+421 907 744 331
Wish v angličtine – ako sa používa (Stručný prehľad)
30. July 2019
Had better - mal by
Had better v angličtine – Radšej by si mal (Stručný prehľad)
30. July 2019
Ukázať všetko

Suppose v angličtine – Predpokladanie (Stručný prehľad)

Slovo „suppose“ v angličtine používame vo významoch „predpokladám“, „hádam“ a „zdá sa mi.“ Bežne sa nepoužíva v priebehovej forme. V tomto článku zistíš, ako používať „suppose“ v angličtine.

 

suppose predpokladanie v angličtine

Suppose – Predpokladanie

 

Často používame sloveso suppose vo význame predstavujem si alebo hádam. Tiež ho môžeme nájsť vo význame zdá sa mi, že…

 

Suppose Slovenský preklad
I suppose you’ll be meeting Danielle when you go to Paris? Predpokladám, že sa stretnete s Danielle keď pôjdete do Paríža?
I supposed you two knew each other? Zdalo sa mi, že vy dvaja ste sa poznali.

 

Pozor na „-ing“ formu

Všimni si, že toto sloveso sa bežne nepoužíva v priebehovej forme, len v základnom tvare. Nezvykneme hovoriť I am supposing.

 

Predpokladanie Slovenský preklad
Now I supposed we’d have to do something else. Teraz som predpokladal, že budeme musieť robiť niečo iné.
We’re waiting for John and I suppose he must be stuck in traffic. Čakáme na Jána a domnievam sa, že musí byť zaseknutý v premávke.
At this moment I suppose it doesn’t matter so much. V tejto chvíli sa mi zdá, že na tom veľmi nezáleží.

 

Suppose – Zápor

Všimni si, že pri významoch imagine not (nepredstavujem si) alebo guess not (hádam, že nie…) robíme zápor zo suppose a nie z iného slovesa.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I didn’t suppose you knew where Mary was? Neočakával som, že si vedel kde bola Mary?
I don’t suppose he’ll do anything. Nepredstavujem si, že urobí čokoľvek.
I don’t suppose you have a Nokia phone charger here? No, I haven’t. Nedpredpokladám, že tu máš nabíjačku na Nokia telefón? Nie, nemám.

 

Suppose – Použitie v krátkej odpovedi

Pri odpovedaní na otázku, kde v odpovedi použijeme suppose, môžeme pridať so, aby sme sa vyhli opakovaniu myšlienky, ktorá už bola vyjadrená.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Is Susan coming to this meeting?  Príde Susan na to stretnutie?
I suppose so. Myslím, že áno.

 

Vyjadrenie všeobecného názoru

Supposed to be (vraj je) môže byť použité vo význame it is said/believed (hovorí sa/ľudia veria, že…).

 

Anglická veta Slovenský preklad
The new James Bond movie is supposed to be excellent. Nový film Jamesa Bonda je vraj vynikajúci.
He is supposed to have been rude to Mark but I don’t believe it. Vraj je drzý voči Markovi, ale ja tomu neverím.
It is supposed to be the best restaurant in town. Hovorí sa, že je to najlepšia reštaurácia v meste.

 

Suppose – Dohody, zámery a očakávania

Supposed to be možno použiť tiež vtedy, keď hovoríme o tom, čo je dohodnuté, zamýšľané alebo očakávané. Podobne ako pri should.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I’m supposed to get to work by 8. Mala by som sa dostať do práce do 8 hodiny.
John is supposed to turn off all the lights when he leaves. Keď Ján odíde, mal by zhasnúť všetky svetlá.
I’m supposed to pay my rent on the first of the month. Mám platiť nájom prvý deň v mesiaci.
It’s not supposed to be here. Nemalo by to tu byť.

 

Často existujú náznaky, že to, čo sa má stať (supposed to happen), sa v skutočnosti nedeje.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I’m supposed to be there before 8 but I’m often late. Mala som tam byť pred 8, ale často meškám.
You were supposed to phone me. Mal si mi zavolať.
I’m supposed to be getting on a plane to Tokyo at this very minute. Každú chvíľu by som mal nastúpiť do lietadla smerujúceho do Tokia.

 

Not supposed to často naznačuje, že niečo nie je povolené alebo je zakázané.

 

Anglická veta Slovenský preklad
You’re not supposed to smoke in here. Nemal by si tu fajčiť.
I’m not supposed to tell you. Nemal by som ti to hovoriť.
We’re not supposed to use the Internet for personal reasons at work. V práci by sme nemali používať internet z osobných dôvodov.

 

Suppose – Vyjadrenie alternatívnych riešení

Toto anglické slovo sa tiež dá použiť ako spojka, vo význame what if (čo ak). Všimni si, že sloveso, ktoré nasleduje, je niekedy (ale nie vždy) viac posunuté do minulého času.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Suppose we take the earlier train to Munich? Čo ak zoberieme skorší vlak do Mníchova?
 It would give us more time there. Mali by sme tam viac času.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Suppose we took the plane instead?  Čo ak by sme si vzali namiesto toho lietadlo?
That would give us even more time. Mali by sme ešte viac času.

 

Anglická veta Slovenský preklad
There is nobody in reception to let our visitors in.  Na recepcii nie je nikto, kto by mohol pustiť našich návštevníkov dnu.
Suppose I sit there until somebody comes? Čo ak si tam sadnem kým niekto príde?

 

Anglická veta Slovenský preklad
I’m going to ask him for a pay increase.  Požiadam ho o zvýšenie platu.
Suppose he said „no“? What would you do? Čo ak by povedal „nie“? Čo by si robil?

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *