+421 907 744 331
Nepriama reč v angličtine (reported speech) – stručný návod
30. July 2019
Will v angličtine
Will v angličtine nemusí byť len budúci čas (Stručný prehľad)
30. July 2019
Ukázať všetko

Rozkazovací spôsob – The Imperative (stručný prehľad)

Rozkazovací spôsob (the imperative) používame, keď dávame pokyny, rozkaz, alebo keď dávame neformálnu radu. Používa sa aj na oznámeniach a nápisoch.

Priamy rozkaz

Tento spôsob vyjadrenia môžeme použiť, keď dávame niekomu priamy rozkaz. Príkladmi takých situácií sú, keď šéf zadáva úlohy v práci, dôstojník vydáva rozkazy vojakom, príp. sa používa pri poveloch psovi.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Take that chewing gum out of your mouth. Vyber si tú žuvačku z úst.
Stand up straight. Postavte sa rovno.
Give me the details. Dajte mi detaily / podrobnosti.
Stop the car and get out with your hands above your head. Zastavte auto a vystúpte s rukami nad hlavou.

 

Rozkazovací spôsob – Pokyny

Môžeme ho použiť aj vtedy, keď niekomu dávame pokyny, napr. študentov v škole, v kurze, alebo keď lekár dáva pokyny pacientovi ohľadne jeho liečby. Tiež sa používa vtedy, keď sa nás niekto pýta na cestu a my ho navigujeme.

 

Rozkazovací spôsob Slovenský preklad
Open your book. Otvor si knihu.
Take two tablets every evening. Užívajte dve tablety každý večer.
Take a left and then a right. Choďže doľava a potom doprava.
Read the sentence out loud and repeat it once again. Prečítaj nahlas vetu a znova ju zopakuj.

Ako niekoho správne vyzvať

Môžeme použiť rozkazovací spôsob pri pozvaní/vyzvaní.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Come in and sit down. Make yourself at home. Poďte ďalej a sadnite si. Urobte si pohodlie.
Please, start without me. I’ll be there shortly. Prosím, začnite bezo mňa. Zachvíľu tam budem.
Have a piece of this cake. It’s delicious. Daj si kúsok tohto koláča. Je chutný.
Hey! Join us for the dinner. Ahoj! Pridaj sa na večeru.

 

Rozkazovací spôsob – Nápisy a oznámenia

Často sa s ním môžeme stretnúť aj na nápisoch a oznámeniach.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Push. Tlačiť.
Do not use. Nepoužívať.
Insert one euro. Vložte jedno euro.
Do not smoke. Nefajčiť.

Rozkazovací spôsob zákaz

 

Ako neformálne poradiť

Môžeme použiť rozkazovací spôsob, keď niekomu dávame priateľskú, neformálnu radu.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Speak to him. Tell him how you feel. Hovor s ním. Povedz mu ako sa cítiš.
Have a quiet word with her about it. Zmierte sa s ňou o tom.
Don’t go. Stay at home and rest up. Get some sleep and recover. Nechoď. Zostaň doma a oddýchni si. Dopraj si trocha spánku a zotav sa.
Eat the broth, it will warm you up. Jedz vývar, zahreje ťa.

 

Rozkazovací spôsob môžeme urobiť zdvorilejším, keď pridáme do. Stretneš sa s tým však zriedkavo (skôr v britskej angličtine).

 

Rozkazovací spôsob Slovenský preklad
Do be quiet. Buďte ticho.
Do come in. Poďte ďalej.
Do sit down. Sadnite si.
Do stand up. Postavte sa.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *