+421 907 744 331
Angličtina pre deti
8. September 2019
Predbudúci čas priebehový
Future perfect continuous – Predbudúci čas priebehový v angličtine
25. September 2019
Ukázať všetko

Future Perfect – Predbudúci čas v angličtine

Predbudúci čas

Future perfect (predbudúci čas v angličtine) používame na popis činností, ktoré budú dokončené medzi prítomným okamihom a istým bodom v budúcnosti.

Tento slovesný čas sa nepoužíva často, avšak hodí sa ti ho poznať, ak chceš rozprávať po anglicky plynulo, alebo potrebuješ pokročilú angličtinu.

V tomto článku sa dozvieš, ako správne používať predbudúci čas v angličtine.

 

Angličtina časy: Future Perfect - Predbudúci čas

 

Predbudúci čas – Použitie

Future perfect používame, keď chceme povedať, že v nejakom okamihu v budúcnosti bude už niečo hotové, dokončené alebo vykonané.

Future perfect predbuduci cas pouzitie

Tento čas môžeme používať dvoma spôsobmi. Môžeme použiť pomocné sloveso „will“, alebo formu „be going to“.

 

Podmet + will have + minulé príčastie

 

Future perfect
Slovenský preklad
I will have finished all my work by 5 pm tonight.
Do 5 večer budem mať dokončenú všetku prácu.
She will have seen all of his movies after she watches this one.
Po tom, čo si pozrie tento film, už bude mať pozreté od neho všetky.
They will have saved enough money to buy a house by next year.
Do budúceho roka budú mať našetrených dosť peňazí na kúpu domu.

 

Použi „will not have“ na vytvorenie zápornej vety.

 

Future perfect
Predbudúci čas
I will not have finished all of my work by 5 pm tonight.
Do 5 večer nebudem mať hotovú všetku prácu.

 

Podmet + sloveso to be + going to have + minulé príčastie

 

Future perfect
Slovenský preklad
I am going to have finished all of my work by 5 pm tonight.
Do 5 večer budem mať dokončenú všetku prácu.
She is going have seen all of his movies after she watches this one.
Po tom, čo si pozrie tento film, už bude mať pozreté od neho všetky.
They are going to have saved enough money to buy a house by next year.
Do budúceho roka budú mať našetrených dosť peňazí na kúpu domu.

 

Aby si vytvoril zápornú vetu, použi „sloveso to be + not + going to have.“

 

Future perfect
Predbudúci čas
They are not going to have saved enough money to buy a house by next year.
Do konca roka nebudú mať našetrených dosť peňazí na kúpu domu.

 

Dva hlavné spôsoby, ako využívame future perfect

Future perfect používame na vyjadrenie, že sa niečo stane pred ďalšou činnosťou alebo udalosťou v budúcnosti.

Používame ho tiež na vyjadrenie toho, že sa niečo stane skôr, ako v špecifickom čase v budúcnosti.

Tieto vety zvyčajne obsahujú slová „by + (čas)“, „before“ (pred) alebo „when“ (keď).

 

Future perfect
Slovenský preklad
I will have finished everything by Monday.
Do pondelku budem mať všetko dokončené.
We will have arrived by 11 am tomorrow.
Zajtra prídeme do 11 ráno.
He is going to have used all of the materials by early next week.
Začiatkom týždňa už bude mať využitý všetok materiál.
I will have finished all of my work before you arrive.
Kým prídeš, budem mať všetku prácu dokončenú.
They will have prepared all of the food when you arrive.
Keď prídete, budú mať nachystané všetko jedlo.

 

Future perfect môžeme tiež použiť, aby sme ukázali, že niečo bude pokračovať až do inej doby v budúcnosti, alebo do začatia inej činnosti v budúcnosti.

 

Future perfect
Predbudúci čas
I will have been in America for 6 months by the time I leave.
V čase odchodu budem v Amerike 6 mesiacov.
He is going to have worked here for 13 years by the end of this month.
Koncom tohto mesiaca tu bude pracovať už 13 rokov.

 

Pamätaj si, že tento čas nepoužívame po vyjadreniach času ako when, before, after, unless atď.

 

Nesprávna veta
Slovenský preklad
I will go when I will have finished my work.
Pôjdem, keď budem mať dokončenú prácu.

 

V týchto prípadoch použijeme predprítomný čas (present perfect) alebo zmeníme poradie vo vete a na začiatok vety umiestnime predbudúci čas.

 

Future perfect
Slovenský preklad
I will go when I have finished my work.
Pôjdem, keď budem mať dokončenú prácu.
I will have finished my work when I go.
Budem mať dokončenú prácu, keď pôjdem.
I will have finished my work by the time I go.
Budem mať dokončenú prácu v čase, keď pôjdem.

 

Vyjadrenie času môžeme umiestniť na začiatok vety.

 

Future perfect
Slovenský preklad
By next month, we will have finished everything.
Do budúceho mesiaca budeme mať všetko dokončené.
By next year, they will have saved enough money to buy a house.
Do budúceho roku budú mať našetrených dosť peňazí na to, aby si kúpili dom.

 

Angličtina časy: Future Perfect - Predbudúci čas

 

 

Tvorba otázok

Štruktúra otázky v predbudúcom čase s využitím „will have“ je nasledovná:

 

Will + podmet + príčastie minulé…?

 

Future perfect
Slovenský preklad
Will you have arrived by 6 pm tomorrow?
Prídete zajtra o 18:00?
Will he have become a fluent English speaker by next year?
Budeme do ďalšieho roku plynule ovládať angličtinu?

 

Štruktúra otázky v predbudúcom čase s využitím „going to have“ je nasledovná:

 

Sloveso be + podmet + going to have + príčastie minulé …?

 

Future perfect
Predbudúci čas
Are you going to have arrived by 3 pm tomorrow?
Prídete zajtra do 3 poobede?
Is he going to have become a fluent English speaker by next year?
Stane sa do ďalšieho roku plynule hovoriacim po anglicky?

 

Tu je návod, ako môžeme klásť otázky v tomto slovesnom čase.

Opytovacie zámeno + will + podmet + have + príčastie minulé …?

 

Future perfect
Slovenský preklad
What time will they have arrived by?
Kedy prídu?
When will they have decided by?
Kedy sa rozhodnú?
What work will you have completed by the deadline?
Koľko práce dokončíte do termínu?
How many countries will you have visited by the end of your trip?
Koľko krajín budete mať navštívených do konca vášho výletu?

 

Rovnako ako ostatné pred- časy (predprítomný čas, predminulý čas), najčastejšie otázka začína frázou „How long“.

 

V spojení s future perfect môžeme v otázke použiť „will“ alebo „going to“.

 

How long + will + subject + have + príčastie minulé..?
How long + be verb + subject + going to have + príčastie minulé…?

 

Future perfect
Predbudúci čas
How long will you have worked here by next year?
Ako dlho tu už budete budúci rok pracovať?
How long are you going to have been married on your anniversary next year?
Ako dlho už budete zobraní budúci rok na vaše výročie?

 

Je možné umiestniť vyjadrenie predbudúceho času na začiatok vety alebo otázky.

Future perfect
Slovenský preklad
By next month, how long will you have lived in Austria?
Ako dlho budete budúci mesiac už žiť v Rakúsku?

 

„How long“ môžeme nahradiť iným opytovacím zámenom. Pozri sa na niekoľko príkladov nižšie:

 

Future perfect
Predbudúci čas
What work will you have completed by tomorrow?
Akú prácu budete mať zajtra dokončenú?
What will she have done by the time we arrive?
Čo bude mať urobené pred našim príchodom?
How bad will it have gotten by the time we get there?
Aké zlé to bude, keď sa tam dostaneme?

 

Týmto spôsobom môžeme klásť otázky typu áno / nie.

 

Will + subject + have + príčastie minulé…?
Be verb + subject + going to have + príčastie minulé…?

 

Future perfect
Slovenský preklad
Will you have finished shopping by 7 o’clock?
Budete mať do 7 hodiny nakúpené?
Are you going have read the book by the start of class tomorrow?
Budete mať do začiatku zajtrajšej hodiny prečítanú tú knihu?

 

Čo ďalej?

Future perfect je jeden z anglických časov, ktoré robia študentom problémy.

Ak chceš vedieť, ako sa ho naučiť rýchlejšie…

Alebo… ak ti robí problémy nejaká iná oblasť angličtiny…

Alebo ak by si jednoducho uvítal, keď by si vedel anglicky skôr…

 

Tak si môžeš pozrieť toto video, v ktorom porovnávam 7 spôsobov učenia angličtiny. Je šanca, že si zatiaľ nepoužíval ten spôsob, ktorý je pre teba najvhodnejší. Pozri si toto video a zisti, ako sa naučiť angličtinu rýchlejšie.

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *