+421 907 744 331
Jednoduchý budúci čas
Future tense (Future simple, Will Going to) – Budúci čas v angličtine
27. August 2019
Angličtina pre deti: 28 videí zdarma
30. August 2019
Ukázať všetko

Future continuous – Budúci čas priebehový v angličtine (Stručný prehľad)

Budúci priebehový čas

Future continuous (budúci čas priebehový) používame vtedy, keď hovoríme o veciach, ktoré budú práve prebiehať v budúcnosti v určitom čase.

Nazýva sa tiež future progressive. V tomto článku sa dozvieš, ako správne používať budúci priebehový čas v angličtine.

 


Angličtina časy: Future Continuous - Budúci priebehový čas

 

Budúci čas s will + be + -ing

Tvorba future continuous je vcelku jednoduchá. Použijeme spojenie slovies „will be“ a pridáme k nemu „ing“ formu plnovýznamového slovesa (tzv. present participle – prítomné príčastie). Ľahšie to pochopíš na nasledujúcich príkladoch anglických viet v budúcom čase priebehovom:

 

Future continuous
Budúci čas priebehový
I will be sleeping.
Budem spať.
It will be raining.
Bude pršať.
He will be cooking.
On bude variť.

 

Future continuous – Slovesá končiace na „-e“

V prípade, ak máš anglické sloveso, ktoré končí na písmeno „-e“, tak potrebuješ pri tvorbe „-ing“ formy odstrániť toto „-e“ na jeho konci a jednoducho pridať koncovku „-ing“, napr.

 

Future continuous
Budúci čas priebehový
slide → The latter will be sliding together with the ship into the water.
kĺzať/šmýkať → Ten druhý sa spolu s loďou skĺzne do vody.
ride → Sue will be riding her horse at this time tomorrow.
jazdiť → Sue bude jazdiť na koni zajtra o tomto čase.
save → I will be saving my money in the bank after I get the first salary.
šetriť → Budem si šetriť peniaze v banke po tom, čo dostanem prvú výplatu.

 

Future progressive – Slovesá končiace na „-ie“

V prípade, keď máš anglické sloveso, ktoré končí na písmená „-ie“, pri tvorbe „-ing“ formy potrebuješ zameniť toto „-ie“ na konci slovesa za „-y“ a jednoducho pridať koncovku „-ing“. Lepšie to pochopíš na týchto príkladoch:

 

Future continuous
Budúci čas priebehový
die → In ten years’time, many of our endangered species will be dying out.
zomrieť → O desať rokov bude veľa našich ohrozených druhov na pokraji vyhynutia.
tie → I heard Chris and Tina will be tying the knot soon.
viazať → Počul som, že Chris a Tina sa budú onedlho brať.
lie → This time tomorrow I will be lying on the beach.
ležať → Zajtra o tomto čase budem ležať na pláži.

 

future progressive

 

Prízvuk na poslednej slabike

Ak máš anglické sloveso, ktorého posledná slabika sa skladá zo spoluhlásky-samohlásky-spoluhlásky a na tejto poslednej slabike je prízvuk, potrebuješ vo future continuous zdvojiť posledné písmeno (spoluhlásku) až potom pridáš koncovku „-ing“. Príkladom takéhoto slovesa môže byť:

 

Future continuous
Budúci čas priebehový
beg → Latest figures show the country will be begging for gas engineers.
prosiť → Posledné čísla ukazujú, že táto krajina bude prosiť o plynových inžinierov.
begin → I will be beginning my undergraduate studies in Physics later this year.
začať → Neskôr v tomto roku začnem moje vysokoškolské štúdium vo fyzike.

 

Avšak, v prípade, ak na poslednej slabike slovesa prízvuk nie je, posledná spoluhláska sa nezdvojuje. Lepšie to uvidíš na týchto príkladoch:

 

Future continuous
Budúci čas priebehový
enter → I will be entering China on a British passport.
vstúpiť → Vstúpim na územie Číny s britským pasom.
work → You will be working tomorrow at 2PM.
pracovať → Zajtra o druhej poobede budeš pracovať.

 

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časy v angličtine:

Návrat na časy v angličtine.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *