

„I bought a car.“ (Kúpil som si auto.)

Tak si kamarát môže predstaviť akékoľvek auto alebo čaká, či to budeš viac špecifikovať (prípadne sa ťa opýta).

Členy v angličtine - neurčitý člen a

Neurčitý člen A použiješ vtedy, keď sa nejedná o žiadnu špecifickú alebo určitú vec – použiješ ho pred slovom, ktoré začína na spoluhlásku.

Neurčitý člen sa nepoužíva pred množným číslom podstatného mena, ani pred podstatným menom, ktoré je nepočítateľné.

 

V týchto prípadoch môžeš neurčitý člen nahradiť prídavným menom „some“ (nejaké), alebo neurčitý člen vynecháš.

Napríklad:

Nesprávna anglická veta Správna anglická veta Slovenský preklad
I bought a books. I bought some books. Kúpil som si nejaké knihy.
Can you lend me a money? Can you lend me some money? Môžeš mi požičať nejaké peniaze?
I gave her a flowers. I gave her flowers. Dal som jej kvety.

Neurčitý člen má dva tvary, A / AN.

 

Neurčitý člen A

Neurčitý člen A použiješ pred slovom, ktoré začína na spoluhlásku.

 • a dog (pes)
 • a tree (strom)
 • a house (dom)
 • a table (stôl)
 • a bottle (fľaša)
 • a boy (chlapec)

 

Neurčitý člen AN

Neurčitý člen AN naopak použiješ pred slovom, ktoré začína na samohlásku (a,e,i,o,u).

 • an actor (herec)
 • an idea (nápad)
 • an umbrella (dáždnik)
 • an apple (jablko)
 • an engineer (inžinier)
 • an orange (pomaranč)

An english street (použiješ člen „an“ pretože po ňom nasleduje samohláska)

 

Výnimky

Neurčitý člen AN sa píše aj pred slovami, ktoré nemajú na začiatku slova samohlásku, ale sa tak vyslovujú.

 • an hour (hodina) [en áur]
 • an honor (česť) [en ónr]

 

Neurčitý člen A zase použiješ aj pred slovami, ktoré začínajú sa samohlásku „u“ alebo „eu“ (čítaš ich ale ako spoluhlásku „j“).

 • a university (univerzita) [ä junivŕsity]
 • a euro (euro) [ä juro]
 • a union (únia) [ä junion]

 

Neurčitý člen AN tiež použiješ pred prídavným menom, ktoré začína na samohlásku, aj keď sa nasledujúce podstatné meno začína na spoluhlásku:

 • an orange sweater (oranžový sveter) [en orindž sweter]
 • an ugly hairstyle (škaredý účes) [an agly hérstajl]
Členy v angličtine - neurčitý člen an

Neurčitý člen AN použiješ vtedy, keď sa nejedná o žiadnu špecifickú alebo určitú vec – použiješ ho pred slovom, ktoré začína na samohlásku.

 

Použitie A / AN v angličtine

Nová informácia

V klasickej učebnici angličtiny si sa mohol stretnúť s definíciou, že neurčitý člen A/AN použiješ vtedy, keď hovoríš o nejakej veci po prvýkrát.

Kľúčové nie je to, po koľký krát o danej veci hovoríš, ale to, či sa pre tvojho konverzačného partnera jedná o novú informáciu alebo nie.

Ak dotyčný, s ktorým sa rozprávaš, o nejakej veci buď nevie, alebo o nej ešte nepočul, tak použiješ neurčitý člen.

Je to z toho dôvodu, že si v tomto bode ešte nemôže v hlave vytvoriť rovnakú predstavu, ako máš ty, keďže je to pre neho niečo nové.

Napríklad:

Anglická veta Slovenský preklad Vysvetlenie
I bought a new flat. Kúpil som si nový byt. Pre dotyčného je toto novinka, ešte ste sa o tom nerozprávali.
The party was in a restaurant in the city center. Oslava bola v reštaurácii v centre mesta. Poslucháč vie, o akú oslavu sa jedná (určitý člen), avšak ešte nevie, v ktorej konkrétnej reštaurácii oslava bola (neurčitý člen).
I’ve finally got a good job. Konečne som si našiel dobrú prácu. Pre poslucháča je nová práca novinkou.

 

Pomenovanie členov skupiny, alebo „Čo je kto zač?“

Túto kategóriu ti pre lepšie pochopenie rozdelím na jednotlivé tematické časti a pri každej nájdeš niekoľko príkladov.

 

Názvy profesií

Neurčitý člen použiješ pri názvoch profesií, keď hovoríš, akému zamestnaniu sa osoba venuje, čo robí, alebo čím by chcela byť.

Anglická veta Slovenský preklad
He is a cab driver. On je šofér taxíka.
I want to be a dancer. Chcem byť tanečníčkou.

Neurčitý člen použiješ pri názvoch profesií, ako je napríklad „a cab driver“ – šofér taxíka.

 

Nemusí sa to však spájať len so zamestnaniami.

 

Môžeš tiež vysvetľovať, kto čím je

Anglická veta Slovenský preklad
Katie is a little girl. Katka je malé dievča.
Ben is a golden retriever. Ben je zlatý retríver.

 

Neurčitý člen použiješ pre národnosti a náboženstvá v jednotnom čísle

Anglická veta Slovenský preklad
Tobias is an Englishman. Tobias je Angličan.
Mary is a Catholic. Mary je katolíčka.

 

Názvy dní v týždni (ak sa nejedná o konkrétny deň)

Anglická veta Slovenský preklad
We usually go out on a Saturday. Zvyčajne chodievame von v sobotu.
You can join me at the gym, anytime on a Thursday evening. Kedykoľvek vo štvrtok večer sa ku mne môžeš pridať vo fitku.

We usually go out on a Saturday – použiješ neurčitý člen A, pretože spomínaš názov dňa v týždni.

 

Odvolávaš sa na príklad niečoho, resp. aké niečo bolo

Anglická veta Slovenský preklad
The baby chicken had a tiny peak. Kuriatko malo malý zobák.
That restaurant was a lovely place. Tá reštaurácia bola nádherné miesto.

 

Podstatné mená v jednotnom čísle, ktoré idú po slovách „what“ alebo „such“ (vo význame taký/ aký)

Anglická veta Slovenský preklad
What a shame! Aká škoda! (fráza)
She is such a pretty young girl. Ona je také pekné mladé dievča.

 

Označenie množstva, frekvencie, času a pod.

Neurčitý člen použiješ aj pri údajoch, ktoré označujú určité množstvo, frekvenciu alebo čas.

Sú to výrazy ako:

 • a few (niekoľko)
 • a little / a bit (trochu)
 • a couple of (pár)
 • a lot of (veľa)
 • half an hour (pol hodiny)
 • twice a week (dvakrát do týždňa)
 • kilometers an hour (kilometrov za hodinu)
 • once a year (raz za rok)

Okrem toho, neurčitý člen A/AN, môže vyjadrovať aj číslovku jeden. Týmto spôsobom sa používa hlavne z toho dôvodu, aby vznikol kontrast a aby bol dôraz na čísle.

Ak by si v takejto vete použil „one“ (jeden), tak to bude tiež gramaticky správne.

Anglická veta Slovenský preklad
I ate an apple and two oranges. Zjedol som (jedno) jablko a dva pomaranče.
I bought a book and three magazines. Kúpil som si (jednu) knihu a tri časopisy.

 

Členy v angličtine – Nulový člen (zero article)

Keď musíš úplne vynechať určitý alebo neurčitý člen, použiješ nulový člen – kompletne členy vynecháš.

členy v angličtine - nulový člen

Nulový člen použiješ, ak hovoríš o veciach všeobecne a použiješ podstatné meno v množnom čísle alebo nepočítateľné podstatné meno.

Kedy sa používa nulový člen

Všeobecné veci a množné číslo

Nulový člen použiješ, ak hovoríš o veciach všeobecne a použiješ podstatné meno v množnom čísle alebo nepočítateľné podstatné meno.

Anglická veta Slovenský preklad Vysvetlenie
Books are important. Knihy sú dôležité. Takouto vetou chceš povedať, že knihy sú vo všeobecnosti dôležité. Ak by si použi THE books, tak by sa jednalo o konkrétne knihy.
Water is wet. Voda je mokrá. Tu ide o jasné všeobecné tvrdenie a okrem toho je použité nepočítateľné podstatné meno.
Spiders are scary. Pavúky sú strašidelné. Hovoríš o pavúkoch vo všeobecnosti, nejedná sa v tomto prípade o žiadne konkrétne.

 

Ustálené predložkové väzby

Nulový člen požiješ pri ustálených predložkových väzbách.

Sú to napríklad tieto:

 • by bus (autobusom)
 • by car (autom)
 • by plane (lietadlom)
 • at home (doma)
 • at school (v škole)
 • at work (v robote)
 • to work (do roboty)
 • to school (do školy)
 • in bed (v posteli)
 • in hospital (v nemocnici)
 • in prison (vo väzení)
 • in church (v kostole)

 

Štáty, mestá, ulice, iné zemepisné názvy

Určitý člen THE použiješ pre názov štátu, ak sa skladá z viacerých slov alebo je v množnom čísle.

Názvy štátov, ktoré sú jednoslovné a v jednotnom čísle majú nulový člen.

Sú to napríklad:

Germany Nemecko
Italy Taliansko
France Francúzsko
Spain Španielsko

 

Nulový člen použiješ aj pred názvami miest, obcí alebo ulíc:

Prague Praha
Copenhagen Kodaň
Fifth Avenue Piata ulica
Berlin Berlín

 

Ako sa naučiť členy v angličtine

Ak si ako menšina študentov, tak ti vyššie uvedené veci dávajú zmysel, rozumieš tomu a môžeš prejsť na učenie sa ďalšej anglickej gramatiky.

 

Väčšina študentov si však v tomto bode hovorí niečo na štýl:

„Ako si mám, dofrasa, zapamätať, že nulový člen sa používa pri podstatných menách v jednotnom čísle, ktoré idú po slovách „what“, alebo „such“ vo význame aký/taký (what a shame – aká škoda (fraz.)) a naopak, určitý člen sa používa pri podstatných menách, pri ktorých obaja vieme, že je to známa vec?…“

„Veď obaja vieme, že to je škoda, prečo tam nepoužijem THE – what the shame?“

A niektorí k tomu ešte dodajú:

„Toto celé mi nedáva žiaden zmysel, je to blbosť, čo s tým mám robiť, kašlem na to, toto mi nejde, nemám na to hlavu, fuj angličtina…“

 

Keď s angličtinou začínaš, alebo sa ju učíš na škole, je úplne v poriadku, že ti vyššie uvedené poučky o členoch v angličtine nedávajú zmysel.

 

Avšak členy v angličtine nie sú blbosť a vieš sa ich naučiť – a to aj bez frustrujúceho robenia gramatických cvičení.

A neveril by si, máš na to nielen hlavu, ale aj talent a všetky potrebné predpoklady, akurát ti chýba overený postup, ktorý by si mohol nasledovať.

 

Ako je to možné?

 

Pozrime sa na chvíľu na to, kde je hlavný problém v učení anglických členov.

Členy v angličtine a zautomatizovanie ich používania

Aby si pochopil, ako je pre Angličanov samozrejmé používať anglické členy (a to bez drilovania gramatických pravidiel), pozrime sa na gramatický jav,

 • ktorý je pre teba úplná samozrejmosť
 • rozumieš mu už od malička
 • ale na internete takmer vôbec nenájdeš jeho skutočné vysvetlenie v slovenčine
 • (a už vôbec nie v angličtine)

Tým gramatickým javom sú slovenské zvratné zámená a zvratné slovesá.

 

Ty v tomto bode vieš, že zvratné zámená sú „sa/seba/svoj“ a že zvratné slovesá sú „smiať sa, čudovať sa, naskytnúť sa, všímať si, obľúbiť si, zaumieniť si, tešiť sa, vyvíjať sa, venovať sa, umývať sa, bozkávať sa…“

 

Vieš spredu zozadu, kde sa používajú.

Ale keď by si chcel cudzincovi vysvetliť, že prečo sa používajú tak, ako sa používajú… good luck with that, man (veľa šťastia, človeče)…

 

Vážne nie je jednoduché vysvetliť, prečo sú veci v slovenskej gramatike také, aké sú

Keď by si chcel cudzincovi vysvetliť zvratné slovesá, tak ti v tom nepomôže ani Google Translate:

Význam „umyť sa“ je „umyť samého seba“, zatiaľ čo význam „bozkávať sa“ je „bozkávať sa s niekým iným“.

Zvratne slovesa

 

zvratne slovesa

Ako vysvetliť, že aj keď sú obe slovesá zvratné, majú úplne iný význam?

 

Hľadal som kvôli tomu poučky na slovenskom internete. Jedna z najlepších definícií bola z jazykovej poradne:

Zvratné slovesá sú také, ktorých súčasťou je zložka sa alebo si. Rozlišujeme tri typy zvratných slovies:

 1. zvratné slovesá, ktoré nemajú svoj nezvratný náprotivok, napríklad smiať sa, čudovať sa, naskytnúť sa, všímať si, obľúbiť si, zaumieniť si, alebo sa významovo líšia od nezvratných slovies, napr. tešiť sa – tešiť, vyvíjať sa – vyvíjať, venovať sa – venovať;
 1. zvratné slovesá, ktorých zložka sa, si je tvarom zvratných zámen seba, sebe. Ide o zvratné podoby nezvratných slovies, napríklad umývať – umývať sa, holiť – holiť sa, objednať – objednať si, kúpiť – kúpiť si. Zámená sa, si môžu mať aj význam „navzájom, jeden druhého, jeden druhému“, napr. bozkávať – bozkávať sa, okrikovať – okrikovať sa, pomáhať – pomáhať si, nadávať – nadávať si;
 1. zvratné tvary nezvratných slovies, napr. hovorí sa, predáva sa, robilo sa.

 

Aj keď by si chcel zvratné slovesá vysvetliť cez takéto poučky…

Človeče, darmo vezmeš takúto poučku. Ako vysvetlíš veci, ako…

 • prečo niektoré slovesá nemajú svoj „nezvratný náprotivok“?
 • prečo je významový rozdiel medzi „všímať, všímať si, všimnúť a všimnúť si“?
 • a prečo sú zvratné tvary nezvratných slovies také zvratné („hovorí miesto hovorí sa / predáva miesto predáva sa“)?

 

Je úplne možné, že som v tomto bode dokonca stratil tvoju pozornosť… a ak sa tak stalo, ako sa má asi cítiť cudzincec, ktorý by sa chcel slovenčinu naučiť „tradičným“ spôsobom – cez poučky.

A to je jednoduchá gramatika prvého stupňa základnej školy.

Ktorej rozumieš…

Rozumel si jej, keď si mal 6 rokov.

A používal si ju správne, aj keď si mal 6 rokov – bez toho, aby ti niekto vysvetľoval vyššie uvedené gramatické pravidlá.

 

Spomínam to preto, lebo…

Aj keď má slovenčina gramatické javy, ktoré sú ťažko vysvetliteľné, ty im rozumieš a používaš ich

Aj keď má slovenčina zložité gramatické javy s brutálnymi poučkami, ty im intuitívne rozumieš bez toho, aby si sa niekedy v tvojom živote zamyslel nad tým, čo je to „nezvratný náprotivok“, alebo „zvratný tvar nezvratného slovesa“…

Rozprávaš gramaticky správne.

Alebo aspoň tak, že ti druhí rozumejú.

A to (väčšinou) bez ohľadu na to, či si mal zo slovenčiny jednotky, alebo si prepadal.

A keď rozumieš takejto komplikovanej slovenskej gramatike a vieš rozprávať po slovensky bez toho, aby si vedel, čo je „nezvratný náprotivok“…

Tak je jasné, že musí existovať spôsob, ako sa naučiť rozprávať po anglicky a správne používať anglické členy

 • bez toho, aby si riešil všetky vyššie uvedené poučky
 • bez toho, aby si musel robiť gramatické cvičenia
 • bez toho, aby si musel prepisovať vyššie uvedené frázy.

 

Tento spôsob učenia existuje, ale zatiaľ nie je bežný.

 

Ono sú fakticky dva spôsoby učenia členov (a inej anglickej gramatiky):

1)

Buď budeš striedavo sledovať poučky a robiť gramatické cvičenia (ktoré sú k dispozícii na internete buď zdarma, alebo v platených kurzoch) a ktoré

 • Sú pre začiatočníkov nudné
 • Sú pre začiatočníkov frustrujúce
 • Začiatočníkom nedávajú zmysel (viď definície pre anglické členy vyššie: what a shame vs známa vec / všeobecne známa vec vs hovorenie o veci po prvýkrát)

 

2)

Alebo budeš k učeniu angličtiny pristupovať úplne inak (o čom píšem nižšie).

 

Aby som však uzavrel tútu časť, tak dokončím, že…

Ten problém v učení anglických členov je, že vyučovanie anglickej gramatiky prebieha podobne ako vyučovanie slovenskej gramatiky.

Pri učení slovenčiny sa na základných školách vysvetľuje… gramatika.

Lenže slovenská gramatika sa vyučuje až vtedy, keď vieš po slovensky niekoľko rokov plynulo rozprávať a poznáš tisícky slov a fráz (6 ročné deti používajú približne 2400 slov a rozumejú 20000 až 24000 slovám).

Členy v angličtine - anglická gramatika

 

Ten problém s učením anglickej gramatiky je, že:

 

Väčšina učiteľov (a aj ostatných webov, aplikácií, online kurzov, kurzov a jazykových škôl) ti vysvetľuje anglickú gramatiku bez toho, aby sa zamysleli nad tým, že ty v tomto bode nemáš 6, alebo 8-ročnú skúsenosť s angličtinou, aby ti gramatické pravidlá dávali zmysel.

 

Je fajn, že gramatické pravidlá o anglických členoch dávajú zmysel učiteľovi. Hej, mne zmysel dávajú tiež, keď teraz píšem tento článok. Možno dávajú zmysel aj stredne pokročilému, ktorý dole hodí comment, že veď toto je pre neho pohoda-jahoda.

Ty však, ako začiatočník, z toho nič nemáš.

Čo s tým?

 

Môžeš robiť gramatické cvičenia. Naučíš sa to na test.

Ale potom budeš pri anglických rozhovoroch premýšľať nad tým, že „Je toto známa vec? Má on o tom predstavu? Je toto určitý člen? Hovorím o danej veci po prvýkrát? Čo ak o tom hovorím po prvýkrát, ale on má o tom predstavu? Nie je to neurčitý člen?“

 

Členy v angličtine - ktorý použiť?

 

Keď začneš v rozhovore takto v duchu premýšľať nad anglickou gramatikou…

Tak sa celý rozhovor presunie o tri témy ďalej, ty premeškáš príležitosť zareagovať a jediné, v čom budeš mať jasno, je, že „poondiate sú celé členy v angličtine“.

 

Pričom to nie sú tie členy, nie je to rozhovorom a nie je to tebou – je to neefektívnym spôsobom vyučovania v školách, jazykových školách a následne v appkách a rôznych online kurzoch, ktoré iba zobrali gramatiku z 30 rokov starých kníh a prehodili ju do moderného dizajnu.

Keď sa chceš tomuto vyhnúť, potrebuješ k učeniu anglických členov pristupovať inak.

 

Jednoduché riešenie (aj keď pre začiatočníkov neuskutočniteľné)

Moja skúsenosť so slovenskou, anglickou a španielskou gramatikou je, že v týchto jazykoch veľa čítam.

Viem, ako sa rôzne gramatické javy píšu a tým pádom viem, ako ich napísať správne.

Aj členy v angličtine, aj iné gramatické prvky.

Už na strednej som mával z diktátov super známky – a to aj keď som kašlal na učenie sa na testy.

Bolo to z veľkej časti vďaka tomu, že som veľa čítal.

Preto by som ti tu mohol odporučiť, že „Choď a čítaj knihy v angličtine. Píš v angličtine a komunikuj s native speakrami (rodenými hovorcami).“

To je ale rada, ktorá je vhodná iba pre stredne pokročilých a pokročilých.

Väčšina ľudí, ktorí čítajú tento článok, sú v angličtine začiatočníci (a ty si pravdepodobne jeden z nich).

 

 

Čo robiť, keď sa potrebuješ v angličtine dostať na úroveň, kde môžeš začať čítať knihy?

Je veľa spôsobov učenia angličtiny.

Mnoho z nich dokonca tvrdí, že ťa vie dostať na úroveň stredne pokročilého.

Väčšina z nich sa však nesie v podobnom duchu ako tie nudné gramatické cvičenia, ktoré začiatočníkom nedávajú zmysel a pristupujú k tebe, ako keby si mal 8-ročné základy s angličtinou (ktoré zatiaľ nemáš).

Také cvičenia a appky…

 • je nuda robiť…
 • študentov to nebaví…
 • keď to nemusia robiť na testy do školy, tak sa na to po chvíli vykašlú…
 • a odložia to…
 • niekedy aj na niekoľko rokov…

 

Keďže som nenašiel žiaden spôsob učenia angličtiny, s ktorým by som bol spokojný, rozhodol som sa v roku 2015 vytvoriť vlastný – na overenom základe, ktorý mi pomohol s troma jazykmi.

 

Totálne porozumenie, rýchle učenie, automatické používanie… a hlavne, žiadne bifľovanie.

O tom je učenie angličtiny metódou AngličtinaRýchlo.
Ako si gramatiku osvojiť a zautomatizovať bez jej bifľovania – aj o tom je kurz angličtiny: Online kurz AngličtinaRýchlo.

Pozri si toto video, kde ukazujem,

 • ako ťa metóda AngličtinaRýchlo prevedie učením angličtiny od začiatočníka, cez stredne pokročilého, až po pokročilého
 • ako zjednoduší zjednoduší tvoje učenie angličtiny
 • ako ti ušetrí čas pri učení angličtiny oproti iným metódam
 • a ako tvoje učenie angličtiny urýchli vďaka technikám efektívneho učenia z rokov iba na mesiace (študenti, ktorí sa učia týmto novým spôsobom reálne rozprávajú už po niekoľkých mesiacoch)

Pozri si toto video.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *Získaj Online kurz AngličtinaRýchlo s jesennou zľavou až do 25,9% len do  21. decembra