+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso  do

 

robiť, pracovať, urobiť

Neurčitok

(Infinitive)

doA2
Minulý čas

(past simple)

did
Minulé príčastie

(Past Participle)

done

Nepravidelné sloveso do

Vety s do

Môžete mi urobiť láskavosť?

Martina vždy robí jej domáce úlohy včas.

Pred mnohými rokmi sme s nimi robili obchod.

Urobil všetko, čo mohol, aby jej pomohol.

3. done – minulé príčastie

Pozri, čo si to urobil/a!

Urobil si si už domácu úlohu?

If you´d done it earlier, you wouldn’t be in trouble now.

 

Ak by ste to bývali urobili skôr, teraz by ste neboli v problémoch.

Definícia slovesa do

Anglicky

VERB

did, done, do·ing.

 • to perform (an act, duty, role, etc.):
 • Do nothing until you hear the bell.
 • to execute (a piece or amount of work):
 • to do a good job.
 • to accomplish; finish; complete:
 • He has already done his homework.

Slovensky

Sloveso

(pomocné sloveso), robiť, činiť

 • Realizovať (čin, povinnosť, rolu, atď):
 • Nerob nič, kým nebudeš počuť zvonček.
 • vykonať (kus alebo množstvo práce):
 • Odviesť dobrú prácu.
 • dosiahnuť; dokončiť; zavŕšiť:
 • On si už urobil svoju domácu úlohu.

Synonymá do (vo význame „carry out“)

accomplish act move
complete make operate

Synonymá do (vo význame „be sufficient“)

answer satisfy serve

Synonymá do (vo význame „figure out, solve“)

resolve work out adapt

Synonymá do (vo význame „act, behave“)

go on carry conduct

Synonymá do (vo význame „travel, visit“)

cover look at explore

Synonymá do (vo význame „cheat“)

beat bilk con

Antonymá do (vo význame „carry out“)

abandon begin destroy

Antonymá do (vo význame „be sufficient“)

dissatisfy defer fail

Antonymá do (vo význame „figure out, solve“)

defer destroy fail

Antonymá do (vo význame „act, behave“)

direct halt stop

Antonymá do (vo význame „travel, visit“)

defer destroy lose

Antonymá do (vo význame „cheat“)

be honest give offer

Časovanie do

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I do

you do

he/she/it does

we do

they do

you do

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I did

you did

he/she/it did

we did

they did

you did

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will do

you will do

he/she/it will do

we will do

they will do

you will do

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have done

you have done

he/she/it has done

we have done

they have done

you have done

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had done

you had done

he/she/it had done

we had done

they had done

you had done

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have done

you will have done

he/she/it will have done

we will have done

they will have done

you will have done

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am doing

you are doing

he/she/it is doing

we are doing

they are doing

you are doing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was doing

you were doing

he/she/it was doing

we were doing

they were doing

you were doing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be doing

you will be doing

he/she/it will be doing

we will be doing

they will be doing

you will be doing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been doing

you have been doing

he/she/it has been doing

we have been doing

they have been doing

you have been doing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been doing

you had been doing

he/she/it had been doing

we had been doing

they had been doing

you had been doing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been doing

you will have been doing

he/she/it will have been doing

we will have been doing

they will have been doing

you will have been doing

Conditional present

I would do

you would do

he/she/it would do

we would do

they would do

you would do

Conditional perfect

I would have done

you would have done

he/she/it would have done

we would have done

they would have done

you would have done

Conditional present progressive

I would be doing

you would be doing

he/she/it would be doing

we would be doing

they would be doing

you would be doing

Conditional perfect progressive

I would have been doing

you would have been doing

he/she/it would have been doing

we would have been doing

they would have been doing

you would have been doing

Positive
Pozitívny

you do

we Let’s do

you do

Negative
Negatívny

you don’t do

we don’t do

you don’t do

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.