+421 907 744 331
Predprítomný čas
Present perfect – Kompletný návod na predprítomný čas v angličtine
28. September 2019
Present simple – prítomný jednoduchý čas (Kompletný návod)
18. October 2019
Ukázať všetko

Želacie vety: Použitie wish v angličtine

V tomto článku sa dozvieš, ako sa používa „wish“ v angličtine.

Dozvieš sa, čo sú to želacie vety ako sa v angličtine tvoria.

Zistíš, kedy je správne použiť „I hope,“ kedy použiť „if only“ a kedy zase „I wish.“

Zistíš, v ktorej situácií použiť past simple, v ktorej situácii použiť past continuous a kedy naopak použiť present perfect.

V tomto článku nájdeš všetky informácie, ktoré potrebuješ o „wish v angličtine a o „želacích vetách“ vedieť.

Dozvieš sa tiež, na čo si potrebuješ dať pri ich tvorbe pozor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na čo slúžia wish a želacie vety v angličtine

Želacie vety sa vo všeobecnosti použivajú na vyjadrenie hypotetickej situácie, ktorú si hovoriaci predstavuje a želá.

Sú to vedľajšie vety, v ktorých sa používajú väzby „I wish“, „If only“ alebo „I hope“.

Tieto želacie vety si môžeš do slovenčiny preložiť ako: „prial/želal by som si“, „kiežby/keby som“ alebo „dúfam, že“.

Väzby „I wish“ a „If only“ sú takmer rovnaké.

Rozdiel je v tom, že „I wish“ je častejšie používané a „If only“ je silnejšie, empatickejšie a ráznejšie.

Väzba „I hope“ sa všeobecne používa pre budúcnosť, ak je pravdepodobnosť, že sa želanie splní.

Po väzbách „I wish“ a „If only“ nikdy nenasleduje budúci čas, a to ani keď hovoríš o tom, čo si želáš alebo praješ v spojení s budúcnosťou.

Použitie želacích viet sa rozlišuje hlavne tým, či sa spájajú s prianím alebo s ľútosťou ohľadne prítomnosti, budúcnosti alebo minulosti.

Keďže sa však vždy jedná o hypotetické situácie, tak v týchto vetách hovoríme o tzv. nereálnom čase.

Nereálny čas teda opisuje situáciu, ktorá nie je reálna alebo skutočná.

Môžeš vyjadriť ľútosť alebo želanie ohľadom niečoho v prítomnosti alebo ak chceš, aby bolo niečo v budúcnosti inak, ale táto vec je buď málo pravdepodobná alebo nemožná.

Môžeš vyjadriť svoju nespokojnosť s niekým alebo niečím, ak ty chceš, aby sa to zmenilo. V momente, keď takú vetu vyslovíš sa však tiež stále jedná a hypotetickú situáciu. Nemáš istotu, že zmena nastane.

Môžeš tiež vyjadriť ľútosť nad minulosťou. Tu je logické, že sa jedná o nereálny čas a hypotetickú situáciu, keďže minulosť už človek nezmení.

A môžeš vyjadriť aj tvoje prianie pre budúcnosť, kedy dúfaš, že sa niečo stane.

 

Poďme sa pozrieť na pár praktických príkladov:

Anglická veta Slovenský preklad Vysvetlenie
Prianie pre prítomnosť alebo budúcnosť

(málo reálne až nereálne, že sa splní)

If only I was/were smaller.

 

Keby som bol nižší. Som vysoký a želal by som si byť nižší. Vyjadrujem prianie, ktoré nie je reálne.
Prianie pre zmenu I wish you wouldn’t smoke.

 

Keby si tak prestal fajčiť. Vyjadrujem nespokojnosť s tým, že daná osoba fajčí a chcem, aby sa to zmenilo.
Ľútosť nad minulosťou I wish she hadn´t done it.

 

Kiežby to neurobila. Urobila to, ale prial by som si, aby to neurobila. Vyjadrujem ľútosť nad minulosťou, aj keď ju už nezmením.
Prianie pre budúcnosť (pravdepodobnosť, že sa splní) I hope I can learn English fast.

 

Dúfam, že sa angličtinu naučím rýchlo. Angličtinu som sa práve začal učiť (aktívne pre to niečo robím) a je teda reálne, že sa ju môžem naučiť rýchlo.

„I hope“ slúži na vyjadrenie prianí, ktoré sa môžu vyplniť.

 

V nasledujúcich častiach rozoberiem jednotlivé typy viet do detailov, aby si mal úplne jasno v tom, ako ich tvoriť a kedy ich správne použiť.

 

Prianie pre prítomnosť alebo budúcnosť

Prvým typom viet sú želacie vety, ktoré vyjadrujú prianie pre prítomnosť alebo budúcnosť.

Tieto želania sú zväčša úplne nepravdepodobné, alebo je málo pravdepodobné, že sa vyplnia.

(Toto je zásadný rozdiel oproti vetám s použitím väzby „I hope“, o ktorej ti poviem neskôr.)

Vyjadruješ nimi ľútosť nad aktuálnou situáciou alebo prianie, aby niečo bolo inak ako je.

V takýchto vetách sa používa minulý čas, aj keď sa tvoje želanie spája s prítomnosťou (alebo budúcnoťou).

Želacie vety pre nereálne alebo málo pravdepodobne situácie v prítomnosti a budúcnosti vieš tvoriť tromi spôsobmi:

 

1 wish + (that) + past simple

„Wish“ v spojení s past simple (minulý jednoduchý čas) použiješ na to, aby si vyjadril to, že chceš, aby bola situácia v prítomnosti (alebo budúcnosti) odlišná.

Inými slovami vyjadruješ, že ti je niečo ľúto, že ťa niečo mrzí, alebo že niečo je/ nie je.

Opäť pripomínam, že sa jedná o prianie, ktoré je málo pravdepodobné, že sa vôbec splní.

(Ak náhodou past simple neovládaš, tak tu je návod, ako sa ho vieš naučiť.)

Najlepšie to pochopíš na konkrétnych príkladoch vo vetách, kde som ti ku každej napísal aj vysvetlenie:

 

Situácia / Realita Prianie v angličtine Slovenský preklad Vysvetlenie
I don´t have a girlfriend.

(Nemám priateľku.)

If only I had a girlfriend. Kiežby som mal priateľku. Nemám priateľku a prial by som si mať priateľku, ale nedarí sa mi nájsť tú pravú.
I am tall.

(Som vysoký.)

wish I was/were smaller. Prial by som si byť nižší. Som vysoký a prial by som si byť nižší.
I don´t have a bicycle.

(Nemám bicykel.)

wish I had a bicykle. Prial by som si mať bicykel. Nemám bicykel a prial by som si mať bicykel, ale rodičia mi ho nechcú kúpiť.
I live in a small house.

(Bývam v malom dome.)

wish I had a big house.

 

Prial by som si mať veľký dom. Bývam v malom dome a prial by som si mať veľký dom, ale namám na to financie.
I am old.

(Som starý.)

wish I was/were younger. Kiežby som bol mladší. Som starý a prial by som si byť mladší.
I am in the office.

(Som v kancelárii.)

wish I was/were on the beach. Kiežby som bol na pláži. Prial by som si byť na pláži, ale je to nereálne, lebo musím pracovať.

Pri tomto type viet ťa chcem ešte upozorniť na jednu zaujímavú vec.

Už si asi zvyknutý, že pri slovese „byť“ – „to be“ bežne použiješ v minulom čase tvar „were“ pre všetky osoby (you were, they were, we were) okrem prvej a tretej osoby jednotného čísla, kde používaš „was“ (I was, he/she/it was).

Zaujímavosťou je, že v britskej angličtine používajú po slovese „wish“ v prvej a v tretej osobe jednotného čísla tvar was.

Avšak rodení Američania by tento tvar mohli považovať za nesprávny.

americkej angličtine sa totiž pri prvej a tretej osobe jednotného čísla používa tvar were.

 

Tu sú príklady:

Britská angličtina Americká angličtina Slovenský preklad
I wish she was here. I wish she were here. Prial by som si, aby bola tu.
I wish I was taller. I wish I were taller. Prial by som si byť vyšší.

 

V tomto článku som sa preto rozhodol uvádzať obidva tvary (aj britský aj americký).

V princípe sú obidva tvary správne a v reálnom živote sa s nimi budeš stretávať v obidvoch podobách, tak je dobré, aby si o nich vedel.

Odporúčam ti však používať americký tvar, kde pri prvej a tretej osobe jednotného čísla budeš po slovese „wish“ pridávať „were“ (I wish I were.., she wishes she were.., he wishes he were.., I wish it were..).

Medzi britskou a americkou angličtinou existuje celkovo veľké množstvo rozdielov.

Ak sa chceš o tom dozvedieť viac, určite si prečítaj môj článok, ktorý nájdeš tu.

 

2 wish + past continuous

Vety s „wish“ v spojení s past continuous, alebo minulým priebehovým časom, nie sú príliš odlišné od viet s past simple.

Jediný rozdiel je v tom, že ak použiješ priebehový čas, tak vyjadríš to, že chceš v prítomnosti (alebo budúcnosti) robiť inú činnosť, ako tú ktorá práve prebieha.

Želáš si, aby aktuálna situácia prebiehajúca práve teraz (alebo ktorá má prebehnúť v blízkej budúcnosti) , neprebiehala alebo prebiehala inak.

Aj tu sa jedná o niečo nereálne alebo veľmi málo pravdepodobné.

Pozri si tieto príklady:

 

Situácia / Realita Prianie v angličtine Slovenský preklad Vysvetlenie
It is raining.

(Prší.)

I wish it wasn´t / weren´t raining. Kiežby nepršalo. Aktuálne vonku prší a ja by som chcel, aby nepršalo, ale je to málo pravdepodobné, lebo končí leto a začína jeseň.
I am working.

(Pracujem.)

wish I was/were lying on the beach. Kiežby som ležala na pláži. V tejto chvíli pracujem a prial by som si radšej ležať na pláži, ale nie je to možné. Vyjadruješ nespokojnosť s aktuálnou situáciou, aj keď ju nezmeníš.
Friend is leaving tomorrow.

(Priateľ zajtra odchádza.)

I wish you weren’t leaving tomorrow. Kiežby si zajtra neodchádzal. Tvoj priateľ zajtra odchádza na dlhú pracovnú cestu a ty si želáš, aby sa táto činnosť nestala, aj keď je už všetko dohodnuté a na 99,9% zajtra odíde. Vyjadruješ tým, že ti to je ľúto.

 

Pokiaľ ti robí past continuous problémy, alebo si sa s ním ešte nestretol, tak si učite prečítaj tento článok, kde ho vysvetlujem do detailov.

 

3 wish + could

V tomto type viet, je modálne sloveso „could“ minulou formou slovesa „can“ (môcť/ byť schopný).

Možno si sa už stretol s tým, že „can“ použiješ hlavne, keď hovoríš o schopnostiach a na vyjadrenie toho, či niekto niečo ovláda.

 

Napríklad:

I can speak Spanish. (Viem hovoriť po španielsky.)

I can´t drive. (Neviem šoférovať.)

 

Okrem toho sa sloveso „can“ používa na opis toho, či je niečo možné alebo nemožné.

 

Napríklad:

I can help you cook the dinner. (Môžem ti pomôcť uvariť večeru.)

We can´t come to your party. (Nemôžeme prísť na tvoju oslavu.)

 

Z toho vyplíva, že „wish“ spolu so slovesom „could“, použiješ vtedy, keď hovoríš o schopnostiach, ktoré v súčasnosti nemáš, ale chcel by si mať, aj keď je to nereálne.

Túto štruktúru môžeš ďalej použiť aj vtedy, keď hovoríš o činnostiach, na ktoré máš / nemáš v prítomnosti povolenie.

 

Tu sú príklady vo vetách:

Situácia / Realita Prianie v angličtine Slovenský preklad Vysvetlenie
I can´t swim.

(Neviem plávať.)

I wish I could swim. Keby som tak vedel plávať. Želám si, aby som vedel plávať, ale aktuálne plávať neviem.
I won´t be here tomorrow.

(Zajtra tu nebudem.)

I wish I could be here tomorrow.

 

Keby som tu tak zajtra mohol byť. Želám si, aby som mohol zajtra prísť, ale už mám dohodnuté iné stretnutie.
Friend is throwing a birthday party.

(Priateľ má oslavu narodenín.)

I wish that I could go to the party tonight . Kiežby som na tú párty dnes mohol ísť. Želám si, aby som na oslavu mohol ísť, ale ochorel som a musím ležať v posteli.
Your friend is going on holidays.

(Tvoj priateš ide na dovolenku.)

If only I could go to Spain with you.

 

Kiežby som s tebou mohol ísť do Španielska. Prial by si si, aby si sa mohol k priateľovi pridať, ale v robote už nedostaneš dovolenku.

 

 

Prianie, aby sa niečo zmenilo

Ďalším typom želacích viet sú tie, ktoré vo všeobecnosti používaš pri hovorení o iných ľuďoch, keď chceš vyjadriť, že robia (alebo nerobia) niečo, čo sa tebe nepáči a chceš zmenu.

Na takéto vety sa používa iba jediná väzba, ktorou je:

 

1 Wish + (that) + would

Vďaka „wish“ v spojení s „would“ vyjadríš to, že ti niečo vadí alebo že ti je niečo ľúto a chceš, aby sa to zmenilo.

Na rozdiel od želacích viet pre prítomnosť a budúcnosť, sa tieto vety používajú, iba ak je možné, že sa situácia / osoba zmení alebo sa môže zmeniť.

Jedinou výnikou z tohto pravidla je rozprávanie o počasí.

 

Pozrime sa teda aj na príklady:

Situácia / Realita Prianie v angličtine Slovenský preklad Vysvetlenie
It is raining and I want to go outside.

(Prší a ja chcem ísť von.)

wish it would stop raining. Prial by som si, aby prestalo pršať. Tu vidíš výnimku s počasím, ktorú som spomínal. Touto vetou vyjadrujem nespokojnosť s tým, že aktuálne prší a želam si, aby nepršalo, aj keď to nikto nevie ovplyvniť.
My neighbours are not quiet and I don´t like the noise.

(Susedia nie sú ticho a ja nemám rada hluk.)

wish the neighbours would be quiet! Kiežby boli susedia ticho! Hnevá ma, že robia susedia hluk a želám si, aby sa to zmenilo. Tu vidíš, že je možné, že v tomto prípade dôjde k náprave.
My husband is smoking at the moment and it is annoying me.

(Môj manžel práve fajčí a je mi to nepríjemné.)

wish my husband would stop smoking. Kiežby môj manžel prestal fajčiť. Veta vyjadruje nespokojnosť manželky s tým, že jej muž fajčí. Veta vyjadruje, že chce, aby to zmenil.
You are lying to me.

(Klameš mi.)

wish you wouldn´t lie to me. Kiežby si mi neklamal. Niekto mi klamal, nepáčilo sa mi to a touto vetou chcem povedať, že nechcem, aby to daná osoba robila.

 

Ak si si tabuľku pozorne prečítal, tak môžeš vidieť, že tieto priania / želania / vyjadrenia ľútosti patria medzi tie, pri ktorých platí, že môžu byť uskutočnené, ak bude druhá strana spolupracovať a zoberie si tvoju sťažnosť „k srdcu“.

Samozrejme s výnimokou prvej vety, ktorá bola o počasí.

Okrem toho, je dôležité, aby si si zapamätal, že „wish“ a „would“ musia mať rozdielne podmety, aby bola veta správna.

Tieto príklady sú nesprávne:

I wish would…

She wishes she would…

We wish we would…

 

Takže, aj keď hovoríš o sebe, tak v tomto prípade „wish“ s „would“ nepoužiješ, pretože takáto veta v angličtine nedáva zmysel a nie je gramaticky správna.

Napríklad:

NESPRÁVNE SPRÁVNE
I wish that I would work harder.

(Prial by som si, aby som viac pracoval.)

I wish I was/were working harder.

(Prial by som si, aby som viac pracoval.)

I wish I would stop smoking.

(Kiežby som dokázal prestať fajčiť.)

I wish I could stop smoking.

(Kiežby som dokázal prestať fajčiť.)

 

Vyjadrenie ľútosti nad minulosťou

Želacie veci, ktoré hovoria o minulosti, použiješ na vyjadrenie ľútosti nad minulosťou, nad tým, ako sa veci udiali.

Ak si želáš, aby sa v minulosti niečo odohralo inak, aj keď logicky vieš, že minulosť už nezmeníš.

Všimni si, že tieto vety sa veľmi podobajú vetám v 3. kondicionáli.

Môžeš použiť dve väzby:

 

1 wish + past perfect

„Wish“ v spojení s past perfect (predminulý čas) použiješ pri situáciách, ktoré sa stali v minulosti a už nie je možné, aby si ich zmenil, a preto takáto vedľajšia želacia veta vyjadruje ľútosť.

 

Tu sú príklady vo vetách:

Situácia / Realita Prianie v angličtine Slovenský preklad Vysvetlenie
I ate a lot.

(Veľa som zjedol).

I wish I hadn´t eaten so much. Kiežby som toľko nezjedol. Ľutujem, že som toľko zjedol, lebo som na diete. Už to ale nezmením.
I spent a lot of money.

(Minul som veľa peňazí.)

I wish I hadn´t spent so much money last month.

 

Kiežby som minulý mesiac neminul toľko peňazí. Vyjadrujem ľútosť nad tým, že som minulý mesiac minul veľa peňazí. Teraz už viem, že to nebol dobrý nápad.
I didn‘t bring my camera.

(Nepriniesol som si fotoaparát.)

I wish I had brought my camera.

 

Prial by som si, aby som si priniesol fotoaparát. Veta vyjadruje ľútosť nad tým, že som zabudol na foťák, aj keď už s tým nič nespravím.
I feel sick.

(Je mi zle.)

I wish I hadn´t eaten all that chocolate.

(Kiežby som nezjedol všetku čokoládu.)

  Ľutujem, že som bol pažravý a zjedol celú čokoládu. Ale už s tým nič nespravim, zostáva mi bolesť žalúdka iba pretrpieť a poučiť sa z toho.

 

 

2 wish + could have

Druhý spôsob vyjadrenia ľútosti nad minulosťou je použiť „wish“ spolu s „could have“.

Pomocou nich vyjadruješ ľútosť nad tým, že si v minulosti niečo nemohol urobiť a teraz ťa to mrzí.

 

Napriklad:

Prianie v angličtine Slovenský preklad Vysvetlenie
I wish I could have been there. Kiežby som tam mohol byť. Niečoho som sa v minulosti nemohol zúčastniť a teraz mi je to ľúto.
I wish I could have done that. Kiežby som to spravil. Niečo som v minulosti nemohol spraviť a teraz v prítomnosti ohľadom toho vyjadrujem ľútosť.

 

Reálne priania s „hope“

V úvode tohto článku som spomínal, že ak hovoríš o tvojich prianiach do budúcnosti, ktoré sú reálne, tak nesmieš použiť väzbu s „wish“.

Už si niekedy možno povedal (alebo počul) niečo také ako: „I wish I pass my exam.“ (Prial by som si, aby som spravil skúšku.).

Možno sa ti zdá, že to znie dobre, ale v skutočnosti je to však chyba a správna veta je: „I hope I pass my exam.“

V angličtine existuje veľa slovies, ktoré majú v preklade do slovenčiny veľmi podobný význam, čo ľudí učiacich sa angličtinu často zmýli.

Takéto nesprávne vety vznikajú aj vtedy, keď si ľudia prekladajú vety doslovne zo slovenčiny.

Týka sa to aj rozdielu medzi „wish“ a „hope“.

V niektorých kontextoch môžu byť „wish“ a „hope“ vzájomne zameniteľné.

Anglicky hovoriaci ľudia budú však vo väčšine prípadov rozumieť, čo sa snažíš povedať, ale ak slová použiješ správne, tak budeš hovoriť spisovnejšie.

 

„Hope“ teda použiješ, ak chceš vyjadriť túžbu ohľadom budúcnosti alebo minulosti, ktorá je možná / reálna (napr. aby bolo zajtra pekné počasie).

V slovenčine prekladáš „hope“ ako „dúfam“, „verím“, „mám nádej, že…“, „pevne verím, že..“.

Keď sa nad tým zamyslíš logicky, tak pokiaľ hovoríš o veciach, ktoré sú v budúcnosti a ešte sa neodohrali, tak tu existuje reálna pravdepodobnosť, že sa tvoje prianie splní (na rozdiel od predchádzajúcich situácii s použitím „wish“).

„Hope“ však môžeš použiť aj v spojení s minulým časom, ak ešte nevieš, ako určitá situácia dopadla, ale úprimne veríš, že dopadla tak, ako si to želáš a navyše je to reálne a pravdepodobné (napr. Dúfam, že spravil skúšky v autoškole.).

Pre lepšie pochopenie si pozri tieto príklady vo vetách:

 

Prianie v angličtine Slovenský preklad Vysvetlenie
hope you pass the test. Dúfam, že spravíš test. Test ešte nebol, takže je reálne, že hos praviť môžem.
hope I get to school on time. Dúfam, že prídem do školy načas. Ráno som zaspal, ale keď sa poponáhlam, tak do školy stihnem prísť načas.
hope it´s sunny next weekend. Mám nádej, že budúci víkend bude slnečno. V predpovedi hovorili, že má byť slnečno a ja úprimne verím, že to bude pravda.
hope they didn´t miss the flight. Dúfam, že nezmeškali let. Čakáš návštevu, ktorá cestuje letecky a ešte sa ti neozvali, tak touto vetou vyjadruješ to, že veríš, že ten let nezmeškali.
hope that it will be a good movie. Verím, že to bude dobrý film. Film si akurát ideš pozrieť a je teda pravdepodobné, že sa tvoje prianie naplní a film bude dobrý.
hope that you will get the job. Dúfam, že dostaneš prácu. Takto dotyčnému vyjadríš, že úprimne veríš, že mu pohovor vyšiel a prácu dostane.
hope she got home safely. Dúfam, že dorazila bezpečne domov. Tu sa jedná o reálne prianie spojené s minulosťou. Ešte sa ti neozvala, že prišla domov, ale veríš tomu, že prišla v poriadku.
hope we can still be friends. Dúfam, že budeme naďalej priatelia. Túto vetu by si použil po hádke / nezhode s priateľom, ak skutočne veríš, že budete priatelia aj naďalej.

 

Iné použitia wish

Formálna komunikácia

Vo formálnej komunikácii sa môžeš stretnúť s použitím „wish“ vo význame „want“ alebo „would like“ (chcieť).

V angličtine sa používajú tieto dve štruktúry:

  • Wish + to + infinitive (wish + to + neurčitok)
  • Wish + object + to + infinitive (wish + predmet + to + neučitok)

Tento spôsob použitia sa ti nemusí zdať vôbec zvláštny, lebo podobné vety používame aj v slovenčine.

 

Napríklad:

Prial by som si hovoriť s vaším nadriadeným. (formálne)

vs.

Chcem hovoriť s vaším nadriadneným. (neformálne)

 

Poďme sa teda pozrieť na konkrétne príklady v angličtine:

Anglická veta Slovenský preklad
I wish to speak to the president, please. Želám si hovoriť s prezidentom prosím.
wish to go home. Prial by som si ísť domov.
wish to visit you in the summer, if possible. Prial by som si ťa v lete navštíviť, ak je to možné.
I didn´t wish my family to know about Andrej, so I told them nothing. Nepriala som si, aby moji rodičia vedeli o Andrejovi, tak som im nič nepovedala.
They wish to have a table near the window. Želajú si mať stôl pri okne.
wish these people to leave. Želám si, aby títo ľudia odišli.
I wish to learn the truth about what happened. Prial by som si dozvedieť sa pravdu o tom, čo sa stalo.
wish to speak to your manager. Prial by som si hovoriť s tvojím manažérom.

 

Ako si si mohol všimnúť, tak pri týchto vetách, som ti už nepísal žiadne vysvetlenia, lebo to nie je potrebné.

Najdôležitejšie z tejto časti je, aby si si zapamätal, že tieto vety slúžia na to, aby si formálne vyjadril to, čo chceš alebo nechceš.

 

Gratulácie a zaužívané výrazy

Druhý spôsob použitia sa týka zaužívaných výrazov a gratulácii.

Podobne, ako v slovenčine, tak aj v angličtine sa používa sloveso „wish“ na vyjadrenie dobrých prianí, kedy dúfaš, že sa ľuďom stanú dobré veci.

Toto sa môže týkať rôznych sviatkov, osláv, alebo akejkoľvek situácie, kedy chceš niekomu niečo popriať alebo mu vyjadriť svoju podporu.

 

V angličtine sa používa takáto vetná štruktúra:

  • Wish + somebody + something (želať + niekomu + niečo)

 

A tu sú príklady vo vetách:

Anglická veta Slovenský preklad
We wish you all the best. Prajeme ti všetko najlepšie.
wished him a happy birthday. Priala som mu všetko najlepšie k narodeninám.)
We wish you a long and happy life together. Prajeme Vám spolu dlhý a šťastný život.
I´ve got my driving test today. Wish me luck! Dnes mám test na vodičák. Drž mi palce!
We wish you good luck in your new job. Prajeme ti veľa šťastia v novej práci.

 

 

Teraz už možno chápeš teóriu a vieš, aké sú rozdiely medzi jednotlivými želacími vetami v angličtine.

Ako však tieto želacie vety dostaneš do hlavy a zapamätáš si raz a navždy?

Ako sa naučíš používať želacie vety v angličtine?

Anglickú gramatiku je dôležité pochopiť, aby si ju vedel použiť v praxi.

S týmto ti pomôže môj Online kurz AngličtinaRýchlo v ktorom som vytvoril systém učenia, kde sa učíš angličtinu na materiáloch, ktoré ťa bavia. Na témach, ktoré sú ti blízke. Na témach, ktoré si ty vyberáš a máš chuť ich spoznať.

Nielenže ťa tak učenie viac baví, nemusíš sa do učenia nútiť, vieš sa vďaka tomu na učenie angličtiny lepšie sústrediť a tým pádom ľahšie pochopíš (a ľahšie si zapamätáš) všetko, čo sa učíš.

Zároveň tak máš učenie angličtiny pod kontrolou, ako nikdy predtým a vieš, čo ťa čaká. Čo je podstatne motivujúcejšie, než postupné dávkovanie lekcií od učiteľa v jazykovke.

Dokonca sa tak učíš správne použitie anglickej gramatiky zároveň pri učení slovnej zásoby, čím šetríš tvoj čas a energiu na iné veci.

A učíš sa to z domu, takže nemusíš nikam dochádzať a znovu šetríš tvoj čas a energiu na iné veci.

A to je len prvá časť lekcií zameraných na ovládnutie anglickej gramatiky…

V ďalšej lekcii dostaneš nástroj, ktorý ťa naučí všetku gramatiku, ktorú potrebuješ, aby tvoje písanie v angličtine vyzeralo profesionálne a bolo bez chyby.

V ďalšej lekcii dostaneš jednoduché cvičenie Dr. Diktát Chirurg, vďaka ktorému vždy presne zistíš, ktorú gramatiku sa potrebuješ učiť a na ktorú gramatiku sa môžeš v danej chvíli naopak vykašľať.

A keď je to motivujúcejšie, tak ťa to viac baví, vďaka čomu sa vieš na učenie lepšie sústrediť

 

Taktiež…

Vedieť gramatické poučky a ovládať časy nestačí.

Pri učení sa anglickej gramatiky potrebuješ poznať pravopis a ten je pre mnohých začínajúcich Slovákov obrovský problém, pretože angličtina sa inak píše a inak vyslovuje.

Angličtina má tiež obrovské množstvo slov, ktoré sa rovnako vyslovujú, ale inak píšu ako napr. (Its a It’s; Discreet vs Discrete).

Má slová, ktoré sa rovnako píšu, rovnako vyslovujú, ale majú iný význam podľa kontextu (fit vs fit).

A tiež má slová, ktoré sa podobne píšu, trochu inak vyslovujú a ľudia si ich častokrát mýlia (though vs through vs thought vs thorough; preserve vs persevere).

 

Vďaka cvičeniu Dr. Diktát Chirurg vieš rýchlo, ľahko a s istotou nájsť, určiť a odstrániť až 80% tvojich gramatických chýb len za 20% času.

Keď som toto cvičenie prvýkrát testoval na učenie gramatiky, za 30 minút som sa vedel naučiť a zapamätať si až 10 rôznych dôležitých gramatických javov, ktoré som predtým nepoznal a v ktorých som robieval chyby.

 

Toto všetko je možné, keď ťa učenie gramatiky baví, keď sa naň vieš sústrediť, keď to ľahšie pochopíš, keď máš učenie pod kontrolou a keď to celé robíš z domu a nemusíš nikam dochádzať.

Vďaka tomuto cvičeniu je u mojich študentov bežné, že sa aj na pokročilej úrovni venujú gramatike iba raz za 1-2 týždne a úplne im to stačí.

Čiže…

 

Totálne porozumenie, rýchle učenie, automatické používanie a hlavne, žiadne bifľovanie.

O tom je učenie gramatiky v Online kurze AngličtinaRýchlo.

Keď chceš o kurze vedieť viac informácii, pozri si toto video, kde ukazujem,

  • ako ťa Online kurz AngličtinaRýchlo prevedie učením angličtiny od začiatočníka, cez stredne pokročilého, až po pokročilého
  • ako zjednoduší tvoje učenie angličtiny
  • a ako učenie angličtiny urýchli a skráti vďaka technikám efektívneho učenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *