+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso cut

 

rezať, krájať, rozrezať, strihať

Neurčitok

(Infinitive)

cutA2
Minulý čas

(past simple)

cut
Minulé príčastie

(Past Participle)

cut

Nepravidelné sloveso cut

Vety s cut

Potrebuješ lepší nôž na krájanie chleba.

Nakrájaj / rozrež to na 4 časti.

Môj otec si pravidelne strihá vlasy.

Be careful. This knife is very sharp so don’t cut your finger.

 

Buď opatrný. Tento nôž je veľmi ostrý, tak si neporež prst.

Stúpila som na rozbité sklo a rozrezala si nohu.

Kuchár rozrezal/nakrájal rybu na polovice.

3. cut – minulé príčastie

Au! Porezal/a som si prst.

They have recently cut their prices by over 30%, so people are queuing up to get what´s left in stock.

 

Nedávno znížili svoje ceny o viac ako 30%, takže ľudia sú vo fronte/ v rade, aby získali to, čo zostalo na sklade.

I am cutting the vegetables into cubes and then I am going to fry them.

 

Krájam zeleninu na kocky a potom to idem opiecť.

Definícia slovesa cut

Anglicky

VERB

(used with object), cut, cut·ting.

  • to penetrate with or as if with a sharp-edged instrument or object:
  • He cut his finger.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), rezať.

  •  preniknúť nástrojom s ostrými hranami:
  • Zarezal si do prsta.

 


Synonymá cut

carve curtail divide
rip shave slash

Antonymá cut

combine increase sew

Časovanie cut

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I cut

you cut

he/she/it cuts

we cut

they cut

you cut

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I cut

you cut

he/she/it cut

we cut

they cut

you cut

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will cut

you will cut

he/she/it will cut

we will cut

they will cut

you will cut

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have cut

you have cut

he/she/it has cut

we have cut

they have cut

you have cut

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had cut

you had cut

he/she/it had cut

we had cut

they had cut

you had cut

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have cut

you will have cut

he/she/it will have cut

we will have cut

they will have cut

you will have cut

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am cutting

you are cutting

he/she/it is cutting

we are cutting

they are cutting

you are cutting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was cutting

you were cutting

he/she/it was cutting

we were cutting

they were cutting

you were cutting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be cutting

you will be cutting

he/she/it will be cutting

we will be cutting

they will be cutting

you will be cutting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been cutting

you have been cutting

he/she/it has been cutting

we have been cutting

they have been cutting

you have been cutting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been cutting

you had been cutting

he/she/it had been cutting

we had been cutting

they had been cutting

you had been cutting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been cutting

you will have been cutting

he/she/it will have been cutting

we will have been cutting

they will have been cutting

you will have been cutting

Conditional present

I would cut

you would cut

he/she/it would cut

we would cut

they would cut

you would cut

Conditional perfect

I would have cut

you would have cut

he/she/it would have cut

we would have cut

they would have cut

you would have cut

Conditional present progressive

I would be cutting

you would be cutting

he/she/it would be cutting

we would be cutting

they would be cutting

you would be cutting

Conditional perfect progressive

I would have been cutting

you would have been cutting

he/she/it would have been cutting

we would have been cutting

they would have been cutting

you would have been cutting

Positive
Pozitívny

you cut

we Let’s cut

you cut

Negative
Negatívny

you don’t cut

we don’t cut

you don’t cut

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.