+421 949 545 308

Slovo „suppose“ v angličtine používame vo významoch „predpokladám“, „hádam“ a „zdá sa mi.“ Bežne sa nepoužíva v priebehovej forme. V tomto článku zistíš, ako používať „suppose“ v angličtine.

 

suppose predpokladanie v angličtine

Suppose – Predpokladanie

 

Často používame sloveso suppose vo význame predstavujem si alebo hádam. Tiež ho môžeme nájsť vo význame zdá sa mi, že…

 

I suppose you’ll be meeting Danielle when you go to Paris?

When you weren’t there, I supposed you must have been held up.

I supposed you two knew each other?

 

Pozor na „-ing“ formu

Všimni si, že toto sloveso sa bežne nepoužíva v priebehovej forme, len v základnom tvare. Nezvykneme hovoriť I am supposing.

 

Now I supposed we’d have to do something else.

We’re waiting for John and I suppose he must be stuck in traffic.

At this moment I suppose it doesn’t matter so much.

 

Suppose – Zápor

Všimni si, že pri významoch imagine not (nepredstavujem si) alebo guess not (hádam, že nie…) robíme zápor zo suppose a nie z iného slovesa.

 

I didn’t suppose you knew where Mary was?

I don’t suppose he’ll do anything.

I don’t suppose you have a Nokia phone charger here? No, I haven’t.

 

Suppose – Použitie v krátkej odpovedi

Pri odpovedaní na otázku, kde v odpovedi použijeme suppose, môžeme pridať so, aby sme sa vyhli opakovaniu myšlienky, ktorá už bola vyjadrená.

 

Is Susan coming to this meeting? ~ I suppose so.

 

Vyjadrenie všeobecného názoru

Supposed to be (vraj je) môže byť použité vo význame it is said/believed (hovorí sa/ľudia veria, že…).

 

The new James Bond movie is supposed to be excellent.

He is supposed to have been rude to Mark but I don’t believe it.

It is supposed to be the best restaurant in town.

 

Suppose – Dohody, zámery a očakávania

Supposed to be možno použiť tiež vtedy, keď hovoríme o tom, čo je dohodnuté, zamýšľané alebo očakávané. Podobne ako pri should.

 

I’m supposed to get to work by 8.

John is supposed to turn off all the lights when he leaves.

I’m supposed to pay my rent on the first of the month.

It’s not supposed to be here.

 

Často existujú náznaky, že to, čo sa má stať (supposed to happen), sa v skutočnosti nedeje.

 

I’m supposed to be there before 8 but I’m often late.

You were supposed to phone me.

I’m supposed to be getting on a plane to Tokyo at this very minute.

 

Not supposed to často naznačuje, že niečo nie je povolené alebo je zakázané.

 

You’re not supposed to smoke in here.

I’m not supposed to tell you.

We’re not supposed to use the Internet for personal reasons at work.

 

Suppose – Vyjadrenie alternatívnych riešení

Toto anglické slovo sa tiež dá použiť ako spojka, vo význame what if (čo ak). Všimni si, že sloveso, ktoré nasleduje, je niekedy (ale nie vždy) viac posunuté do minulého času.

 

Suppose we take the earlier train to Munich? It would give us more time there.

Suppose we took the plane instead? That would give us even more time.

There is nobody in reception to let our visitors in. Suppose I sit there until somebody comes?

I’m going to ask him for a pay increase. ~ Suppose he said „no“? What would you do?

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *