+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso have

 

mať, vlastniť

Neurčitok

(Infinitive)

haveA2
Minulý čas

(past simple)

had
Minulé príčastie

(Past Participle)

had

Nepravidelné sloveso have

Vety s have

Moji rodičia majú chatu v horách.

Táto mačka má veľmi smiešne uši.

My parents had some problems with the old car, so they sold it.

 

Moji rodičia mali nejaké problémy so starým autom, tak ho predali.

Keď som bol/a dieťa, mal/a som veľa hračiek.

3. had – minulé príčastie

Ako dlho máš tento notebook?

I´ve had this dictionary for ten years. I think it´s time to buy a new one.

 

Ten slovník mám už desať rokov. Myslím si, že je načase kúpiť si nový.

I am in Ibiza. I am having so much fun with my friends!

 

Som na Ibize. Mám toľko zábavy s priateľmi!

Definícia slovesa have

Anglicky

VERB

had, hav·ing.

  • to possess; own; hold for use; contain:
  • He has property
  • The man has a wife.

Slovensky

Sloveso

mať, vlastniť.

  • vlastniť; mať; používať; obsahovať:
  • On má majetok.
  • Ten muž má manželku.

Synonymá have (vo význame „be in possession“)

accept admit bear
carry enjoy gain

Synonymá have (vo význame „endure, bear“)

allow become consider
experience feel know

Synonymá have (vo význame „contain“)

include involve comprehend

Synonymá have (vo význame „cheat, trick“)

fix dupe fool

Synonymá have (vo význame „bring into the world“)

bear deliver give birth

Antonymá have (vo význame „be in possession“)

abandon avoid deny

Antonymá have (vo význame „endure,bear“)

disallow forget hold

Antonymá have (vo význame „contain; cheat, trick; bring into the world“)

exclude kill lack

Časovanie have

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I have

you have

he/she/it has

we have

they have

you have

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I had

you had

he/she/it had

we had

they had

you had

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will have

you will have

he/she/it will have

we will have

they will have

you will have

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have had

you have had

he/she/it has had

we have had

they have had

you have had

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had had

you had had

he/she/it had had

we had had

they had had

you had had

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have had

you will have had

he/she/it will have had

we will have had

they will have had

you will have had

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am having

you are having

he/she/it is having

we are having

they are having

you are having

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was having

you were having

he/she/it was having

we were having

they were having

you were having

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be having

you will be having

he/she/it will be having

we will be having

they will be having

you will be having

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been having

you have been having

he/she/it has been having

we have been having

they have been having

you have been having

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been having

you had been having

he/she/it had been having

we had been having

they had been having

you had been having

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been having

you will have been having

he/she/it will have been having

we will have been having

they will have been having

you will have been having

Conditional present

I would have

you would have

he/she/it would have

we would have

they would have

you would have

Conditional perfect

I would have had

you would have had

he/she/it would have had

we would have had

they would have had

you would have had

Conditional present progressive

I would be having

you would be having

he/she/it would be having

we would be having

they would be having

you would be having

Conditional perfect progressive

I would have been having

you would have been having

he/she/it would have been having

we would have been having

they would have been having

you would have been having

Positive
Pozitívny

you have

we Let’s have

you have

Negative
Negatívny

you don’t have

we don’t have

you don’t have

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.