+421 949 545 308

Present perfect (predprítomný čas) sa používa na popis situácií, pri ktorých je dôležitejší následok danej činnosti, než čas, kedy sa udiali.

Používa sa tiež na vyjadrenie niektorých činností, ktoré začali v minulosti, ale pokračujú v prítomnosti.

Väčšine študentov spôsobuje problémy, bolehlav a iné ťažkosti.

Tento článok ti ukáže, ako present perfect konečne pochopiť a kedy predprítomný čas správne používať. 

Ukáže ti to na

 • vysvetleniach
 • príkladoch
 • vetách
 • a dvoch jednoduchých detailoch, s ktorým predprítomnému času konečne porozumieš

Vďaka tomu ti predprítomný čas pôjde ľahšie, než kedykoľvek doteraz.

 


Angličtina časy: Present Perfect - Predprítomný čas

 

Čo je present perfect (predprítomný čas) a kedy sa používa?

Present perfect je v podstate kombináciou prítomného času (present) a vyjadrenia úplnej / dokončenej činnosti.

Present perfect sa používa na vyjadrenie minulej udalosti/ činnosti, ktorá má súvis s prítomnosťou.

Najčastejšie sa používa na vyjadrenie dejov, skúseností, alebo zmien, ktoré sa udiali a pri ktorých je dôležitý výsledok a nie čas, kedy sa udiali.

 

Ako pochopiť present perfect (predprítomný čas)

Aby si mal šancu present perfect použiť správne, úplným základom je pochopiť, kedy sa present perfect používa.

V tejto časti preto prejdeme, ako ho konečne pochopiť.

Ak s angličtinou ešte len začínaš, možno sa ku nej budeš chcieť vrátiť – odporúčam ti, aby si si dal tento článok do záložiek.

 

V slovenčine sa present perfect radí medzi minulé časy a často sa vyjadruje slovenským minulým jednoduchým časom.

Keďže však názov obsahuje slovíčko „present,“ je tento čas pre niektorých študentov mätúci.

Študentom, ktorí ho chcú pochopiť, tiež veľmi nepomáha, keď im učitelia povedia, že „to v slovenčine nemáme, to sa skrátka nauč, v piatok z toho bude test.“

Kvôli tomu potom študenti idú na internet a hľadajú o ňom viac informácií (present perfect je anglický čas, ktorý robí študentom najväčšie problémy).

 

Čo znamená názov tohoto času

Aby si mu porozumel, začnime úplne od začiatku – rozoberme si jeho názov:

Časť názvu „present“ znamená, že je to prítomný čas.

Časť názvu „perfect“ vysvetľuje, aký má sloveso súvis s osobou, alebo predmetom deja – v tomto prípade je to „následkový súvis.“

 

Lepší pracovný názov tohoto času

Najjednoduchší spôsob, ako tomuto času porozumieš, je, keď ho premenuješ a keď si budeš všímať význam slovíčka „have.“

Ako ho premenovať?

Tak, aby názov obsahoval jeho „následkový súvis.“

 

Present perfect zmeníme na present consequential. (Consequential = následkový. Od consequence = následky).

Predprítomný čas môžeme zmeniť na Prítomný čas následkový…

Alebo, aby sme mali jasno, že o čom hovoríme, tak ho môžeme zmeniť na Predprítomný čas následkový.

 

Názov by sme mali zmenený…

 

Pozrime sa na…

 

Význam slovíčka have pre popis prítomnosti

Zoberme si vetu, ako je táto.

Anglická vetaSlovenská veta
I have travelled all over the world.Cestoval som po celom svete.

 

Zatiaľ to celé dáva zmysel.

I have travelled… jasné, cestoval som, precestoval som… tento preklad je úplne správny. Dokonca aj Google Translate to takto preloží:

Present perfect preklad z googlu

 

Je tu však jeden háčik.

Teda… vlastne dva.

Prvý háčik je, že „I have“ znamená „mám,“ resp. „ja mám.“

Present perfect ciastocny preklad z googlu

 

Druhý hačik je slovíčko travelled, ktoré je tzv. trpné príčastie a nie jednoduchý minulý čas.

Čo je trpné príčastie?

 

Trpné príčastie ti pomôže pochopiť present perfect

Ak si zatiaľ nebol s trpným príčastním oboznámený, tak jazyková poradňa v podstate vysvetľuje, že trpné príčastie je tvar slova, ako precestovaný, oboznámený, odretý, nažratý, alebo prebraný:

Trpné príčastie

A hoci ti neviem na 100% povedať, aké je trpné príčastie od slovesa cestovať (scestovaný? precestovaný?)…

 

Na 100% ti môžem povedať, že naša veta dáva zmysel, keď ju preložíš nasledovne:

Anglická vetaSlovenská veta
I have travelled all over the world.Mám precestovaný celý svet.

 

S doslovnými prekladmi to zatiaľ nemusíš preháňať

Tu by sme sa mohli pobaviť o tom, že či je správne pri takýchto doslovných prekladoch použiť neurčitok, alebo 1. osobu množného čísla… tzn, že či je správna veta…

Anglická vetaSlovenská veta
I have travelled all over the world.Mám precestované po celom svete.

…alebo či je správna veta…

Anglická vetaSlovenská veta
I have travelled all over the world.Mám precestovaný celý svet.

 

Faktom však je, že z tejto vety je oveľa viac jasné, že dôraz je kladený na môj prítomný stav, ktorý je následkom toho, že som precestoval celý svet. Aké skúsenosti len musím mať. Aké zážitky. Aké veci som len musel vidieť. Človeče.

(Čo som, mimochodom, ako autor článku neprecestoval. Zatiaľ.)

 

Sloveso I have poukazuje na to, že je to prítomný čas

Sloveso „I have“ v tomto prípad poukazuje na to, že niečo máš v prítomnosti.

I have travelled = Mám precestované

I have read = Mám prečítané

I have done = Mám urobené

I have been = Ja mám… súcne? Tu je to trochu problém, lebo v slovenčine nemáme trpné príčastie od slovesa byť.

 

Význam tohoto slovesného času je ti však vďaka porozumeniu slovesu „I have“ oveľa jasnejší.

I have been there = Bol som tam (Mám to zažité)

 

Vďaka tomuto základu ti dáva oveľa väčší zmysel, keď povieme, že present perfect (consequential) sa používa na popis deja, pri ktorom je dôležitý výsledok, alebo následok a nie čas, kedy sa odohral.

 

Nabitý týmto porozumením môžeš prechádzať zvyšnú teóriu a príklady z tohoto článku:

 

 

Present perfect (consequential) popisuje minulú udalosť, ktorá má dôsledky na prítomnosť

Present perfect casova os

Present perfect použiješ na opis udalosti, ktorá sa stala v minulosti a nie je špecifikované, kedy.

Dôraz je kladený na následok toho, že sa činnosť stala, nie na čas činnosti.

 

Pri tomto čase teda nekonkretizuješ čas, kedy sa činnosť odohrala.

Kľúčové je totiž to, že sa daná vec stala a nie to, kedy sa stala.

 

Poďme sa pozrieť na príklady a vety:

Present perfectBežný prekladBežné vysvetlenieNáš preklad, z ktorého ti to je jasné
I have read that book several times.Túto knihu som prečítal niekoľkokrát.Veta kladie dôraz na to, že to mám prečítané, nie na to, že kedy som to čítal.Túto knihu mám prečítanú niekoľkokrát.
Have you seen this movie yet?Už si videl tento film?Pýtame sa na to, či k niečomu vôbec došlo.Máš už tento film pozretý?
People have travelled to the Moon.Ľudia cestovali na Mesiac.Veta kladie dôraz na to, že ľudia boli na Mesiaci a nie na to, že kedy.Ľudia majú „odcestované“ na Mesiac.
Nobody has ever climbed that mountain.Nikto ešte nevyliezol na tú horu.Dôraz je na tom, že na horu do dnešného dňa ešte nikto nevyliezol (a nie na to, že kedy na ňu nikto nevyliezol… čo je v podstate jasné).Nikto ešte „nemá vylezené“ na túto horu.

 

Tieto doslovnejšie preklady sú síce niekedy krkolomné, ale vďaka nim je ti viac jasná celá tá teória okolo tohoto času, ktorá by ti inak jasná nebola.

 

Predprítomný čas pre vyjadrenie skúsenosti

Present perfect použiješ, ak vyjadruješ svoju skúsenosť (bez opisu toho, ako prebiehala).

 

Príklady a vety:

Present perfectPrekladVysvetlenie
have been to England.Bol som v Anglicku.Veta dáva dôraz na to, že si bol v Anglicku a máš tú skúsenosť. Nie je dôležité, kedy si tam bol.
I think I have seen that movie.Asi som ten film videl.Tvoj prítomný stav je následkom toho, že si ten film videl.

 

Present perfect – zmeny, ktoré priniesli výsledok

Present perfect použiješ aj na vyjadrenie zmien, ktoré sa udiali počas určitého časového obdobia a dnes môžeš vidieť ich výsledok.

Príklady:

Present perfectPredprítomný časVysvetlenie
You have grown so much since the last time I saw you.Odkedy som ťa naposledy videla, tak si veľmi vyrástol.Veta hovorí o tom, že tvoj prítomný stav je následkom toho, že si vyrástol.
My English has really improved since I moved to USA.Odkedy som sa presťahoval do USA, moja angličtina sa veľmi zlepšila.Veta kladie dôraz na tvoj prítomný stav, ktorým je zlepšenie v angličtine.

 

Úspechy bez špecifikovaného stavu

Present perfect použiješ aj v tom prípade, že hovoríš o úspechoch a nepoužiješ špecifický čas.

Dôraz tak dávaš na konkrétnu udalosť a to, čo priniesla.

 

V praxi to vyzerá takto:

Present perfectPredprítomný časVysvetlenie
Man has walked on the Moon.Človek kráčal na Mesiaci.Dôraz je na významnej udalosti. Podstatné je tu to, čo nám priniesla, nie kedy sa odohrala.
Our son has learned how to walk.Náš syn sa naučil chodiť.Tu je výsledkom v prítomnosti to, že syn chodí, nie to, kedy sa naučil chodiť.
Doctors have cured many deadly diseases.Doktori vyliečili veľa smrteľných chorôb.Dôraz je kladený na to, že doktori vyliečili aj choroby, ktoré boli v minulosti smrteľné. Dôraz nie je kladený na to, kedy.

 

Viaceré činnosti, ktoré sa udiali v minulosti bez presného vyjadrenia času

Present perfect môžeš aj v prípade, že hovoríš o viacerých činnostiach/ dejoch, ktoré sa udiali v minulosti v rozličných časoch, pričom kladieš dôraz na to, že sa dej odohral a nie na to, kedy sa odohral.

Príklady:

Present perfectPredprítomný časVysvetlenie
The army has attacked that city four times.Armáda zaútočila na to mesto štyrikrát.Veta hovorí o tom, že armáda zaútočila na dané mesto štyrikrát. Nie je bližšie špecifikované, kedy v minulosti útoky prebehli, lebo je daný dôraz na fakt, že sa na mesto útočilo.
They have had many major problems while working on this project.Počas práce na tomto projekte mali veľa vážnych problémov.Kľúčovou informáciou je to, že sa im doposiaľ vyskytlo veľa problémov – nie je kladený dôraz na to, že kedy konkrétne.
He has talked to several doctors about his problem, but nobody knows why he is sick.O svojom zdravotnom probléme sa už rozprával s niekoľkými doktormi, ale nikto nevie, prečo je chorý.Vo vete je znovu dôraz na činnosť a jej výsledok.

 

Činnosť, ktorá mala byť ukončená, ale nie je

Keď máš vo vete jednu z nižšie uvedených prísloviek času, present perfect slúži aj na vyjadrenie toho, že teraz v prítomnosti mala byť nejaká činnosť ukončená a nie je:

 • so far (zatiaľ)
 • still (ešte stále)
 • yet (ešte)

 

Príkladové vety:

Present perfectBežný prekladNáš preklad / vysvetlenie
Tom has not finished his homework yet.Tom ešte nedokončil svoje domáce úlohy.Tom ešte nemá urobené jeho domáce úlohy.
Susanne has still not arrived.Zuzana ešte stále neprišla.Veta vyjadruje, že Zuzana ešte „nemá prídené,“ – že ešte stále neprišla.
The rain hasn´t stopped yet.Dážď ešte neprestal.Veta v podstate vyjadruje, že pršať začalo už v minulosti a naďalej stále prší aj teraz v prítomnosti.

 

present perfect v angličtine - príklad

 

Keďže posledná veta vyjadruje, že daná činnosť ešte v prítomnosti neprestala, tak sa present perfect (consequential) zvykne vysvetľovať aj spôsobom, že je to čas, ktorý popisuje činnosť, ktorá pokračuje do prítomnosti.

A hoci je to gramaticky správne vysvetlenie, samo o sebe to pre pochopenie väčšinou nestačí – je potrebné mať na pamäti, že predprítomný čas (následkový) je prítomný čas, ktorý popisuje, aký následok má minulá činnosť na

 

Deje, ktoré začali v minulosti a pokračujú v prítomnosti

Predprítomný čas časová os

Present perfect (consequential) – predprítomný čas (následkový) sa používa, aj keď hovoríš o neukončených dejoch, činnostiach alebo zvykoch, ktoré začali v minulosti a pretrvávajú do súčasnosti.

V tomto prípade nahrádza slovenský jednoduchý prítomný čas.

 

Príklady:

Present perfectSlovenský prekladVysvetlenie
I have had flu for two weeks.Už dva týždne mám chrípku.V angličtine je nesprávne použiť jednoduchý prítomný čas. I have a flu for two weeks.
She has been in Spain for 5 months.V Španielsku je už 5 mesiacov.Veta s present simple by bola gramaticky nesprávna: She is Spain for 5 months.
I have known her since 1999.Poznám ju od roku 1999.Veta s present simple by bola nesprávna: I know her since 1999.
He has worked here since September.Pracuje tu od septembra.Forma prítomného jednoduchého času sa v angličtine používa inak. táto veta je nesprávna. He works here since September.

 

Present perfect sa v tomto prípade často spája so stavovými slovesami, ktoré vyjadrujú určitý stav a nikdy sa nepoužívajú v priebehovej forme pri žiadnom z priebehových časov v angličtine.

Sú to napríklad slovesá ako:

 • like (mať rád)
 • love (milovať)
 • hate (neznášať)
 • want (chcieť)
 • need (potrebovať)
 • belong to (patriť)
 • seem (zdať sa)
 • have (mať)
 • remember (pamätať si)
 • know (vedieť)

 

Present perfect môže vyjadrovať nedávno dokončenú činnosť

Predprítomný čas (následkový) použiješ aj v prípade, že hovoríš o činnosti, ktorá bola dokončená nedávno, keď má súvis s prítomnosťou.

Na vyjadrenie toho, že niečo skončilo nedávno, sa v takýchto vetách používa príslovka „just“, ktorú možno preložiť do slovenčiny ako „práve / akurát / už / pred chvíľou“.

Tu sú konkrétne príklady:

Present perfectSlovenský preklad
I have just eaten.Práve som jedol.
We have just seen them.Pred chvíľou sme ich videli.
Have you just finished cooking?Už si dovaril?

 

Present perfect (consequential) sa bežne používa v prípade, že nie je špecifikované, kedy v minulosti sa činnosť udiala, a keď má táto činnosť spojitosť s prítomnou realitou.

Predprítomný čas časová os

Avšak, sú prípady, kedy by si chcel bližšie špecifikovať, alebo určitým spôsobom limitovať čas, kedy sa činnosť v minulosti odohrala.

 

Predprítomný čas - ohraničenie času

Môžeš na to použiť výrazy ako:

 • in the last week (za posledný týždeň)
 • in the last year (za posledný rok)
 • this week (tento týždeň)
 • this month (tento mesiac)
 • so far (zatiaľ)
 • up to now (doteraz)

Tieto výrazy sa používajú s present perfect (consequential) z toho dôvodu, že sa spájajú s prítomnosťou.

Je veľký rozdiel medzi výrazom „last year“ (minulý rok) a „in the last year“ (za posledný rok).

 

„Last year“ sa spája s minulým rokom, čiže myslíme rok pred tým, ktorý práve prebieha.

V tomto prípade by sa jednalo o rok 2018, ktorý už skončil, takže v takejto vete by si použil jednoduchý minulý čas (past simple).

„I went to England last year.“ – Minulý rok som bol v Anglicku.

 

Zatiaľ čo „in the last year“ v podstate označuje 365 dní pred súčasným dňom, behom ktorých nie je špecifikované, kedy sa to udialo.

Takýto výraz nepovažujeme za špecifickú príslovku času, takže je vo vete správne použiť predprítomný čas.

„I have been to England in the last year.“ – Za posledný rok som bol v Anglicku (niekedy v priebehu posledných 365 dní, ale nešpecifikujeme, ktorý deň to bol).

 

Toto je trochu krkolomné, ale v podstate sa znovu jedná o niečo podobné, ako sme prešli na začiatku tohoto článku.

V prvom prípade hovoríš o tom, že si bol minulý v rok v Anglicku. Sloveso je v vo forme past simple. Kladieš dôraz na to, že to bolo v minulosti.

V druhom prípade hovoríš o tom, že za posledný rok to máš absolvované. Pomocné sloveso „I have“ je v prítomnom čase a sloveso „been“ je v tvare trpného príčastia. Kladieš dôraz na terajší stav, ktorý je následkom toho, že si bol v Anglicku niekedy v priebehu posledného roka.

 

Ďalšie vety s príkladmi:

Present perfectBežný prekladNáš preklad / dôraz na prítomnosť
have seen that movie five times in the last month.Za posledný mesiac som tento film videl päťkrát.Za posledný mesiac mám tento film pozretý päťkrát.
They have had four exams in the last week.Za posledný týždeň mali štyri skúšky.Za posledný týždeň majú (za sebou) štyri skúšky.
She graduated from university more than one year ago. She has worked for 2 different companies so far.Vysokú školu skončila pred viac ako rokom. Zatiaľ robila pre dve rozličné spoločnosti.Vysokú školu skončila pred rokom. Zatiaľ má „odpracované“ pre dve rozličné spoločnosti.
Her car has broken down three times this week.Tento týždeň sa jej trikrát pokazilo auto.Dôraz je znovu na to, že je to kus šrotu a nie na to, že je kedy sa to stalo.

 

Present perfect sa pri popise udalosti, ktorá sa stala v minulosti nespája s príslovkami času, ktoré by vyjadrovali presný čas, ako je to v prípade past simple (jednoduchého minulého času).

Pri popise udalosti, ktorá sa stala v minulosti, sa present perfect (consequential) spája s s príslovkami ako:

 • ever (niekedy)
 • never (nikdy)
 • once (raz)
 • many times (veľakrát)
 • several times (niekoľkokrát)
 • before (predtým)
 • so far (zatiaľ)
 • already (už)
 • yet (ešte)

 

 

Dva prípady, kedy sa predprítomný čas nepoužíva

Pri present perfect (consequential) si potrebuješ dať tiež pozor na to, kedy sa v angličtine naopak nepoužíva.

Pokiaľ je vo vete použitá príslovka času, ktorá sa týka minulosti, alebo daná veta hovorí o ukončenej minulosti, tak nepoužiješ predprítomný čas (následkový).

Porovnaj tieto dve anglické vety:

Anglická vetaSlovenský prekladVysvetlenie
How many books did Jane Austen write?Koľko kníh napísala Jane Austen?Vo vete je použitý past simple, lebo Jane Austen už nežije, takže viac kníh už nenapíše. Nemôžeme sa spýtať na jej prítomný stav… because she has died.
How many books has Stephen King written?Koľko kníh napísal Stephen King?Tu je použitý predprítomný čas, lebo sa pýtame na to, koľko kníh do dnešného dňa napísal Stephen King. Keďže žije, môžeme sa spýtať na jeho prítomný stav.

 

Druhý prípad, kedy sa potrebuješ vyhnúť present perfect (consequential), je, keď rozprávaš príbeh.

Tu robia študenti často chyby a pri rozprávaní príbehu v minulom čase použijú kde-tu aj present perfect.

 

Pri príbehu ide v podstate o vyrozprávanie sledu udalostí, ktoré sa odohrali v minulosti, preto tu predprítomný čas väčšinou nemá miesto (väčšinou pri príbehu nehovoríš o reálnej prítomnosti).

 

Pre rozprávanie príbehu potrebuješ použiť tzv. „narrative tenses“, čo sú časy v angličtine určené na rozprávanie príbehov. Patria sem minulé časy, teda

Avšak na to, aby si vedel vyrozprávať jednoduchý príbeh, ich nepotrebuješ poznať všetky. Napríklad takto môže vyzerať príbeh iba s použitím past simple.

 

 

Ako tvoriť vety v present perfect

Kladná ozmanovacia veta v present perfect

Štruktúra kladnej oznamovacej vety vyzerá v present perfect (consequential) nasledovne:

Osoba/predmet + pomocné sloveso have/ has + minulé príčastie slovesa

Teraz prejdeme časovanie a ako to bude vyzerať v praxi.

 

Present perfectPredprítomný jednoduchý čas – preklad
I have seen that movie.Videl som ten film.
You have seen that movie.Videl si ten film.
He (she/ it) has seen that movie.Videl ten film.
We have seen that movie.Videli sme ten film.
You have seen that movie.Videli ste ten film.
They have seen that movie.Videli ten film

 

Záporná oznamovacia veta v present perfect

Štruktúra zápornej vety v bude nasledovná:

Osoba/predmet + pomocné sloveso v zápornom tvare have not (haven´t) / has not (hasn´t) + minulé príčastie slovesa

To znamená, že jediný rozdiel oproti kladnej vete je v tom, že potrebuješ použiť záporný tvar pomocného slovesa „to have“, čiže „have not / haven‘t“ alebo „has not / hasn‘t“.

Takto to vyzerá v praxi:

 

Present perfectPredprítomný jednoduchý čas – preklad
I havent seen that movie.Nevidel som ten film.
You havent seen that movie.Nevidel si ten film.
He (she/ it) hasnt seen that movie.Nevidel ten film.
We havent seen that movie.Nevideli sme ten film.
You havent seen that movie.Nevideli ste ten film.
They havent seen that movie.Nevideli ten film.

 

Otázka v present perfect

Ak chceš vytvoriť otázku v present perfect (consequential), tak je potrebné, aby si iba zmenil slovosled a umiestnil pomocné sloveso „to have“ ešte pred osobu.

Dá sa povedať, že si iba vymenia svoje miesta.

 

Štruktúra kladnej vety v present perfect bude takáto:

Pomocné sloveso have / havent / has / hasnt + osoba/ predmet + minulé príčastie slovesa

 

Kladné vety:

Present perfectPredprítomný jednoduchý čas – preklad
Have I seen that movie?Videl som ten film?
Have you seen that movie?Videl si ten film?
Has he (she/ it) seen that movie?Videl ten film?
Have we seen that movie?Videli sme ten film?
Have you seen that movie?Videli ste ten film?
Have they seen that movie?Videli ten film?

 

Záporné vety:

Present perfectPredprítomný jednoduchý čas – preklad
Havent I seen that movie?Nevidel som ten film?
Havent you seen that movie?Nevidel si ten film?
Hasnt he (she/ it) seen that movie?Nevidel ten film?
Havent we seen that movie?Nevideli sme ten film?
Havent you seen that movie?Nevideli ste ten film?
Havent they seen that movie?Nevideli ten film?

 

Ak chceš v present perfect tvoriť otázku aj s pomocou opytovacieho zámena, tak je dôležité ho umiestniť na začiatok vety, ešte pred pomocné sloveso „to have“. Napríklad:

 

Why havent you seen that movie yet?Prečo si ten film ešte nevidel?

 

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časy v angličtine:

Návrat na časy v angličtine.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *