+421 949 545 308

V angličtine existujú priame otázky, nepriame otázky a ešte krátke prídavné otázky, ktoré sú pre angličtinu charakteristické. V tom článku sa dozvieš, ako správne formulovať otázky v angličtine.

 


otázky v angličtine english questions

 

Asking Questions – Kladenie otázok

 

Základné pravidlo pre kladenie otázok v angličtine je jednoduché: prehoď poradie podmetu a prvého pomocného slovesa.

 

It is snowing. = Is it snowing?

He can speak German. = Can he speak German?

They have lived here a long time. = Have they lived here a long time?

She will arrive at ten o’clock. = Will she arrive at ten o’clock?

He was driving fast. = Was he driving fast?

You have been smoking. = Have you been smoking?

 

Ak vo vete nie je pomocné sloveso, tak pre vytvorenie otázky v angličtine použi časť slovesa to do.

 

You speak fluent French. = Do you speak fluent French?

She lives in Brussels. = Does she live in Brussels?

They lived in Manchester. = Did they live in Manchester?

He had an accident. = Did he have an accident?

 

Väčšina otázok s opytovacím zámenom je tvorená rovnakým spôsobom:

 

How often does she use it?

Why don’t you come?

Where do you work?

How many did you buy?

What time did you go?

Which one do you like?

Whose car were you driving?

 

Všimni si, že who, what a which môžu byť podmetom. Porovnaj si nasledujúce otázky v angličtine:

 

Who is coming to lunch? (who je podmet)

Who do you want to invite to lunch? (you je podmet)

What happened? (what je podmet)

What did you do? (you je podmet)

 

Všimni si polohu predložiek v týchto anglických otázkach:

 

Who did you speak to?

What are you looking at?

Where does he come from?

 

Ako klásť priame otázky?

Ak chceme položiť otázku, tak otočíme poradie podmetu a prvého pomocného slovesa.

 

Where is Johnny?

Has he found it yet?

 

Ak nemáme pomocné sloveso, tak použijeme časť slovesa to do. Napríklad:

 

What time did he arrive?

How often do you play tennis?

 

Avšak, keď sme sa žiadame niekoho o informácie, často hovoríme Do you know…? alebo Could you tell me….?. Ide o nepriame otázky, ktoré znejú zdvorilejšie.

 

Všimni si, že slovosled je iný. Napríklad:

 

Do you know where Johnny is?

Have you any idea if he has found it?

 

Všimni si, že v týchto nepriamych otázkach nepoužívame do, does alebo did. Napríklad:

 

Could you tell me what time he arrived?

Would you mind telling me how often you play tennis?

 

Použi if alebo whether, ak vo vete nie je opytovacie zámeno.

 

Has he done it? = Do you know if he has done it?

Is it ready? = Can you tell me if it is ready?

 

Rovnaké zmeny v slovoslede nastanú, keď reprodukujeme, čo sa niekto pýtal. Všimni si, že v takýchto otázkach používame sloveso v minulom čase:

 

What are you doing? = He asked me what I was doing.

What have you done about it? = He asked me what I had done about it.

Do you work with Pamela? = He asked me if I worked with Pamela.

 

 

Question Tags – Prídavné otázky

 

Krátke prídavné otázky sa používajú v hovorovej angličtine, nie však vo formálnej písanej angličtine.

 

V skutočnosti to nie sú otázky, ale predstavujú spôsob, ako požiadať osobu, aby sa k niečomu vyjadrila a tak udržať konverzáciu. Je to niečo ako naše „však?“ na konci vety.

 

Tvorba prídavných otázok je veľmi mechanická. Ak chceš vytvoriť prídavnú otázku, tak použi prvé pomocné sloveso. Ak nemáš vo vete modálne sloveso, tak použi do, does alebo did. Ak máš vetu bez negácie, tak vytvor negáciu v prídavnej otázke – a naopak.

 

It’s beautiful, isn’t it?

He has been, hasn’t he?

You can, can’t you?

It must be, mustn’t it?

You know him, don’t you?

He finished it, didn’t he?

He will come, won’t he?

 

A tu sú ďalšie príklady prídavných otázok:

 

It isn’t very good, is it?

It hasn’t rained, has it?

It can’t be, can it?

Jenny doesn’t know James, does she?

They didn’t leave, did they?

He won’t do it, will he?

 

Všimni si:

 

There isn’t an ATM here, is there?

Let’s have a cup of coffee, shall we?

 

Ak chceš na prídavnú otázku odpovedať, tak použi rovnaké pomocné sloveso:

 

It’s beautiful, isn’t it? ~ Yes, it is. I think it’s fabulous.

It isn’t very good, is it? ~ No, it isn’t. In fact, it’s terrible.

 

Aj keď sú tieto pravidlá veľmi jednoduché a mechanické, ak ich chceš s ľahkosťou používať v rozhovore, musia byť zautomatizované. Je dôležité, aby si ich v angličtine často počúval a aktívne používal. Vďaka tomu budeš vedieť prirodzene tvoriť otázky v angličtine.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *