+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso creep

 

plaziť sa, ťahať, uchmatnúť

Neurčitok

(Infinitive)

creepC2
Minulý čas

(past simple)

crept
Minulé príčastie

(Past Participle)

crept

Nepravidelné sloveso creep

Vety s creep

I´d like this plant to creep nicely up the wall.

 

Chcela by som, aby sa táto rastlina ťahala pekne po stene.

We will creep towards their tent and when we´re close enough I´ll give you a sign.

 

Budeme sa plaziť k ich stanu a keď budeme dostatočne blízko, dám ti znamenie.

I’ll be as quiet as a kitten in slippers as I creep up to the bedroom.

 

Budem tak ticho ako mačiatko v papučiach, keď sa plazím do spálne.

A man crept up when I was busy at the counter and snatched my handbag.

 

Keď som bola zaneprázdnená na pulte, zakradol sa muž a uchmatol moju kabelku.

3. crept – minulé príčastie

This phrase has already crept into English and is widely used.

 

Táto fráza už prešla do angličtiny a je široko používaná.

Nedokážem tomu uveriť, že táto rastlina sa vytiahla tak vysoko!

4. creeping prítomný čas priebehový

Mačka sa potichu plazí k vtákovi.

Definícia slovesa creep

Anglicky

VERB

crept, creep·ing.

  • move slowly and carefully in order to avoid being heard or noticed.
  • „he crept downstairs, hardly making any noise“

Slovensky

Sloveso

plaziť sa.

  • pohybovať sa pomaly a opatrne, aby sa vyhlo tomu, že bude počuť alebo vidieť.
  • „plazil sa dole schodmi, sotva robil hluk“

Synonymá creep 

glide edge lurk
slink wriggle sneak

Antonymá creep

clomp gallop stamp

Časovanie creep

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I creep

you creep

he/she/it creeps

we creep

they creep

you creep

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I crept

you crept

he/she/it crept

we crept

they crept

you crept

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will creep

you will creep

he/she/it will creep

we will creep

they will creep

you will creep

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have crept

you have crept

he/she/it has crept

we have crept

they have crept

you have crept

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had crept

you had crept

he/she/it had crept

we had crept

they had crept

you had crept

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have crept

you will have crept

he/she/it will have crept

we will have crept

they will have crept

you will have crept

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am creeping

you are creeping

he/she/it is creeping

we are creeping

they are creeping

you are creeping

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was creeping

you were creeping

he/she/it was creeping

we were creeping

they were creeping

you were creeping

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be creeping

you will be creeping

he/she/it will be creeping

we will be creeping

they will be creeping

you will be creeping

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been creeping

you have been creeping

he/she/it has been creeping

we have been creeping

they have been creeping

you have been creeping

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been creeping

you had been creeping

he/she/it had been creeping

we had been creeping

they had been creeping

you had been creeping

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been creeping

you will have been creeping

he/she/it will have been creeping

we will have been creeping

they will have been creeping

you will have been creeping

Conditional present

I would creep

you would creep

he/she/it would creep

we would creep

they would creep

you would creep

Conditional perfect

I would have crept

you would have crept

he/she/it would have crept

we would have crept

they would have crept

you would have crept

Conditional present progressive

I would be creeping

you would be creeping

he/she/it would be creeping

we would be creeping

they would be creeping

you would be creeping

Conditional perfect progressive

I would have been creeping

you would have been creeping

he/she/it would have been creeping

we would have been creeping

they would have been creeping

you would have been creeping

Positive
Pozitívny

you creep

we Let’s creep

you creep

Negative
Negatívny

you don’t creep

we don’t creep

you don’t creep

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.