+421 907 744 331
Had better - mal by
Had better v angličtine – Radšej by si mal (Stručný prehľad)
30. July 2019
Should have – Mal si v angličtine (Stručný prehľad)
30. July 2019
Ukázať všetko

Otázky v angličtine – English Questions (Stručný prehľad)

V angličtine existujú priame otázky, nepriame otázky a ešte krátke prídavné otázky, ktoré sú pre angličtinu charakteristické. V tom článku sa dozvieš, ako správne formulovať otázky v angličtine.

 


otázky v angličtine english questions

 

Asking Questions – Kladenie otázok

 

Základné pravidlo pre kladenie otázok v angličtine je jednoduché: prehoď poradie podmetu a prvého pomocného slovesa.

 

Anglická veta Slovenský preklad
It is snowing.  Sneží.
Is it snowing? Sneží?

 

Anglická veta Slovenský preklad
He can speak German. Hovorí nemecky.
Can he speak German? Hovorí nemecky?

 

Anglická veta Slovenský preklad
They have lived here a long time.  Žili tu dlho.
Have they lived here a long time? Dlho tu žili?

 

Anglická veta Slovenský preklad
She will arrive at ten o’clock.  Príde o desiatej.
Will she arrive at ten o’clock? Príde o desiatej?

 

Anglická veta Slovenský preklad
He was driving fast.  Šoféroval rýchlo.
Was he driving fast? Rýchlo šoféroval?

 

Anglická veta Slovenský preklad
You have been smoking.  Fajčil si.
Have you been smoking? Fajčil si?

 

Ak vo vete nie je pomocné sloveso, tak pre vytvorenie otázky v angličtine použi časť slovesa to do.

 

Anglická veta Slovenský preklad
You speak fluent French.  Hovoríš plynulo po francúzsky.
Do you speak fluent French? Hovoríš plynulo po francúzsky?

 

Anglická veta Slovenský preklad
She lives in Brussels. Býva v Bruseli.
Does she live in Brussels? Býva v Bruseli?

 

Anglická veta Slovenský preklad
They lived in Manchester. Žili v Manchestri.
Did they live in Manchester? Žili v Manchestri?

 

Anglická veta Slovenský preklad
He had an accident. Mal nehodu.
Did he have an accident? Mal nehodu?

 

Väčšina otázok s opytovacím zámenom je tvorená rovnakým spôsobom:

 

English Questions Slovenský preklad
How often does she use it? Ako často to používa?
Why don’t you come? Prečo neprídete?
Where do you work? Kde pracuješ?
How many did you buy? Koľko ste si kúpili?
What time did you go? Kedy si išiel?
Which one do you like? Ktoré sa ti páči?
Whose car were you driving? Koho auto si šoféroval?

 

Všimni si, že who, what a which môžu byť podmetom. Porovnaj si nasledujúce otázky v angličtine:

 

Otázky v angličtine Slovenský preklad
Who is coming to lunch? (who je podmet) Kto príde na obed?
Who do you want to invite to lunch? (you je podmet) Koho chcete pozvať na obed?
What happened? (what je podmet) Čo sa stalo?
What did you do? (you je podmet) Čo si robila?

 

Všimni si polohu predložiek v týchto anglických otázkach:

 

English Questions Slovenský preklad
Who did you speak to? S kým ste hovorili?
What are you looking at? Na čo sa pozeráš?
Where does he come from? Odkiaľ pochádza?

 

Ako klásť priame otázky?

Ak chceme položiť otázku, tak otočíme poradie podmetu a prvého pomocného slovesa.

 

Otázky v angličtine Slovenský preklad
Where is Johnny? Kde je Johnny?
Has he found it yet? Už to našiel?

 

Ak nemáme pomocné sloveso, tak použijeme časť slovesa to do. Napríklad:

 

English Questions Slovenský preklad
What time did he arrive? Kedy prišiel?
How often do you play tennis? Ako často hráte tenis?

 

Avšak, keď sme sa žiadame niekoho o informácie, často hovoríme Do you know…? alebo Could you tell me….?. Ide o nepriame otázky, ktoré znejú zdvorilejšie.

 

Všimni si, že slovosled je iný. Napríklad:

 

Otázky v angličtine Slovenský preklad
Do you know where Johnny is? Vieš, kde je Johnny?
Have you any idea if he has found it? Máte nejakú predstavu, či to našiel?

 

Všimni si, že v týchto nepriamych otázkach nepoužívame do, does alebo did. Napríklad:

 

English Questions Slovenský preklad
Could you tell me what time he arrived? Mohli by ste mi povedať, kedy prišiel?
Would you mind telling me how often you play tennis? Vadilo by vám povedať mi, ako často hráte tenis?

 

Použi if alebo whether, ak vo vete nie je opytovacie zámeno.

 

Otázky v angličtine Slovenský preklad
Has he done it? Urobil to?
Do you know if he has done it? Vieš, či to urobil?

 

Otázky v angličtine Slovenský preklad
Is it ready?  Je to pripravené?
Can you tell me if it is ready? Vieš mi povedať, či je to pripravené?

 

Rovnaké zmeny v slovoslede nastanú, keď reprodukujeme, čo sa niekto pýtal. Všimni si, že v takýchto otázkach používame sloveso v minulom čase:

 

Anglická veta Slovenský preklad
What are you doing? Čo robíš?
He asked me what I was doing. Spýtal sa ma, čo robím.

 

Anglická veta Slovenský preklad
What have you done about it? Čo si s tým urobil?
He asked me what I had done about it. Spýtal sa ma, čo som s tým urobil.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Do you work with Pamela?  Pracuješ s Pamelou?
He asked me if I worked with Pamela. Spýtal sa ma, či pracujem s Pamelou.

 

 

Question Tags – Prídavné otázky

 

Krátke prídavné otázky sa používajú v hovorovej angličtine, nie však vo formálnej písanej angličtine.

 

V skutočnosti to nie sú otázky, ale predstavujú spôsob, ako požiadať osobu, aby sa k niečomu vyjadrila a tak udržať konverzáciu. Je to niečo ako naše „však?“ na konci vety.

 

Tvorba prídavných otázok je veľmi mechanická. Ak chceš vytvoriť prídavnú otázku, tak použi prvé pomocné sloveso. Ak nemáš vo vete modálne sloveso, tak použi do, does alebo did. Ak máš vetu bez negácie, tak vytvor negáciu v prídavnej otázke – a naopak.

 

Question Tags Slovenský preklad
It’s beautiful, isn’t it? Je to krásne, však?
He has been, hasn’t he? On bol, že?
You can, can’t you? Môžeš, však?
It must be, mustn’t it? Musí to byť, že?
You know him, don’t you? Poznáš ho, že?
He finished it, didn’t he? Dokončil to, však?
He will come, won’t he? Príde, že?

 

A tu sú ďalšie príklady prídavných otázok:

 

Prídavné otázky Slovenský preklad
It isn’t very good, is it? Nie je to veľmi dobré, že?
It hasn’t rained, has it? Nepršalo, však?
It can’t be, can it? To nemôže byť, však?
Jenny doesn’t know James, does she? Jenny nepozná Jamesa, že?
They didn’t leave, did they? Neodišli, že?
He won’t do it, will he? On to nespraví, však?

 

Všimni si:

 

Question Tags Slovenský preklad
There isn’t an ATM here, is there? Nie je tu bankomat, že?
Let’s have a cup of coffee, shall we? Poďme si dať kávu, môžeme?

 

Ak chceš na prídavnú otázku odpovedať, tak použi rovnaké pomocné sloveso:

 

Anglická veta Slovenský preklad
It’s beautiful, isn’t it?  Je to krásne, však?
Yes, it is. I think it’s fabulous. Áno, je. Myslím, že je to prekrásne.

 

Anglická veta Slovenský preklad
It isn’t very good, is it?  Nie je to veľmi dobré, že?
No, it isn’t. In fact, it’s terrible. Nie, nie je. Naozaj je to hrozné.

 

Aj keď sú tieto pravidlá veľmi jednoduché a mechanické, ak ich chceš s ľahkosťou používať v rozhovore, musia byť zautomatizované. Je dôležité, aby si ich v angličtine často počúval a aktívne používal. Vďaka tomu budeš vedieť prirodzene tvoriť otázky v angličtine.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *