+421 907 744 331
Predbudúci čas priebehový
Future perfect continuous – Predbudúci čas priebehový v angličtine
25. September 2019
Želacie vety: Použitie wish v angličtine
9. October 2019
Ukázať všetko

Present perfect – Kompletný návod na predprítomný čas v angličtine

Predprítomný čas

Present perfect (predprítomný čas) sa používa na popis situácií, pri ktorých je dôležitejší následok danej činnosti, než čas, kedy sa udiali.

Používa sa tiež na vyjadrenie niektorých činností, ktoré začali v minulosti, ale môžu pokračovať v prítomnosti.

Bežne sa vyučuje ako jeden z minulých časov, čo však nedáva zmysel, pretože v názve obsahuje slovíčko present.

Väčšine študentov spôsobuje problémy, bolehlav a iné ťažkosti.

Tento článok ho vysvetľuje inak.

Najprv ti ukáže, ako predprítomný čas konečne pochopiť a až potom ti ukáže, ako a kedy ho správne používať.

Na záver sa dozvieš, ako v present perfect tvoriť vety – kladné, záporné a aj opytovacie. 

S týmto článkom present perfect konečne zvládneš.

Keďže je veľmi podrobný, spracoval som ho ako e-book, ktorý si môžeš zdarma stiahnuť a pracovať s ním offline, aby ti nič neušlo.

 

Vysvetlenie


Vysvetlenie present perfect

Present perfect je kombináciou prítomného času (present) a vyjadrenia úplnej / dokončenej činnosti (perfect).

Používa sa na vyjadrenie minulej udalosti / činnosti, ktorá má súvis s prítomnosťou.

Najčastejšie sa používa na vyjadrenie dejov, skúseností, alebo zmien, ktoré sa udiali a pri ktorých je dôležitý výsledok a nie čas, kedy sa udiali.

 

Štruktúra kladnej oznamovacej vety v present perfect vyzerá nasledovne:

Osoba/predmet + pomocné sloveso have/ has + minulé trpné príčastie slovesa

 

Anglická veta v present perfect Bežný preklad predprítomného času
I have seen that movie. Videl som ten film.
You have seen that movie. Videl si ten film.
He (she/ it) has seen that movie. Videl ten film.
We have seen that movie. Videli sme ten film.
You have seen that movie. Videli ste ten film.
They have seen that movie. Videli ten film.

 

Ako si môžeš všimnúť, bežne sa predprítomný čas prekladá ako minulý čas.

To však nedáva zmysel, keď jeho názov obsahuje slovíčko „present“ – prítomnosť.

Ba čo viac, v anglickej gramatike sa radí medzi prítomné časy.

Stránka British Council jasne tvrdí, že v angličtine sú 4 formy prítomného časupresent simple, present continuous, present perfect a present perfect continuous.British Council

 

Ako toto pochopiť?

Ako ako vďaka tomu správne používať present perfect?

 

 

Ako pochopiť predprítomný čas

Aby si mal šancu present perfect správne použiť…

Aby si neskĺzol k bifľovaniu poučiek a drilovaniu gramatických cvičení…

Úplným základom je tomuto času porozumieť.

Keď mu porozumieš, ušetríš si pri jeho štúdiu množstvo času a energie.

 

V slovenčine sa present perfect prekladá a často vyučuje ako minulý čas.

Keďže však názov obsahuje slovíčko „present“ – „prítomnosť“, je pre mnohých študentov mätúci.

 

 

Čo znamená názov present perfect

Časť názvu „present“ znamená, že je to prítomný čas.

Časť názvu „perfect“ znamená, že to poukazuje na úplnosť, alebo dokončenosť deja. Táto časť názvu vysvetľuje, aký má sloveso súvis s osobou, alebo predmetom deja – v tomto prípade je to tzv. „následkový súvis„.

To znie hrozne teoreticky, viem.

Vydrž to so mnou, prosím ťa, o niekoľko riadkov nižšie v tom budeš mať jasno.

 

Vysvetlenie present perfect pomocou lepšieho pracovného názvu

Premenujme na chvíľu tento čas tak, aby jeho názov obsahoval „následkový súvis“, ako nám radí Christopher Black, autor McGraw Hill SAT, učebnice pre študentov pripravujúcich sa na SAT test (štandardizovaný test využívaný na overenie študijných predpokladov pri prijímaní uchádzačov na vysoké školy v USA).

 

Názov present perfect zmeňme na pracovný názov present consequential.

(Consequential v tomto prípade znamená následkový. Od „consequence“ = „následok“. Ja viem, strašne veľa teórie… vydrž so mnou, o chvíľu to bude dávať zmysel a neskôr si pri štúdiu ušetríš množstvo nervov a času 😉 ).

 

Jeho slovenský názov predprítomný čas zmeňme na prítomný čas následkový

Alebo, aby sme mali jasno, o čom hovoríme, tak na predprítomný čas následkový. 

 

Takýto pracovný názov nám umožní mať jasno v tom, čo má táto slovesná forma znamenať, keď sa pozrieme na konkrétne príklady uvedené nižšie.

 

Keď máme zmenený pracovný názov, pozrime sa na to, čo tento čas znamená a prečo je to vlastne prítomný čas, keď sa vyučuje a aj prekladá ako minulý čas.

 

 

Význam slovesa „have“ pre popis prítomnosti

Zoberme si vetu, ako je táto.

Anglická veta Bežný slovenský preklad
I have traveled all over the world. Cestoval som po celom svete.

 

Táto veta spolu s prekladom dáva úplný zmysel.

Kde je tu skryté to „poukazovanie na prítomný následok“?

Veď…

I have traveled… cestoval som, precestoval som… tento preklad je predsa úplne správny.

Nie je to minulý čas?

Dokonca aj Google Translate to takto preloží:

Present perfect preklad z googlu

 

Sú tu však tri háčiky.

 

Problém s bežným prekladom predprítomného času

Prvý háčik je, že tieto dve odlišné vety sa bežne prekladajú rovnako, pričom majú iný význam.

Problem s present perfect

Možno si povieš, že no a čo, tak asi tam veľký rozdiel nebude, keď je tam len jedno sloveso „have“ navyše.

Duplom, keď je to iba pomocné sloveso.

Pche.

 

Malé pánty však hýbu veľkými dverami a aj čiarka môže zachrániť život. Je veľmi dôležité veci preložiť správne.

Rozdielom v preklade medzi nasledovnými dvoma vetami je iba malá čiarka. Ale je to riadny rozdiel.

 

Dolezitost interpunkcie

Prvá veta znamená „Poďme zjesť dedka.“

Druhá veta znamená „Poďme jesť, dedko.“

Správna interpunkcia môže zachrániť niekoho život.

 

Podobne je to aj s present perfect – jedno pomocné sloveso „have“ dá vete iný, avšak dôležitý význam.

Čo toto pomocné sloveso vyjadruje? A aký význam nesie?

 

Druhý háčik s bežným prekladom predprítomného času

Keď si preložíš „I have,“ tak dostaneš preklad „mám,“ resp. „ja mám.

Present perfect ciastocny preklad z googlu

 

To však nikde v bežnom preklade predprítomného času nie je spomenuté, ani zahrnuté.

Problém s prekladmi predprítomného času

 

Ako toto pochopiť?

 

Riešenie sa skrýva, prekvapivo, v treťom probléme s bežným prekladom predprítomného času.

 

Tretí háčik s bežným prekladom present perfect

Tretí háčik v bežnom preklade je naše plnovýznamové sloveso, naše slovíčko traveled, ktoré nie je formou past simple – jednoduchého minulého času, ale je tzv. minulé trpné príčastie – past participle (ten tretí stĺpec z tabuľky nepravidelných slovies).

Čo je to trpné príčastie?

 

Ako ti trpné príčastie pomôže pochopiť present perfect

Ak si zatiaľ nebol oboznámený s trpným príčastím, tak jazyková poradňa v podstate vysvetľuje, že trpné príčastie je tvar slova, ako precestovaný, oboznámený, odretý, nažratý, alebo prebraný.

Môžeš si pozrieť tento obrázok pre kopec teórie.

Alebo si prečítaj slovesá podčiarknuté červenou.

Trpné príčastie

 

Toto trpné príčastie je vlastne past participle – tá tretia forma z tabuľky nepravidelných slovies:

Past participle

Keď máš jasno v tom, čo je trpné príčastie, môžeme ísť ďalej.

 


 

Keď sa na našu vetu o cestovaní pozrieš ako na spojenie slovesa „Mám“ a trpného príčastia „precestovaný„, tak ti present perfect začne dávať oveľa väčší zmysel.

 

Anglická veta „Následkový“ preklad
I have traveled all over the world. Mám precestovaný celý svet.

 

Pri past simple – jednoduchom minulom čase je dôraz kladený na to, že som cestoval, alebo na to, kedy som cestoval.

Pri predprítomnom čase následkovom je dôraz kladený na môj momentálny stav, ktorý je následkom toho, že mám precestovaný celý svet.

 • Aké skúsenosti len musím mať…
 • Aké zážitky…
 • Aké veci som len musel vidieť…
 • Ako som sa zlepšil v angličtine…

 

Prečo je v tejto gramatike taký bordel? To sa to nedá vysvetliť inak?

Ak sa ti v tomto bode

 • zdá, že toto celé je nesmierne zbytočné
 • že tam nie je až taký rozdiel
 • a že je ti jedno, že aké mám zážitky z cestovania
 • a aký je môj momentálny stav…

Tak nie si jediný.

 

Osobne nie som fanúšikom vysvetľovania angličtiny cez gramatiku.

Ale hej, ľudia chcú vysvetlenie gramatiky present perfect, tak som o tom spravil tento článok.

A môžeš si ho stiahnuť ako prehľadný e-book zdarma, aby sa ti s ním lepšie pracovalo…

 

Sú však aj jednoduchšie spôsoby, ako sa naučiť angličtinu. V tomto videu hovorím o tom, ako sa učiť angličtinu s využitím techník efektívneho učenia – tak, aby si porozumel anglickej gramatike bez toho, aby si musel študovať gramatické poučky.

Tu je tiež kurz angličtiny, kde sa študenti učia angličtinu z domu a technikami efektívneho učenia.

 

Ako si toto zapamätať?

Kľúčom je všimnúť si, že…

 

Sloveso „I have“ poukazuje na to, že je to prítomný čas

Sloveso „I have“ poukazuje na to, že niečo máš v prítomnosti. To je ten následok.

I have traveled = Mám precestované

I have read = Mám prečítané

I have done = Mám urobené

I have been = Ja mám… súcne? Tu je to trochu problém, lebo v slovenčine nemáme trpné príčastie od slovesa byť.

I have been there. = Bol som tam. (Mám to zažité, precestované.)

 

Nie všetko sa dá týmito doslovnými prekladmi preložiť. Ale keď sa nad nimi zamyslíš, bude ti oveľa jasnejšie, prečo je present perfect (consequential) prítomný čas.

 

Bude ti tiež jasný význam tradičnej poučky, že present perfect sa používa na popis deja, pri ktorom je dôležitý výsledok, alebo následok a nie čas, kedy sa odohral.

 

Nabitý týmto porozumením môžeš prechádzať zvyšok tohto článku.

A ak by bol kedykoľvek pre teba tento článok dlhý, alebo by si všetko učenie nestihol naraz, tak si ho môžeš stiahnuť zdarma ako prehľadný e-book.

 

Použitie present perfect (kedy sa používa predprítomný čas)

Present perfect popisuje minulú udalosť, ktorá má dôsledky na prítomnosť

Present perfect casova os

Present perfect použiješ na opis udalosti, ktorá sa stala v minulosti a nie je špecifikované, kedy.

Dôraz je kladený na následok toho, že sa činnosť stala, nie na čas činnosti.

 

Pri tomto čase teda nekonkretizuješ čas, kedy sa činnosť odohrala.

Kľúčové je totiž to, že sa daná vec stala a nie to, kedy sa stala.

 

Poďme sa pozrieť na príklady a vety:

Present perfect Bežný preklad Bežné vysvetlenie Náš preklad, z ktorého ti to je jasné
I have read that book several times. Túto knihu som prečítal niekoľkokrát. Veta kladie dôraz na to, že to mám prečítané, nie na to, že kedy som to čítal. Túto knihu mám prečítanú niekoľkokrát.
Have you seen this movie yet? Už si videl tento film? Pýtame sa na to, či k niečomu vôbec došlo. Máš už tento film pozretý?
People have traveled to the Moon. Ľudia cestovali na Mesiac. Veta kladie dôraz na to, že ľudia boli na Mesiaci a nie na to, že kedy. Ľudia majú „odcestované“ na Mesiac.
Nobody has ever climbed that mountain. Nikto ešte nevyliezol na tú horu. Dôraz je na tom, že na horu do dnešného dňa ešte nikto nevyliezol (a nie na to, že kedy na ňu nikto nevyliezol… čo je v podstate jasné). Nikto ešte „nemá vylezené“ na túto horu.

present perfect - príklad použitia vo vete

Tieto doslovnejšie preklady sú síce niekedy krkolomné, ale vďaka nim je ti viac jasná celá teória okolo tohto času.

 

Tu je pár príkladov bez vysvetlenia.

Prelož si tieto vety doslovne a potom sa zamysli nad tým, prečo je tam použitý present perfect:

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad) Doslovný preklad (následkový)
I have written articles on different topics. Napísal som články na rôzne témy.
He has read various kinds of books. Prečítal rôzne druhy kníh.
They have played football. Hrali futbal.
She has taken my coffee. Zobrala moju kávu.
He has gone to the library. Odišiel do knižnice.
We have shopped in this market. V tomto obchode sme už nakupovali.
We have watched so many movies in this cinema. V tomto kine sme videli toľko filmov.
I have sung different kinds of songs, especially modern. Spieval som rôzne druhy pesničiek, najmä moderné.
I have listened to melodious songs. Počul som melodické pesničky.

 

Predprítomný čas pre vyjadrenie skúsenosti

Present perfect casova os

Present perfect použiješ, ak vyjadruješ svoju skúsenosť (bez opisu toho, ako prebiehala).

 

Príklady a vety:

Present perfect Preklad Vysvetlenie
have been to England. Bol som v Anglicku. Veta dáva dôraz na to, že si bol v Anglicku a máš tú skúsenosť. Nie je dôležité, kedy si tam bol.
I think I have seen that movie. Asi som ten film videl. Tvoj prítomný stav je následkom toho, že si ten film videl.

predprítomný čas - príklad vety s present perfect

Present perfect – zmeny, ktoré priniesli výsledok

Present perfect casova os

Present perfect použiješ aj na vyjadrenie zmien, ktoré sa udiali počas určitého časového obdobia a dnes môžeš vidieť ich výsledok.

Príklady:

Present perfect Predprítomný čas Vysvetlenie
You have grown so much since the last time I saw you. Odkedy som ťa naposledy videla, tak si veľmi vyrástol. Veta hovorí o tom, že tvoj prítomný stav je následkom toho, že si vyrástol.
My English has really improved since I moved to the USA. Odkedy som sa presťahoval do USA, moja angličtina sa veľmi zlepšila. Veta kladie dôraz na tvoj prítomný stav, ktorým je zlepšenie v angličtine.

 

Úspechy bez špecifikovaného stavu

Present perfect casova osPresent perfect použiješ aj v tom prípade, že hovoríš o úspechoch a nepoužiješ špecifický čas.

Dôraz tak dávaš na konkrétnu udalosť a to, čo priniesla.

 

V praxi to vyzerá takto:

Present perfect Predprítomný čas Vysvetlenie
Man has walked on the Moon. Človek kráčal na Mesiaci. Dôraz je na významnej udalosti. Podstatné je tu to, čo nám priniesla, nie kedy sa odohrala.
Our son has learned how to walk. Náš syn sa naučil chodiť. Tu je výsledkom v prítomnosti to, že syn chodí, nie to, kedy sa naučil chodiť.
Doctors have cured many deadly diseases. Doktori vyliečili veľa smrteľných chorôb. Dôraz je kladený na to, že doktori vyliečili aj choroby, ktoré boli v minulosti smrteľné. Dôraz nie je kladený na to, kedy.

 

Viaceré činnosti, ktoré sa udiali v minulosti bez presného vyjadrenia času

Present perfect môžeš použiť aj v prípade, že hovoríš o viacerých činnostiach/ dejoch, ktoré sa udiali v minulosti v rozličných časoch, pričom kladieš dôraz na to, že sa dej odohral a nie na to, kedy sa odohral.

Príklady:

Present perfect Predprítomný čas Vysvetlenie
The army has attacked that city four times. Armáda zaútočila na to mesto štyrikrát. Veta hovorí o tom, že armáda zaútočila na dané mesto štyrikrát. Nie je bližšie špecifikované, kedy v minulosti útoky prebehli, lebo je daný dôraz na fakt, že sa na mesto útočilo.
They have had many major problems while working on this project. Počas práce na tomto projekte mali veľa vážnych problémov. Kľúčovou informáciou je to, že sa im doposiaľ vyskytlo veľa problémov – nie je kladený dôraz na to, že kedy konkrétne.
He has talked to several doctors about his problem, but nobody knows why he is sick. O svojom zdravotnom probléme sa už rozprával s niekoľkými doktormi, ale nikto nevie, prečo je chorý. Vo vete je znovu dôraz na činnosť a jej výsledok.

 

Činnosť, ktorá mala byť ukončená, ale nie je

Predprítomný čas časová osKeď máš vo vete jednu z nižšie uvedených prísloviek času, present perfect slúži aj na vyjadrenie toho, že teraz v prítomnosti mala byť nejaká činnosť ukončená a nie je:

 • so far (zatiaľ)
 • still (ešte stále)
 • yet (ešte)

 

Príkladové vety:

Present perfect Bežný preklad Náš preklad / vysvetlenie
Tom has not finished his homework yet. Tom ešte nedokončil svoje domáce úlohy. Tom ešte nemá urobené jeho domáce úlohy.
Susanne has still not arrived. Zuzana ešte stále neprišla. Veta vyjadruje, že Zuzana ešte „nemá prídené.“
The rain hasn’t stopped yet. Dážď ešte neprestal. Dážď zatiaľ „nemá prestané.“

 

present perfect v angličtine - príklad

 

Keďže posledná veta vyjadruje, že daná činnosť ešte v prítomnosti neprestala, tak sa present perfect (consequential) zvykne vysvetľovať aj spôsobom, že je to čas, ktorý popisuje činnosť, ktorá pokračuje do prítomnosti.

A hoci je to gramaticky správne vysvetlenie, samo o sebe to pre pochopenie väčšinou nestačí – je potrebné mať na pamäti, že predprítomný čas (následkový) je prítomný čas, ktorý popisuje, aký následok má minulá činnosť na prítomnosť.

 

Deje, ktoré začali v minulosti a pokračujú v prítomnosti

Predprítomný čas časová os

Present perfect (consequential) – predprítomný čas (následkový) sa používa, aj keď hovoríš o neukončených dejoch, činnostiach alebo zvykoch, ktoré začali v minulosti a pretrvávajú do súčasnosti.

V tomto prípade nahrádza slovenský jednoduchý prítomný čas.

 

Príklady:

Present perfect Slovenský preklad Vysvetlenie
I have had flu for two weeks. Už dva týždne mám chrípku. V angličtine je nesprávne použiť jednoduchý prítomný čas. I have a flu for two weeks.
She has been in Spain for 5 months. V Španielsku je už 5 mesiacov. Veta s present simple by bola gramaticky nesprávna: She is in Spain for 5 months.
I have known her since 1999. Poznám ju od roku 1999. Veta s present simple by bola nesprávna: I know her since 1999.
He has worked here since September. Pracuje tu od septembra. Forma prítomného jednoduchého času sa v angličtine používa inak. táto veta je nesprávna. He works here since September.

V španielsku je už 5 mesiacov

 

Present perfect sa v tomto prípade často spája so stavovými slovesami, ktoré vyjadrujú určitý stav ako:

 • like (mať rád)
 • love (milovať)
 • hate (neznášať)
 • want (chcieť)
 • need (potrebovať)
 • belong to (patriť)
 • have (mať)
 • know (vedieť)

 

Tu sú príklady na každé vyššie uvedené stavové sloveso:

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad)
I have liked Petra since I saw her for the first time. Petra sa mi páči, už odkedy som ju prvýkrát uvidel
I have loved Elena since 1987. Ľúbim Elenu už od 1987.
I have hated Jane since 2008. Neznášam Janu od 2008.
I have wanted Petra for two years. Petru chcem už dva roky.
I have needed vacation for three weeks. Potrebujem dovolenku už tri týždne.
This item has belonged to me for ages. Tento predmet mi patrí celú večnosť.
I have had this item for ages. Tento predmet mám už celú večnosť.
I have known Petra for three years. Poznám Petru už tri roky.

&npsp;

Present perfect môže vyjadrovať nedávno dokončenú činnosť

Predprítomný čas (následkový) použiješ aj v prípade, že hovoríš o činnosti, ktorá bola dokončená nedávno, keď má súvis s prítomnosťou.

Na vyjadrenie toho, že niečo skončilo nedávno, sa v takýchto vetách používa príslovka „just“, ktorú možno preložiť do slovenčiny ako „práve / akurát / už / pred chvíľou“.

Tu sú konkrétne príklady:

Present perfect Slovenský preklad
I have just eaten. Práve som jedol.
We have just seen them. Pred chvíľou sme ich videli.
Have you just finished cooking? Už si dovaril?

 

Present perfect (consequential) sa bežne používa v prípade, že nie je špecifikované, kedy v minulosti sa činnosť udiala, a keď má táto činnosť spojitosť s prítomnou realitou.

Predprítomný čas časová os

Avšak, sú prípady, kedy by si chcel bližšie špecifikovať, alebo určitým spôsobom limitovať čas, kedy sa činnosť v minulosti odohrala.

 

Predprítomný čas - ohraničenie času

Môžeš na to použiť výrazy ako:

 • in the last week (za posledný týždeň)
 • in the last year (za posledný rok)
 • this week (tento týždeň)
 • this month (tento mesiac)
 • so far (zatiaľ)
 • up to now (doteraz)

 

Tieto výrazy sa používajú s present perfect (consequential) z toho dôvodu, že sa spájajú s prítomnosťou.

 

Aký je rozdiel medzi výrazom „last year“ (minulý rok) a „in the last year“ (za posledný rok)?

„Last year“ sa spája s minulým rokom, čiže myslíme rok pred tým, ktorý práve prebieha.

V tomto prípade by sa jednalo o rok 2018, ktorý už skončil, takže v takejto vete by si použil jednoduchý minulý čas (past simple).

“I went to England last year.“ – Minulý rok som bol v Anglicku.

 

Zatiaľ čo „in the last year“ v podstate označuje 365 dní pred súčasným dňom, behom ktorých nie je špecifikované, kedy sa to udialo.

Takýto výraz nepovažujeme za špecifickú príslovku času, takže je vo vete správne použiť predprítomný čas.

“I have been to England in the last year.“ – Za posledný rok som bol v Anglicku (niekedy v priebehu posledných 365 dní, ale nešpecifikujeme, ktorý deň to bol).

 

Toto je trochu krkolomné, ale v podstate sa znovu jedná o niečo podobné, ako sme prešli na začiatku tohto článku.

V prvom prípade hovoríš o tom, že si bol minulý v rok v Anglicku. Sloveso je v vo forme past simple. Kladieš dôraz na to, že to bolo v minulosti.

V druhom prípade hovoríš o tom, že za posledný rok to máš absolvované. Pomocné sloveso „have“ je v prítomnom čase a sloveso „been“ je v tvare trpného príčastia. Kladieš dôraz na terajší stav, ktorý je následkom toho, že si bol v Anglicku niekedy v priebehu posledného roka.

 

 

Ďalšie vety s príkladmi:

Present perfect Bežný preklad Náš preklad / dôraz na prítomnosť
have seen that movie five times in the last month. Za posledný mesiac som tento film videl päťkrát. Za posledný mesiac mám tento film pozretý päťkrát.
They have had four exams in the last week. Za posledný týždeň mali štyri skúšky. Za posledný týždeň majú (za sebou) štyri skúšky.
She graduated from university more than one year ago. She has worked for 2 different companies so far. Vysokú školu skončila pred viac ako rokom. Zatiaľ robila pre dve rozličné spoločnosti. Vysokú školu skončila pred rokom. Zatiaľ má „odpracované“ pre dve rozličné spoločnosti.
His brand new car has broken down three times this week. Tento týždeň sa mu trikrát pokazilo jeho nové auto. Dôraz je znovu na to, že kúpil kus šrotu a nie na to, že kedy sa to stalo.

príklad predprítomného času

Present perfect sa pri popise udalosti, ktorá sa stala v minulosti, nespája s príslovkami času, ktoré by vyjadrovali presný čas, ako je to v prípade past simple (jednoduchého minulého času).

Pri popise udalosti, ktorá sa stala v minulosti, sa present perfect (consequential) spája s s príslovkami ako:

 • ever (niekedy)
 • never (nikdy)
 • once (raz)
 • many times (veľakrát)
 • before (predtým)
 • several times (niekoľkokrát)
 • so far (zatiaľ)
 • already (už)
 • yet (ešte)

 

Tu sú príklady viet s týmito príslovkami času. Môžeš si ich prejsť, preložiť si ich doslovným prekladom a zamyslieť sa nad tým, prečo je tam použitý present perfect.

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad) Doslovný preklad (následkový)
Have you ever loved me? Miloval si ma vôbec?
I have never done it before. Nikdy predtým som to nespravil.
I have once heard about a pirate known as a Jack Sparrow. Raz som počul o pirátovi, ktorý sa volal Jack Sparrow.
I have seen her family many times. Videl som jej rodinu veľakrát.
I have played this game before. Túto hru som už hral.
I have played this game several times. Hral som tú hru niekoľkokrát.
They have only sold twelve tickets so far. Zatiaľ predali iba 12 lístkov.
Has she come already? Prišla už?
She hasn’t come yet. Ešte neprišla.

predprítomný čas v angličtine - príklad vo vete

Kedy sa predprítomný čas nepoužíva

Pri present perfect (consequential) si potrebuješ dať tiež pozor na to, kedy sa v angličtine naopak nepoužíva.

 

Keď veta obsahuje príslovku konkrétneho času

Pokiaľ je vo vete použitá príslovka času, ktorá vyjadruje konkrétny bod v minulosti, tak nepoužiješ predprítomný čas (následkový).

Porovnaj tieto dve anglické vety:

Anglická veta Slovenský preklad Vysvetlenie
How many pages did you write yesterday? Koľko strán si napísal včera? Vo vete je použitý past simple, lebo veta obsahuje konkrétny čas.
How many books has Stephen King written? Koľko kníh napísal Stephen King? Tu je použitý predprítomný čas, lebo sa nepýtame na konkrétny čas, kedy ich napísal.

 

Keď rozprávaš príbeh

Druhý prípad, kedy sa potrebuješ vyhnúť present perfect (consequential), je, keď rozprávaš príbeh.

Tu robia študenti často chyby a pri rozprávaní príbehu v minulom čase použijú kde-tu aj present perfect.

 

Pri príbehu ide v podstate o vyrozprávanie sledu udalostí, ktoré sa odohrali v minulosti, preto tu predprítomný čas väčšinou nemá miesto (väčšinou pri príbehu nehovoríš o reálnej prítomnosti).

 

Pre rozprávanie príbehu potrebuješ použiť tzv. „narrative tenses“, čo sú časy v angličtine určené na rozprávanie príbehov. Patria sem minulé časy, teda

Avšak na to, aby si vedel vyrozprávať jednoduchý príbeh, ich nepotrebuješ poznať všetky. Napríklad takto môže vyzerať príbeh iba s použitím past simple.

 

Present perfect a past simple v americkej a britskej angličtine

Present perfect je viac doménou britskej angličtiny než americkej. Používa sa, samozrejme, aj v americkej angličtine, ale v britskej je používaný častejšie.

 

V britskej angličtine sa pre opis nedávnej minulosti používa predprítomný čas.

Príklad: I have just arrived. (Práve som prišiel.)

 

Američania majú tendenciu používať pre opis nedávnej minulosti jednoduchý minulý čas – past simple. Ich veta vyznie jednoduchšie.

Príklad: I just arrived. (Práve som prišiel.)

 

Američania však môžu použiť aj present perfect.

Nejde o žiadnu chybu, no v americkej angličtine to budeš počuť menej.

 

Present perfect – UK
Vyjadrenie minulosti – US
Slovenský preklad
I‚ve just arrived.
I just arrived. / I’ve just arrived.
Práve som dorazil.
Have you done your homework?
Did you do your homework? / Have you done your homework?
Urobil si úlohu?
I‚ve already seen this film.
I already saw this movie. / I’ve already seen this movie.
Už som tento film videl.
They‚ve moved here recently.
They moved here recently. / They’ve moved here recently.
Nedávno sa sem prisťahovali.
Have you got the newspaper?
Did you get the newspaper? / Have you got the newspaper?
Dostal si noviny?
I‚ve been to the shop.
I went to the store. / I’ve been to the store.
Bol som v obchode.

 

Ako vyzerajú ďalšie príklady vo vetách?

 

Vety, ktoré hovoria o akcii v minulosti a ktorá má vplyv v súčasnosti môžu v americkej angličtine obsahovať past simple:

Present perfect – UK
Vyjadrenie minulosti – US
Slovenský preklad
Ivan feels ill. He has eaten too much.
Ivan feels ill. He ate too much.
Ivan sa cíti zle. Zjedol príliš veľa.
I can’t find my glasses. Have you seen them anywhere?
I can’t find my glasses. Did you see them anywhere?
Nemôžem nájsť okuliare. Videl si ich niekde?
I’ve got to leave now.
I have to leave now.
Musím teraz odísť.

 

Vety, ktoré obsahujú slová

 • just
 • yet
 • already
 • recently

môžu v americkej angličtine obsahovať past simple:

Present perfect – UK
Vyjadrenie minulosti – US
Slovenský preklad
Are they going to the show tonight?
Are they going to the show tonight?
Chystajú sa dnes večer na show?
No. They have already seen it.
No. They already saw it.
Nie, už to videli.

 

Present perfect – UK
Vyjadrenie minulosti – US
Slovenský preklad
Is Elena here?
Is Elena here?
Je tu Elena?
No, you have missed her. She has just left.
No, you missed her. She just left.
Nie, zmeškal si ju. Práve odišla.UK       Is Elena here?

 

Present perfect – UK
Vyjadrenie minulosti – US
Slovenský preklad
Can I borrow your book?
Can I borrow your book?
Môžem si požičať tvoju knihu?
No, I haven’t read it yet.
No, I didn’t read it yet.
Nie, ešte som ju neprečítala.

 

 

Prečo používajú Američania present perfect menej než Briti?

Jeden dôvod je, že v americkej angličtine znejú niektoré veci bez present perfect menej formálne a veci s present perfect viac formálne.

Druhý dôvod je, že niektoré veci môžu v americkej angličtine znieť o trochu menej konfrontačne s present perfect a o trochu viac konfrontačne s past simple.

Tretí dôvod je, že je to skrátka rozdiel v tom, že ľudia inak komunikujú na oboch stranách Atlantického oceánu. Aj v mexickej španielčine sa používa viac jednoduchý minulý čas a menej present perfect, ktorý je častejšie používaný v Španielsku.

Americká angličtina je tiež známa tým, že veci zjednodušuje. Prehľad rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou nájdeš tu.

 

Mal by si sa viac venovať present perfect, alebo past simple?

Oba časy sú dôležité. Pochopenie present perfect ti tiež umožní ľahšie pochopiť past perfect (predminulý čas), future perfect (predbudúci čas) a future perfect continuous (predbudúci čas priebehový).

Ak sa učíš na skúšky kvôli certifikátu, tak venuj trochu viac pozornosti present perfect. Väčšina skúšok na certifikáty je z britskej angličtiny. 60% present perfect, 40% past simple.

Ak sa učíš angličtinu kvôli tomu, aby si rozumel americkým filmom, pesničkám, zahraničným článkom, knihám a ľuďom v zahraničí, tak o trochu viac past simple. 60% past simple, 40% present perfect.

 

Present perfect vs past simple – na čo si dať pozor

Christopher Black, autor McGraw Hill SAT series popisuje rozdiel medzi present perfect a past simple nasledovne.

Hovorí, že rozdiel medzi past simple a present perfect je v tom, že keď hovoríš „I ate.“ (past simple – minulý čas, jednoduchý aspect), tak vyjadruješ, že sa udial dej, v ktorom si jedol.

Keď však povieš „I have eaten.“, tak hovoríš, že tvoj momentálny stav (present) je následkom minulej činnosti jedenia.

Inými slovami vyjadruješ, že nie si hladný, čo je informácia, ktorú prvé tvrdenie neobsahuje.

 

Ďalej uvádza, že veci, ktoré si ľudia mýlia, sú:

 1. Slovo „perfect“ v present perfect nenaznačuje, že daná činnosť sa skončila, že je dokončená a že sa nebude opakovať. Veta „I have traveled all over the world.“ nehovorí nič o tom, či budem, alebo nebudem cestovať v budúcnosti znovu.
 2. Ani slovo „present“ a ani slovo „perfect“ v present perfect nenaznačuje, že daná činnosť prebieha v prítomnosti. Veta „I have traveled all over the world.“ nehovorí nič o tom, či teraz niekde cestujem, alebo nie.
 3. Slovo „perfect“ v present perfect nenaznačuje, že neviem, kedy sa daná činnosť udiala. Keď hovorím, že „I have been to Paris.“, tak táto veta absolútne vôbec nenaznačuje, že by som nevedel, kedy som tam bol.

 

Celkovo, neodporúča pri učení a pri vyučovaní tohto času používať slovíčko „perfect“, pretože sa veľmi ľahko pomýli s názvom „perfektívny“, čo znamená dokonavý (ako dokonavý vid), pričom present perfect nemá s dokonavým vidom nič spoločné – ani v slovenčine, ani v angličtine.

 

Toľko k rozdielom medzi present perfect a past simple.

 

Doteraz sme prešli

 • ako pochopiť present perfect
 • kedy sa present perfect používa
 • kedy sa nepoužíva
 • a aký je rozdiel medzi present perfect a past simple

 

Poďme sa teraz pozrieť na to, ako v present perfect tvoriť vety:

 

Ako tvoriť vety v present perfect

Kladná oznamovacia veta v predprítomnom čase

Štruktúra kladnej oznamovacej vety vyzerá v present perfect (consequential) nasledovne:

Osoba/predmet + pomocné sloveso have/ has + minulé príčastie slovesa

 

Takto vyzerá časovanie:

Present perfect Predprítomný čas (bežný preklad)
I have seen that movie. Videl som ten film.
You have seen that movie. Videl si ten film.
He (she/ it) has seen that movie. Videl ten film.
We have seen that movie. Videli sme ten film.
You have seen that movie. Videli ste ten film.
They have seen that movie. Videli ten film

 

A takto to vyzerá v praxi:

Present perfect Predprítomný čas (bežný preklad)
I have eaten at that restaurant. V tej reštaurácii som už jedol.
Jim has worked on Friday. Jim pracoval v piatok.
My friends have gone to France. Moji priatelia odišli do Francúzska.
I have forgiven you. Odpustila som ti.
I have gone ice skating. Bol som sa korčuľovať.
I has lied to us. Klamal nám.
Player X has left the chat. Hráč X opustil chat.
I have spent a lot of money. Minul som veľa peňazí.

príklad použitia predprítomného času

Tu je niekoľko príkladov viet, ktoré si môžeš preložiť doslovným prekladom a zamyslieť sa nad tým, prečo je tam present perfect:

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad) Doslovný preklad (následkový)
My mom has cooked beef with cabbage. Moja mama uvarila hovädzie s kapustou.
I have watched the cricket match on television. Videl som ten zápas v krikete v televízií.
I have seen that movie already. Ten film som už videl.
They have earned a lot of money thanks to our job. Vďaka tejto práci zarobili kopec peňazí.
Football teams have scored a lot of goals this season. Túto sezónu dali futbalové teamy veľa gólov.
I’ve visited four of our clients today. Dnes som navštívil štyroch našich klientov.
I have already ironed the shirts. Už som vyžehlila košele.
I have cleaned my room a while ago. Pred chvíľou som si upratal izbu.
He has just scored a goal. Práve dal gól.

 

Záporná oznamovacia veta v present perfect

Štruktúra zápornej vety v bude nasledovná:

Osoba/predmet + pomocné sloveso v zápornom tvare have not (haven´t) / has not (hasn´t) + minulé príčastie slovesa

Jediný rozdiel oproti kladnej vete je v tom, že použiješ záporný tvar pomocného slovesa „to have“, čiže „have not / haven‘t“ alebo „has not / hasn‘t“.

 

Takto vyzerá časovanie:

Present perfect Predprítomný čas (bežný preklad)
I havent seen that movie. Nevidel som ten film.
You havent seen that movie. Nevidel si ten film.
He (she/ it) hasnt seen that movie. Nevidel ten film.
We havent seen that movie. Nevideli sme ten film.
You havent seen that movie. Nevideli ste ten film.
They havent seen that movie. Nevideli ten film.

 

Tu sú vety, ktoré sme prešli vyššie, ale v negatívnej podobe:

Present perfect Predprítomný čas (bežný preklad)
I haven’t eaten at that restaurant in a long time. V tej reštaurácii som už dlho nejedol.
Jim hasn’t worked on Fridays since he joined the company. Od nástupu do spoločnosti Jim v piatok ešte nepracoval.
My friends haven’t ever gone to France. Moji priatelia ešte nikdy neboli v Francúzsku.
I have not forgiven you! Neodpustila som ti!
I haven’t gone ice skating. Nebol som sa korčuľovať.
I haven’t lied to you. Neklamal som ti.
Player X has not left the chat. Hráč X neopustil chat.
I haven’t spent a lot of money. Neminul som veľa peňazí.

Nekupuj jej kvetiny

Tu sú ďalšie príklady, ktoré si môžeš preložiť, aby si lepšie present perfect porozumel:

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad) Doslovný preklad (následkový)
They’ve not played basketball. Nikdy nehrali basketbal.
Alexis has run three miles. Alexis zabehla tri míle.
I have already written the report. Ten report som už napísal.
George has never traveled by a train. Juraj nikdy necestoval vlakom
I haven’t seen a famous person yet. Ešte som nevidel slávnu osobu.

 

Kladná otázka v present perfect

Ak chceš vytvoriť kladnú otázku v present perfect (consequential), tak je potrebné, aby si zmenil slovosled a umiestnil pomocné sloveso „to have“ ešte pred osobu.

Dá sa povedať, že „have“ a osoba si vymenia svoje miesta.

 

Štruktúra kladnej otázky v present perfect bude takáto:

Have / has + osoba/ predmet + minulé príčastie slovesa

 

Časovanie:

Present perfect Predprítomný čas (bežný preklad)
Have I seen that movie? Videl som ten film?
Have you seen that movie? Videl si ten film?
Has he (she/ it) seen that movie? Videl ten film?
Have we seen that movie? Videli sme ten film?
Have you seen that movie? Videli ste ten film?
Have they seen that movie? Videli ten film?

 

Tu sú vety, ktoré sme prešli vyššie, ale vo forme kladnej otázky:

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad)
Have you eaten at that restaurant? Jedol si niekedy v tej reštauráci?
Has Jim worked on Fridays since he joined the company? Pracoval Jim niekedy v piatok, odkedy nastúpil do spoločnosti?
Have my friends ever been to France? Boli moji priatelia niekedy vo Francúzsku?
Have I forgiven you? Odpustila som ti?
Have I ever gone ice skating? Bol som sa niekedy korčuľovať?
Have I ever lied to you? Klamal som ti niekedy?
Has player X left the chat? Opustil hráč X chat?
Have I spent a lot of money? Minul som veľa peňazí?

Ano

Pri týchto otázkach vidíš, že present perfect vieš použiť na to, aby si sa spýtal to, či sa niečo niekedy (vôbec) udialo, ale tiež len na to, či sa niečo udialo. V oboch prípadoch present perfect poukazuje na prítomnosť.

 

Tu sú ďalšie otázky, ktoré si môžeš preložiť, aby si lepšie porozumel predprítomnému času.

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad) Doslovný preklad (následkový)
Have I sent you the e-mail? Poslal som ti ten e-mail?
Has he bought a new laptop? Kúpil si nový notebook?
Has he ever helped you? Pomohol ti niekedy?
Have they gone to their college? Odišli na vysokú školu?
Has she taken admission in the school? Prihlásila sa do školy?
Have the guests arrived? Prišli hostia?
Have you seen my new camera? Videl si môj nový foťák?
Have you finished reading the newspaper yet? Už si dočítal noviny?
Has the post arrived yet? Prišla už pošta?

 

 

Záporná otázka v present perfect

Ak chceš vytvoriť zápornú otázku v present perfect, tak vychádzaš z kladnej otázky a iba použiješ záporný tvar slovesa „have / has“ = „have not / has not“, alebo „haven’t / hasn’t“.

 

Štruktúra zápornej otázky v present perfect bude teda takáto:

Havent / hasnt + osoba/ predmet + minulé príčastie slovesa

 

Časovanie:

Present perfect Predprítomný čas (bežný preklad)
Havent I seen that movie? Nevidel som ten film?
Havent you seen that movie? Nevidel si ten film?
Hasnt he (she/ it) seen that movie? Nevidel ten film?
Havent we seen that movie? Nevideli sme ten film?
Havent you seen that movie? Nevideli ste ten film?
Havent they seen that movie? Nevideli ten film?

 

Nie všetky z viet, ktoré sme prešli vyššie, sa hodia na negatívne otázky, takže tu je pár iných príkladov:

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad)
Haven’t you eaten at that restaurant? Nejedol si už v tej reštauráci?
Haven’t I forgiven you already? Nedpustila som ti už?
Haven’t you ever gone ice skating? Nebol si sa nikdy korčuľovať?
Well, haven’t I spent enough money already? No, neminul som už dosť peňazí?

 

Tu sú ďalšie záporné otázky, ktoré si môžeš preložiť, aby si lepšie present perfect porozumel:

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad) Doslovný preklad (následkový)
Haven’t you completed your work? Nedokončil si svoju prácu?
Haven’t you asked me for help? Nepýtal si sa ma na pomoc?
Hasn’t she applied for the job? Nepodala si prihlášku na to pracovné miesto?
Hasn’t he brought the table? Nepriniesol ten stôl?
Haven’t they enjoyed the party? Nepáčila sa im párty?
Haven’t they called us? Nevolali nám?
Hasn’t he started a business yet? Ešte nezaložil firmu?

 

Otázky s opytovacími zámenami

Ak chceš v present perfect tvoriť otázku pomocou opytovacieho zámena, tak je dôležité ho umiestniť na začiatok vety, ešte pred pomocné sloveso „to have“.

 

Tvar otázky bude takýto:

Opytovacie zámeno + Have / has + osoba/ predmet + minulé príčastie slovesa

 

Časovanie:

Present perfect Predprítomný čas (bežný preklad)
Why havent I seen that movie? Prečo som nevidel ten film?
Why havent you seen that movie? Prečo si nevidel ten film?
Why havent he (she/ it) seen that movie? Prečo nevidel ten film?
Why havent we seen that movie? Prečo sme nevideli ten film?
Why havent you seen that movie? Prečo ste nevideli ten film?
Why havent they seen that movie? Prečo nevideli ten film?

 

S inými slovesami to vyzerá nasledovne:

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad)
When have I ever lied to you? Kedy som ti klamal?
Why has Tanya left the country? Prečo Tanya opustila krajinu?
How much money have you spent so far? Koľko peňazí ste doteraz minuli?

 

Tag questions v present perfect po kladnej vete

Tag questions (slovenčine dovetky / koncovky), ktoré sa dajú preložiť ako však?, že? alebo všakže? sú kratučké otázky na konci vety.

Používajú sa na to, aby si sa uistil, že osoba, s ktorou hovoríš, porozumela tomu, čo máš na mysli, alebo aby si zdôraznil to, čo si povedal.

Tvoria sa pomocou bežnej vety v present perfect, potom pridáš haven’t alebo hasn’t, zámeno (I, you, we, they, he, she, it), a nakoniec otáznik.

 

Štruktúra kladnej vety s tag question vyzerá nasledovne:

Veta v present perfect + haven’t / hasn’t + zámeno + ?

 

Časovanie:

Present perfect Predprítomný čas (bežný preklad)
I have seen that movie, haven’t I? Videl som ten film, však?
You have seen that movie, haven’t you? Videl si ten film, však?
He (she/ it) has seen that movie, hasn’t he? Videl ten film, však?
We have seen that movie, haven’t we? Videli sme ten film, však?
You have seen that movie, haven’t you? Videli ste ten film, však?
They have seen that movie, haven’t they? Videli ten film, však?

 

Príklady s inými témami vyzerajú nasledovne:

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad)
John has known her for a couple of years, hasn’t he? John ju pozná už pár rokov, však?
They have been in business since 1980, haven’t they? Podnikajú od roku 1980, že?
Petra has spoken to you, hasn’t she? Petra s tebou už hovorila, však?
Those kids have done their homework, haven’t they? Tieto deti si spravili svoje domáce úlohy, však?

 

Tag questions v present perfect po zápornej vete

Sú situácie, keď sa chceš na danú vec opýtať opačným spôsobom. Najprv povieš zápornú vetu a potom sa spýtaš „však“?

V tom prípade použiješ po zápornej vete kladný dovetok.

 

Štruktúra zápornej vety s tag question vyzerá nasledovne:

Záporná veta v present perfect + have / has + zámeno + ?

 

Present perfect Predprítomný čas (bežný preklad)
I haven‘t seen that movie, have I? Nevidel som ten film, však?
You haven‘t seen that movie, have you? Nevidel si ten film, však?
He (she/ it) hasn‘t seen that movie, has he? Nevidel ten film, však?
We haven‘t seen that movie, have we? Nevideli sme ten film, však?
You haven‘t seen that movie, have you? Nevideli ste ten film, však?
They haven‘t seen that movie, have they? Nevideli ten film, však?

 

Príklady s inými témami vyzerajú nasledovne:

Present perfect (consequential) Predprítomný čas (bežný preklad)
John hasn’t been nice to her for a couple of years, has he? John ku nej nebol milý už niekoľko rokov, však?
They haven’t been in business for 20 years, have they? Nerobia s tým už 20 rokov, však?
Petra hasn’t spoken to you yet, has she? Petra s tebou ešte nehovorila, však?
Those kids have never played rugby, have they? Tieto deti nikdy nehrali rugby, či áno?

 

Stiahni si tento článok, aby sa ti s ním lepšie pracovalo a nič ti neušlo

Tento článok je dlhý.

Väčšina ľudí si ho prechádza na mobile.

Aby sa ti s ním lepšie pracovalo, stiahni si ho ako prehľadný e-book.

Nič ti tak neujde a budeš sa k nemu môcť kedykoľvek vrátiť – aj, keď budeš offline.

 

 

Ako sa naučiť nielen present perfect, ale aj ostatné anglické časy a anglickú gramatiku?

Na to, aby si vedel anglickú gramatiku a anglické časy použiť v praxi, je nevyhnutné, aby si anglickej gramatike skutočne porozumel.

To však býva problém, pretože:

 1. Gramatika býva pre študentov nudná
 2. Ak študent nemá dobré základy a dostatočnú skúsenosť s angličtinou, tak mu abstraktný výklad pravidiel dá veľmi málo a nemusí mu porozumieť

 

Na tieto problémy našťastie existuje riešenie.

 

V rokoch 2009 a 2010 som sa dostal k technikám efektívneho učenia, s ktorými som sa naučil angličtinu, španielčinu a základy francúzštiny.

Odvtedy k učeniu jazykov pristupujem úplne inak.

Na mojich skúsenostiach  som vytvoril prvý slovenský online kurz s technikami efektívneho učenia cudzích jazykov (Hackol som jazyky).

Tento kurz som následne vylepšoval.

V roku 2013 som totiž prišiel na to, že väčšina problémov s učením anglickej gramatiky (nielen present perfect, ale aj iných častí gramatiky) má spoločnú koreňovú príčinu.

Keď ju odstrániš, vyhneš sa bifľovaniu a pomalému trénovaniu každého jedného gramatického javu.

 

Totálne porozumenie, rýchle učenie, automatické používanie… a hlavne, žiadne bifľovanie.

O tom je učenie gramatiky metódou AngličtinaRýchlo.

Pozri si toto video, kde ukazujem,

 • ako ťa metóda AngličtinaRýchlo prevedie učením angličtiny od začiatočníka, cez stredne pokročilého, až po pokročilého
 • ako zjednoduší zjednoduší tvoje učenie angličtiny
 • ako ti ušetrí čas pri učení angličtiny oproti iným metódam
 • a ako tvoje učenie angličtiny urýchli vďaka technikám efektívneho učenia z rokov iba na mesiace (študenti, ktorí sa učia týmto novým spôsobom reálne rozprávajú už po niekoľkých mesiacoch)

Pozri si toto video.

 

Grafické zhrnutie ako používať present perfect v praxi – Anglická verzia

Present perfect použitie: Kedy sa používa predprítomný čas v angličtine


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *