+421 907 744 331
Shall v angličtine – jeho význam a použitie (Stručný prehľad)
30. July 2019
Suppose v angličtine – Predpokladanie (Stručný prehľad)
30. July 2019
Ukázať všetko

Wish v angličtine – ako sa používa (Stručný prehľad)

Máš problém s používaním slovesa „wish“ v angličtine?

Začínaš s angličtinou a potrebuješ podrobnejšie vysvetlenie toho, ako sa nielen „wish“, ale aj „If only“ a „hope“ používajú a ako sa ich naučiť?

V tom prípade si na tom správnom mieste.

V tomto článku nájdeš všetky informácie, ktoré potrebuješ o želacích vetách vedieť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Želacie vety (Wish clauses)

 

Čo sú to želacie vety v angličtine?

Želacie vety sú vedľajšie vety, ktoré uvádzaš s použitím väzieb „I wish“, „If only“ alebo „I hope“.

„Vyjadrujeme nimi hypotetické situácie, ktoré si hovoriaci predstavuje a následne želá.“

Tieto želacie vety si môžeš do slovenčiny preložiť ako: „prial/želal by som si“ alebo „kiežby/keby som mal“.

 

Väzby „I wish“ a „If only“ sú bez zjavnejšieho rozdielu vo význame, avšak „I wish“ je častejšie používané a „If only“ je silnejšie a empatickejšie.

Väzba „I hope“ sa všeobecne používa pre budúcnosť.

 

Poďme sa najskôr pozrieť na používanie väzieb „I wish“ a „If only“ v angličtine.

wish v angličtine

 

2. Použitie „wish“ a „If only“

V angličtine sloveso „wish“ používame na vyjadrenie „želania“.

Väzba „If only“ znamená to isté ako „podmet + wish“, ale významovo je o čosi ráznejšie.

Ráznejšie znamená to, že si to viac želáš.

 

Na toto si daj pozor: Po väzbách „I wish“ a „If only“ nikdy nenasleduje budúci čas.

 

Príklady:

IF ONLY WISH Vysvetlenie
If only I was/were smaller.

(Keby som bol nižší.)

I wish I was/were smaller.

(Kiežby som bol nižší.)

Som vysoký a želal by som si byť nižší.
If only the weather was better.

(Keby to počasie bolo lepšie.)

I wish the weather was better.

(Kiežby to počasie bolo lepšie.)

Vonku je škaredé počasie a želal by som si, aby bolo počasie lepšie.
If only she hadn´t done it.

(Keby to neurobila.)

I wish she hadn´t done it.

(Kiežby to neurobila.)

Urobila to, ale prial by som si, aby to neurobila.

 

Slovesom „wish“ vyjadríš svoje sny, nádeje, túžby, svoju nespokojnosť a keď niečo ľutuješ.

Taktiež ho použiješ, ak hovoríš o niečom, čo by si chcel mať v súčasnosti alebo v budúcnosti inak.

Použiť ho môžeš aj na vyjadrenie vecí, ktoré sú nemožné alebo veľmi nepravdepodobné.

Nevyjadruješ nimi teda skutočné, ale hypotetické situácie, ktoré si predstavuješ a želáš, aby sa odohrali.

 

Príklad: I wish you were here. (Želám si, aby si tu bol.) – ale nie si tu

I wish she was/were here. (Želám si, aby tu bola.) – ale nie si tu

I wish I was/were there. (Želám si, aby som tam bola.) – ale nie som tam

 

Za väzbu „I wish“ môžeš, ale nemusíš pridať spojku „that“.

Nejde o žiadnu chybu, ak to nepoužiješ, pretože význam ostáva rovnaký.

 

Príklad:

I wish I could speak Spanish. (Prajem si, aby som mohol hovoriť španielsky.)

I wish that I could speak Spanish. (Prajem si, aby som mohol hovoriť španielsky.)

 

2.1 Prítomnosť a budúcnosť (wish + past simple / wish + past continuous)

 

„Wish“ + past simple v angličtine použiješ na to, aby si vyjadril prítomné a budúce želania.

Prítomnými želaniami vyjadruješ, že ti je niečo ľúto, že ťa niečo mrzí, alebo že niečo je/ nie je.

Vo vetách síce používaš jednoduchý minulý čas, ale význam želania je prítomný (alebo budúci).

Hovoríš teda o situáciách v prítomnosti, ktoré by si si prial zmeniť.

 

Príklady:

Situácia / Realita Prianie Vysvetlenie
I don´t have a girlfriend. (Nemám priateľku.) wish I had a girlfriend. (Prial by som si mať priateľku.) Nemám priateľku, ale prial by som si mať priateľku.
I am tall. (Som vysoký.) wish I was/were smaller. (Prial by som si byť nižší.) Som vysoký a prial by som si byť nižší.
I don´t have a bicycle. (Nemám bicykel.) wish I had a bicykle. (Prial by som si mať bicykel.) Nemám bicykel, ale prial by som si mať bicykel.
I live in a small house.

(Bývam v malom dome.)

wish I had a big house.

(Prial by som si mať veľký dom.)

Bývam v malom dome a prial by som si mať veľký dom.
I am old. (Som starý.) wish I was/were younger. (Kiežby som bol mladší.) Som starý a prial by som si byť mladší.
I am in the office. (Som v kancelárii.) wish I was/were on the beach. (Kiežby som bol na pláži.) Som v kancelárii a prial by som si byť na pláži.

želacie vety v angličtine

Ako som už vyššie spomenul, želacie vety si môžeš do slovenčiny preložiť ako: „prial/želal by som si“ alebo „kiežby/keby som mal“.

Spomenuté významy sú rovnaké.

 

Bežne pri slovese „byť“ – „to be“ použiješ v minulom čase tvar „were“ pre všetky osoby (you were, they were, we were) okrem prvej a tretej osoby jednotného čísla, kde používaš „was“ (I was, he/she/it was).

Zaujímavosťou je, že v britskej angličtine používajú po slovese „wish“ v prvej a v tretej osobe jednotného čísla tvar was.

Príklad:

I wish she was here. (Prial by som si, aby bola tu.)

I wish I was taller. (Prial by som si byť vyšší.)

 

Rodení Američania by tento tvar mohli považovať za nesprávny.

Bežne sa totižto používa „americký tvar“:

I wish she were here. (Prial by som si, aby bola tu.)

I wish I were taller. (Prial by som si byť vyšší.)

 

V tomto článku ti však uvádzam oba tvary (aj britský aj americký).

Keďže sa v reálnom živote budeš pravdepodobne stretávať s oboma tvarmi, tak je dobré, aby si o nich vedel.

Odporúčam ti však používať americký tvar, kde pri prvej a tretej osobe jednotného čísla budeš po slovese „wish“ pridávať „were“ (I wish I were.., she wishes she were.., he wishes he were.., I wish it were..).

 

Medzi britskou a americkou angličtinou existuje veľké množstvo rozdielov.

Ak sa chceš o tom dozvedieť viac, určite si prečítaj môj článok, ktorý nájdeš tu.

 

„Wish“ + past continuous použiješ na vyjadrenie toho, že chceš robiť iné kroky v prítomnosti (alebo v budúcnosti).

Toto použite je v podstate totožné s vetami s past simle a ide len o to, ktorý z časov sa ti z gramtického hľadiska do vety lepsie hodí.

 

Príklady:

Situácia / Realita Prianie
It is raining. (Prší.) I wish it wasn´t raining. (Kiežby nepršalo.)
I am working. (Pracujem.) I wish I was/were lying on the beach. (Kiežby som ležala na pláži.)
He can´t go to the cinema.

(Nemôže ísť do kina.)

I wish he was/were going to the cinema with me.

(Priala by som si, aby so mnou išiel do kina.)

2.2 Minulosť (wish + past perfect)

 

„Wish“ + past perfetct používaš v prípadoch, kedy hovoríš o veciach, ktoré sa už v minulosti stali, ale želáš si, aby sa stali inak.

Tieto situácie sa stali v minulosti a už nie je možné, aby si ich zmenil, a preto vedľajšia veta želacia vyjadruje ľútosť.

 

Príklady:

Situácia / Realita Prianie
I ate a lot. (Veľa som zjedol). I wish I hadn’t eaten so much. (Kiežby som toľko nezjedol.)
I spent a lot of money.

(Minul som veľa peňazí.)

I wish I hadn’t spent so much money last month.

(Kiežby som minulý mesiac neminul toľko peňazí.)

I didn‘t bring my camera.

(Nepriniesol som si fotoaparát.)

I wish I had brought my camera.

(Prial by som si, aby som si priniesol fotoaparát.)

I feel sick.

(Je mi zle.)

I wish I hadn´t eaten all that chocolate.

(Kiežby som nezjedol všetku čokoládu.)

 

2.3 Wish + would / could / could have

 

„Wish“ + would používaš, keď hovoríš o niečom v súčasnosti, čo by si chcel zmeniť – zvyčajne niečo, čo je nepríjemné.

Vyjadruješ teda nespokojnosť so súčasnou situáciou.

 

Príklad:

It is raining and I want to go outside. (Prší a ja chcem ísť von.)

wish it would stop raining. (Prial by som si, aby prestalo pršať.) – a mohol som ísť von

 

„Wish“ + would použiješ rovnako pri vyjadrení nespokojnosti s niekoho konaním / správaním.

Napríklad, keď niekto robí (alebo nerobí) niečo, čo sa ti nepáči a chceš, aby sa to zmenilo.

 

Príklady:

My neighbours are not quiet and I don´t like the noise. (Susedia nie sú ticho a ja nemám rada hluk.)

wish the neighbours would be quiet! (Kiežby boli susedia ticho!)

 

My husband is smoking at the moment and it is annoying me. (Môj manžel práve fajčí a je mi to nepríjemné.)

wish my husband would stop smoking. (Kiežby môj manžel prestal fajčiť.)

 

You are lying to me. (Klameš mi.)

wish you wouldn´t lie to me. (Kiežby si mi neklamal.)

 

WISH a WOULD musia mať rozdielne podmety, aby bola veta správna.

Tieto príklady sú nesprávne:

I wish would…

She wishes she would…

We wish we would…

Takže, aj keď hovoríš o sebe, tak v tomto prípade „wish“ s „would“ nepoužiješ, pretože ak sa ti niečo na sebe nepáči, tak môžeš svoje správanie zmeniť.

Príklad:

NESPRÁVNE SPRÁVNE
I wish that I would work harder.

(Prial by som si, aby som viac pracoval.)

I wish I was/were working harder.

(Prial by som si, aby som viac pracoval.)

I wish I would stop smoking.

(Kiežby som dokázal prestať fajčiť.)

I wish I could stop smoking.

(Kiežby som dokázal prestať fajčiť.)

 

„Wish“ + could použiješ, ak hovoríš o schopnostiach, ktoré nemáš, ale chcel by si mať.

Túto štruktúru môžeš použiť aj vtedy, keď hovoríš o činnostiach, na ktoré máš / nemáš v prítomnosti povolenie.

 

Príklady:

Situácia / Realita Prianie
I can´t swim. (Neviem plávať.) I wish I could swim. (Keby som tak vedel plávať.)
I won´t be here tomorrow.

(Zajtra tu nebudem.)

I wish I could be here tomorrow.

(Keby som tu tak zajtra mohol byť.)

I don´t like my job.

(Nemám rád svoju prácu.)

I wish I could get a better job.

(Kiežby som získal lepšiu prácu.)

I can´t see you tomorrow.

(Nemôžem ťa zajtra vidieť.)

I wish I could see you tomorrow.

(Kiežby som ťa mohol zajtra vidieť.)

 

„Wish“ + could have použiješ pre minulé želania.

Pomocou nich vyjadruješ ľútosť nad niečím, čo si nemohol urobiť.

 

Príklad:

I wish I could have been there. (Kiežby som tam mohol byť.) – ale nebol som tam

 

2.4 Wish + infinitive / wish + object + infinitive

(priať/želať + neurčitok) / (priať/želať + predmet + neurčitok)

 

Wish + infinitive a wish + object + infinitive používaš vo význame WANT (chcieť).

 

Ide však o veľmi formálne štruktúry a použiješ ich hlavne vo formálnej komunikácii.

 

„Wish“ + infinitive (priať/želať + neurčitok)

Príklady:

I wish to speak to the president, please. (Želám si hovoriť s prezidentom prosím.)

wish to go home. (Prial by som si ísť domov.)

wish to visit you in the summer, if possible. (Prial by som si ťa v lete navštíviť, ak je to možné.)

I didn´t wish my family to know about Andrej, so I told them nothing. (Nepriala som si, aby moji rodičia vedeli o Andrejovi, tak som im nič nepovedala.)

They wish to have a table near the window. (Želajú si mať stôl pri okne.)

 

„Wish“ + object + infinitive (priať/želať + predmet + neurčitok)

Príklady:

wish these people to leave. (Želám si, aby títo ľudia odišli.)

I wish to learn the truth about what happened. (Prial by som si dozvedieť sa pravdu o tom, čo sa stalo.)

wish to speak to your manager. (Prial by som si hovoriť s tvojím manažérom.)

 

2.5 Wish + somebody + something (želať/priať + niekto/niekomu + niečo)

 

Sloveso „wish“ v angličtine často používaš aj na vyjadrenie dobrých prianí a dúfaš, že sa ľuďom stanú dobré veci.

Príklady:

We wish you all the best. (Prajeme ti všetko najlepšie.)

wished him a happy birthday. (Priala som mu všetko najlepšie k narodeninám.)

We wish you a long and happy life together. (Prajeme Vám spolu dlhý a šťastný život.)

I´ve got my driving test today. Wish me luck! (Dnes mám test na vodičák. Drž mi palce!)

We wish you good luck in your new job. (Prajeme ti veľa šťastia v novej práci.)

 

3. Wish vs hope (želanie vs nádej)

 

Už si niekedy povedal (alebo počul) niečo také ako: „I wish I pass my exam?“ (Prial by som si, aby som spravil skúšku.)

Znie to dobre, však?

V skutočnosti je však správna veta je: „I hope I pass my exam.“

 

V angličtine existuje veľa slovies, ktoré majú veľmi podobný význam, čo ľudí učiacich sa angličtinu často zmýli.

Takéto nesprávne vety vznikajú aj vtedy, keď si ľudia prekladajú vety doslovne zo slovenčiny.

 

Týka sa to aj rozdielu medzi „wish“ a „hope“.

V niektorých kontextoch môžu byť „wish“ a „hope“ vzájomne zameniteľné.

Anglicky hovoriaci ľudia budú však vo väčšine prípadov rozumieť, čo sa snažíš povedať, ale ak slová použiješ správne, tak budeš hovoriť spisovnejšie.

 

WISH znamená výsledok, ktorý je nepravdepodobný / nemožný, že sa splní (s výnimkou použitia wish vo význame want)

HOPE zvyčajne vyjadruje túžbu do budúcnosti, ktorá je možná / reálna (napr. aby bolo zajtra pekné počasie).

 

V slovenčine prekladáš „hope“ ako „dúfam“, „verím“, „mám nádej, že…“.

Príklady:

hope you pass the test. (Dúfam, že spravíš test.) – možné

wish I could teleport. (Prial by som si, aby som sa mohol teleportovať.) – nemožné

hope I get to school on time. (Dúfam, že prídem do školy načas.) – možné

wish I was on the beach. (Prial by som si byť na pláži.) – dnes nemožné

 

Na vyjadrenie toho, že chceš, aby sa v budúcnosti (alebo v minulosti) niečo stalo, použiješ „hope“ namiesto „wish“.

 

Ďalšie príklady:

hope it´s sunny next weekend. (Mám nádej, že budúci víkend bude slnečno.)

hope they didn´t miss the flight. (Dúfam, že nezmeškali let.)

hope that you will get the job. (Dúfam, že dostaneš prácu.)

hope that it will be a good movie. (Verím, že to bude dobrý film.)

hope we can still be friends. (Dúfam, že budeme naďalej priatelia.)

hope this is the last mistake. (Dúfam, že toto je posledná chyba.)

hope she got home safely. (Dúfam, že dorazila bezpečne domov.)

We hope it stops raining soon. (Dúfame, že čoskoro prestane pršať.)

hope she will marry me. (Verím, že si ma zoberie.)

hope I can improve my English. (Mám nádej, že dokážem zlepšiť svoju angličtinu.)

 

 

Ako sa naučiť ostatné časti anglickej gramatiky?

Aby si vedel anglickú gramatiku použiť v praxi, je potrebné ju správne pochopiť.

To ale býva v praxi problém, pretože

  1. gramatika väčšinu študentov nebaví
  2. abstraktná gramatika sa učí bez toho, aby mal študent dostatočný konkrétny základ, dostatočnú skúsenosť s jazykom

Na tieto problémy však existuje riešenie.

Pozri si toto video, v ktorom hovorím, ako sa naučiť anglicky gramaticky správne, ako to urobiť vďaka technikám efektívneho učenia a ako vďaka nim zároveň skrátiť učenie angličtiny, aby si anglicky vedel skôr.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *