+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso bind

 

viazať, spútať, spájať

Neurčitok

(Infinitive)

bindC2
Minulý čas

(past simple)

bound
Minulé príčastie

(Past Participle)

bound

Nepravidelné sloveso bind

Vety s bind

Let´s bind him to a chair so that he can´t move.

 

Priviažme ho o kreslo, aby sa nemohol hýbať.

Spoločné problémy spájajú ľudí.

They bound my hands together and made me kneel.

 

Zviazali mi ruky a prikázali mi kľačať.

He bound the letters with string and hid them in a drawer.

 

Zviazal listy povrazom a skryl ich v šuplíku.

What bound us together was the fact that we both came from poor families.

 

To, čo nás spojilo dokopy, bol fakt, že obaja pochádzame z chudobných rodín.

3. bound – minulé príčastie

Do you realise that this promise has just bound us together for good?

 

Uvedomujete si, že nás tento sľub práve nadobro spojil?

Prečo ho priväzuješ k stoličke?

Definícia slovesa bind

Anglicky

VERB

bound, bind·ing.

  • tie or fasten (something) tightly together.
  • „He knows how to bind books.“

Slovensky

Sloveso

viazať.

  • viazať alebo upevniť (niečo) pevne spolu.
  • „Vie, ako viazať knihy.“

Synonymá bind (vo význame „fasten, secure“)

attach connect cover
dress stick strap
tether tie up unite

Synonymá bind (vo význame „obligate; restrict“)

confine constrain engage
oblige require restrict

Antonymá bind (vo význame „fasten, secure“)

disconnect forget remove

Antonymá bind (vo význame „obligate; restrict“)

free let go release

Časovanie bind

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I bind

you bind

he/she/it binds

we bind

they bind

you bind

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I bound

you bound

he/she/it bound

we bound

they bound

you bound

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will bind

you will bind

he/she/it will bind

we will bind

they will bind

you will bind

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have bound

you have bound

he/she/it has bound

we have bound

they have bound

you have bound

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had bound

you had bound

he/she/it had bound

we had bound

they had bound

you had bound

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have bound

you will have bound

he/she/it will have bound

we will have bound

they will have bound

you will have bound

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am binding

you are binding

he/she/it is binding

we are binding

they are binding

you are binding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was binding

you were binding

he/she/it was binding

we were binding

they were binding

you were binding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be binding

you will be binding

he/she/it will be binding

we will be binding

they will be binding

you will be binding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been binding

you have been binding

he/she/it has been binding

we have been binding

they have been binding

you have been binding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been binding

you had been binding

he/she/it had been binding

we had been binding

they had been binding

you had been binding

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been binding

you will have been binding

he/she/it will have been binding

we will have been binding

they will have been binding

you will have been binding

Conditional present

I would bind

you would bind

he/she/it would bind

we would bind

they would bind

you would bind

Conditional perfect

I would have bound

you would have bound

he/she/it would have bound

we would have bound

they would have bound

you would have bound

Conditional present progressive

I would be binding

you would be binding

he/she/it would be binding

we would be binding

they would be binding

you would be binding

Conditional perfect progressive

I would have been binding

you would have been binding

he/she/it would have been binding

we would have been binding

they would have been binding

you would have been binding

Positive
Pozitívny

you bind

we Let’s bind

you bind

Negative
Negatívny

you don’t bind

we don’t bind

you don’t bind

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.