+421 907 744 331
Podmieňovací spôsob: Podmienkové vety v angličtine (Conditional tenses)
30. July 2019
Rozkazovací spôsob – The Imperative (stručný prehľad)
30. July 2019
Ukázať všetko

Nepriama reč v angličtine (reported speech) – stručný návod

Nepriama reč (reported speech) funguje v angličtine na trochu inom základe, než v slovenčine. Používa sa nielen v písomnej, ale aj v hovorovej forme, s malými zmenami oproti priamej reči.

nepriama rec reported speech

Nepriama reč – použitie

Nepriamu reč používame, keď hovoríme, čo iní ľudia povedali, čo si myslia alebo čomu veria.

 

Nepriama reč Slovenský preklad
He says he wants it. Hovorí, že to chce.
We think you are right. Myslíme si, že máš/máte pravdu.
I believe he loves her. Verím, že ju miluje.
Yesterday you said you didn’t like it but now you do! Včera si povedal, že sa ti to nepáčilo, ale teraz sa ti to páči!
She told me he had asked her to marry him. Povedala mi, že ju požiadal, aby si ho vzala.
I told you she was ill. Povedal som ti, že je chorá.
We thought he was in Australia. Mysleli sme si, že je v Austrálii.

 

Keď hovoríme, čo niekto povedal v prítomnom, budúcom alebo predprítomnom čase, nemeníme čas.

 

Reported speech Slovenský preklad
He thinks he loves her. Myslí si, že ju miluje.
I’ll tell her you are coming. Poviem jej, že prídeš.
He has said he’ll do it. Povedal, že to urobí.

 

Keď hovoríme, čo niekto povedal v minulosti, zvyčajne posunieme čas ešte ďalej do minulosti.

 

Anglická veta Slovenský preklad
You look very nice. Vyzeráš veľmi dobre.
I told him he looked very nice. Povedala som mu, že vyzerá veľmi dobre.
Anglická veta Slovenský preklad
He’s working in Siberia now.  Teraz pracuje na Sibíry.
She told me he was working in Siberia now. Povedala mi, že on teraz pracuje na Sibíry.
Anglická veta Slovenský preklad
Polly has bought a new car. Polly kúpila nové auto.
She said Polly had bought a new car. Povedala, že Polly kúpila nové auto.
Anglická veta Slovenský preklad
Jane can’t come for the weekend.  Jane nemôže prísť na víkend.
She said Jane couldn’t come for the weekend. Povedala, že Jane nemôže prísť na víkend.
Anglická veta Slovenský preklad
Paul called and left a message.  Paul volal a zanechal odkaz.
He told me Paul had called and had left me a message. Povedal mi, že Paul volal a nechal mi odkaz.
Anglická veta Slovenský preklad
I’ll give you a hand.  Pomôžem ti.
He said he would give me a hand. Povedal, že mi pomôže.

 

Avšak, keď hovoríme o niečom, čo bolo povedané v minulosti, ale stále to platí, nemusíme pri nepriamej reči posúvať čas ďalej do minulosti. Rozhodnutie je na rečníkovi. Napríklad:

Anglická veta Slovenský preklad
The train doesn’t stop here. Vlak tu nestojí.
He said the train doesn’t stop here. Povedal, že vlak tu nestojí.
He said the train didn’t stop here. Povedal, že vlak tu nezastavil.

 

Anglická veta Slovenský preklad
„I like Sarah.“ Mám rada Sarah.
She said she likes Sarah. Povedala, že má rada Sarah.
She said she liked Sarah. Povedala, že mala rada Sarah.

Keď hovoríme, čo bolo povedané, niekedy musíme zmeniť iné slová vo vete.

 

Musíme zmeniť zámeno, ak hovoríme, čo niekto iný povedal. Porovnaj tieto dve vety nepriamej reči. V obidvoch prípadoch osoba v skutočnosti povedala: Nechcem ísť.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I said I didn’t want to go. Povedal som, že nechcem ísť.
Bill said he didn’t want to go. Bill povedal, že nechce ísť.

 

Musíme zmeniť slová, odkazujúce na, tu a teraz , ak hovoríme, čo bolo povedané na inom mieste alebo v inom čase.

 

Porovnaj si tieto dve vety. V obidvoch prípadoch osoba v skutočnosti povedala: Budem tam zajtra o desiatej.

 

Anglická veta Slovenský preklad
He said he would be there at ten tomorrow. Povedal, že zajtra tam bude o desiatej. (Ak je to neskôr v ten istý deň)
Anglická veta Slovenský preklad
He said he would be there at ten today. Povedal, že dnes tam bude o desiatej. (Ak je to ďalší deň)

 

Teraz porovnaj tieto dve vety.

Anglická veta Slovenský preklad
He said he would be there tomorrow at ten. Povedal, že tam bude zajtra o desiatej. (Ak sme na inom mieste)
Anglická veta Slovenský preklad
He said he would be here at ten tomorrow. Povedal, že zajtra tu bude o desiatej. (Ak sme na mieste, kam má prísť)

Ďalšie použitie

Nepriama reč (reported speech) sa používa aj vtedy, keď hovoríme, čo sa iní ľudia pýtali alebo chceli vedieť. V nepriamych otázkach nepoužívame do ani otázniky.

 

Anglická veta Slovenský preklad
„What time is it?“ Koľko je hodín?
He asked me what time it was. Spýtal sa ma, koľko je hodín.
Anglická veta Slovenský preklad
„Why hasn’t he come?“ Prečo neprišiel?
She wondered why he hadn’t come. Čudovala sa, prečo neprišiel.
Anglická veta Slovenský preklad
„When will you be arriving?“ Kedy prídeš?
He wanted to know when we would be arriving. Chcel vedieť, kedy prídem.
Anglická veta Slovenský preklad
„What were you doing?“  Čo si robil?
They questioned him about what he had been doing. Pýtali sa ho na to, čo robil.

 

Rovnakú štruktúru nepriamej reči používame, keď hovoríme, ako zneli odpovede.

 

Anglická veta Slovenský preklad
147 Oak Street. „147 Oak ulica.“
 I told him what my address was. Povedal som mu, aká je moja adresa.
Anglická veta Slovenský preklad
„I didn’t have time to do it.“  „Nemala som čas to urobiť.“
She explained why she hadn’t done it. Vysvetlila, prečo to neurobila.
Anglická veta Slovenský preklad
„Look at this dress and bag.“  „Pozri na tieto šaty a tašku.“
She showed me what she had bought. Ukázala mi, čo si kúpila.
Anglická veta Slovenský preklad
„Put the paper here and press this button.“ „Vložte papier sem a stlačte toto tlačidlo.“
He demonstrated how the scanner worked. Ukázal, ako pracuje skener.

 

Otázky, na ktoré sa dá odpovedať áno/nie, reprodukujeme ako nepriamu reč s if alebo whether.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Do you want a ride?  Chceš odviezť?
Mike asked me if I wanted a ride. Mike sa ma spýtal, či chcem odviezť.
Anglická veta Slovenský preklad
Are you coming? Prídeš?
They wanted to know if I was coming. Chceli vedieť, či prídem.
Anglická veta Slovenský preklad
Will you be here later? Budeš tu neskôr?
She asked me whether I would be here later. Pýtala sa ma, či tu budem neskôr.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *