+421 907 744 331
Could have v angličtine – Mohol si to urobiť (Stručný prehľad)
30. July 2019
Have something done / Get something done v angličtine
30. July 2019
Ukázať všetko

Will have done (predbudúci čas) vs Will be doing (budúci priebehový čas)

Will have done (predbudúci čas) sa v angličtine používa na popis iných situácií než will be doing (budúci priebehový čas). V tomto článku zistíš, v ktorých situáciach sa tieto dva anglické časy používajú, aby si ich vedel použiť správne.

 


Will have done vs Will be doing v angličtine

 

Will Have Done – Predbudúci čas

 

Tento anglický čas môžeme použiť vtedy, keď hovoríme o tom, čo bude dosiahnuté v určitom okamihu v budúcnosti.

 

Will Have Done Slovenský preklad
We’ll have been in these offices for eight years next month. Budúci mesiac budeme v týchto kanceláriach osem rokov.
She’ll have visited ten countries in twelve days by the time she gets back. Kým sa vráti, navštívi desať krajín do dvanástich dní.
I’ll have finished this project by Friday. Tento projekt dokončím do piatka.

 

Ak chceme zdôrazniť kontinuitu danej činnosti, tak môžeme použiť priebehovú formu tohto anglického času.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I’ll have been working here for 35 years by the time I retire. Do dôchodku tu budem pracovať 35 rokov.
She’ll have been driving for more than fifteen hours straight by the time she gets here. V čase, keď sa sem dostane, bude šoférovať viac ako pätnásť hodín.
They’ll have been working with us for 15 years by the end of this year. Do konca tohto roku s nami budú pracovať 15 rokov.

 

Predpoklady v súčasnosti

 

Môžeme tiež použiť will have done pri predpovedaní, čo si myslíme, že sa už stalo v súčasnej dobe.

 

Will Have Done Slovenský preklad
He’ll have already read the report by now. Too late to change it. Túto správu už prečítal. Príliš neskoro na zmenu.
She’ll have boarded her plane. It’s too late to contact her. Nastúpila do svojho lietadla. Je príliš neskoro na to, aby sme sa s ňou spojili.
They’ll have decided by now. We should hear the result today or tomorrow. Už sa o tom rozhodli. Mali by sme počuť výsledok dnes alebo zajtra.

 

Will Be Doing – Budúci priebehový čas

 

Túto formu slovies môžeme použiť, keď hovoríme o niečom, čo bude prebiehať v určitom okamihu v budúcnosti.

 

Will Be Doing Slovenský preklad
This time next week, I’ll be sitting on the beach in Barbados. Takto o týždeň budem sedieť na pláži v Barbadose.
I’ll be thinking about you all back in the office – and I’ll be laughing. Budem o vás všetkých premýšľať v kancelárii – a budem sa smiať.
We’ll be enjoying ourselves too, boss. We won’t be doing any work while you are not here. Budeme sa tiež baviť, šéf. Pokiaľ tu nie ste, nebudeme robiť žiadnu prácu.

 

Určené alebo vopred naplánované deje

 

Môžeme použiť will be doing, keď hovoríme o budúcich udalostiach, ktoré sú určené alebo je o nich rozhodnuté.

 

Will Be Doing Slovenský preklad
I’ll be visiting your country on a regular basis. In fact, I’m going to be coming next month. Pravidelne budem navštevovať vašu krajinu. Vlastne idem budúci mesiac.
He’ll be looking after the factory until we can appoint a new manager. Bude sa starať o továreň, kým nebudeme môcť vymenovať nového manažéra.
They’ll be thinking about this very carefully over the next few months. Veľmi starostlivo o tom budú v najbližších mesiacoch premýšľať.

 

Môžeme použiť will be doing, keď predpovedáme, čo sa deje teraz.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Try phoning his hotel. He’ll probably still be having breakfast. Skús zavolať do jeho hotela. Pravdepodobne bude stále raňajkovať.
They’ll be deciding who gets the contract at this very moment. I’m very nervous. V tomto okamihu rozhodnú o tom, kto dostane zmluvu. Som veľmi nervózna.
She’s not in her office. She’ll be having lunch in the canteen. Nie je vo svojej kancelárii. Bude obedovať v jedálni.

 

will have done predbudúci čas vs will be doing budúci priebehový čas

 

Will Be Doing – Otázky na niekoho plány

 

Môžeme použiť will be doing, keď sa pýtame veľmi slušne bez vyvíjania nátlaku, aké má niekto plány do budúcnosti.

 

Will Be Doing Slovenský preklad
Will you be eating with us this evening? Budeš s nami dnes večer jesť?
Will you be needing anything else? Potrebujete ešte niečo?
Will they be joining us for dinner? Pridajú sa k nám na večeru?

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *