+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso eat

 

jesť, najesť sa

Neurčitok

(Infinitive)

eatA2
Minulý čas

(past simple)

ate
Minulé príčastie

(Past Participle)

eaten

Nepravidelné sloveso eat

Vety s eat

Som hladný/á. Poďme niečo zjesť.

Lucka nejedáva veľa a tiež nie je vyberavá.

Ak toto zješ, bude ti zle.

Keď som bol/a v Taliansku, jedol/jedla som iba tradičné talianske jedlá.

The cake I made for the party was delicious. The guests ate it all.

 

Koláč, ktorý som urobil/a na party, bol vynikajúci. Hostia všetko zjedli.

3. eaten – minulé príčastie

Už si jedol/jedla raňajky?

Ešte som nikdy nejedol/nejedla ustrice.

Zjedol/zjedla si moje cukríky?

Čo ješ? Vyzerá to vynikajúco.

Definícia slovesa eat

Anglicky

VERB

(used with object), ete, eaten, eat·ing.

  • to take into the mouth and swallow for nourishment; chew and swallow (food).

Slovensky

Sloveso

(používané s predmetom), jesť.

  • vziať do úst a prehltnúť za účelom prijatia výživy; žuť a prehĺtať (potraviny).

Synonymá eat (vo význame „consume food“)

absorb dine nibble
bite feed devour
chew ingest swallow

Synonymá eat (vo význame „erode, wear away; use up“)

bite drain nibble

Antonymá eat (vo význame „consume food“)

abstain misunderstand open

Antonymá eat (vo význame „erode, wear away; use up“)

appear arrive

Časovanie eat

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I eat

you eat

he/she/it eats

we eat

they eat

you eat

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I ate

you ate

he/she/it ate

we ate

they ate

you ate

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will eat

you will eat

he/she/it will eat

we will eat

they will eat

you will eat

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have eaten

you have eaten

he/she/it has eaten

we have eaten

they have eaten

you have eaten

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had eaten

you had eaten

he/she/it had eaten

we had eaten

they had eaten

you had eaten

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have eaten

you will have eaten

he/she/it will have eaten

we will have eaten

they will have eaten

you will have eaten

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am eating

you are eating

he/she/it is eating

we are eating

they are eating

you are eating

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was eating

you were eating

he/she/it was eating

we were eating

they were eating

you were eating

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be eating

you will be eating

he/she/it will be eating

we will be eating

they will be eating

you will be eating

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been eating

you have been eating

he/she/it has been eating

we have been eating

they have been eating

you have been eating

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been eating

you had been eating

he/she/it had been eating

we had been eating

they had been eating

you had been eating

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been eating

you will have been eating

he/she/it will have been eating

we will have been eating

they will have been eating

you will have been eating

Conditional present

I would eat

you would eat

he/she/it would eat

we would eat

they would eat

you would eat

Conditional perfect

I would have eaten

you would have eaten

he/she/it would have eaten

we would have eaten

they would have eaten

you would have eaten

Conditional present progressive

I would be eating

you would be eating

he/she/it would be eating

we would be eating

they would be eating

you would be eating

Conditional perfect progressive

I would have been eating

you would have been eating

he/she/it would have been eating

we would have been eating

they would have been eating

you would have been eating

Positive
Pozitívny

you eat

we Let’s eat

you eat

Negative
Negatívny

you don’t eat

we don’t eat

you don’t eat

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.