+421 949 545 308

Slovo for môže mať mnoho významov. Niekedy môžeme použiť for + ing, keď hovoríme o účele nejakej veci. Toto slovo však môžeme použiť vo formálnej angličtine vo význame „pretože“. V tomto článku sa dozvieš, ako sa správne používa v angličtine slovo for, aby si mu rozmumel, keď sa s ním stretneš.

 


For + ing v angličtine

 

For + -ing v angličtine

 

Niekedy môžeme použiť for + -ing, keď hovoríme o účele veci. Keď sa tak stane, význam je rovnaký ako pri to + infinitive.

 

What is that for? It is for opening envelopes.

This bell is for calling the waiter.

This bell is to call the waiter.

 

Keď hovoríme o účele činnosti nejakej osoby, nemôžeme použiť for + ing.

 

I went there to ask for help.

You will have to queue a long time to get tickets.

 

For + podstatné meno

 

Avšak niekedy je v tomto prípade možné použiť for + podstatné meno.

 

I went there for help.

You will have to queue a long time for tickets.

 

For + predmet + neurčitok slovesa

 

Môžeme tiež použiť for + predmet + neurčitok, keď hovoríme o účele.

 

I gave her a notebook for her to write down new English words she found.

They sent a form for me to sign.

 

Vzorec for + predmet + neurčitokpoužívame aj vo vetách po is alebo was.

 

The plan is for us to get to Barcelona by lunchtime.

The objective was for them to get the work finished by the end of last month.

 

Môžeme pridať detaily k podstatnému menu pomocou vzoru for + predmet + neurčitok.

 

That is an expensive place for them to stay.

There is a lot of work for us to do.

There is no need for you to be so aggressive.

 

Vzorec for + predmet + neurčitokpoužívame aj po niektorých slovesách a prídavných menách.

 

I am waiting for him to make the first move.

I have arranged for you to see the bank manager tomorrow morning.

We are keen for you to take the job.

I think it would be good for you to take a break now.

 

For vo význame pretože

 

Môžeme použiť for vo význame pretože. Tento spôsob vyjadrenia používame len vo veľmi formálnej angličtine.

 

The divers have to be careful for a sudden change in conditions could be dangerous.

Read the instructions carefully for you will only get one chance to enter the information.

 

Vyjadrenie účelu alebo dôvodu

 

Môžeme použiť for, keď hovoríme o účele alebo dôvodoch.

 

What did you that for?

What is that for?

Thank you for your letter.

I don’t have enough money for the ticket.

I need treatment for my bad back.

 

Vyjadrenie súhlasu

 

For môže znamenať, že si za niečo/súhlasíš s niečím.

 

He is for the idea of cutting taxes.

I am for this change in the way we do things.

You need to stand up for what is right.

 

 

For – vyjadrenie času, obdobia alebo vzdialenosti

 

Môžeme použiť for pre vyjadrenie času a vzdialenosti.

 

I walked for miles.

I waited for a long time.

We will be away for the next week.

 

Niekedy môžeme for úplne vynechať z týchto výrazov, a to bez zmeny významu.

 

I walked miles.

I waited a long time.

 

For vs since

 

V predprítomnom čase, for odkazuje na dĺžku doby. Since odkazuje na východiskový bod.

 

I have studied English for seven years.

I have studied English since I was 12.

 

Tu je niekoľko užitočných výrazov, ktoré obsahujú for:

 

I enclose a cheque/check for 100 euros.

What’s another word for stupid?

I’ve known him for ages.

I am all for making this change.

Get ready.  -What for?   -Anne is coming.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *