+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso cling

 

lipnúť, držať sa, vysieť

Neurčitok

(Infinitive)

clingC2
Minulý čas

(past simple)

clung
Minulé príčastie

(Past Participle)

clung

Nepravidelné sloveso cling

Vety s cling

Stand here and cling on tight so you don’t fall over.

 

Stoj tu a pevne sa drž, aby si nespadol.

Monika clings to the hope that her daughter, who went missing last weekend, is safe and sound.

 

Monika sa drží nádeje, že jej dcéra, ktorá je nezvestná od minulého víkendu, je v bezpečí a zdravá.

Emil got a cramp in his leg, so he clung to a rock as he couldn’t continue swimming.

 

Emil dostal kŕč do nohy, tak sa chytil skaly, lebo nemohol pokračovať v plávaní.

Držali sme sa navzájom kvôli teplu a čoskoro sme zaspali.

3. clung – minulé príčastie

I can´t get rid of this irritating guy. He´s clung to me.

 

Nemôžem sa zbaviť toho znervózňujúceho chalana. Lipol na mne.

4. clinging prítomný čas priebehový

When we found her, she was clinging to a tree not to be washed away in the current.

 

Keď sme ju našli, držala sa stromu, aby ju prúd neodplavil preč.

You´re always clinging to her. Give her some space.

 

Vždy sa jej držíš. Nechaj jej trochu priestoru.

Definícia slovesa cling

Anglicky

VERB

clung, cling·ing.

  • hold on tightly to.
  • „she clung to Emil’s arm“
  • „She was clinging to her father.“

Slovensky

Sloveso

lipnúť, držať sa.

  • pevne sa držať.
  • „držala sa Emilovej ruky“
  • „Držala sa svojho otca.“

Synonymá cling 

adhere clasp fasten
cherish clutch embrace

Antonymá cling 

loose loosen unfasten

Časovanie cling

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I cling

you cling

he/she/it clings

we cling

they cling

you cling

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I clung

you clung

he/she/it clung

we clung

they clung

you clung

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will cling

you will cling

he/she/it will cling

we will cling

they will cling

you will cling

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have clung

you have clung

he/she/it has clung

we have clung

they have clung

you have clung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had clung

you had clung

he/she/it had clung

we had clung

they had clung

you had clung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have clung

you will have clung

he/she/it will have clung

we will have clung

they will have clung

you will have clung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am clinging

you are clinging

he/she/it is clinging

we are clinging

they are clinging

you are clinging

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was clinging

you were clinging

he/she/it was clinging

we were clinging

they were clinging

you were clinging

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be clinging

you will be clinging

he/she/it will be clinging

we will be clinging

they will be clinging

you will be clinging

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been clinging

you have been clinging

he/she/it has been clinging

we have been clinging

they have been clinging

you have been clinging

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been clinging

you had been clinging

he/she/it had been clinging

we had been clinging

they had been clinging

you had been clinging

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been clinging

you will have been clinging

he/she/it will have been clinging

we will have been clinging

they will have been clinging

you will have been clinging

Conditional present

I would cling

you would cling

he/she/it would cling

we would cling

they would cling

you would cling

Conditional perfect

I would have clung

you would have clung

he/she/it would have clung

we would have clung

they would have clung

you would have clung

Conditional present progressive

I would be clinging

you would be clinging

he/she/it would be clinging

we would be clinging

they would be clinging

you would be clinging

Conditional perfect progressive

I would have been clinging

you would have been clinging

he/she/it would have been clinging

we would have been clinging

they would have been clinging

you would have been clinging

Positive
Pozitívny

you cling

we Let’s cling

you cling

Negative
Negatívny

you don’t cling

we don’t cling

you don’t cling

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.