+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso choose

 

vybrať, zvoliť

Neurčitok

(Infinitive)

chooseA2
Minulý čas

(past simple)

chose
Minulé príčastie

(Past Participle)

chosen

Nepravidelné sloveso choose

Vety s choose

Všetko sa mi zdá rovnaké. Ty vyber.

Obaja ťa milujú. Musíš si vybrať medzi nimi.

I never know what to buy for my brother-in-law, so my sister always chooses something.

 

Nikdy neviem, čo kúpiť pre môjho švagra, tak moja sestra vždy niečo vyberie.

Tvoj účes nie je moderný. Kto ti ho vybral?

Vybrali ste už meno pre vaše dieťa?

3. chosen – minulé príčastie

Konečne sme vybrali svadobnú tortu.

Vždy dávám kľůče na stol, keď sa vratim domov

4. choosingprítomný čas priebehový

You are always choosing clothes for me, mum. Can´t I decide what to wear just for once?

 

Vždy pre mňa vyberáš oblečenie, mami. Nemôžem sa aspoň raz rozhodnúť, čo si oblečiem?

Definícia slovesa choose

Anglicky

VERB

(used with object), chose, choos·ing.

  • to select from a number of possibilities; pick by preference:
  • She chose Sunday for her departure.

Slovensky

Sloveso

(používané s predmetom), vybrať.

  • vybrať z niekoľkých možností; zvoliť na základe preferencií:
  • Vybrala si pre svoj odchod nedeľu.

 

Synonymá choose 

accept designate cast
adopt determine judge
appoint elect embrace

Antonymá choose

receive hate refuse
disallow ignore reject

Časovanie choose

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I choose

you choose

he/she/it chooses

we choose

they choose

you choose

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I chose

you chose

he/she/it chose

we chose

they chose

you chose

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will choose

you will choose

he/she/it will choose

we will choose

they will choose

you will choose

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have chosen

you have chosen

he/she/it has chosen

we have chosen

they have chosen

you have chosen

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had chosen

you had chosen

he/she/it had chosen

we had chosen

they had chosen

you had chosen

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have chosen

you will have chosen

he/she/it will have chosen

we will have chosen

they will have chosen

you will have chosen

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am choosing

you are choosing

he/she/it is choosing

we are choosing

they are choosing

you are choosing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was choosing

you were choosing

he/she/it was choosing

we were choosing

they were choosing

you were choosing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be choosing

you will be choosing

he/she/it will be choosing

we will be choosing

they will be choosing

you will be choosing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been choosing

you have been choosing

he/she/it has been choosing

we have been choosing

they have been choosing

you have been choosing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been choosing

you had been choosing

he/she/it had been choosing

we had been choosing

they had been choosing

you had been choosing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been choosing

you will have been choosing

he/she/it will have been choosing

we will have been choosing

they will have been choosing

you will have been choosing

Conditional present

I would choose

you would choose

he/she/it would choose

we would choose

they would choose

you would choose

Conditional perfect

I would have chosen

you would have chosen

he/she/it would have chosen

we would have chosen

they would have chosen

you would have chosen

Conditional present progressive

I would be choosing

you would be choosing

he/she/it would be choosing

we would be choosing

they would be choosing

you would be choosing

Conditional perfect progressive

I would have been choosing

you would have been choosing

he/she/it would have been choosing

we would have been choosing

they would have been choosing

you would have been choosing

Positive
Pozitívny

you choose

we Let’s choose

you choose

Negative
Negatívny

you don’t choose

we don’t choose

you don’t choose

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.