+421 907 744 331
Will v angličtine
Will v angličtine nemusí byť len budúci čas (Stručný prehľad)
30. July 2019
Wish v angličtine – ako sa používa (Stručný prehľad)
30. July 2019
Ukázať všetko

Shall v angličtine – jeho význam a použitie (Stručný prehľad)

Shall sa nezvykne veľmi často používať v modernej angličtine, predovšetkým v americkej angličtine. V britskej angličtine sa niekedy používa na vyjadrenie ponuky alebo návrhu a pri prosbe o radu.

Pozri si príklady použitia modálneho slovesa shall.

shall v angličtine gandalf

 

Shall – ponuka, návrh alebo prosba

Používa sa na vyjadrenie ponuky alebo návrhu a pri prosbe o radu.

Anglická veta Slovenský preklad
What time shall we meet? O akom čase sa máme stretnúť?
Shall we vote on it now? Ideme o tom hlasovať teraz?
What dress shall I wear? Aké si mám dať šaty?
Shall I open the window? Mám otvoriť okno?
Shall we go for lunch. Ideme na obed.
You shall go to the ball. Mali by ste ísť na bál.
Where shall we go today? Kam ideme dnes?
You shall receive proper salary for your work. Za svoju prácu by si mal dostávať poriadnu výplatu.

 

To je všetko, čo naozaj potrebuješ vedieť o shall v modernej angličtine. Čítaj ďalej iba v prípade, že sa chceš dozvedieť viac o tom, ako niektorí starší ľudia ešte stále používajú slovo shall.

 

Shall – historické a knižné použitie

Kedysi, v staršej gramatike, sa slovo shall používalo ako alternatíva k will s I a we.

Anglická veta Slovenský preklad
„Tomorrow we shall have to deal with Kutuzov!“ said Napoleon. „Zajtra sa budeme musieť vysporiadať s Kutuzovom!“ povedal Napoleon.
You shall be the Official Wizard of my kingdom, and be treated with every respect and consideration. Budete úradným čarodejníkom môjho kráľovstva a bude sa s vami zaobchádzať so všetkou úctou a rešpektom.
We shall never surrender. Nikdy sa nevzdáme.

 

Shall – ako sa používa dnes

V súčasnej dobe sa bežne používa will. Ak použijeme shall, ide o osobnejšiu, subjektívnu budúcnosť.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I shall go to see the boss and I shall ask him to explain this decision. Idem za šéfom a požiadam ho o vysvetlenie tohto rozhodnutia.
I do hope I shall see her sometime… Dúfam, že ju niekedy uvidím.
I know I shall not fail. Viem, že nesklamem.
I shall die, waiting a year: it’s impossible, it’s awful! Mám zomrieť, čakám rok: je to nemožné, je to hrozné!
But this shall be our last separation. Ale toto bude naše posledné odlúčenie.
We shall miss you very, very much. Budete nám veľmi, veľmi chýbať.

 

Všimni si, že záporom od shall môže byť shall not alebo shan’t – hoci táto druhá forma je momentálne v americkej angličtine veľmi zriedkavá.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I don’t like these people and I shall not go to their party. Nemám rada týchto ľudí a nebudem chodiť na ich párty.
I shan’t object if you go without me. Nebudem mať námietky, ak pôjdeš bezo mňa.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *