+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso slide

 

kĺzať sa, šmýkať sa

Neurčitok

(Infinitive)

slideB2
Minulý čas

(past simple)

slid
Minulé príčastie

(Past Participle)

slid; slidden

Nepravidelné sloveso slide

Vety so slide

Vždy sa kĺžeme na zamrznutom jazere.

All of a sudden the mobile slid out of my hand and fell out of the window.

 

Z ničoho nič sa mi mobil vyšmykol z ruky a vypadol von oknom.

3. slid; slidden – minulé príčastie

Your daughter´s just slid; slidden down the slope on her back but she is fine.

 

Tvoja dcéra sa iba šmykla po svahu na chrbáte, ale je v poriadku.

„Well,“ Bordeaux conceded, sliding his plate away.

 

„No,” priznal Bordeaux, odsúvajúc jeho tanier preč.

Definícia slovesa slide

Anglicky

VERB

slid; slidden, slid·ing.

  • move smoothly along a surface while maintaining continuous contact with it.
  • „she slid down into the water“

Slovensky

Sloveso

kĺzať sa.

  • pohybovať hladko po povrchu a zároveň s ním udržiavať stály kontakt.
  • „skĺzla dolu do vody“

Synonymá slide 

accelerate drift skid
move fall flow

Antonymá slide 

ascend discourage remain

Časovanie slide

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I slide

you slide

he/she/it slides

we slide

they slide

you slide

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I slid

you slid

he/she/it slid

we slid

they slid

you slid

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will slide

you will slide

he/she/it will slide

we will slide

they will slide

you will slide

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have slid; slidden

you have slid; slidden

he/she/it has slid; slidden

we have slid; slidden

they have slid; slidden

you have slid; slidden

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had slid; slidden

you had slid; slidden

he/she/it had slid; slidden

we had slid; slidden

they had slid; slidden

you had slid; slidden

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have slid; slidden

you will have slid; slidden

he/she/it will have slid; slidden

we will have slid; slidden

they will have slid; slidden

you will have slid; slidden

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sliding

you are sliding

he/she/it is sliding

we are sliding

they are sliding

you are sliding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sliding

you were sliding

he/she/it was sliding

we were sliding

they were sliding

you were sliding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sliding

you will be sliding

he/she/it will be sliding

we will be sliding

they will be sliding

you will be sliding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been sliding

you have been sliding

he/she/it has been sliding

we have been sliding

they have been sliding

you have been sliding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sliding

you had been sliding

he/she/it had been sliding

we had been sliding

they had been sliding

you had been sliding

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been sliding

you will have been sliding

he/she/it will have been sliding

we will have been sliding

they will have been sliding

you will have been sliding

Conditional present

I would slide

you would slide

he/she/it would slide

we would slide

they would slide

you would slide

Conditional perfect

I would have slid; slidden

you would have slid; slidden

he/she/it would have slid; slidden

we would have slid; slidden

they would have slid; slidden

you would have slid; slidden

Conditional present progressive

I would be sliding

you would be sliding

he/she/it would be sliding

we would be sliding

they would be sliding

you would be sliding

Conditional perfect progressive

I would have been sliding

you would have been sliding

he/she/it would have been sliding

we would have been sliding

they would have been sliding

you would have been sliding

Positive
Pozitívny

you slide

we Let’s slide

you slide

Negative
Negatívny

you don’t slide

we don’t slide

you don’t slide

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.