+421 949 545 308

Could have používame, keď hovoríme o tom, že niekto bol schopný niečo urobiť a neurobil to. Často ide o vyjadrenie kritiky voči niekomu inému, no má aj ďalšie využitia. V tomto článku sa dozvieš, kedy sa v angličtine používa väzba „could.have“.

 


Could have v angličtine

 

Could have – Mohol, ale neurobil

 

Toto anglické slovné spojenie môžeme použiť, keď hovoríme o tom, že niekto bol schopný niečo urobiť, ale neurobil to.

I could.have gone to Oxford University but I preferred Harvard.

She could.have married him but she didn’t want to.

 

Často ide o vyjadrenie kritiky.

 

You could.have phoned me to let me know.

They could.have helped me instead of just sitting there.

I could have done more to help you. I’m sorry.

 

Could.have – Keď som niečo nemohol urobiť

 

Môžeme použiť couldn’t have, keď hovoríme o niečom, čo sme neboli schopní urobiť.

 

I couldn’t have managed without you.

I couldn’t have got the job. He was always going to appoint his nephew.

I couldn’t have enjoyed myself more. Thank you for a lovely day.

 

Čo sa mohlo stať… ale nestalo sa

 

Môžeme použiť could have, keď uvažujeme o tom, čo sa stalo. (V týchto situáciách môžeme použiť aj may have alebo might have.)

 

She could have taken the earlier train.

Simon could.have told her.

They could.have overheard what we said.

 

Môžeme použiť could have, keď uvažujeme o tom, čo sa nestalo.

 

You could have broken your neck, jumping out the window like that.

He could.have hurt somebody, throwing a bottle out of the window like that.

I could.have done well in my exam if I’d worked harder.

 

Can have – Otázky a záporné vety

 

Môžeme použiť can have, keď uvažujeme o tom, čo sa stalo, avšak iba v otázkach a záporných vetách a v kombinácii so slovami ako hardly, never a only.

 

Can she have forgotten about our meeting?

He can’t have seen us.

They can hardly have thought that I was not interested in the job.

 

 

Čo by bolo, keby…

 

Môžeme tiež použiť could.have, keď hovoríme o možných súčasných situáciách, ktoré sa nestali.

 

I could have been earning a lot as an accountant but the work was just too boring.

He could.have been Prime Minister now but he got involved in a big financial scandal.

They could.have been the market leaders now if they had taken his advice.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *