+421 907 744 331
Past continuous – minulý čas priebehový: Kompletný návod (použitie, vety)
28. July 2019
Modálne slovesá – Modal verbs v angličtine
30. July 2019
Ukázať všetko

Trpný rod v angličtine (the passive) a jeho použitie

Trpný rod v angličtine (the passive) sa zvyčajne používa vo formálnych textoch. Používa sa na popis situácií, kde prejavujeme záujem o osobu alebo predmet, ktoré zažívajú určitú činnosť, a nie o osobu alebo predmet, ktoré vykonávajú danú činnosť.

V tomto článku sa dozvieš, aký je rozdiel medzi trpným rodom a činným rodom v angličtine a ako sa trpný rod tvorí.

 

trpný rod v angličtine the passive

 

Trpný rod v angličtine vs činný rod v angličtine

Aktívny, činný rod, používame vtedy, keď hovoríme, čo podmet (osoba alebo nejaký objekt) robí.

 

Napríklad:

Active voice Činný rod
I speak English at work every day. Každý deň hovorím v práci po anglicky.
You repaired the flat tire on the car. Opravil si defekt na aute.
We were flying to Taiwan for 13 hours. Leteli sme do Taiwanu 13 hodín.
I have been talking to my mum. Hovoril som s mojou mamou.

 

Trpný rod v angličtine používame, keď hovoríme o tom, čo sa deje s ľuďmi a s vecami.

Používame ho, keď hovoríme o tom, čo je ľuďom, alebo veciam robené – čo sa im deje.

 

Napríklad:

The passive Trpný rod
English is spoken here. Tu je používaná angličtina.
The car is being repaired. Auto je opravované.
The man was found guilty by the jury. Chlap bol sudcovským zborom odsúdený ako vinný.
The dog has already been fed. Pes už bol nakŕmený.

 

Tvorba trpného rodu

Tvorba trpného rodu je veľmi jednoduchá:

Predmet + pomocné sloveso to be (vyčasované) + trpné príčastie + zvyšok vety

The car + was + damaged + while it was parked on the street.

It + was + approved + by Gary last week.

 

Pre tvorbu trpného rodu je dôležité vedieť, ako sa časuje sloveso to be. Prejdi si jeho kompletné časovanie tu.

 

Trpný rod v angličtine – ďalšie použitia

Trpný rod v angličtine používame, keď nevieme, kto danú vec vykonal.

 

Napríklad:

The passive Trpný rod
The car was damaged while it was parked on the street. Audo bolo poškodené, zatiaľ, čo bolo zaparkované na ceste.
The shirts were made in China. Tričká boli vyrobené v Číne.
The book was written in the 15th century. Kniha bola napísaná v 15. storočí
The bank was robed last night. Banka bola vykradnutá minulú noc.

 

Trpný rod používame vtedy, keď to, čo sa stalo, je oveľa dôležitejšie, než to, kto to urobil.

 

Napríklad:

The passive Trpný rod
It was approved by Gary last week. Minulý týždeň to bolo schválené Garym.
I was informed by the Human Resources Manager only two days ago. Bol som informovaný manažérom HR oddelenia iba dva dni dozadu.
They were sentenced to death on Monday. V pondelok boli odsúdení na smrť
We were transported to the airport. Boli sme presunutí na letisko.

 

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *