+421 949 545 308

Have something done používame vtedy, keď hovoríme o tom, že niekto iný pre nás niečo urobí. V neformálnej angličtine môžeme sloveso „have“ (mať) nahradiť iným slovesom, a to „get“ (dostať). Vďaka tomuto článku zistíš, ako v praxi potrebuješ používať Have/get something done.

 


Have something done / Get something done

 

Have something done – Dať si niečo urobiť (niekým iným)

Ak použiješ slovné spojenie have.something done, hovoríš o tom, že niekto iný pre teba (za teba, namiesto teba, v tvojom mene) niečo robí. Môže sa tým myslieť nejaká služba, napr. strihanie vlasov, dekorácia domu, služby sekretárky, a tak ďalej.

 

Have something doneSlovenský preklad
I’m going to have my hair cut.Idem sa dať ostrihať.
She’s having her house redecorated.Práve jej znovu dekorujú dom.
I’m having a copy of the report sent to you.Nechám ti poslať kópiu tej správy. = pošle ju za mňa niekto iný

 

Get something done – V neformálnej angličtine

V neformálnej angličtine môžeme nahradiť sloveso have (mať) anglickým slovesom get (dostať).

 

Get something doneSlovenský preklad
We’re getting a new telephone system installed.Dávame si zaviesť nový telefónny systém.
They will be getting the system repaired as quickly as they can.Nechajú si ten systém opraviť čo najskôr to bude možné.
I got the bill sent directly to the company.Nechal som účet poslať priamo do tej firmy.

 

Vyjadrenie neželaných situácií

 

Môžeme tiež použiť had/got something done v situáciách, keď sa niečo zlé stalo ľuďom alebo ich majetku – niečo, čo nechceli, aby sa stalo. Vtedy sa „have“ a „get“ nahrádza minulým tvarom týchto slovies „had“, resp. „got“.

 

Had/got something doneSlovenský preklad
John had all his money stolen from his hotel bedroom.Johnovi ukradli všetky peniaze z hotelovej izby.
We had our car damaged by a falling tree.Naše auto sa poškodilo padajúcim stromom.
I got my nose broken playing rugby.Zlomil som si nos počas hrania rugby.

 

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *