+421 907 744 331
30. júla 2019

Have something done / Get something done v angličtine

Have something done používame vtedy, keď hovoríme o tom, že niekto iný pre nás niečo urobí. V neformálnej angličtine môžeme sloveso „have“ (mať) nahradiť iným slovesom,…
30. júla 2019

Will have done (predbudúci čas) vs Will be doing (budúci priebehový čas)

Will have done (predbudúci čas) sa v angličtine používa na popis iných situácií než will be doing (budúci priebehový čas). V tomto článku zistíš, v ktorých…
30. júla 2019

Could have v angličtine – Mohol si to urobiť (Stručný prehľad)

Could have používame, keď hovoríme o tom, že niekto bol schopný niečo urobiť a neurobil to. Často ide o vyjadrenie kritiky voči niekomu inému, no má…
30. júla 2019

Should have – Mal si v angličtine (Stručný prehľad)

Should have používame, keď hovoríme o minulých udalostiach, ktoré sa nestali, keď premýšľame nad udalosťami, ktoré sa mohli, alebo nemuseli stať, alebo mali a nemali stať.…
30. júla 2019

Otázky v angličtine – English Questions (Stručný prehľad)

V angličtine existujú priame otázky, nepriame otázky a ešte krátke prídavné otázky, ktoré sú pre angličtinu charakteristické. V tom článku sa dozvieš, ako správne formulovať otázky…
30. júla 2019
Had better - mal by

Had better v angličtine – Radšej by si mal (Stručný prehľad)

V angličtine môžeš namiesto „should“ povedať „had better“. V tomto článku sa dozvieš, v ktorých situáciách je lepšie použiť toto anglické slovné spojenie na to, aby…
30. júla 2019

Suppose v angličtine – Predpokladanie (Stručný prehľad)

Slovo „suppose“ v angličtine používame vo významoch „predpokladám“, „hádam“ a „zdá sa mi.“ Bežne sa nepoužíva v priebehovej forme. V tomto článku zistíš, ako používať „suppose“…