+421 907 744 331
Rozkazovací spôsob – The Imperative (stručný prehľad)
30. July 2019
Shall v angličtine – jeho význam a použitie (Stručný prehľad)
30. July 2019
Ukázať všetko

Will v angličtine nemusí byť len budúci čas (Stručný prehľad)

Will v angličtine

Will sa v angličtine používa nielen ako budúci čas, ale tiež ho môžeme použiť v prítomnosti na vyjadrenie ochoty, vôle a v niekoľkých ďalších prípadoch. Zisti, ako správne používať toto sloveso v angličtine.

will v angličtine

 

Will – prečo nie je vždy budúci čas

 

Staršie učebnice často popisujú will ako budúci čas, čo je mätúce.

 

Je dôležité si uvedomiť, že keď hovoríme o budúcnosti, nemôžeme vždy používať len will a že nie vždy, keď používame toto sloveso, hovoríme o budúcnosti.

 

V týchto prípadoch jednoznačne odkazujeme na budúcnosť.

 

Anglická veta Slovenský preklad
If I speak to her, I’ll tell her about it. Ak s ňou budem hovoriť, poviem jej o tom.
I’ll probably visit Sue when I go to Oxford. Zrejme navštívim Sue, keď pôjdem do Oxfordu.
Next birthday she’ll be 32. Or so she says. Bude mať 32 rokov. Alebo, aspoň tak hovorí.

V týchto príkladoch však will odkazuje na veci, ktoré sa dejú v súčasnosti.

 

Anglická veta Slovenský preklad
The car won’t start. To auto neštartuje.
If that’s the phone, I’ll get it. Ak to je telefón, vezmem ho.
Will you have another cup of coffee? Dáš si ďalšiu šálku kávy?

Čo to teda znamená?

 

Vyjadrenie ochoty a vôle

Keď odkazujeme na súčasnosť, väčšinou ide o vyjadrenie ochoty alebo vôle niečo vykonať.

 

Anglická veta Slovenský preklad
My baby won’t stop crying. I’ve tried everything and I’m really exhausted. Moje dieťa nie a nie prestať plakať. Už som vyskúšala všetko a som vyčerpaná.
I am the boss. You will do as I say. Ja som tu šéf. Urobíš, ako ti poviem.
I need quiet to write this but he will keep on talking to me. I wish he would leave me alone. Potrebujem ticho, aby som to napísal, no on na mňa neprestáva rozprávať. Kiežby ma nechal osamote.

 

Will – v požiadavkách, príkazoch, pozvánkach alebo ponukách

Týmto slovesom môžeme tiež vyjadriť požiadavky, príkazy, pozvánky alebo ponuky.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Will you give me a hand? Pomôžeš mi?
Will you please take a seat? Sadli by ste si prosím?
Will you have some cake? Dáte si nejaký koláč?
I’ll help you. Pomôžem vám.

 

Will – Sľuby a hrozby

Niekedy ním chceme vyjadriť sľuby alebo hrozby.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I’ll do it at once. Hneď to urobím.
I’ll phone him back immediately. Okamžite mu zavolám späť.
I won’t forget this. Na toto nezabudnem.

 

Vyjadrenie zvyku

Will používame na vyjadrenie zvyku.

 

Anglická veta Slovenský preklad
My car won’t go any faster than this. Moje auto nepôjde o nič rýchlejšie ako teraz.
A cat will always find a warm place to sleep. Mačka si vždy nájde útulné miesto na spanie.

 

Will – keď dedukujeme

Pri dedukcii logicky predpokladáme, že niekto niečo urobí alebo niečo sa stane, a to vtedy, keď sme si takmer istí.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I expect he’ll want us to get on with it. Očakávam, že bude chcieť, aby sme s tým pokračovali.
The phone’s ringing. That will be Mark. Zvoní telefón. To bude Mark.

 

Pozri si znovu všetky tieto príklady viet s will. Všetky sa týkajú prítomnosti alebo sú nadčasové.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *