+421 907 744 331
Modálne slovesá – Modal verbs v angličtine
30. July 2019
Nepriama reč v angličtine (reported speech) – stručný návod
30. July 2019
Ukázať všetko

Podmieňovací spôsob: Podmienkové vety v angličtine (Conditional tenses)

Podmieňovací spôsob (conditional tenses) používame pri rozprávaní o tom, čo sa mohlo stať, čo by sa mohlo stať a čo by sme si priali, aby sa stalo. Tu je rýchly prehľad podmienkových viet v angličtine:

 

Zero Conditional – Nultý kondicionál

Keď hovoríme o veciach, ktoré sú zvyčajne pravdivé alebo vždy pravdivé, môžeme použiť nultý kondicionál:

 

If/When/Unless + predmet + jednoduchý prítomný čas alebo imperatív:

 

If he gets there before me, ask him to wait.

When you fly budget airline, you have to pay for your drinks and snacks.

Unless you need more space, a small car is big enough for one person.

 

Všimni si, že nehovoríme o určitej špecifickej udalosti, ale o niečom, čo je všeobecne pravda.

 

V časti vety, v ktorej je podmienka, môžeme použiť rôzne formy prítomného času. V časti, kde je výsledok, môže byť použitý iba jednoduchý prítomný čas alebo imperatív.

 

If you visit London, go on the London Eye.

If unemployment is rising, people tend to stay in their present jobs.

If you’ve done that, go and have a coffee.

When you go on holiday, take plenty of sun cream. It’ll be very hot.

When I’m concentrating, please don’t make so much noise.

When I’ve finished an article, I always ask Kate to read it through.

 

Všimni si, že unless znamená to isté ako if not.

 

Unless he asks you politely, refuse to do any more work on the project.

Unless prices are rising, it’s not a good investment.

Unless you’ve been there yourself, you don’t really understand how fantastic it is.

 

Aký je ďalší podmieňovací spôsob v angličtine?

 

First Conditional – Prvý podmieňovací spôsob

Prvý kondicionál používame, keď hovoríme o budúcich udalostiach, ktoré sa pravdepodobne stanú.

 

If we take John, he’ll be really pleased.

If you give me some money, I’ll pay you back tomorrow.

If they tell us they want it, we’ll have to give it to them.

If Mary comes, she’ll want to drive.

 

V časti vety, v ktorej je if, môžeme použiť rôzne formy prítomného času.

 

If I go to New York again, I’ll buy you a souvenir from the Empire State Building.

If he’s feeling better, he’ll come.

If she hasn’t heard the bad news yet, I’ll tell her.

 

V časti vety, v ktorej je budúcnosť, môžeme použiť going to alebo Future perfect (predbudúci čas) alebo will.

 

If I see him, I’m going to tell him exactly how angry I am.

If we don’t get the contract, we’ll have wasted a lot of time and money.

 

Časť vety, v ktorej je budúcnosť, môže tiež obsahovať ďalšie modálne slovesá, ako je can alebo must.

 

If you go to New York, you must have the cheesecake in Lindy’s.

If he comes, you can get a lift home with him.

Podmieňovací spôsob cheesecake new york
Pozrime sa na ďalšie podmieňovacie spôsoby v angličtine:

 

Second Conditional – Druhý podmieňovací spôsob

Druhý kondicionál používame, keď hovoríme o nemožných situáciách.

 

If we were in London today, we would be able to go to the concert in Hyde Park.

If I had millions of dollars, I’d give a lot to charity.

If there were no hungry people in this world, it would be a much better place.

If everyone had clean water to drink, there would be a lot less disease.

 

Všimni si, že po I/he/she/it často používame konjunktívnu formu were a nie was. (Niektorí ľudia si myslia, že were je jediná správna forma, ale podľa iných je was rovnako správna.)

 

If she were happy in her job, she wouldn’t be looking for another one.

If I lived in Japan, I’d have sushi every day.

If they were to enter our market, we’d have big problems.

 

Všimni si frázu If i were you, ktorá sa často používa, keď chceme niekomu poradiť.

 

If I were you, I’d look for a new place to live.

If I were you, I’d go back to school and get more qualifications.

 

Druhý kondicionál používame aj vtedy, keď hovoríme nepravdepodobných situáciách.

 

If I went to China, I’d visit the Great Wall.

If I was the President, I’d reduce taxes.

If you were in my position, you’d understand.

 

Všimni si, že voľba medzi prvým a druhým kondicionálom je často skôr otázkou postoja danej osoby, než faktov. Porovnaj si tieto príklady. Otto si myslí, že dané veci sú možné, Peter si myslí, že nie sú možné.

 

Otto – If I win the lottery, I’ll buy a big house.

Peter – If I won the lottery, I’d buy a big house.

Otto – If I get promoted, I’ll throw a big party.

Peter – If I got promoted, I’d throw a big party.

Otto – If my team win the Cup, I’ll buy champagne for everybody.

Peter – If my team won the Cup, I’d buy champagne for everybody.

 

Všimni si, že časť vety, v ktorej je if, môže obsahovať jednoduchý alebo priebehový minulý čas.

 

If I was still working in Brighton, I would commute by train.

If she were coming, she would be here by now.

If they were thinking of selling, I would want to buy.

 

Všimni si, že hlavná časť vety môže obsahovať would, could alebo might.

 

If I had the chance to do it again, I would do it differently.

If we met up for lunch, we could go to that new restaurant.

If I spoke to him directly, I might be able to persuade him.

 

Všimni si tiež, že časť vety s if môže byť niekedy zamlčaná (nevyslovená nahlas).

 

What would I do without you? („if you weren’t here“)

Where would I get one at this time of night? („if I wanted one“)

He wouldn’t agree. („if I asked him“)

 

Aké sú ešte podmieňovacie spôsoby v angličtine? Zostáva nám už len posledný:

 

Third Conditional – Tretí podmieňovací spôsob

Tretí kondicionál môžeme použiť, keď rozprávame o nemožných podmienkach – nemožných, pretože sú v minulosti a nemôžeme zmeniť to, čo sa už stalo.

 

If I had worked harder at school, I would have got better grades.

If I had had time, I would have gone to see him. But I didn’t have time.

If we had bought that house, we would have had to rebuild the kitchen.

If we had caught the earlier train, we would have got there on time but we were late.

 

Všimni si, že hlavná časť vety môže obsahovať would, could alebo might.

 

If I had seen him at the meeting, I would have asked him. (But he wasn’t there so I didn’t.)

If I had seen him at the meeting, I could have asked him. ( But he wasn’t there so it wasn’t possible.)

If I had seen him at the meeting, I might have asked him. (But I’m not sure. Perhaps if the opportunity had arisen.)

If I had paid more attention in class, I would have understood the lesson.

 

Všimni si tiež, že časť vety s if môže byť niekedy zamlčaná (nevyslovená nahlas).

 

I’d have done it. („if you had asked me but you didn’t.“)

I wouldn’t have said that. („if I’d been there.“)

He wouldn’t have let him get away with that. („if he had tried that with me.“)

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *