+421 949 545 308

500 najpoužívanejších
anglických slov, ktoré odštartujú tvoje učenie angličtiny

PORADIESLOVOPREKLAD
1theurčitý člen, ten(to)/tá(to)/to(to)
2ofz, od, o
3anda, i, aj
4toaby, na, od, podľa, ku, pred, za,v
5aNeurčitý člen, jeden, nejaký, akýsi, písmeno A
6inv, do, na za, u
7thatto, že, ktorý, ten
8itto, ono
9isje, existuje
10wasbol, bola, bolo
11Ipísmeno i, I (ja)
12forpre, na, za, ako
13onna, o, k, v
14youty, vy
15heon, človek
16bebyť
17withs, so, pri, na, od
18asako, pretože, tak, ak
19bypri, vedľa, pozdĺž, po, prostredníctvom
20atv, na, pri, o, k, po
21havemať
22areste, sme, sú
23thistento, táto, toto
24notzápor, ne-, nie
25butale, avšak
26hadmal, mala
27hisjeho
28theyoni, ony
29fromz, zo, od, podľa, pred
30sheona, tá
31whichktorý, aký, čo
32oralebo, či, inak
33wemy
34anneurčitý člen
35thereTam alebo na tom mieste (na rozdiel od tu)
36herjej, ju, svoj
37werebol, boli
38onejeden, akýsi, nejaký, jediný
39do(pomocné sloveso), robiť, činiť
40beenbol, bola, boli, bolo
41allvšetci, všetko, celý
42theirich, svoje, svoj
43has
44wouldpodmieňovací spôsob od “will”, by, by som
45will(pomocné sloveso), bude
46whatčo, aký, ktorý
47ifak, či, keď
48canmôcť
49whenkeď, kedy, až
50sotak, takto, tiež, rovnako
51nonie
52saidpovedal povedala, povedalo
53whokto
54moreviac
55abouto
56uphore
57themich, im, nimi
58somenejaký/nejaká/nejaké/nejakí (niektorý)
59couldmohol by som, mohla by, mohol by
60himho, mu (jemu), ním, jeho
61intodo, dovnútra
62itsich, jeho, svojich
63thenvtedy
64twodva
65outmimo, von
66timečas, doba
67likepodobný, podobná, podobné
68onlyjedine
69mymôj, moja, moje
70didrobil, robila, robilo
71otheriný, další, ostatný
72memi, mňa/ma, mne
73yourtvoj, tvoje, váš,vaše, svoj, svoje
74nowteraz, hneď
75overnad, ponad, vyše
76justspravodlivý, spravodlivá, spravodlivé
77maymôcť
78thesetieto, títo
79newnový, nová, nové
80alsotiež, taktiež
81peopleľudia
82anynejaký, nejaká, nejaké, akýkoľvek, akákoľvek, akékoľvek
83knowvedieť, poznať
84veryveľmi
85seevidieť
86firstprvý, prvá, prvé
87welldobre
88afterpo, potom
89shouldmal by
90thanako
91wherekde
92backchrbát, späť
93howako
94getdostať, získať
95mostnajviac
96wayspôsob
97downdole
98ournáš, naša, naše, nášho, nášmu
99madespravil, spravila, spravilo
100gotdostal
101muchveľa, monoho, veľmi
102thinkmyslieť
103workpráca
104workmedzi
105goísť
106yearsroky
107erer, ehm
108manymnoho, mnohí
109beingbytie
110those
111beforepred
112rightsprávne
113becausepretože
114throughcez
115yeaháno
116gooddobrý
117threetri
118makevyrobiť
119usmy, nám, nás
120suchtaký
121stillnehybný, tichý
122yearrok
123mustmusieť
124lastposledný
125evenrovný
126takevziať
127ownvlastný
128toopríliš, veľmi
129offpreč
130heretu, sem
131comeprísť, ísť
132bothobidva, oba
133doesrobí
134saypovedať, hovoriť
135ohoch
136usedpoužitý
137goingodchod, pohyb, chod
138ermskratka pre Mechanizmus výmenných kurzov
139usepoužívať
140governmentvláda
141daydeň
142manmuž
143mightmôcť
144samerovnaký, ten istý
145underpod
146yesáno
147howevervšak, avšak
148putdať
149worldsvet
150anotherďalší, iný, druhý
151wantchcieť
152thoughtmyšlienka
153whilechvíľa
154lifeživot
155againznovu, opäť
156againstproti, oproti
157nevernikdy
158needpotreba
159oldstarý
160lookpozerať sa
161homedomov
162somethingniečo
163mrpán
164longdlhý
165housedom
166whyprečo
167eachkaždý
168partčasť
169sinceodvtedy
170endkoniec
171numberčíslo
172foundnašiel
173placemiesto
174differentiný, rozdielny, odlišný
175wentšiel
176littlemalý
177reallynaozaj
178cameprišiel
179leftľavý
180childrendeti
181localmiestny, lokálny
182withinvnútri
183alwaysvždy
184withoutbez
185fourštyri
186aroundokolo
187greatveľký, významný
188givedať, dávať
189setpoložiť, umiestniť
190systemsystém
191smalldrobný, malý
192meanmieniť, myslieť
193duringpočas
194althoughhoci, aj keď
195caseprípad, situácia, stav
196nextďalší, budúci, nasledujúci
197thingsveci
198findnájsť, objaviť
199socialspoločenský, sociálny
200givendal, daný
201groupskupina
202seconddruhý/á/é
203quitecelkom
204untildokiaľ
205fivepäť
206partyvečierok, žúr
207pointhrot, špička
208everykaždý/á/é
209companyskupina, spoločnosť
210womenženy
211sayshovorí
212laterneskorší/ia/ie
213importantdôležitý/á/é
214tookzobral/a/o
215statestav
216highvysoký/á/é
217menmuži
218awaypreč
219informationinformácia
220publicverejný/á/é
221helppomáhať
222headhlava
223nationalnárodný, štátny
224oftenčasto
225seenvidel/a/o
226schoolškola
227moneypeniaze
228toldpovedal/a/o
229factfakt
230nightnoc
231furtherďalej
232betterlepší/ia/ie
233britishbritský
234businessobchod, podnikanie
235lessmenej
236takenzobral/a/o
237doneurobil/a/o, hotový/á/é
238handruka
239havingmať (niečo)
240thingsveci
241lookedpozeral/a/o sa
242LondonLondýn
243areaoblasť, plocha, priestor
244watervoda
245perhapsmožno
246facetvár
247bestnajlepší/ia/ie
248mmskratka od milimeter
249formforma, tvar
250familyrodina
251generalvšeobecný
252thoughhoci, i keď, ale
253already
254possiblemožný, možné
255nothingnič
256earlyskoro, zavčasu, na začiatku
257largeveľký
258yetuž, ešte, doteraz
259youngmladý
260sidestrana
261askedspýtal sa
262whetherči
263daysdni
264caca.
265calledvolal
266JohnJán
267enoughdosť, celkom
268developmentvývin, vývoj, rozvoj
269weektýždeň
270roundguľatý, okrúhly, kruhový
271powersila, moc, energia
272changezmeniť
273countrykrajina
274almosttakmer, skoro
275councilrada
276himselfsám, seba, osobne
277roomizba
278tellpovedať, oznámiť
279serviceslužba
280politicalpolitický
281farďaleko
282ableschopný
283sixšesť
284becomestať sa
285openotvorený
286markettrh, jarmok, trhovisko
287timeskrát
288wholecelý
289supportpodporovať
290halfpolovica
291eyesoči
292membersčlenovia
293workingpráca, pôsobenie
294controlkontrolovať, ovládať
295majormajor, hlavný
296problemproblém
297doingčinnosť, skutok, udalosť
298courtsúd
299towardsk, ku, smerom k
300mindmyseľ, rozum, mozog
301anythingčokoľvek
302othersostatné
303feltcítil
304warvojna
305carauto
306policepolícia
307keepnechať, zachovať
308fullplný, úplný
309makingvýroba, robenie
310eitherjeden aj druhý
311helddržal
312reportspráva, referát
313interestzáujem
314onceraz, kedysi
315problemsproblémy
316actčin, skutok
317roadcesta
318probablypravdepodobne
319availabledostupný
320labourpráca
321lawzákon
322researchvýskum
323followingprívrženci, stúpenci
324am(ja) som
325levelúroveň
326showprejaviť, dať najavo, preukázať
327sawvidel
328lookingpozerá sa
329feelcítiť
330todaydnes, dnešok
331namemeno
332mothermatka
333pastminulý, uplynulý, minulosť
334questionotázka
335letdovoliť, nechať
336knewvedel, poznal
337educationvzdelanie
338actuallyvlastne, v skutočnosti
339policytaktika, politika
340everniekedy, vôbec, akokoľvek, vlastne
341knownvedel, poznal
342abovenad, mimo, hore
343officekancelária
344bigveľký
345clearjasný
346bodytelo
347doordvere
348voicehlas
349acrosscez
350BritainBritánia
351persončlovek, osoba
352togetherspolu, dohromady
353mainhlavný, základný
354servicesslužby
355carestarosť
356blackčierny
357bookkniha
358monthsmesiace
359turnedotočil
360usingpoužíva, využíva
361healthzdravie, zdravotný stav
362sureistý, zaručený
363whitebiely, bledý
364millionmilión
365wordsslová
366childdieťa
367perioddoba, obdobie
368ministerkňaz
369includingzahŕňa, obsahuje
370severalviacerí
371fatherotec
372societyspoločnosť
373seemedzdalo sa, javilo sa, vyzeralo
374kindláskavý, priateľský, milý
375beganzačal
376GodBoh
377topvrchol, najvyššia časť
378startzačať, štartovať
379itselfseba, sa
380behindza, spoza
381themselvesseba, sami, samotní
382wantedchceli
383economicekonomický, hospodársky
384loveláska
385meansmieniť, myslieť, zamýšľať
386uponna, v
387areasoblasti, miesta, plochy
388effectefekt, výsledok, pôsobenie
389likelypravdepodobný
390Englishanglický
391citymesto, veľkomesto
392thereforepreto, a tak, a teda
393womanžena
394realskutočný, naozajsný
395positionpozícia, ploha
396centrecentrum, stred, jadro
397southjuh
398EnglandAnglicko
399communitykomunita
400viewpohľad
401gavedal
402hardtvrdý
403jobpráca, robota
404amongmedzi, u
405staffpersonál, zamestnanci
406readčítať
407processproces, postup
408linečiara
409futurebudúcnosť
410particularšpeciálny, zvláštny, osobitný
411provideposkytnúť
412presentprítomný, súčasný, terajší
413becamestal sa
414takingbranie
415internationalmedzinárodný
416studyštúdium
417momentmoment, chvíľa, okamih
418runbežať
419specialšpeciálny, zvláštny
420resultbyť dôsledkom, mať za následok, výsledok
421actiončin, dej, chod, funkcia
422difficultnáročný, ťažký
423payplatiť, financovať
424particularlyobzvlášť, najmä, hlavne
425sensezmysel
426agevek
427orderrozkaz, príkaz
428managementspravovanie, vedenie
429ideanápad, myšlienka, plán, idea
430certainistý
431northsever
432lightsvetlo
433playhra
434sortdruh
435westzápad
436evidencedôkaz
437tryskúsiť, pokúsiť sa
438closezavrieť
439experienceskúsenosť
440ratherskôr
441landpevnina
442thirdtretí
443seemszdá sa, javí sa, vyzerá
444believeveriť
445morningráno
446outsidevonkajšok
447turntočiť, otočiť
448elseiný
449freeslobodný, voľný, nezávislý
450meetingstretnutie
451leaveodísť
452costcena, náklad, výdavky
453churchkostol
454deathsmrť
455sometimesniekedy
456thustakto, teda
457trainingtréning, výcvik
458rangerozmedzie, škála, rozsah, rozpätie, rámec
459moveposúvať, hýbať, premiestňovať
460comingpríchod
461broughtpriniesol
462gettingdostáva
463Europeaneurópsky
464tendesať
465matterhmota, látka
466shallmusí, mal by
467heardpočul
468tablestôl
469needspotreby, (on) potrebuje
470lateneskorý
471tradeobchod, obchodovanie
472involvedzložitý
473mrspani
474industrypriemysel, priemyselné odvetvie
475whosečí, koho, ktorého
476agopred, predtým
477centurystoročie
478coursesmer, kurz
479streetulica
480humanľudský
481unitedzjednotený
482gonešiel
483yesterdayvčera
484callvolať
485loststratený
486askopýtať sa
487wordslovo
488groupsskupiny
489alongpozdĺž, po
490centralcentrálny, stredný, ústredný
491historydejiny
492fewmálo
493usuallyobvykle, zvyčajne
494changeszmeny
495rememberpamätať si, spomenúť si
496hundredsto
497individualjedinec, jednotlivec
498airvzduch
499programmeprogram, plán
500ratesadzba

500 najpouzivanejsich anglicky slov stiahnut

500-najpouzivanejsich-anglickych-slov-AnglictinaRychlo.pdf

 

Tipy pre rýchle naučenie angličtiny:

  1. Angličtina slovná zásoba – akú anglickú slovnú zásobu reálne potrebuješ?
  2. Angličtina – časy a členy: Ako som sa naučil časy a členy v angličtine
  3. Angličtina gramatika: 15 najčastejších gramatických chýb a ako sa im vyhnúť
  4. Angličtina pre pokročilých – 5 princípov pre pozdvihnutie tvojej angličtiny na extra pokročilú úroveň
  5. Angličtina cvičenia – najlepšie cvičenia na angličtinu
  6. Angličtina online zdarma
  7. Angličtina pre začiatočníkov – 3 chyby, na ktoré si treba dať pozor