+421 907 744 331
Should have – Mal si v angličtine (Stručný prehľad)
30. July 2019
Will have done (predbudúci čas) vs Will be doing (budúci priebehový čas)
30. July 2019
Ukázať všetko

Could have v angličtine – Mohol si to urobiť (Stručný prehľad)

Could have používame, keď hovoríme o tom, že niekto bol schopný niečo urobiť a neurobil to. Často ide o vyjadrenie kritiky voči niekomu inému, no má aj ďalšie využitia. V tomto článku sa dozvieš, kedy sa v angličtine používa väzba „could.have“.

 


Could have v angličtine

 

Could have – Mohol, ale neurobil

 

Toto anglické slovné spojenie môžeme použiť, keď hovoríme o tom, že niekto bol schopný niečo urobiť, ale neurobil to.

Could have Slovenský preklad
I could have gone to Oxford University but I preferred Harvard. Mohla som ísť na Oxfordskú univerzitu, ale uprednostnila som Harvard.
She could have married him but she didn’t want to. Mohla sa za neho vydať, ale nechcela to.

 

Často ide o vyjadrenie kritiky.

 

Could have Slovenský preklad
You could have phoned me to let me know. Mohli ste mi zavolať, aby ste mi dali vedieť.
They could have helped me instead of just sitting there. Mohli mi pomôcť namiesto toho, aby tam len tak sedeli.
I could have done more to help you. I’m sorry. Mohol som urobiť viac, aby som ti pomohol. Prepáč.

 

Could.have – Keď som niečo nemohol urobiť

 

Môžeme použiť couldn’t have, keď hovoríme o niečom, čo sme neboli schopní urobiť.

 

Couldn’t have Slovenský preklad
I couldn’t have managed without you. Bez teba by som to nedokázal.
I couldn’t have got the job. He was always going to appoint his nephew. Nedokázal som získať tú prácu. Vždy mal v úmysle vymenovať svojho synovca.
I couldn’t have enjoyed myself more. Thank you for a lovely day. Nemohla som sa baviť viac. Ďakujem ti za krásny deň.

 

Čo sa mohlo stať… ale nestalo sa

 

Môžeme použiť could have, keď uvažujeme o tom, čo sa stalo. (V týchto situáciách môžeme použiť aj may have alebo might have.)

 

Anglická veta Slovenský preklad
She could have taken the earlier train. Mohla si zobrať skorší vlak.
Simon could have told her. Simon jej to mohol povedať.
They could have overheard what we said. Mohli počuť, čo sme povedali.

 

Môžeme použiť could have, keď uvažujeme o tom, čo sa nestalo.

 

Could have Slovenský preklad
You could have broken your neck, jumping out the window like that. Mohol si si zlomiť krk, keby si tak z okna vyskočil.
He could have hurt somebody, throwing a bottle out of the window like that. Mohol niekomu ublížiť, keby vyhodil fľašu von z okna.
I could have done well in my exam if I’d worked harder. Mohlo sa mi dariť na skúške, ak by som pracoval tvrdšie.

 

Can have – Otázky a záporné vety

 

Môžeme použiť can have, keď uvažujeme o tom, čo sa stalo, avšak iba v otázkach a záporných vetách a v kombinácii so slovami ako hardly, never a only.

 

Anglická veta Slovenský preklad
Can she have forgotten about our meeting? Mohla zabudnúť na naše stretnutie?
He can’t have seen us. Nemohol nás vidieť.
They can hardly have thought that I was not interested in the job. Sotva si mohli myslieť, že ma práca nezaujala.

 

 

Čo by bolo, keby…

 

Môžeme tiež použiť could.have, keď hovoríme o možných súčasných situáciách, ktoré sa nestali.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I could have been earning a lot as an accountant but the work was just too boring. Mohla by som zarábať veľa ako účtovníčka, ale práca bola príliš nudná.
He could have been Prime Minister now but he got involved in a big financial scandal. Mohol by byť teraz predsedom vlády, ale zapojil sa do veľkého finančného škandálu.
They could have been the market leaders now if they had taken his advice. Mohli by byť teraz lídrami na trhu, ak by si vzali jeho radu.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *