+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso bet

 

vsadiť, staviť sa

Neurčitok

(Infinitive)

betC1
Minulý čas

(past simple)

bet; betted
Minulé príčastie

(Past Participle)

bet; betted

Nepravidelné sloveso bet

Vety s bet

I bet a hundred bucks that their marriage will not last long.

 

Stavím sto dolárov, že ich manželstvo nebude trvať dlho.

Do you want to bet which of us will get there first?

 

Chcete sa staviť, ktorý z nás sa tam dostane prvý?

2. bet; bettedminulý čas jednoduchý

Ivan bet; betted large sums of money on that horse but he lost.

 

Ivan stavil veľkú sumu peňazí na toho koňa, ale prehral.

3. bet; betted – minulé príčastie

I´ve just bet; betted with Martin that I will find a new job in three weeks.

 

Práve som sa stavil s Martinom, že si nájdem novú prácu do troch týždňov.

We´ve bet; betted a few hundred on that horse since last season.

 

Stavili sme stovky na toho koňa z predošlej sezóny.

Why are you betting all we have on a horse?!

 

Prečo vsádzaš všetko, čo máme, na nejakého koňa?!

Definícia slovesa bet

Anglicky

VERB

bet; betted, bet·ting.

  • risk a sum of money or valued item against someone else’s on the basis of the outcome of an unpredictable event such as a race or game.
  • „My dad always bet on football games“

Slovensky

Sloveso

staviť sa.

  • riskovať sumu peňazí alebo cennú položku voči niekomu inému na základe výsledku nepredvídateľnej udalosti, ako sú preteky alebo hra.
  • „Môj otec vždy staví na futbalové zápasy“

Synonymá bet 

pony up speculate wager
game hazard risk

Antonymá bet

displace remove

Časovanie bet

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I bet

you bet

he/she/it bets

we bet

they bet

you bet

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I bet; betted

you bet; betted

he/she/it bet; betted

we bet; betted

they bet; betted

you bet; betted

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will bet

you will bet

he/she/it will bet

we will bet

they will bet

you will bet

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have bet; betted

you have bet; betted

he/she/it has bet; betted

we have bet; betted

they have bet; betted

you have bet; betted

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had bet; betted

you had bet; betted

he/she/it had bet; betted

we had bet; betted

they had bet; betted

you had bet; betted

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have bet; betted

you will have bet; betted

he/she/it will have bet; betted

we will have bet; betted

they will have bet; betted

you will have bet; betted

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am betting

you are betting

he/she/it is betting

we are betting

they are betting

you are betting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was betting

you were betting

he/she/it was betting

we were betting

they were betting

you were betting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be betting

you will be betting

he/she/it will be betting

we will be betting

they will be betting

you will be betting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been betting

you have been betting

he/she/it has been betting

we have been betting

they have been betting

you have been betting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been betting

you had been betting

he/she/it had been betting

we had been betting

they had been betting

you had been betting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been betting

you will have been betting

he/she/it will have been betting

we will have been betting

they will have been betting

you will have been betting

Conditional present

I would bet

you would bet

he/she/it would bet

we would bet

they would bet

you would bet

Conditional perfect

I would have bet; betted

you would have bet; betted

he/she/it would have bet; betted

we would have bet; betted

they would have bet; betted

you would have bet; betted

Conditional present progressive

I would be betting

you would be betting

he/she/it would be betting

we would be betting

they would be betting

you would be betting

Conditional perfect progressive

I would have been betting

you would have been betting

he/she/it would have been betting

we would have been betting

they would have been betting

you would have been betting

Positive
Pozitívny

you bet

we Let’s bet

you bet

Negative
Negatívny

you don’t bet

we don’t bet

you don’t bet

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.