+421 907 744 331
Will have done (predbudúci čas) vs Will be doing (budúci priebehový čas)
30. July 2019
For (For + -ing) – Použitie v angličtine (Stručný prehľad)
30. July 2019
Ukázať všetko

Have something done / Get something done v angličtine

Have something done používame vtedy, keď hovoríme o tom, že niekto iný pre nás niečo urobí. V neformálnej angličtine môžeme sloveso „have“ (mať) nahradiť iným slovesom, a to „get“ (dostať). Vďaka tomuto článku zistíš, ako v praxi potrebuješ používať Have/get something done.

 


Have something done / Get something done

 

Have something done – Dať si niečo urobiť (niekým iným)

Ak použiješ slovné spojenie have.something done, hovoríš o tom, že niekto iný pre teba (za teba, namiesto teba, v tvojom mene) niečo robí. Môže sa tým myslieť nejaká služba, napr. strihanie vlasov, dekorácia domu, služby sekretárky, a tak ďalej.

 

Have something done Slovenský preklad
I’m going to have my hair cut. Idem sa dať ostrihať.
She’s having her house redecorated. Práve jej znovu dekorujú dom.
I’m having a copy of the report sent to you. Nechám ti poslať kópiu tej správy. = pošle ju za mňa niekto iný

 

Get something done – V neformálnej angličtine

V neformálnej angličtine môžeme nahradiť sloveso have (mať) anglickým slovesom get (dostať).

 

Get something done Slovenský preklad
We’re getting a new telephone system installed. Dávame si zaviesť nový telefónny systém.
They will be getting the system repaired as quickly as they can. Nechajú si ten systém opraviť čo najskôr to bude možné.
I got the bill sent directly to the company. Nechal som účet poslať priamo do tej firmy.

 

Vyjadrenie neželaných situácií

 

Môžeme tiež použiť had/got something done v situáciách, keď sa niečo zlé stalo ľuďom alebo ich majetku – niečo, čo nechceli, aby sa stalo. Vtedy sa „have“ a „get“ nahrádza minulým tvarom týchto slovies „had“, resp. „got“.

 

Had/got something done Slovenský preklad
John had all his money stolen from his hotel bedroom. Johnovi ukradli všetky peniaze z hotelovej izby.
We had our car damaged by a falling tree. Naše auto sa poškodilo padajúcim stromom.
I got my nose broken playing rugby. Zlomil som si nos počas hrania rugby.

 

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *