+421 907 744 331
Let v angličtine – Význam a použitie (Stručný prehľad)
30. July 2019
Členy v angličtine (a, an, the) vysvetlenie a gramatika
15. August 2019
Ukázať všetko

Like a Like to v angličtine – Význam a použitie (Stručný prehľad)

Sloveso like a fráza like to často znamenajú to isté, ale môže byť medzi nimi aj rozdiel. Slovo like má tiež rôzne významy podľa toho, či sa používa ako predložka, vyjadrenie zdvorilej ponuky a žiadosti, alebo na iné účely. V tomto článku si ukážeme, ako sa obe anglické slová/väzby správne používajú.

 


Anglická gramatika: Like v angličtine

 

Like – Použitie a formy

Pravdepodobne vieš, že po slovese like môže nasledovať buď -ing forma alebo neurčitok.

 

Like Slovenský preklad
I like going to the cinema. Rada chodím do kina.
I like to see all the latest movies. Rada si pozriem všetky najnovšie filmy.

 

Tieto dve formy často znamenajú presne to isté, ale môže byť medzi nimi aj rozdiel. Keď používame like to, zvyčajne si myslíme, že je to dobrý nápad, aj keď nemusí byť príjemný, a že ide pravdepodobne o pravidelnú aktivitu.

 

Like to Slovenský preklad
I like to visit the dentist twice a year. Rád navšítim zubára dva krát za rok.
I like my children to be in bed by nine. Mám rada, keď sú moje deti do 9 tej v posteli.
I like to keep fit. Rád sa udržujem fit.

 

Používame would like to, keď robíme zdvorilé ponuky a žiadosti.

 

Would like to Slovenský preklad
Would you like to have lunch one day next week? Chceli by ste dať obed jeden deň budúci týždeň?
I’d like to have your opinion. Chcel by som mať váš názor.

 

Like ako predožka

 

Keď sa používa ako predložka, často to znamená podobný alebo typický.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Like me, you probably are a bit shocked by his behaviour. Podobne ako ja, si pravdepodobne trochu šokovaná jeho správaním.
What is Harry like? Is he conceited? Aký je Harry? Je namyslený?
You look like you need to sit down. Vyzeráte, že si potrebujete sadnúť.
I want to do something exciting – like bungee jumping. Chcem urobiť niečo vzrušujúce – ako bungee jumping.
It is just like him to be late. To je typický on, že mešká.

 

V neformálnej americkej angličtine sa like často používa vo význame ako keby. (Niektorí ľudia si myslia, že je to nesprávne, avšak je to často používané.)

 

Like Slovenský preklad
I feel like I am a princess. Cítim sa ako princezná.
It was like I was back in the sixties. Bolo to, ako keby som bol späť v šesťdesiatych rokoch.

 

Na toto si daj pozor

 

Nemýľ si like s feel like v zmysle mať túžbu niečo urobiť.

 

Feel like Slovenský preklad
I feel like going out for a meal. Mám chuť sa ísť von najesť.
I don’t feel like driving any more today. Dnes sa už viac necítim na šoférovanie.

 

Like v spojení s quite a rather

 

Neobvykle pre predložku, pred like môžu byť vo vete príslovky quite alebo rather.

 

Anglická veta Slovenský preklad
It is quite like the old times. Je to celkom ako za starých čias.
It is rather like it was before we had computers. Je to skoro ako predtým, než sme mali počítače.

 

Ustálené frázy

 

Tu je niekoľko užitočných fráz, obsahujúcich like.

 

Come when you like. – Príď, kedy chceš.

Anglická veta Slovenský preklad
You are always welcome. Come when you like. Si vždy vítaný. Príď kedy chceš.

 

Do as you like. – Rob, ako chceš.

Anglická veta Slovenský preklad
It is entirely your choice. Do as you like. Je to úplne tvoja voľba. Urob, ako chceš.

 

If you like sa používa na návrhy.

Anglická veta Slovenský preklad
We could go later, if you like. Mohli by sme ísť neskôr, ak budete chcieť.

 

Like this sa používa, keď niečo predvádzame.

Anglická veta Slovenský preklad
You put the paper in here like this. Takto sem vložíš papier.

 

Eat like a horse znamená jesť veľa.

Anglická veta Slovenský preklad
Kate eats like a horse but she never seems to put on any weight. Kate je ako kôň, ale zdá sa, že nikdy nepribrala na váhe.

 

Like like to v angličtine

 

Feel like a million znamená, že sa cítime veľmi dobre.

Anglická veta Slovenský preklad
I have met a new girl. I feel like a million. Stretol som nové dievča. Cítim sa veľmi dobre.

 

Go like clockwork znamená, že niečo funguje bez problémov.

Anglická veta Slovenský preklad
The launch of the new product went like clockwork. Uvedenie nového projektu išlo hladko.

 

Like a bat out of hell znamená veľmi rýchlo.

Anglická veta Slovenský preklad
He drove like a bat out of hell. I was scared. Jazdil veľmi rýchlo. Bola som vystrašená.

 

Like a fish out of water znamená, že niekto niekam vôbec nezapadá

Anglická veta Slovenský preklad
He knows a lot about accounting but he is like a fish out of water in marketing. O účtovníctve vie veľmi veľa, ale v marketingu nezapadá.

 

Keď sa niečo predáva like hot cakes (ako teplé koláče), predáva sa to veľmi dobre.

Anglická veta Slovenský preklad
The new iphone is selling like hot cakes. Nový Iphone sa predáva ako teplé rožky.

 

Ak sa ti podarí go out like a light, znamená to, že si okamžite zaspal.

Anglická veta Slovenský preklad
He was so tired that he went out like a light when he lay on the sofa. Bol taký unavený, že keď si ľahol na pohovku, tak okamžite zaspal.

 

Ak spíte dobre, tak spíte ako poleno – sleep like a log.

Anglická veta Slovenský preklad
I slept really well. I slept like a log. Spal som naozaj dobre. Spal som ako poleno.

 

Ak sleduješ niečo ako jastrab – watch like a hawk – tak to sleduješ veľmi pozorne.

Anglická veta Slovenský preklad
I didn’t trust him so I watched him like a hawk for the whole time he was here. Neveril som mu, tak som ho celý čas veľmi pozorne sledoval.
He didn’t do anything wrong. Neurobil nič zlé.

 

Ak sa správa šíri ako ničivý požiar – spreads like wildfire – tak všetci sa ju dozvedia veľmi rýchlo.

Anglická veta Slovenský preklad
Reports of their argument spread like wildfire through the company. Správy o ich argumente šíria celou firmou veľmi rýchlo.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *