+421 907 744 331
For (For + -ing) – Použitie v angličtine (Stručný prehľad)
30. July 2019
Like a Like to v angličtine – Význam a použitie (Stručný prehľad)
30. July 2019
Ukázať všetko

Let v angličtine – Význam a použitie (Stručný prehľad)

Sloveso let sa v angličtine používa v rôznych situáciách. V tomto článku sa dozvieš, ako používať slovo let s neurčitkom a so zámenami. Zistíš tiež, ako ho používať, keď žiadaš o povolenie, alebo keď dávaš nejaký návrh.

 


Použitie let v angličtine

 

Let – Vo význame prenajať (niekomu)

Môžeme použiť toto sloveso vo význame prenajať dom.

Let Slovenský preklad
We moved to Australia and let our house in London. Odsťahovali sme sa do Austrálie a prenajali sme náš dom v Londýne.

 

Let – Dovoliť alebo povoliť (niekomu niečo)

 

Hlavné využitie tohto slova je, keď hovoríme o povolení a dovolení.

 

Dovoliť / povoliť Slovenský preklad
My mother let me come.  Moja matka ma nechala prísť.
I let her leave early. Nechal som ju odísť skoro.

 

Tvorba viet s let

 

V jednom vzorci nasleduje po let predmet a po ňom nasleduje holý neurčitok.

 

Let Slovenský preklad
She let me have the last one.  Nechala mi ten posledný.
You must let us know when you are coming to New York. Musíš nám dať vedieť, keď pôjdeš do New Yorku.
I didn’t let my friend drive my car.  Nenechal som svojho priateľa šoférovať moje auto.
Why did you let Jane do that? Prečo ste nechali Jane to urobiť?

 

V inom vzorci nasleduje po let predmet a po ňom nasleduje doplnok.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Let me pass.  Nechaj ma prejsť.
The police aren’t letting anybody out of the building. Polícia nikoho nepúšťa z budovy.
Don’t let him get away. Nenechaj ho odísť.
Why did you let him in?  Prečo si ho pustil dnu?

 

Let a zvratné zámená

 

Všimni si, že môžeme použiť zvratné zámená, keď hovoríme o tom, čo si dovolíme robiť.

 

Let Slovenský preklad
I let myself be influenced by her.  Nechala som sa od nej ovplyvniť.
She let herself out.  Dovolila si odísť.
I didn’t let myself be talked into it.  Nenechal som sa na to ukecať.
Did you let yourself in?  Dovolil si si vstúpiť?

 

Povolenie vs návrh

 

Všimni si, že neskracujeme let us, keď žiadame o povolenie.

 

Let us Slovenský preklad
Let us help you.  Dovoľ nám, aby sme ti pomohli.
Let us pay for this.  Nechaj nás to zaplatiť.
Let us buy that.  Nechaj nás to kúpiť.
Let us take the risk.  Nechajte nás podstúpiť to riziko.

 

Let’s používame, keď robíme návrh.

 

Let’s Slovenský preklad
Let’s go to the cinema.  Poďme do kina.
Let’s stay at home.  Ostaňme doma.
Let’s not argue. (formal)  Nehádajme sa.
Don’t let’s argue. (informal)  Nehádajme sa.

 

Porovnaj tieto príklady.

 

Žiadosť o povolenie Slovenský preklad
Let us watch TV, please.  Dovoľ nám prosím pozerať televíziu.

 

Návrh Slovenský preklad
Let’s watch TV.  Poďme pozerať televíziu.

 

let v angličtine

 

Ustálené slovné spojenia

 

Existuje mnoho ustálených výrazov, idiómov a frázových slovies, ktoré používajú anglické sloveso let.

 

Let alone znamená nie to ešte.

 

Let alone Slovenský preklad
I’ve never been to Africa, let alone Ghana. Nikdy som nebola v Afrike, nie to ešte v Ghane.
I’ve never met any actor, let alone Brad Pitt. Nikdy som nestretol žiadneho herca, tobôž Brada Pitta.

 

Let go môže znamenať prepustiť.

 

Let go Slovenský preklad
My company let 20 people go. Moja firma prepustila 20 ľudí.
I was let go three weeks ago.  Prepustili ma pred 3 týždňami.

 

Let your hair down môže znamenať stratiť zábrany.

 

Let your hair down Slovenský preklad
At the office party, everybody let their hair down and we had fun. Na párty každý stratil zábrany a zabavili sme sa.

 

Don’t let it get you down znamená zostať veselý, aj keď sa niečo zlé stalo.

 

Don’t let it get you down Slovenský preklad
Everybody makes mistakes. Don’t let it get you down. Každý robí chyby. Nenechaj sa tým znechutiť.

 

Let you off/let you off the hook znamená, že niekomu bolo odpustené, aj keď vykonal alebo mal vykonať niečo zlé.

 

Let you off / let you off the hook Slovenský preklad
I made a mess but the boss let me off. Urobil som neporiadok, avšak môj šéf mi to odpustil.
I was supposed to tidy up after the party but I was let off the hook as Sandra did it. Po párty som mala upratať, no zbavila som sa toho, pretože Sandra to urobila.

 

Letting off steam znamená zbaviť nadbytočnej energie alebo frustrácie (vypustiť paru).

 

Letting off steam Slovenský preklad
After work I go to the gym and let off steam on the treadmill. Po práci chodím do fitka a vypúšťam paru na bežeckom páse.
We need to go out after the exams and let off steam. Po skúškach musíme ísť von a uvoľniť stres.

 

Let me see a let me think sú výrazy, ktoré používame, keď potrebujeme získať čas na premýšľanie.

 

Let me see / let me think Slovenský preklad
You want a raise? Let me think. Can we discuss this later? Chceš pridať (na plate)? Nechaj ma, aby som si to premyslel. Môžeme sa o tom pobaviť neskôr?
A good place for lunch? Let me see. How about the Italian restaurant? …dobré miesto na obed? Nechaj ma premýšľať. Čo tak tá talianska reštaurácia?

 

Let’s say a let’s suppose sa používajú, keď hovoríme o hypotetických situáciách. Voľne ich môžeme preložiť ako Povedzme, že….

 

Let’s say / let’s suppose Slovenský preklad
Let’s say that you were boss. What would you do? Povedzme, že by si bol šéfom. Čo by si robil?
Let’s suppose that we don’t get the contract. What do we do? Povedzme, že by nezískame ten kontrakt. Čo budeme robiť?

 

Let’s hope sa používa na vyjadrenie nádeje.

 

Let’s hope Slovenský preklad
Let’s hope he gets the job. Dúfajme, že dostane prácu.
Yes, let’s hope so.  Áno, dúfajme v to.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *